Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hüségesnek maradni Istenhez

  6. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A hír hallatán, hogy az újdonsült efézusi keresztények elégették mágiáról szóló könyveiket, sokan mások is szeretették volna megismerni Jézust és az igaz Istent imádni. Ez mind nagyban elősegítette a gyülekezet növekedését.

Sokan elgondolkodtak rajta, milyen bolondság egy szobrot istennek tartani, és néhányan felhagytak a bálványimádással. A szobrok készítőinek ez persze nem tetszett.

Efézus legismertebb bálványa Diána, avagy Artemisz volt. Az a hiedelem járta, hogy az istennő szobra az égből hullott alá hozzájuk. Ezért templomot is építettek a bálványszobornak. A bálványok készítői, az ezüstművesek sok kicsinyített másolatot készítettek Diána szobráról és a templomról is. Ezzel keresték a kenyerüket.

Diána imádói évente egyszer nagy ünnepséget rendeztek istennőjük tiszteletére. Sokan érkeztek más városokból is, hogy részt vegyenek az izgalmas eseményeken. Ilyenkor természetesen sokat vásároltak az ezüstművesek portékájából. Most viszont, különösen a nagy könyvégetés óta az emberek már nem vásároltak olyan sokat a kis bálványszobrokból.

Ez nagyon elkeserítette az ezüstműveseket, hiszen így nagyon megcsappant a jövedelmük. Egyikük, egy Demetrius nevezetű mester úgy döntött tesz ez ellen valamit. Holnap megtudjuk, mit csinált Demetrius.

 További elmélkedésre: Meg tudsz említeni olyan ünnepségeket, amikben egy hűséges keresztény nem hihet, és nem vehet részt úgy, mint mások?

HÉTFÖ

Éppen a Diána tiszteletére rendezett, évenkénti nagy ünnepségsorozat ideje volt Efézusban. Ám most nem vettek részt benne olyan sokan, mint máskor, mert sokan felhagytak a bálványimádással. Tudták, hogy az ezüstművesek által készített szobrocskák valójában nem istenek, ezért természetesen nem is vásároltak belőlük többé. A mestereket ez nagyon feldühítette, hiszen így nem kerestek már sok pénzt.

Egy Demetrius nevű ezüstműves elhatározta, hogy tesz valamit az ügyben. Összehívta bálványkészítő mester társait és így szólt hozzájuk: „Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk.” ApCsel 19:24-25.

Majd elmondta nekik, most miért nem tudnak annyi szobrocskát eladni, mint régebben. Elmondta, hogy azért, mert olyan sokan abbahagyták a bálványimádást. Rámutatott, hogy ezentúl már nem tisztelik Diánát és gyönyörű templomát sem. Kit okolt Demetrius a történtekért? 26-27. v.

Mit gondolsz, öröm volt az efézusi keresztényeknek Diána ünnepe? Nem, bizony, inkább nehéz idők voltak számukra. A bálványimádók gúnyolták, csúfolták és átkozták őket.

Miután az efézusi zsinagógában már nem prédikált, Pál apostol egy Tirannus nevű ember iskolájában tanította a keresztényeket és más érdeklődőket is. Aznap, amikor Demetrius elmondta Dianáról szóló beszédét, ők valószínűleg mind ott tartózkodtak. 9.v.

Az ezüstművesek nagyon haragudtak a keresztényekre, és az egyszerű kigúnyolásnál sokkal rosszabbat terveztek ellenük.

 További elmélkedésre: Téged is kigúnyoltak már, amiért az Istenek való engedelmesség mellett döntöttél?

KEDD

Mindnyájan izgalomba jöttek, amikor Demetrius Diána istennő védelmére szólította fel az ezüstműveseket. Demetrius lázító szavai szájról szájra terjedtek, míg végül az egész város felbolydult. Egyre nagyobb tömeg verődött össze.

Az emberek mérgesek voltak és ezt gondolták: „Nincsen Dianánál nagyobb, és nincsen az ő templománál szebb!”, és folyamatosan ezt kiáltozták: „Nagy az efézusi Diána!” ApCsel 19:28.

A csőcselék eltökélten kereste Pál apostolt, de mivel nem találták az iskolában, ahol tanítani szokott, még nagyobb haragra gerjedtek. Megragadták Pál két kísérőjét, és az efézusi színházba hurcolták őket. 29. v.

Mi történt eközben Pállal? Néhány barátja figyelmeztette a feldühödött tömegre és egy nem túl távoli, biztonságos helyre menekítették. Amikor az apostol megtudta, mi történt két barátjával, azonnal oda akart menni és szólni az ordítozó tömeghez. Odaengedték vajon a barátai? 30-31. v.

A csőcselék tovább ordibált. Legtöbben azt sem tudták, valójában miért is verődtek össze, egyszerűen csak mentek az árral. 32. v.

Sok zsidó élt Ezézusban. Pál apostol és a legtöbb friss keresztény is zsidó volt. A nem keresztény zsidók azonban nem akarták, hogy a dühös tömeg azt higgye róluk, kedvelik, amit Pál apostol művel. Holnap megtudjuk, hogyan próbálták erről a csőcseléket meggyőzni.

 További elmélkedésre: Nagy tömegben az emberek gyakran a többieket utánozzák? Mindig jó ötlet ez? Mit mond erről a Biblia? 2Móz 23:2.

SZERDA

Aznap, amikor a feldühödött csőcselék magával hurcolta Pál apostol két barátját, az efézusi zsidók féltek, hogy őket is a keresztényekkel szimpatizálónak tartják. Ezért előreküldtek egy Alekszánder nevű zsidó férfit, hogy Pált és a keresztényeket okolja a zűrzavarét. ApCsel 19:33.

A népet azonban nem érdekelte Alekszánder mondanivalója. Egyszerűen félrelökték és két órán keresztül egyfolytában ezt kiáltozták: „Nagy az efézusi Diána!” 34. v.

Akkor felszólalt a város egyik vezetője, akire végre hallgattak az emberek. Elmondta nekik, milyen ostobán viselkedtek. Hiszen mindenki tudja, menyire fontos Diána és az ő temploma, semmi okuk ekkora felfordulást kelteni emiatt. Pál apostol nem ártott sem Diánának, sem templomának. 35-36. v.

 További elmélkedésre: Veled is előfordult már, hogy ostobaságot tettél, aminek nem is tudtad igazán az okát? Bölcs dolog meggondolás nélkül utánozni mások viselkedését? Jó indok erre vajon az, hogy „hiszen mindenki ezt csinálja”?

 

CSÜTÖRTÖK

Az efézusi városi főtisztviselő lecsillapította az istennője nevét kiáltozó magán kívül tomboló tömeget. Mit mondott Pál apostol két barátjáról, akiket a csőcselék odahurcolt? ApCsel 19:37.

A két misszionárius nagyon megkönnyebbülhetett és hálás lehetett, hiszen tudták, hogy semmi rosszat nem követtek el.

A városi jegyző ezután Demetriusról és az ezüstművesekről is szólt. Ebből mindenki megérthette, miért szították fel a tömeg haragját. Sokkal inkább a jövedelmük, mint istennőjük, Diána miatt aggódtak. 38-39. v.

Demetrius és a többi ezüstműves ostobán érezhették magukat, hiszen most már az egész tömeg tudta, miért lázították fel őket és miért kerestették Pál apostolt.

A főember figyelmeztette a népet, hogy a rómaiak valószínűleg tudni akarják majd, mi volt a nagy felfordulás oka. Valós indok azonban nem létezett. Pál odahurcolt két barátja teljesen ártatlan volt. Mindnyájan bajba kerülhetnek, amiért ekkora zavargást okoztak.

Mindenki érezte, hogy a főember igazgat szól. Amikor feloszlatta a tömeget, mindenki engedelmesen hazament, és a zavargásnak vége szakadt.

 További elmélkedésre: Manapság is gondokat támaszt Sátán, amikor tudja, hogy Jézus követése mellett akarnak dönteni az emberek? Ismersz olyanokat, akik nehéz időket éltek át, amiért úgy döntöttek, Jézusnak engedelmeskednek?

PÉNTEK

Pál apostol hálás volt, hogy Isten megőrizte életét, amikor a csőcselék halálra kereste. Jézus megmutatta, hogy Pálnak továbbra is érte kell dolgoznia. Az apostol azonban megértette, hogy el kell hagynia Efézust és újabb helyeken folytatni a munkát.

Pál tehát bátorító beszéddel búcsúzott a keresztényektől. Jézusba vetett töretlen bizalomra és az érte végzett hűséges munka folytatására buzdította őket. Bizonyára könnyes szemmel ölelték át búcsúzóul egymást.

 További elmélkedésre: Mi a véleményed a városi jegyzőről, aki aznap a tömeghez szólt az efézusi színházban? Ma is lehet gond a pénz szeretete? Előfordulhat, hogy még keresztények is jobban szeretik a pénzt Istennél? Mit írt erről Pál apostol a Timóteusnak írott egyik levelében? 1Tim 6:10. Vedd át ismét a héten tanult történet eseményeit és gondold át, te mit tettél volna a keresztények helyében, ha hallottad volna Demetrius beszédét és láttad volna, hogy a csőcselék halálra keresi Pál apostolt! És végül, hogyan mutatta ki Jézus ismét, hogy Ő erősebb, mint Sátán?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Menekülés egy zsákban 1. rész

 

A kicsi Antónia egy kis házban élt egy farmon egy távoli országban. Szülei sokféle zöldséget termesztettek. Piacnapokon nagy zsákokba csomagolták a termést és szamarukra málházták, mindkét oldalára egy-egy zsákot. Aztán apukája és anyukája a városba gyalogolt a szamárral és ott, a piacon eladták a zöldségeket. Mivel ez nagyon hosszú gyalogút volt, a kicsi Antónia otthon maradt a piacnapokon.

Antónia és szülei szerették Jézust és a Bibliát. Bár abban az országban gyűlölték és büntették a keresztényeket, ők úgy döntöttek, bármi történik is, szeretik Jézust és neki engedelmeskednek.

A kislány szülei tudták, hogy állandó veszélyben vannak. Ha ellenségeik rájönnek, hol élnek a keresztények, akkor megbüntetik őket. Katonák jönnek értük és elhurcolják őket otthonukból. Elvihetik a családfőt, úgy hogy soha többé nem láthatják őt. Az egész család minden nap közösen, együtt imádkozott, hogy Isten védje meg őket ellenségeiktől.

Egyik este a kicsi Antónia körbeugrálta kis házukat. Ki akarta próbálni, meddig bírja egy lábon. Közben így énekelgetett: „Boldog vagyok, mert apukám keresztény, örülök, hogy apukám keresztény.”

Apa mosolyogva nézte kislányát majd felkapta és ölébe ültette.

  - Próbálj meg csendben maradni, Anya ma nagyon szomorú.

. - Miért szomorú Anya? – érdeklődött Antónia.

  - A barátaink figyelmeztettek, hogy a rendőrök figyelnek minket. Bármikor értünk jöhetnek és börtönbe vihetnek bennünket. – felelte Apa. – Ezért a biztonságunk érdekében itt kell hagynunk az otthonunkat, és soha nem térhetünk vissza. Ezért olyan szomorú édesanyád.

Apa ezután elmondta Antóniának, hogy városi jó barátaik segíteni fognak nekik elmenekülni ebből a kegyetlen országból. Egy nagy hajóval messzi országba fognak utazni, ahol majd biztonságban lesznek. Ott minden gond nélkül imádhatják Jézust. Nem kell majd félniük a katonáktól, akik bármikor börtönbe hurcolhatják őket.

Antónia tágra nyílt szemmel hallgatta édesapját. Körülnézett a szobában. – Magunkkal vihetünk valamit a holminkból? – kérdezte.

Édesapja azt felelte, hogy semmit sem vihetnek magukkal. Senki sem sejtheti, hogy elhagyták otthonukat, és a kis farmot. Senki sem sejtheti, hogy nem fognak visszajönni. – Ezért szomorú Anya, azt szeretné, bárcsak ne kellene itthagynunk az otthonunkat. Antónia bólintott. Ő sem szeretett volna elmenni. – Mikor indulunk? – kérdezte – Ma éjszaka? Apa megrázta a fejét. – Nem, holnap reggel. – felelte kislányának.

(Folytatása következik)