Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A dicsöséges bevonulás

  1. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus azt akarja, hogy megismerjük, mi történt vele a halála előtti héten, és gondolkodjunk el rajta.

VASÁRNAP

Ötszáz évvel azelőtt, hogy Jézus betlehemben megszületett volna a Szentlélek valami nagyon izgalmasat mutatott meg Zakariásnak Jézus életéből. A próféta le is írta, ezért elolvashatjuk. Zak 9:9.

Zakariás leírta, hogy Jézus egy napon királyként vonul majd be Jeruzsálembe egy szamárcsikó hátán. És pontosan így is történt.

Vasárnap volt, egy nappal azután, hogy Mária a különleges parfümmel megkente Jézus fejét és lábát. Jézus különleges kéréssel fordult két tanítványához. Mire kérte őket? Mt 21:2-3.

A két tanítvány engedelmeskedett, és bementek a faluba. És tényleg ott találták a szamarat és a csikót is. Valaki rájuk szólt, miközben eloldották a szamárcsikót: „Mit csináltok? Elkötitek a csikót?”

A tanítványok pedig azt felelték: „Az Úrnak van rá szüksége.” ezért megengedték nekik, hogy Jézushoz vigyék a szamárcsikót.

Miért volt Jézusnak szüksége a szamárcsikóra? Ismerte Zakariás írását és tudta, elérkezett az ideje, hogy királyként vonuljon be Jeruzsálembe. Éppen öt nap múlva meghal a kereszten és azt akarta, hogy mindenki beszéljen róla és figyeljenek arra, ami a következő öt napban történik majd vele.

Isten prófétája szerint azután történni fog valami. Mi lesz az? 4. v.

HÉTFÖ

Vasárnap volt, és Jézus arra kérte tanítványait, hogy szerezzenek neki egy szamárcsikót. A tanítványok tudták, hogy Jézus mindig gyalog jár mindenhová. Ezért kíváncsiak lettek: „Most vajon mire kell neki a szamárcsikó?”

Aztán eszükbe jutott, hogy a zsidó királyok, mindig szamárháton jártak. Nagy izgalomba jöttek. Jézus talán végre mégis a királyuk lesz? Azt remélték, Jézus hamarosan király lesz Jeruzsálemben és a rómaiaknak végre távozniuk kell.

A tanítványok mindenkinek elmondták, hogy szerintük mit tervez Jézus, ezért rövidesen nagy tömeg gyűlt a Mester köré. A tanítványok a szamárcsikó hátára terítették köpenyüket és felsegítették rá Jézust. A nép Jézust dicsőítve kiáltozott. Messiásnak és királynak nevezték, Ő pedig nem állította le őket.

Az emberek, mivel szegények voltak, nem tudtak drága ajándékokat adni Jézusnak. Ezért a köpenyüket terítették elé szőnyegként az útra. Leveles ágakat vágtak az olajfákról és a pálmafákról, majd azokat is az útra terítették Jézus elé. Nem voltak színes zászlóik, ezért pálmaágakkal integettek Jézusnak. Mit énekeltek neki? Mt 21:9.

Szívesen ott lettél volna te is azon a napon?

KEDD

Jézus soha nem engedte, hogy a nép királyaként dicsőítse Őt. Most azonban szamárcsikó hátán lovagolt és hagyta, hogy királyként tiszteljék. Percről percre egyre többen csatlakoztak a Jézust kísérő sokasághoz, és ezt kiáltozták: „Hozsánna Dávid fiának!”, „Áldott a király, aki az Úr nevébe jön!”

A zajra felfigyelve még többen odasiettek és érdeklődtek: „Ki ez?” Mit feleltek nekik a tömegből? Mt 21:11.

Jeruzsálemben is több ezren siettek Jézus fogadására pálmaágakat lengetve és Istent dicsőítve énekelve.

A papok azonban nem siettek Jézus üdvözlésére. Este, amikor a trombitákat megfújva a templomba hívták a népet, csak kevesen mentek oda. Szinte mindenki Jézus üdvözlésére sietett. Ez nagyon felbőszítette a papokat. Mit mondtak? Jn 12:19.

Úgy tűnt, mindenki elment, hogy Jézussal találkozzon. És Ő pontosan ezt akarta. Ez után a csodálatos nap után mindenki Jézusról fog beszélni. Mindenki figyelni fogja, mit következik. Pontosan öt nap múlva mindenki láthatja majd, ahogy Jézus Isten tökéletes bárányáldozataként meghal.

Fontos volt, hogy azok az emberek figyeljenek Jézusra azon a héten? Nekünk is nagyon fontos, hogy figyelmesen tanulmányozzuk, ami Jézussal azon a héten történt?

SZERDA

Soha nem volt még ilyen csodálatos felvonulás. Jézus belovagolt Jeruzsálembe, a nép pedig éljenezte Őt és énekelt neki.

Miért voltak olyan boldogok az emberek? Sokukat megszabadította Jézus a Sátán hatalmából? Igen! A korábban vak emberek látásuk visszanyeréséért dicsőítették Őt. A némák hangosan énekeltek. A bénák pálmaágat lengetve futottak feléje. A szamarat pedig, amin Jézus lovagolt Lázár vezette, aki négy napig halott volt.

De mindenki boldog volt vajon? Nem, bizony! A farizeusok féltékenyek voltak Jézusra. Féltek, hogy a tömeg királlyá koronázza Jézust. Le akarták csendesíteni az embereket, ők azonban csak még hangosabban énekeltek. Mit mondott Jézus a papoknak, amikor felszólították, hogy Ő hallgattassa el a tömeget? Lk 19:39-40.

Zakariás próféciája szerint Jézust dicsőítik aznap és senki sem tudja Isten tervét megakadályozni. Ha az emberek nem énekelnek Jézusnak, akkor a kövek fognak! De tényleg azt szeretné Jézus, hogy a kövek dicsőítsék Őt? Nem. Ki dicsőítheti Jézust? Zsolt 33:1.

Jézus felért az Olajfák-hegyének tetejére és lenézett Jeruzsálem városára. A lemenő nap fénye ragyogó hófehérre festette a templom falait. A sokaság is megállt és minden odanéztek. Ó, milyen büszkék voltak gyönyörű templomukra! Mit érzett azonban Jézus?

CSÜTÖRTÖK

Amikor Jézus megállt és lenézett a templom szépséges épületére, a sokaság biztos volt benne, hogy Ő is ugyanolyan boldog és büszke, mint ők. Jézus azonban nem volt boldog. Ő nagyon szomorú volt. Szemeit ellepték a könnyek és sírni kezdett. Mit mondott? Lk 19:41-44.

Jézus hatalmas, szerető szíve fájdalommal telt meg. Egyetlen ember megmentéséért is eljött volna a mennyből. Most azonban egy egész várost látott, tele olyan emberekkel, akik túl büszkék és makacsok, nem akarják megengedni neki, hogy segítsen rajtuk!

Már csak egészen rövid idő volt hátra, csupán egyetlen lehetőség, hogy elfogadják Jézust. Ha a nép vezetői is üdvözlik Jézust, templomuk és városuk megmenekülhet. De ha nem, akkor mind elvesznek.

A jeruzsálemi zsidó vezetők is hallottak Jézus érkezéséről és felmentek hozzá az Olajfák-hegyére. Odaérve megkérdezték: „Ki ez?” „Ő a Messiás, Isten szeretett Fia.” – felelték a tanítványok. -„Ő a Hatalmas Isten, a világ megváltója.”

A vezetők még ezután sem üdvözülték Jézust. Nem akarták, hogy a Megváltójuk legyen. Gyűlölték Őt és megpróbálták katonákkal elvezettetni.

A nap hamarosan lenyugodott. Idejük lejárt, mert Jézus nem tudott már semmit tenni értük. Büszke szívük bezáródott Jézus előtt, és már túl késő volt. Nem csoda, hogy Jézus sírt miattuk!

Ugye, te nem akarsz olyasmit tenni, amitől Jézus sírna? Ó, nem!

PÉNTEK

Jézus az egész vasárnap éjjelt imádkozással töltötte, reggel pedig tanítványaival együtt a templomba indult. Útközben észrevett egy fügefát. Dús lombkoronája volt, és Jézus tudta, hogy ez mit jelent. A fügefán előbb nőnek a gyümölcsök, mint a levelek, tehát, ha sok a levele, akkor biztosan van rajta ennivaló, lédús, érett gyümölcs is.

Jézus éhes volt ezért gyümölcsöt keresett a fügefa levelei között. De egy szem fügét sem talált! Csupán leveleket. Micsoda csalódás! Mit mondott Jézus a fának? Mk 11:14.

Másnap Jézus és tanítványai ismét elmentek a fügefa mellett. Mit mondott Péter? 20-21. v.

Jézus nagyon fontos dolgot tanított a fügefa példájával. Az a fügefa olyan volt, mint a zsidók. A zsidók állították, hogy szeretik Istent és neki engedelmeskedtek, de csak tettették ezt. Szavaik olyanok voltak, mint a szép, nagy levelek a fügefán. A szeretet és a jóság gyümölcseit kellett volna érlelni szívükben, de Jézus csak büszkeséget, konokságot és gyűlöletet látott ott. Ó, milyen csalódott volt! Akik elutasítják Jézust, ugyanúgy elpusztulnak, mint az a fügefa.

Kérjük Jézust, hogy olyanok lehessünk, mint a fügefa, amin sok szép levele között sok gyümölcs is terem!

 További elmélkedésre:

  • Tudta Jézus, hol kell a szamárcsikót keresni? Tud Jézus mindent?

  • Fontos ismernünk Jézus kereszthalálának történetét, amit a mi bűneinkért szenvedett el? Gyakran el kell olvasnunk ezt a történetet?

  • Elszomorítja Jézust, ha a rosszalkodás mellett döntünk? Örül, amikor bevalljuk bűneinket és engedelmeskedünk neki?

  • Szeret Jézus mindenkit, még azokat is, akik nem szeretik Őt? Komoly következményei vannak mégis, ha a rosszat választjuk?

  • Hogyan mutathatjuk ki, hogy szeretjük Jézust?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy szereted a zsidókat, még ha úgy is döntöttek, hogy gyűlölik Jézust. Mindig szeretném behívni Jézust a szívembe. Kérlek, tegyél engem valóban jóvá és olyan kedvessé, szeretetteljessé, mint Te. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

A „Prófétaság lelke, jelentős történetek” című mű 1. kötet 121-124. o. alapján átdolgozta: Amy Sherrard)

Isten különleges követe - 14.

Harisnya az ajtó mögött

 

James és Ellen White otthonában a New York állambeli Rochesterben volt egy sötét zug a konyhában, az ajtó mögött. Egy régi harisnya lógott ott, amiről csak Ellen tudott. Ez az ő titka volt. Nehéz volt a harisnya, mert sok penny, ötcentes és tízcentes volt benne. Néhány negyed és féldolláros is, de nagyon kevés dollár.

James és Ellen White szegények voltak. Hogyan kerülhetett hát a pénz a harisnyába? Mindig sok ember tartózkodott náluk, akik a kiadói munkában segítettek. Ellen White minden héten elrakott egy keveset a kosztpénzből, még ha csak pár pennyt is, egy esetleges vészhelyzetre. Így apránként gyarapodott a harisnyában gyűjtött pénz összege, amiről még James sem tudott.

Egy napon White presbiter ezzel állított be: „Pénzre lenne szükségem papírt vásárolni, de éppen egy fillérünk sincs, nem tudom mitévő legyek.” Ellen látta, menyire aggódik. „A Rewiew and Herald című újság készen áll a nyomtatásra. A papír is megérkezett a szállító cég raktárába, de nincs pénzem kifizetni.”

Ellen tudta, hogy ez egy igazi vészhelyzet. „Mennyire lenne szükséged?” – kérdezte.

„64 dollárra, de honnan vehetnék ennyit?” –felelte James.

White asszony egyetlen szó nélkül a sötét zughoz lépett és elővette a harisnyát. A férje tágra nyílt szemmel figyelte, ahogy Ellen gondosan kiönti a több száz érmét az asztalra. „Számoljuk meg, James!” – szólt Ellen férje arckifejezésén mosolyogva.

Leültek tehát az asztalhoz és számolni kezdtek. Mire mindet átszámolták, megvolt a 64 dollár. James átölelte és megcsókolta kicsi feleségét. Milyen hálás volt neki, amiért félretett, még ha csak pár centet is hetente a vészhelyzetre. Ellen is örült, hogy oly sok kis dologról lemondott a spórolás érdekében.

James elvitte a pénzt a szállító cég irodájába, ahol az ügyintéző nagyon csodálkozhatott, miért ilyen sok öt és tízcentessel, negyeddollárosa és féldollárossal fizet a kedves ügyfél. De az összeg pontosan elegendő volt a papír kifizetésére.

Ellen megtanulta, hogy a kis összegek félrerakásából nagyobb összeget lehet gyűjteni. Mindig elszomorította, ha azt látta, hogy gyerekek édességre és fagyira költik a pénzt. Tudta, hogy azok nem tesznek jó a szervezetünknek. Ráadásul fölöslegesen kidobott pénz! Sokkal bölcsebben is fel lehet használni azokat a kis összegeket, ha másoknak segítünk velük. Megtanultál már úgy spórolni, mint Ellen White? Van egy biztonságos helyed, ahol a spórolt pénzt tarthatod?