Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Joás a gyermek-király

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Van a gyülekezeteteknek énekkara? Hallottál már Istent dicsőítő kórusokat énekelni? Sok kórus különleges egyenruhát visel, amiben gyönyörűen mutatnak.

El tudsz képzelni egy kórust örömmel Istent dicsőítő énekkel ajkukon egy szörnyű ellenség ellen menetelni? Nos, egyszer régen pontosan ez történt. Először azonban ismerkedjünk meg a királlyal, akié az a kórus volt.

A déli királyságban, Júdában időnként jó király uralkodott, máskor pedig gonosz. Júda egyik jó királya Jósafát, Dávid király egyik leszármazottja volt. Mit mond róla a Biblia, és miért tudta Isten megáldani őt? 2Krón 17:3-6.

Még a jó emberek is követnek el hibákat? Igen. Jósafát egyik rossz döntése az volt, hogy megengedte fiának, Jórámnak, hogy a gonosz Akháb király és felesége, Jézabel leányát, Atháliát vegye feleségül. Ez elősegítette, hogy Akháb és Jósafát összebarátkozzanak, jóllehet Akháb bálványimádó volt.

Jósafát egyik izraeli látogatása alkalmával Akháb a segítségét kérte a szíriaiak elleni harchoz, mert vissza akart foglalni egy várost, amit régebben a szíriaiak elvettek Izraeltől. Jósafát beleegyezett, de előbb meg akart bizonyosodni, hogy ez egyezik-e Isten tervével. Ezért arra kérte Akhábot, hogy hívasson prófétákat. Akiket Akháb hívatott, azok azonban nem Isten prófétái voltak. Mit mondtak azok a próféták? 2Krón 18:4-5.

Jósafát az Úr szavát akarta hallani, ezért még mindig ragaszkodott hozzá, hogy Isten igaz prófétáit hívassák. 6. v. Akháb végül beleegyezett. Mit mondott Isten prófétája? Nos, holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, attól félt Akháb, hogy Isten igaz prófétája valami mást mond, mint amit ő hallani szeretett volna? Különbözik néha a vágyunk attól, amire a szüleink szerint vágynunk kellene? Eszedbe jut néhány ilyen eset?

HÉTFÖ

Isten prófétája, akit Akháb hívatott azt mondta, hogy nem fogják megnyerni a csatát a szíriaiak ellen. Ez úgy felbőszítette Akhábot, hogy börtönbe vetette a prófétát. Szerinted haza kellett volna mennie Jósafátnak, ahelyett, hogy Akhábbal ment a csatába? Természetesen! De ő nem azt tette.

A csatában Akháb súlyosan megsebesült. Melyik próféta szava igazolódott be a nap végére? Mi történt? 2Krón 18:34, 19:1.

Jósafát tudta, hogy hatalmas, szerető Istenünknek engedelmeskedni az egyetlen biztonságos dolog. Alighogy visszatért Jeruzsálembe, hírét vette, hogy három nemzet egyesített hadserege közeledik ellene harcolni. Mit tett népével együtt?  2Krón 20:3-4.

Prófétája által Isten elmondta Jósafátnak, hogy ezúttal még csak harcolnia sem kell. Miért? 17-18. v.

Azért, mert Jósafát hitt Isten prófétája szavának – hogy ez az Úr csatája lesz, és nekik még harcolniuk sem kell – szólt a néphez és Istent dicsőítő énekeseket állított a sereg elé. El tudod képzelni? A kórus a hadsereg előtt menetelt az ellenséggel felé. Ez bizonyította, hogy hittek Isten prófétájának.

Isten angyalserege is jelen volt és ők pontosan tudták, mi a teendő. Mennyire örülhettek, hogy segíthetnek! A három ellenséges nemzet azonnal egymás ellen kezdett el harcolni. 22-24. v.

 További elmélkedésre: Soha ne feledjük el ezt a történetet! Azért örökítette meg Isten a Bibliában, hogy valami nagyon fontosat közöljön velünk. Hamarosan egy napon, közvetlenül Jézus visszajövetele előtt, amikor már úgy tűnik, hogy Isten népét elpusztítják ellenségei (Jel 16:13-14), Isten ugyanúgy fog megszabadítani minket is, ahogy Jósafátot. Az ellenség egymást fogja megölni és mi megmenekülünk (Zak 14:13). Örülsz, hogy tanulod, hogyan bízz Jézusban, és hogyan engedelmeskedj neki? Most olvassuk el a következő igevers második felét: 2Krón 20:20!   Mit gondolsz ez még ma is érvényes?  Igen, és Isten különleges prófétát küldött nekünk. Emlékszel még, ki az?

KEDD

Jósafát halála után fia, Jórám követte őt Júda királyaként, aki a gonosz Akháb és Jézabel leányát Atháliát vette feleségük. Tehát a királyné most egy gonosz asszony volt. Gondolod, hogy segített Jórámnak, hogy úgy szeresse Istent, és úgy engedelmeskedjen neki, ahogy apja, Jósafát tette? Mit választott, hogyan cselekedett Jórám? 2Krón 21:6.

Júda királyságában még mindig nagyon sokan bálványokat imádtak. Miért? 2Krón 20:33.

Sem Jórám, sem a fia, Akházia, aki a halála után követte őt, nem segítettek a népnek megváltozni. Isten így nem tudta megáldani őket. A gonosz Athália a saját kezébe akarta venni a hatalmat. Pozíciója biztonsága érdekében megöletett mindenkit, aki esetleg veszélyeztethette volna a királyi székét. Egy kivételével még a saját unokáit is megölte.

Egyik csecsemő kisfiú unokája megmenekült és biztonságban bújtatta őt nagynénje, Jósabát (aki Jórám király lánya volt) a hálószobájában. A főpap, Jójáda felesége volt, és a királynő palotájának közelében, a templomban volt a lakásuk.

Az elrejtett csecsemő neve Jóás volt. Mivel Jósabát a baba apjának nővére volt, ezért a nagynénje volt és Jójada a nagybátyja.

Mennyi ideig bújtatták a kis Jóást a templomban? 2Krón 22:12.

 További elmélkedésre: Jójada, a főpap szerette Istent. Mit gondolsz, megtanulta a ki Jóás is szeretni Istent, és engedelmeskedni az Ő Tízparancsolatának? Te is ezt tanulod.

SZERDA

Jójada, a főpap tudta, hogy a kis Jóás Júda törvényes királya. Jóás hétéves korában nagybátyja úgy döntött, elérkezett az ideje, hogy tegyenek valamit a gonosz Athália trónfosztásáért. Ezért összehívott néhány főtisztet, és beszélt velük a kis Jóásról. Ők örültek, amikor megtudták, hogy a király egyik fia még életben van, és megígérték, hogy mindent titokban tartanak. Összehívták a vezetőket és a lévitákat. 2Krón 23:1-2.

Egyetértettek vele, amikor Jójada emlékeztette őket, hogy az Úr szava szerint mindig Dávid családjából származó ember ül majd az Ő népe trónján? 3. v.

Mindnyájan tudták, hogy nagyon fontos még mindig titokban tartaniuk mindent.  Athália felbőszült volna, ha megtudja, mire készülnek.

Jójada mindent alaposan kitervelt, és körültekintően intézkedett. Minden pap és minden tiszt pontosan tudta, hol kell lennie, és mi a dolga. A tisztek lándzsával és pajzzsal lesznek felszerelve. Jóás a kis díszruháját viseli majd, és ő is tudja, mit kell tennie.

A megfelelő időben a templom udvarát emberek tömege töltötte be. Nagy csendben gyűlhettek össze, mert a gonosz királynő még mindig nem sejtett semmit. Mindenki a helyén volt, amikor Jójada elővezette a kis Jóást, és egy oszlop mellé állította. 2Kir 11:12.

 További elmélkedésre: A bizonyságtétel útmutatást adott Jóásnak, hogyan legyen jó király. Milyen gyakran kellett olvasnia? 5Móz 17:18-20. Nekünk milyen gyakran kell olvasnunk a Bibliát?

CSÜTÖRTÖK

Amikor Athália királynő meghallotta az örömujjongás és taps hangját a templom felől, átsietett megnézni, hogy mi történik ott. 2Krón 23:12.

Mit tett, amikor meglátta, hogy mi folyik? 13. v.

Jójada felkészült a királynő érkezésére. Azonnal kiadta a parancsot és a katonák eltávolították onnan a gonosz királynőt, akinek az élete hamarosan véget is ért. 14-15. v.

Jójada most nagyon komolyan szólt az egész néphez. Hűtlenek voltak Istenhez, és ezzel tisztában is voltak. Mire tettek most ígéretet?

Mivel bizonyította a nép, hogy komolyan gondolta ígéretét? 17. v.

Mindenki örült, amikor Isten templomában megfelelő módon megszervezték és újraindították a szolgálatokat. Kétségtelenül a palotát is megtisztították és minden ott található pogány bálványt elpusztítottak. A trón most készen állt az új, kicsi király fogadására.

Különleges ünnepséget tartottak a napon, amikor Jóás a templomból a palotába költözött. El tudod képzelni a kis Jóást, amint kihúzza magát, és amilyen egyenesen csak tud, ott ül a gyönyörű, nagy trónon? 20-21. v.

Felcseperedvén Jóás látta milyen sok változtatásra lenne szükség és mennyi mindent kellene tenni. Az előző királyok közül sokan nem voltak hűségesek Istenhez és nem engedelmeskedtek a Törvénykönyvben leírtaknak. Jóás keményen dolgozott a dolgok helyes rendbe történő visszaállításán.

Egy dolgot Jóás különösen szeretett volna megtenni, de az nagyon költséges lett volna, sok pénzre volt szükség hozzá. Tudod, miről van szó? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Jóás csak egy kisfiú volt. Jó döntéseket hozott ennek ellenére ezidáig?

PÉNTEK

Milyen különleges dolgot akart tenni Jóás? 2Krón 24:4.  Hogyan tervezte a szükséges pénz előteremtését? 5. v.

Jóás csalódott volt, hogy olyan sokáig tart a gyűjtés. Milyen ötlete támadt a pénzgyűjtés meggyorsítására? 8-10. v.

Terve bevált. Napról napra gyűlt a pénz, amiből megvásárolhatták a szükséges anyagokat és kifizethették a munkásokat. Végül olyan lett a templom állapota, amilyennek Jóás reményei szerint látni szerette volna. 13. v.

Jóás mindig gondosan követte nagybátyja, Jójada bölcs tanácsait. Nagybátyja, Jójada azonban 130 esztendős korában meghalt. Azután Jóás néhány vezető tanácsaira hallgatott és nehéz elhinni, ami ezután történt. 2, 17-18. v.

Milyen szomorú, hogy Jóás ilyen rosszul döntött! Nagyon fájhatott Istennek ezt látni. Ő még mindig arra vágyott, hogy az emberek meggondolják magukat. 19-20. v.

Jójada nagybácsi fia, Zakariás külön is figyelmeztette őket. Jóás azonban még mindig nem változott meg, sőt elrendelte Zakariás megölését. Milyen szörnyű! 21-22. v.

Mi történt végül Jóással, amikor egy kicsi szíriai sereg megtámadta Júdát? 24-25. v.

Milyen szomorú! A gyermek-király, aki eleinte oly sok jót tett Istenért, rossz barátokat választott és bennük bízott, ahelyett, hogy Istennek engedelmeskedett volna.

 További elmélkedésre: Választások, döntések. Minden nap választanunk kell. Számít, hogy milyen barátokat választunk? Ugye meg tudod érteni, miért szeretnék a szülők, hogy gyermekeik jó barátokat válasszanak? A barátok segítenek a jó, illetve rossz döntések meghozatalában. Jó döntésekhez segítenek téged a barátaid? Te is segítesz nekik ebben?

 

 

 

Történet sarok

Nagy meglepetés James és Ellen számára

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

Az adventhívők különböző egyházakból jöttek és a Biblia alapos tanulmányozásának folytatása által hamarosan felismerték, hogy egyes dolgok, amiket egyházaikban tanítottak nekik nem a Bibliából származnak. Ellennek eszébe jutott, mennyire meglepődött, amikor édesanyja meggondolta magát egy olyan dologgal kapcsolatban, amiben pedig egész addigi életében hitt.

„Tényleg azt hiszed, hogy a jó emberek nem mennek azonnal a mennybe haláluk pillanatában?” – kérdezte tőle Ellen.

Harmon anyuka mosolyogva kislányára nézett és így szólt: „ A Biblia tanítása szerint az emberek a haláluk pillanatában sem a Mennybe, sem a pokolba nem mennek. A sírjukban maradnak egészen addig, míg Jézus fel nem ébreszti őket. A Biblia szerint a halott emberek alszanak.” – magyarázta.

Bibliáját tanulmányozva Ellen rájött, hogy édesanyjának igaza van. Sátán nagyon okosan, igazságnak tüntette fel a hazugságokat, és a legtöbb keresztény elhitte őket, mert személyesen nem tanulmányozták a Bibliát. Bármit elhittek, amit lelkészeik mondtak nekik.

James és Ellen most azért tanulmányozták a Bibliát, hogy megértsék, melyik nap az igazi szombat. Bates kapitány írt egy kis könyvet, amelyben rámutatott, hogy még mindig a hetedik nap Isten különleges napja a dicsőítésre és a pihenésre. Ezt a napot adta Isten Ádámnak és Évának szombatként a pihenésre. Példaképünk, Jézus is a hetedik napi szombatot tartotta meg, amikor a Földön élt. Ezt tették az apostolok és az igaz hívők is.

Imádság és tanulmányozás után James és Ellen úgy határoztak, hogy pontosan úgy kell hinniük a negyedik parancsolatban, ahogyan Jézus azt leírta. Úgy is tettek. Ezután Jézus látomást adott Ellennek, melyben a gyönyörű mennyei Szentélyt látta, és bemehetett a Szentek Szentjébe, ahol Jézus tartózkodott. Látta az arany Frigyládát, és abban a Tízparancsolatot, amit Isten a saját ujjával írt. Az első négy az egyik kőtáblán szerepelt, az utolsó hat pedig a másikon. Fénysugár világította meg az első kőtáblát, de legfényesebben a negyedik parancsolatot.

„A negyedik parancsolat elmondja, ki a Teremtő.” – mondta Ellennek az angyal.

Ellen megtudta, hogy Sátán az összes parancsolatot gyűlöli, de legjobban a negyediket. Mindent megtett, hogy elhitesse az emberekkel, hogy az megváltozott, de a Biblia rámutat, hogy az soha nem változott, annak ellenére, hogy Sátán megpróbálta rávenni az embereket, hogy ezt higgyék. Jól tudja, hogy azok, akik várják Jézust és készen lesznek eljövetelére, az összes parancsolatot, beleértve a negyediket is, meg fogják tartani. Jel 14:12.

James és Ellen White hálásak voltak a látomásért és tudták, mindent meg kell tenniük, hogy másokkal is megosszák a szombatról szóló igazságot.

Ahogy az emberek egyre jobban megismerték a Biblia kijelentéseit, sokan örömmel döntöttek a szombat megszentelése mellett. Sokan azonban nem akartak változtatni azon, amit tanítottak nekik, és egész addigi életükben tettek.

(Folytatása következik)