Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Szabadulás a börtönböl

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Eddigi történeteinkből is kiderült, hogy Sátán mindenáron meg akarta akadályozni, hogy az emberek megismerjék Isten csodálatos tervét, melyet a bűntől való szabadításunkra állított fel. Nem akarja, hogy az emberek megismerjék Isten irántunk való nagy szeretetét.

Miután Jézus visszament a Mennybe, Sátán azon gondolkodott, hogyan akadályozhatná meg, hogy az emberek higgyenek Őbenne. Tudta, bárhogyan is próbálja bántani őket, az emberek boldogok lesznek, ha Jézusban hisznek és az ő Tízparancsolatának engedelmeskednek.

István halála után vajon nem döntöttek még többen Jézus követése mellett? De, igen! Abbahagyták a Jézusról szóló beszédet, amikor oly sokaknak máshová kellett költözniük az üldöztetés miatt? Nem, bizony!

Ki volt Sátán hűséges segítője, aki hirtelen Jézus hűséges segítőjévé vált? Saul volt az. Ki volt, aki megtanulta, hogy Isten a pogányokat is annyira szereti, mint a zsidókat? Péter. Egyre többen ismerték meg a Jézusról szóló jó hírt és Isten nagy szeretetét. Sátán nem tudta megakadályozni a jó hír terjedését. Sokan felismerték, milyen kegyetlen és hogy megpróbálja visszatartani az embereket Jézus megismerésétől és az Ő követésének választásától.

 További elmélkedésre: Hogyan próbálja Sátán napjainkban visszatartani az embereket Jézus szeretetének megismerésétől? Hogyan hallanak mégis sokan Jézusról?

HÉTFÖ

Péter és a többi apostol még Jézus mennybemenetele után is nehezen hitte el, hogy Ő valóban ugyanúgy szereti a pogányokat is, mint a zsidókat. Hogyan mutatta meg Isten Péternek, hogy Ő mindenkit szeret?

Kornélius házában Isten ugyanúgy Szentlélekkel töltötte be a pogányok szívét, mint annak idején az apostolokét. Péter tehát végül megértette, hogy Isten mindenkit szeret Jn 3:16.

Ám amikor Péter visszatért Jeruzsálembe, egyes hívők nem örültek, hogy egy pogány házába látogatott. Olyannyira, hogy még meg is dorgálták érte. ApCsel 11:2-3.

Péter ezért mindent elmondott nekik. Az Istentől kapott furcsa látomásról is beszélt nekik. 4-10. v. Majd a három férfiról, akiket Kornélius küldött érte. 11-14. v.

Péter azt is elmesélte testvéreinek, hogyan teltek meg Szentlélekkel azok a pogány emberek, mint Pünkösdkor az apostolok. 15-17.v.

A többi apostol és a hívők megszólalni sem tudtak, amikor Péter befejezte beszámolóját. Ők is rádöbbentek, mint Péter, hogy addigi gondolkodásmódjuk helytelen volt. 18. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, hogyan érzett Sátán a történtek miatt? Gondolod, hogy elhatározta, még jobban visszatartja az embereket Jézus megismerésétől? Ezt teszi ma is világunkban?

KEDD

A jeruzsálemi vallási vezetők még mindig gátolni akarták a hívőket a Jézusról szóló tanításban, és a kegyetlen Heródes királyban nagy segítséget kaptak ehhez. ApCsel 12:1.

A zsidó főemberek még mindig azt hitték, ha meg tudnának szabadulni a Jézusban hívők vezetőitől, akkor az emberek nem hinnének többé benne. Heródes ezért börtönbe vetette Jakabot, János öccsét. Ezután szörnyű dolgot követet el a király. 2. v.

Milyen szomorú! Jakab volt az első Jézus hűséges tanítványi közül, aki meghalt érte. El tudod képzelni, mit érezhettek a többiek?

A gonosz Heródes király a zsidó vezetők kedvébe akart járni, ezért elhatározta, hogy Pétert is bebörtönzi. És ezúttal úgy teszi, hogy mindenki láthassa. 3. v.

De mivel Húsvét ideje volt sok ezren gyűltek Jeruzsálembe. Sokan hallottak közülük a csodákról, melyeket Jézus Péter által tett. Heródes és a vezetők attól tartottak, hogy a tömeg megakadályozná Péter kivégzését. Ráadásul mi lenne, ha Péter még csodálatos beszédeinek egyikét is elmondaná nekik? Akkor aztán még többen hinnének Jézusban. Ezért Heródes király börtönben tartotta Pétert a húsvéti ünnepek ideje alatt. 4. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit csinált eközben a többi apostol és a hívők? Te mit csináltál volna, ha köztük lettél volna?

SZERDA

Mit csináltak a jeruzsálemi hívők, miközben Péter a börtönben volt? ApCsel 12:5.

Heródes király mindenáron biztosítani akarta, nehogy Péter megszökjön a börtönből. 4. v.

Az őrök tudták, hogy egy pillanatra sem alhatnak el. Az életükkel fizetnek, ha Péter kiszökik. Jánossal együtt egyszer már megmenekültek a börtönből, és senki sem tudja hogyan történhetett. Ezért a kivégzése napja előtti éjszakán az őrök még magukhoz is láncolták Pétert. 6. v.

Mit gondolsz, hogyan érezte magát Péter, amikor másnap meg kellett halnia? Vajon nem tudott aludni az aggódástól? De igen, Péter békésen aludt. Olyan mélyen aludt, hogy még a cellát betöltő ragyogó fényességre sem ébredt fel. Valaki megérintette és így szólt hozzá: „Ébredj, kelj fel!” Péter kinyitotta a szemét és egy ragyogó angyalt látott maga előtt. Mit mondott neki az angyal? 7. v.

Péter felállt és észrevette, hogy láncai lehullottak. A katonák meg se moccantak. Az angyal talán mosolygott Péteren, aki engedelmeskedett neki, de úgy viselkedett, mintha álmot látna. Felvette saruját és köpenyét, majd az angyalt követve átlépett a katonákon. 8-9. v.

A börtöncella nehéz vasajtajához értek, ami hangtalanul, magától kinyílt előttük, majd miután áthaladtak rajta ugyanolyan hangtalanul be is záródott mögöttük. A többi kapunál is ugyanez történt. Péter azt hihette, hogy látomása van.

 További elmélkedésre: Őszintén bízott Péter Jézusban? Készen állt meghalni érte? Te mitől éreznél ugyanígy?

CSÜTÖRTÖK

Római Éjszaka volt. Az angyal és Péter éppen most haladtak át a börtön hangtalanul, maguktól nyíló és csukódó súlyos ajtóin és nehéz kapuin. Kiértek a friss levegőre. Az angyal ragyogó fénye hirtelen elhalványult és az angyal eltűnt. ApCsel 12:10.

Péter még mindig azt hitte, álmodik. Amikor szeme hozzászokott a sötétséghez, körülnézett. Érezte a hűvös éjszakai levegőt, de az angyalt már nem látta sehol. Nem voltak katonák mellette és nem volt bilincs a bokáján. Ekkor rájött, hogy nem álmodik, ez a valóság. Isten kihozta őt a börtönből és most teljesen szabad. Ó, milyen csodálatos! 11. v.

Péter azonnal tudta, hova menjen. Tudta kik vannak ott és mivel foglalkoznak. Gyorsan el kell mondania nekik, hogy mi történt. Halkan sietett a sötét utcákon át a ház felé ahol a sok hívő összegyűlt, hogy érte imádkozzanak. 12. v.

Péter bekopogtatott, amikor odaért. Ám aki ajtót nyitni jött, nem engedte be. Péter biztosan nem értette, miért. Holnap megtudjuk, mi történt.

 További elmélkedésre: Neked is van őrzőangyalod, aki közvetlenül melletted áll? Mindig ott van veled?

PÉNTEK

Éjszaka volt és Péter agy ház ajtaján kopogtatott. Tudta, hogy az odabent összegyűlt emberek azért könyörögnek Istenhez, hogy akadályozza meg az ő másnapra tervezett kivégzését. Isten megválaszolta imáikat. Egy Rhodé nevű leány ment ajtót nyitni és belülről fülelt. Majd visszaszaladt a többiekhez, hogy beszámoljon nekik. ApCsel 12:13-14.

Rhodé olyan izgatott volt, hogy elfelejtette beengedni Pétert. Senki nem is hitte el neki, amikor elmondta, hogy Péter áll az ajtón kívül. De ő csak ragaszkodott hozzá. 15. v.

Rhodé tudta, hogy nem egy angyal áll az ajtóban, hanem Péter. Végül kinyitották, és tényleg Péter állt ott. Milyen izgalmas! 16. v.

Péter gyorsan csendre intette őket és ők örömmel hallgatták, milyen csodát tett érte Jézus. Péter ezután biztonságos helyre sietett. 17. v. (Megjegyzés: a 17. versben szereplő Jakab nem azonos azzal, akit Heródes király kivégeztetett.)

Másnap reggel nagy tömeg gyűlt össze végignézni, ahogy Heródes véghezviszi tervét és megöleti Pétert.

Ám amikor a katonák érte mentek a börtönbe csak a félelemtől reszkető őröket találták. Péter eltűnt. A kegyetlen Heródes király dühöngött. 18-19. v.

 További elmélkedésre: Szerinted Péter akkor is bízott volna Istenben, ha hagyta volna, hogy Heródes kivégeztesse? Te is szeretnél ugyanúgy bízni, mint Péter?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Hogyan mentette meg Johnny a vonatot - 1. rész

 

Johnny Thompkins nyolcéves kisfiú volt, akinek apukája kalauzként dolgozott egy vonaton. Akkoriban a vonatok nagyon másmilyenek voltak, mint ma. A személyszállító vonatok kocsijai közel sem voltak olyan kényelmesek, mint manapság. Nem volt légkondicionáló berendezés, hogy a hőségben lehűtse a levegőt. Ha kinyitották az ablakot, füst és korom szállt a vagonba. Amikor pedig kint hideg volt, kályhával fűtötték a kocsikat.

A Johnnyékhoz közeli vasútállomás volt a végállomás, ahol a vonat minden este megállt. A vonat az állomáson töltötte az éjszakát, majd másnap reggel visszafelé indult. Johnny minden este kiment édesapja elé a vonat érkezéséhez, és együtt mentek hazafelé.

Johnny megtanulta Jézust szeretni és jó segítője szeretett volna lenni. Sok mindent tett ezért és egy napon ezt kérdezte édesanyjától: - Anya, szerinted egy kisfiú is lehet Jézus segítője?

Anyukája mosolyogva nézett rá és így felelt: - Nem kell felnőttnek lenned, hogy Jézusnak segíts. Ha megkéred Őt, minden nap eszedbe juttatja, mivel tudnál segíteni. Meg fogsz lepődni, mi mindent tehetsz. Mire pedig felnősz, készen állsz majd, hogy jó misszionáriusa legyél, és sok embernek segíthetsz” Johnny nagyon örült édesanyja válaszának.

Aznap este anyukája elengedte Johnnyt az állomásra apukája elé, aki szintén nagyon örült, hogy találkozhat kisfiával. Kézen fogva a vonat utolsó kocsijához mentek. Apa még nem végzett a munkájával. Mivel hideg volt, apukája azt mondta Johnnynak, hogy a vagon kályhája mellett várja meg, míg ő elkészül.

Miközben Johnny várakozott, egy pályamunkás hibát követett el. Lekapcsolta az utolsó kocsit a vonatról, éppen azt, amiben Johnny melegedett. A vonat egyenes terepen állt, de a mögötte lévő pálya lejtett egy kicsit. Johnny rántást érzett, amikor a mozdony egy kicsit hátralökte a vonatot. A szerelvény megállt, de a vagon, amiben Johnny volt, továbbgurult hátrafelé. Nemsokára a lejtőhöz ért és onnan magától gurult tovább lefelé.

Johnny most egy üres vasúti kocsiban volt, ami egyre gyorsabban távolodott az állomástól és apukájától. A kisfiú nagyon megijedt. A vagon hátsó ablakához sietett és kinézett rajta. Amit látott, attól még jobban megijedt. Fényt látott a távolban a sínpár felett és tudta, hogy az az ő állomásuk felé közeledő gyorsvonat lámpája. Az expresszvonat ugyanazon a sínen közeledett, amin az ő kocsija gurult lefelé. Vajon mihez kezdhet most Johnny?

(Folytatása következik)