Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

II. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Tanúk Babilonban

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Kihívások Babilonban

(Dán 1:1-7.)

A Biblia könyveinek sorában Ezékiel után Dániel könyve következik. Csupán tizenkét fejezetből áll, mégis az érdekes történeteken kívül, lenyűgöző, évezredeken átívelő utazásra visz bennünket egészen az örökkévalóságig.

Dániel története kb. 19 évvel Jeruzsálem és a gyönyörű templom végleges lerombolása előtt kezdődik. Barátaival együtt, mindnyájan tizenévesként a Babilonba szállított foglyok első csoportjában voltak. Dán 1:1-2; 6.

Ezek a fiúk nem tudták, hogy mi vár rájuk, miközben hazájukat hátrahagyva sok száz kilométert gyalogoltak. Bizonyára ismerték Ézsaiás próféciáját, miszerint egy jövendőbeli király, Círus majd hazaengedi a foglyokat, de azt nem tudták, hogy mikor (Ézsa 45:13). Isten csak újabb egy év elmúltával adja az ígéretet Jeremiás prófétán keresztül, hogy 70 esztendő múlva hazatérhetnek.

Szomorúságukat csak tetézte, hogy tudták, Isten templomának sok aranyedényét a babiloni pogány templomba hurcolták. Fogvatartóik kérkedve hencegtek, hogy Babilon istenei hatalmasabbak a héberek Istenénél.

Nabukodonozor király utasította az egyik tisztjét, hogy válasszon ki a héber ifjak közül néhány jó kiállású fiatalembert, akik jó tanulók voltak és fontos családból származtak. Mi volt a terve velük? 3-4. v.

Dánielt és három barátja is a királyi nevelésre kiválasztottak csoportjába került. Először azonban babiloni neveket adtak nekik. Nabukodonozor azt remélte, hogy azok a pogány nevek segítenek majd a pogány babiloni istenek tiszteletére vezetni őket.

Miközben a fiatalembereket a király kormányzatának szolgálatára oktatták, a király asztaláról való ételeket és italokat kellett fogyasztaniuk. Dániel és barátai azonban tudták, hogy a király tápláléka egészségtelen, az itala bor volt, és az egésznek egy részét a pogány isteneknek kellett áldozatként felajánlani. Ha megennék, az nem csak az egészségüknek ártana, hanem a babiloni bálványok elismerését is jelentené, és hűtlenséget Istennel szemben.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan tudtak helyesen cselekedni a király megbántása nélkül? Te mit tettél volna a helyükben?

HÉTFÖ

A hűség jutalma

(Dán 1:8-21.)

Dániel és három barátja Isten iránti hűségük próbájával került szembe. Milyen fontos döntést hozott Dániel, és mit tett annak érdekében, mivel Istennek tetszeni fontosabb volt számára még az életénél is?  Dán 1:8.

Az a főtiszt szerette Dánielt és barátait, de aggódott. „A király maga rendelte az ételeteket.” – mondta nekik, „Mi lesz, ha legyengültök és betegek lesztek? Engem fog okolni és valószínűleg az életemet is elveszítem.”

Dániel nem adta fel, csak mert a főudvarmester nem értett vele egyet. Melcárral, a felügyelővel beszélt ezután, akire a főudvarmester bízta négyüket. „Tegyél próbát velünk, csak tíz napig.” – kérte udvariasan.”Adj nekünk gyümölcsöt, gabonát, olajos magvakat és zöldséget enni, és tiszta vizet inni. Azután hasonlíts össze minket a többi diákkal, akik a király asztalától való ételeket eszik.”

A felügyelő aggódva bár, de beleegyezett és olyan ételt adott nekik, amilyent kértek, de bizonyára alaposan megfigyelte őket. Ezalatt az a négy kamasz fiú hálát adott Istennek, szorgalmasan tanult és sokat imádkozott Istenhez, hogy áldja meg döntésüket, hogy hűek maradnak hozzá.

A 10 nap elteltével Melcár láthatta, hogy a fiatalemberek terve bevált. A szemük ragyogó és tiszta, a leheletük friss volt. Jól vágott az eszük és ruganyosak voltak lépteik. Tanulmányaikban is a legjobb eredményeket érték el.

Isten megáldotta őket. Melcár bizonyára le volt nyűgözve. Milyen ételeket adott nekik a felügyelő és milyen külön áldást kapott még Dániel? 16-17. v.

Dániel és három barátja végig hűségesek maradtak Istenhez a három év alatt, amíg a király iskolájában tanultak. Dánielt és három barátját a feleleteik alapján bölcsebbnek találták bárkinél az egész birodalomban. Ha országos díjat kellett volna odaítélni, ők nyerték volna.

Miért volt Dániel három barátja olyan bölcs? Azt választották, hogy minden kis dologban is hűségesek lesznek Istenhez, és Ő csodálatosan megáldotta őket. Isten azt mondja: „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.” (1Sám 2:30). Nem ismerték Isten tervét a jövőjükkel kapcsolatban, de azt tudták, hogy bízhatnak Őbenne.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az egészséges ételek és italok fogyasztásán kívül számos más egészségügyi szabály is létezik. Sorolj fel, amennyit csak tudsz!

KEDD

A bölcsek kudarca

(Dán 2:1-16.)

Nem sokkal az után, hogy Dániel és barátai befejezték tanulmányaikat a király iskolájában olyasmi történt, amiből felismerték, hogy teljes mértékben Istentől függnek.

Nabukodonozor királynak olyan különös álma volt egy éjjel, amely felébresztette és már nem tudott visszaaludni. Csak arra emlékezett az álomból, hogy valami nagyon fontos dolog volt. Tudta, hogy nem lesz nyugta, amíg eszébe nem jut, és meg nem ismeri a jelentését. Ezért a bölcseiért küldetett. Mit mondtak azonban a bölcsek? Dán 2:3-4.

A király már elmondta, hogy nem emlékszik az álomra. A bölcsek viszont azt mondták, hogy az álom ismerete nélkül nem tudják annak jelentését megfejteni. Ez nagyon felbőszítette és gyanakvóvá tette a királyt. Elmondta nekik, mi történik, ha nem teszik meg, amit követel. Mondják el neki az álmát és annak jelentését is, különben…

A bölcsek tudták, hogy a király komolyan gondolja, amit mondott, de tényleg tanácstalanok voltak. Nem nehéz elképzelni, mennyire megijedtek. Használt valamit is a király győzködése? 7-12. v.

Dániel és három barátja is a bölcsek közé számított, de erre a gyűlésre nem hívatták őket a király elé. Ezért nem is tudtak semmit arról, hogy mi történt. Mit gondolsz, mit éreztek, amikor megtudták? 13. v.

Dániel bölcsen és tapintatosan felelt Arióknak, a királyi testőrség fejének. Majd megkérte a királyt, hogy várjon, mielőtt az összes bölcs emberét elpusztítaná, és Nabukodonozor beleegyezett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Olyan udvarias és tapintatos a legtöbb fiatal, mint Dániel volt? Te olyan vagy? Kérdezd meg a szüleidet és másokat is, hogyan fejlődhetnél ebben!

SZERDA

A titkok feltárója

(Dán 2:17-36.)

Mit tett Dániel azután, hogy megkérte Nabukodonozor királyt, hogy halassza el a bölcsek kivégzését? Dán 2:17-18.

Hogyan könyörgött az a négy fiatalember Istenhez! Tudták, hogy bízhatnak a segítségében, mert hűségesek voltak hozzá. Milyen gyorsan válaszolt Isten Dániel és barátai imáira? El tudod képzelni, milyen hálásak voltak? Szánjunk rá időt, és olvassuk el Dániel hálaadó és dicsőítő imádságát! 19-23. v.

Alighogy elmondta a jó hírt Arióknak, Dániel rövidesen már a nyugtalan, aggódó király előtt állt. Először elmagyarázta, hogy a többi bölcs tényleg nem lehetett képes az álom tartalmának és jelentésének megfejtésére. Majd hozzátette: „De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti.” 27-28. v.

Dániel emlékeztette a királyt, hogy ágyában az eljövendő dolgokon tűnődött. Majd elmondta neki, hogy Isten az álmában adott választ a kérdéseire.

Még mielőtt elmondta volna az álmot, Dániel ismét felhívta a király figyelmét arra, hogy nem azért tudta megfejteni ezt a titkot, mert bölcsebb lenne a többieknél, hanem Isten mutatta meg azt neki.

Ahogy Dániel elmondta az álmot, Nabukodonozor tisztán visszaemlékezett rá. 31-35. v.

Egy hatalmas, lenyűgöző szobrot látott. Aranyból volt a feje. A mellkasa és a karjai ezüstből. A törzse és a combjai bronzból. A lábszárai vasból készültek. A lábfejek pedig vas és cserép különös keverékei voltak.

Miközben a király a szobrot nézte, egy nagy kő magától, kéz érintése nélkül a szobor lábának ütődött. Az egész szobor azonnal szétporladt, és elfújta a szél. Majd a kő heggyé vált, ami betöltötte az egész földet.

Nabukodonozor király felismerte, hogy pontosan azt látta, amit Dániel leírt neki. „Ez az álom” – szólt Dániel – „most pedig elmondjuk az értelmezését.”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen csodálatos Istent szolgált Dániel! Mi is ugyanazt a csodálatos Istent szolgáljuk, aki értünk is ugyanolyan bámulatos dolgokat tud tenni.

CSÜTÖRTÖK

A világtörténelem prófétai megjelenítése

(Dán 2:37-49.)

Dániel elmondta Nabukodonozor királynak az álmát, és a király most alig várta annak értelmezését. Mit érzett szerinted Dániel, amikor belekezdett? Dán 2:37-38.

Dániel egy nagyon fontos szót mondott ezután: „de”. De mi? A király feszülten figyelt, ahogy Dániel folytatta az álom magyarázatát. „Ám utánad másik birodalom támad, alábbvaló a tiédnél.” – mondta neki Dániel. Ez volt a szobor ezüst részének magyarázata.

„Utána egy másik, harmadik birodalom támad, rézből való, amely az egész világon uralkodik.” – folytatta Dániel. Ez volt a bronz törzs magyarázata. A következő, a negyedik királyság, amit a vas lábszárak jelképeznek, világbirodalom lesz. A furcsa külsejű, részben vas, részben cserép lábfejek a következő királyságokat jelképezik, amelyek részben erősek, részben pedig törékenyek lesznek.

Ezután Dániel elmondta a királynak a hatalmas kő jelentését, amely ledöntötte a szobrot, majd nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet.

Az a kő a legutolsó birodalom jelképe volt, amely semmiben sem hasonlított a többihez. Az a mennyek Istenének, Dániel Istenének királysága lesz. Betölti majd az egész világot, és mindörökre fennmarad. 44. v.

Álmának jelentését hallgatva Nabukodonozor először büszke volt, hogy Isten a királyok királyának nevezte őt, az arany fejnek. Ám ahogy Dániel folyatta, hamar rájött, hogy Babilon nem marad fenn örökre.

„A hatalmas Isten a király tudtára adta, hogy mik következnek ezután.” – mondta Dániel. Miután befejezte hozzátett még valami nagyon fontosat, amire Nabukodonozornak és nekünk is mindig emlékeznünk kell: „Igaz az álom, és bizonyos annak értelme.”

Dániel beszédének végére Nabukodonozor bizonyára nagyon alázatossá vált. Képzeljük csak el, Dániel hatalmas Istene milyen sokat elárult neki a jövőről! Mit mondott, amikor felkelt trónjáról és arcra borult Dániel előtt? 47. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Biztosak lehetünk abban, hogy minden igaz, amit Isten a Bibliában és prófétái által mond?

PÉNTEK

A nagy aranyszobor

(Dán 3:1-6.)

Dániel elmondta Nabukodonozornak az álom jelentését, amit Isten a királynak adott. A király elismerte, hogy Dániel Istene a legnagyobb minden istenek közül.

Mivel mutatta ki Nabukodonozor király Dániel iránti háláját és teljes bizalmát? Mit tett Dániel kérésére annak három barátjával? Dán 2:48-49.

Alázatos maradt az idő múlásával Nabukodonozor király? Nem. Egyre kevésbé gondolt Isten tiszteletére, míg végül elfeledkezett Róla és visszatért a bálványimádáshoz. Ez persze tetszett pogány bölcseinek.

A Nabukodonozor álmában látott szobornak aranyból volt a feje, ami királyságát, Babilont jelképezte. A király bölcsei azt tanácsolták, hogy készíttessen egy olyan szobrot, amilyent az álmában látott, hogy a nép láthassa az arany fejet.

Nabukodonozornak tetszett az ötlet, csakhogy úgy döntött, az egész szobrot aranyból készítteti el. Nem akarta, hogy más birodalmak kövessék, azt akarta, hogy Babilon örökre fennmaradjon. Azzal együtt a szobor imádása a Babilon és pogány vallása előtti hódolat kifejezése is lesz, az igaz Isten tisztelete helyett, aki az álmot adta neki. Pontosan ezt akarta Sátán elérni.

A király tehát elkészíttette a szobrot és felállíttatta Dura mezején. Az egész királyság összes fontos tisztségviselőjének meg kellett jelennie a szobor felavatásán. Dán 3:1-3.

Egy hatalmas tégla-kemence is állt ott. Nabukodonozor elrendelte, hogy az is álljon készen az avatás napjára. Aki pedig nem borul le a szobor előtt, azt dobják az égő, tüzes kemencébe.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus visszajövetele előtt az embereknek ismét egy képmást kell majd imádniuk. Az egy hamis vallás lesz, aminek tiszteletére kötelezik majd a népeket (Jel 13:14-15). Hűségesen tanulod, hogyan kell mindenben Isten akaratát követni, nehogy megtévesszenek, amikor a „képmást” majd felállítják?

 

 

Feladatok:

1./ Új nevek

Az alábbi nevek közül válaszd ki a fiatalemberek új, babiloni nevét, és írd a megfelelő helyre! (Dán 1:7)

Baltazár                  Hámán              Misák               Azáriel

Belsaccár                Misám              Abednégó         Sidrák

1./ Dániel ________________________________

2./ Anániás _______________________________

3./ Misáel ________________________________

4./ Azariás ________________________________

 

2./ Ki mondta? Kinek?

 „Mondjátok el az álmom, és annak jelentését.”(Dán 2:6)

                ___________________ mondta a ____________________-nek.

„Senki más, csak az istenek mondhatják el a királynak.” (Dán 2:11)

                A __________________mondták a_ __________________-nak.

„Találtam férfiút…, aki a megfejtést megjeleníti a királynak.”(Dán 2:25)

                ___________________  mondta  ____________________-nak.

„De van Isten az égben, aki a titkokat megjeleníti.” (Dán 2:28)

                ___________________ mondta  _____________________-nak.

„Te vagy az arany-fej.” (Dán 2:38)

                ___________________ mondta ______________________-nak.

„Igaz az álom, és bizonyos annak értelme.” (Dán 2:45)

                ___________________ mondta ______________________-nak.

„Bizonyára a ti Istenetek, ő az istenek Istene.” (Dán 2:47)

                ____________________ mondta ______________________-nak.

 

3./ Mit tettek?

 Igaz, vagy hamis? Írjál „I”, vagy „H” betűt a vonalra!

Mit tettek Dániel és barátai, amikor Nabukodonozor elrendelte a babiloni bölcsek kivégzését?

____  Megkérdezték más bölcsektől, hogy mitévők legyenek.

____  Azon törték a fejüket, miről álmodhatott a király.

____  Buzgón imádkoztak, és Isten segítségét kérték.

____ Arra kérték a királyt, hogy változtassa meg döntését.