Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A nap, amelyre úgy vártunk

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Mindig megtartják ígéretüket az emberek? Nem, bizony! Gyakran kifogásokat keresnek, ha nem akarják megtartani, amit ígértek? Előfordul, hogy valami olyasmi jön közbe, ami miatt képtelenek megtartani ígéretüket?

Létezik azonban valaki, Aki soha nem okoz csalódást nekünk, és mindig megtartja ígéretét. Ezen a héten Jézus egyik ígéretéről tanulunk.

Mennybemenetele előtt Jézus csodálatos ígéretet tett a tanítványoknak. Ez az ígéret nekünk is szól. E heti aranyszövegünk az. Jn 14:1-3.

Visszament Jézus a Mennybe? Igen, de megígérte, hogy visszajön értünk, hogy elvigyen minket e gonosz világból, hogy mindörökre vele legyünk. Mit mondott Jézus, mi vár ránk a Mennyben? Házak, kúriák. Jézus házakat készít számunkra. Otthonunk szebb lesz, mint bármelyik földi király, vagy királynő palotája! Jézus azt is megígérte, hogy az Ő távollétében sem leszünk soha egyedül. A hatalmas, erős Szentlélek által mindig velünk lesz. 16. v.

 További elmélkedésre: Már majdnem elérkezett az ideje, hogy Jézus ígérete, miszerint visszajön és magával visz minket a Mennybe, valóra váljon? Mit gondolsz, akarja vajon Sátán, hogy ismerjük ezt a csodálatos ígéretet és foglalkozzunk vele?

HÉTFÖ

A tanítványok tudták, hogy Jézus mindig megtartja ígéretét. Mégis, miközben Jézus felemelkedését nézték, két angyal ismét emlékeztette őket Jézus visszajövetelének ígéretére. ApCsel 1:10-11.

Nem csoda, hogy a tanítványok boldogan mentek vissza Jeruzsálembe aznap. Nem csoda, hogy buzgón beszéltek mindenkinek Jézus szeretetéről és visszajövetelének ígéretéről. Bár a pontos időt nem tudjuk, amikor Jézus visszajön, a Biblia beszél róla, miről ismerhetjük fel, hogy az idő közel van. A Biblia azt is leírja, milyen lesz Jézus visszajövetele.

Akarja vajon Sátán, hogy az emberek tudják, már majdnem elérkezett Jézus visszajövetelének ideje? Nem. Sátán mindig is valótlanságokat állított, nehogy az emberek elhiggyék Jézus szavait. Olvassuk el, mit mondott Évának az Édenkertben! 1Móz 3:4.

Isten viszont mindig igazat mond. Ő mit mondott? 1Móz 2:17.

Mivel Éva Sátán szavának hitt Istené helyett, mi mindnyájan bűnösök vagyunk. Tudjuk, hogy a bűn következménye a végleges halál. Az egyetlen módja, hogy örökké élhessünk, hogy elfogadjuk Jézus értünk vállalt halálát és az Ő erejét, mely segít Neki engedelmeskedni.

Amióta csak Sátán azt mondta Évának, hogy bizonyosan nem fog meghalni, a legtöbb ember így vagy úgy elhitte ezt. A Biblia azonban elmondja, hogy ha az ember meghal, halott is marad egészen Jézus visszajöveteléig. Nem élhet, amíg Jézus életet nem ad neki.

 További elmélkedésre: Biztosan hallottál már olyanokról, akik állították, hogy találkoztak halott ismerősükkel. Vagy esetleg te láttál, hallottál valakit, aki úgy nézett ki, mint valaki, akiről biztosan tudtad, hogy halott. Sátán és gonosz angyalai képesek úgy kinézni, viselkedni és beszélni, mint a személy, aki már meghalt. Soha ne feledd, hogy Sátán és angyalai képesek erre!

KEDD

Egyesek úgy hiszik, hogy az emberek haláluk után is tovább élnek. Szerintük az ember két részből, testből és lélekből áll. Hitük szerint, akik földi életükben jók voltak, azok lelke a haláluk után a mennybe megy. A rosszakat pedig azzal bünteti Isten, hogy lelküket egy pokolnak nevezett helyre küldi. Az állítják, hogy a rosszak örökké égni fognak a pokolban.

Mindez azonban nem igaz. A Biblia nem állítja, hogy két részből állnánk, és az egyik a sírban marad, míg a másik a mennybe, vagy a pokolba kerül. A Biblia szerint, amikor Jézus visszajön, mindazok, akik szereti Őt, a Mennybe mennek vele, a gonoszok pedig meghalnak. Nem létezik állandóan égő pokol. Isten nem akarja, hogy a gonoszok örökké égjenek. Malakiás 4:1, 3.

Mások azt hiszik, hogy a halállal mindennek végleg vége. Úgy gondolják tehát, hogy azt ehetnek, ihatnak, és tehetnek, amit csak akarnak. Azt mondják, a végén úgyis teljesen mindegy. Sátán veszi rá őket, hogy ne tartsák fontosnak a csodálatos Tízparancsolat megtartását. Ám ha nem Isten törvényének engedelmeskedünk, akkor Sátánnak, ahogyan Éva is tette. Mit mond a Biblia Isten parancsolatainak megtartásáról? Préd 12:15.

Minden egyes ember megsértette a Tízparancsolatot és ezért halált érdemel. Jézus azonban elkészítette a megbocsájtás útját számunkra. Azt akarja, hogy örökké élhessünk. Csupán annyit kell tennünk, hogy Jézus mellett döntünk, bocsánatát kérjük és a segítségét, hogy Neki engedelmeskedjünk, ne Sátánnak. Mi történik velünk a Biblia szerint, ha ezt tesszük? Jel 22:14.

 További elmélkedésre: Nem csoda, hogy Sátán gyűlöli a Tízparancsolatot! Tudod, melyik parancsolatot gyűlöli legjobban? Ezen a héten megtudjuk azt is.

SZERDA

Sokan hiszik, hogy Jézus egy napon visszajön, de igen sokféleképpen képzelik ezt el.

Egyesek szerint Jézus egy napon csendben, titokban elragadja a jókat a Földről. Senki sem fog tudni róla, míg észre nem veszik, hogy eltűntek. A Biblia szerint viszont nagyon hangos esemény lesz, amikor Jézus magával viszi világunkból a jókat. Egyáltalán nem halkan és titokban történik majd. 1Thesst 4:16-17.

Sátán azzal is megtéveszti majd az embereket, hogy Jézus képében jelenik meg a világ különböző pontjain és csodákat művel. Úgy fog beszélni, mint Jézus, és annyira fog hasonlítani Jézusra, hogy a legtöbben elhiszik, hogy ő az. 2Kor 11:14; Mt 24:23.

Jézus a Mennybe ment, amikor elhagyta ezt a világot, és onnan is fog visszajönni. De nem érinti a földet, hanem mi megyünk fel és a levegőben találkozunk Vele.1Thessz 4:16-17.

Abból is tudhatjuk majd, hogy Sátán nem Jézus, hogy a világ több részén is megjelenik. Abban nem tudja Jézust utánozni, hogy a levegőben jön el. Azt is állítja majd, hogy ő tette át a szombatot vasárnapra.

Jézust szerető emberek ezrei haltak már meg. A Biblia szerint, amikor visszajön, Jézus feltámasztja és magával viszi őket a mennybe. 1Thessz 4:16-17. Ebből is tudhatjuk, hogy a halottak, akik Jézust szerették, még nincsenek ott vele a mennyben.

 További elmélkedésre: Nagy kísértés lesz Sátánra figyelni és rá hallgatni, amikor majd Jézusnak adja ki magát? Biztonságos lesz vajon hinni neki?

.

CSÜTÖRTÖK

Rettenetes dolgok történnek ebben a pillanatban is a világban? Egyre több szörnyűséget hallunk szinte minden nap? Gyakran úgy tűnik, hogy az egész világ darabokra hullik?

Közvetlenül Jézus eljövetele előtt azokat fogják okolni a szörnyűségekért, akik neki engedelmeskednek. Vajon miért?

Azért, mert megtartják a parancsolatot, amit Sátán legjobban gyűlöl. Azt, amelyik így szól: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.”

Az emberek azt fogják hinni, hogy Isten helyezte át a szombatot vasárnapra, és haragszik, amiért a szombatünneplők nem vasárnap dicsőítik Őt. Azt hiszik majd, hogy a világ ismét békében élhet, ha megszabadulnak a szombat megtartóitól. Törvénybe iktatják majd, hogy mindenkinek a vasárnapot kell Isten szent napjaként megtartania. Törvényt hoznak, hogy aki nem tartja meg ezt a rendelkezést, annak meg kell halnia.

Félnünk kell-e, amikor ez az idő elérkezik? Nem, mert Isten olyan ígéretet adott nekünk, amit soha ne feledjünk! Tanuljuk is meg kívülről a 91. Zsoltárt!

 További elmélkedésre: Örülsz, hogy Jézus mellett döntöttél, és, hogy Ő megígérte, megsegít a nyomorúság idején?

PÉNTEK

Olvassuk el a Mt 24:6-7 igeverseket! Nem pontosan ez történik napjainkban? Szinte hetente hallunk tornádókról, földrengésekről, tűzvészekről, éhínségről, járványokról és háborúkról. Szörnyű dolgokat művelnek egymással az emberek. Ugyanakkor valami csodálatos dolog is folyamatban van. .A Jézusról szóló jó hír az egész világon mindenütt szól az emberekhez. Jézus azt mondta, hogy akkor jön el, amikor ez a munka befejeződik. Mt 24:14.

Közvetlenül Jézus eljövetele előtt mindenki látni fogja az égbolton a Tízparancsolatot tartó kezeket. Isten nem változtatta meg a szombatról szóló törvényét. Akkor az emberek másokat fognak majd okolni, amiért félrevezették őket a szombattal kapcsolatban. Pedig ők voltak azok, akik, mint Éva az Édenkertben, nem Isten szavának hittek. Mit fognak csinálni, amikor meglátják Jézust közeledni? Jel 6:15-16.

Ám Jézus jövetelének félelmetes ragyogása elpusztítja őket. 2Thessz 2:8, 12.

Jézus eljövetele boldogságos idő lesz azoknak, akik szeretik Őt és megtartották parancsolatait. Trombita zeng majd hangosan és az Ádám óta Jézust szerető, Őbenne bízók milliói támadnak fel. És hogy átváltoznak! 1Kor 15:51-53.

 További elmélkedésre: Megismerheti mindenki az igazságot a szombatról, ha tanulmányozza a Bibliát és Isten szavának hisz? Megtudhatja azt is, hogy az ember nem megy a Mennybe közvetlenül a halála után? Tisztában lesz vele, hogy Jézus nemsokára visszajön?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Hogyan vett elégtételt Willie Jackson?

 

Willie Jackson haragtól kipirult arccal futott be a házba egy délután. – Mi a baj? Miért vagy olyan mérges? – kérdezte édesanyja kisfiára pillantva. – Azért, mert Jimmy ellopta az üveggolyóimat és nem akarja visszaadni! – kiáltotta Willie – Megyek és megbosszulom!

Anya egy pillanatig hallgatott, majd halkan így szólt: - Remélem, jól meggondolod a megtorlást, mert az ugyanolyan helytelen lenne, mint Jimmytől, hogy ellopta a golyókat. Sokkal jobb lenne „parazsat gyűjteni” Jimmy fejére..

Willie szinte azt kívánta, hogy igazából parazsat tehessen Jimmy fejére. Az aztán jó lecke lenne neki! De tudta, mire gondolt Anya. Ismerte azt a parazsat a Példabeszédek könyvének 25. fejezetéből, a 21-22. igeversekből. Arról szól, hogy Jézus fogja megbosszulni azok sérelmeit, akik jóságosak az ellenségeikhez. Jimmy rosszat tett és Willie szerette volna visszakapni a golyókat. Egész délután a bosszúállás módján törte a fejét. Még este, lefekvés előtt is azon járt az esze.

Édesanyja letérdelt a kisfiú ágy mellé és így szólt: - Mondjuk el ma este az Úr imáját!

Willie tudta kívülről ezt a csodálatos imádságot és Anya az egyes részek jelentésére is megtanította már. Azon az estén azonban mindez nem jutott eszébe, amikor elkezdte mondani az imát. - Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a Mennyben, úgy a Földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És…- és itt Willie hirtelen elhallgatott. A következő szavakra gondolt. Anya várt egy kicsit. – Nem akarod folytatni? – kérdezte. – Képtelen vagyok. –felelte Willie. – Miért? - kérdezte Anya. – Mert nem bocsátottam meg Jimmynek. Ha nem bocsátok meg neki, Jézus sem tudja nekem megbocsátani, ha valami rosszat teszek.

Anya tovább várakozott, Tudta, Willlie azt mérlegeli, hogyan döntsön. A kisfiú végül mély levegőt vett és így folytatta: - Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek .

Az imádság hátralévő része már könnyen ment.

Másnap reggel ébredés után Willie első gondolata az volt, hogyan „gyűjtsön parazsat” Jimmy fejére. Jézushoz hasonló módon szeretett volna viselkedni, ezért elhatározta, megmondja a fiúnak, hogy már nem haragszik rá és megtarthatja a golyókat.

Édesanyja örömmel mosolyogva hallgatta végig tervét. Tudta, Willie kísértésbe esett, hogy ne Jézushoz, hanem Sátánhoz hasonlóan cselekedjen. De a kisfiú helyesen döntött és Jézus segíteni fog neki, hogy a bosszúállás helyett „parazsat gyűjtsön”.

Nem mindig könnyű úgy dönteni, ahogyan Willie tette, ugye? Természetünkből adódóan azonnal vissza akarunk vágni, ha valaki bánt minket. De mennyivel boldogabbak vagyunk, ha engedjük Jézusnak, segítsen neki engedelmeskedni, ahelyett, hogy Sátánnak engednénk!