Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten örömteli meglepetése

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Emlékszel még Bibliánk legelső történeteire? Hol olvashattuk őket? A Biblia első könyvében. Hogy nevezzük azt a könyvet? Az Mózes első könyve, más néven a Genezis.

Azokból a történetekből megtudtuk, hogy Jézus, a Fiú Isten alkotta világunkat, és abban mindent. Olvashattunk Sátánról, és arról, hogyan jelent meg a bűn. Azt is megtudtuk, hogy a bűn mindig halálhoz vezet.

Ádám és Éva is bűnt követtek el, amikor Sátán kegyetlen hazugságaira hallgattak ahelyett, hogy szerető Istenünkben bíztak volna. És azóta is minden egyes ember vétkezett. Természettől fogva önzők vagyunk, és a magunk útját akarjuk járni. Mindnyájan örökre elvesznénk, ha Isten nem készítette volna el csodálatos tervét a megmentésünkre. E csodálatos tervnek köszönhetően azonban egyikünknek sem kell örökre meghalnia, annak ellenére, hogy mindnyájan követtünk el rossz dolgokat.

Sátán azt állította, hogy senki sem képes Isten törvényét megtartani. Azt mondta, boldogabbak leszünk, ha rá hallgatunk. De vajon Igaz ez? Nem, bizony! Ez egy kegyetlen hazugság. Senki sem lesz végül boldog, aki Sátánra hallgat.

Isten szeretetteli megmentő tervében Jézus megígérte, hogy emberi lénnyé válik. Emberként megmutatja, hogy Isten tud segíteni az embereknek gyönyörű Tízparancsolata megtartásában. Jézus fog meghalni helyettünk, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. Jn 3:16.  És mivel Jézus tökéletes életet élt, fel fog támadni, és ismét élni fog.

Most bárki, aki megbánja bűneit és Jézust választja, kérheti az Ő segítségét, hogy olyan életet éljen, amilyent Ő élt. Még ha meg is halnak, nem örökre. Jézus egy napon visszajön és újra életre kelti őket, ahogyan Ő is feltámadt a halálból.

Közeledett az idő, amikor Jézusnak ígérete szerint el kellett jönnie, hogy emberként éljen ezen a Földön. Az angyalok mind erre vártak. Az összes többi teremtett világ is feszülten figyelt. Vajon Isten népe is figyelt, és várakozott? Majd meglátjuk.

 További elmélkedésre: Hogyan mondanád el Isten megmentő tervét, ha valaki megkérdezné?

HÉTFÖ

Mire tanította Isten a népét az áldozati szertartási rendszerben feláldozott ártatlan bárány által? Azt akarta, mindig emlékezzenek ígéretére, hogy Jézus egy nap eljön Isten valódi Bárányaként, hogy meghaljon értük.

Isten népe várta Jézus eljövetelét. Messiásnak nevezték, ami ugyanazt jelenti, mint a „Krisztus” szó. Hitték, hogy hamarosan megjelenik, de honnan tudhatták ezt?

Onnan tudták, hogy évszázadokkal korábban Isten különleges üzeneteket küldött Jézusról prófétái által. Egyik prófétájának, Dánielnek elmondta Isten, hogy a Messiás hosszú idő múlva érkezik. Még azt is elmondta neki, mikor kezdődik, és mikor ér véget az a hosszú időszak. Dán 9:25.

Az a több mint 400 éves időszak most a végéhez közeledett. Akik ismerték Dániel próféciáját, természetesen tudták, hogy nagyon közel már a Messiás eljövetele.

 További elmélkedésre: Gondolod, hogy te is izgatottan vártad volna, ha tudod, hogy Jézus hamarosan eljön? Dániel egész próféciája lenyűgöző. Jobban meg kell majd ismerned, ahogy Dániel más próféciáit is.

KEDD

Nagyon közel volt már Jézus eljövetele. A világon élő emberek többsége nem tisztelte Istent és a zsidók azon kevesek közé tartoztak, akik ismerték Őt. A zsidók többsége azonban nem értette meg, amit a próféták a Messiásról írtak. Ismét hatalmas és erős nemzet szerettek volna lenni, mint Dávid és Salamon királyságának idejében. Ezzel szemben Róma vaskezű uralma alatt éltek, és ez természetesen nem tetszett nekik.

A próféták sok mindent elmondtak a Messiásról: miért jön, mikor és hol fog megszületni, sőt még a halálának módját is. Ezekre a fontos dolgokra azonban szinte senki sem figyelt.

Egyesek úgy gondolták, Isten szereti őket csupán azért, mert Ábrahám családjából származnak. S mivel azt hitték a Tízparancsolat szerint élnek, biztosak voltak benne, hogy ők Isten kedvelt népe. Biztosak voltak benne, csak egy erős királyra van szükségük, aki felszabadítja őket ellenségük, a rómaiak uralma alól.

Nem értették, hogy a világmindenség legkegyetlenebb ellenségétől, Sátántól való szabadulásra van leginkább szükségük.  Istennek szüksége volt valakire, aki segít az embereknek megérteni Jézus eljövetelének okát, és Ő már pontosan tudta is, hogy ki lesz az.

Zakariás, a hűséges pap és felesége Erzsébet Júdea hegyvidékén éltek. Mindketten idősek voltak már, és nem volt gyermekük. Ismerték az Isten által adott próféciákat, és tudták, hogy a Messiás eljövetelének ideje nagyon közel van.  Lk 1:5-7.

Hogyan használja vajon Isten a két idős embert a segítségére? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Biztonságban vagyunk vajon Sátántól, csupán mert eljárunk a gyülekezetbe, és kereszténynek valljuk magunkat? Miért, vagy miért nem?

SZERDA

Zakariás, a pap éppen a jeruzsálemi templomban szolgált, mert rá került a sor, hogy segítsen a templomi szolgálatoknál.  Egy nap valami csodálatos dolog történt. Lk 1:8-11.

Zakariás megijedt. Hirtelen nem jutott eszébe, hogy mivel az angyal az oltár jobb oldalán állt, jó hírt hozott. Az angyal elmondta Zakariásnak, hogy fiuk fog születni, akit Jánosnak kell elnevezniük.  12-14. v.

Az angyal ezután azt is elmondta Zakariásnak, hogyan neveljék fel Jánost. Azt is elmondta, hogy János Szentlélekkel teljes lesz, ezért képes lesz majd segíteni az embereknek Jézus eljövetelére felkészülni. Sokan megbánják majd bűneiket és meg akarnak változni. 15-17. v.

Zakariás hallotta ugyan az angyal szavait, de nem nagyon tudta elhinni, hogy ez igaz lehet. Ő is, Erzsébet is túl idősek már ahhoz, hogy kisbabájuk legyen. Honnan lehet biztos benne, hogy úgy lesz? Adott Gábriel arkangyal egy jelet neki? 18-20. v.

A templom udvarában várakozó emberek türelmetlenkedni kezdtek. Miért tölt olyan hosszú időt Zakariás a Szentélyben? Tudták, hogy valami különleges történt, mert amikor végre kijött és beszélni akart, egyetlen szót sem tudott kilejteni. 21-22. v.

Amint lejárt templomi szolgálatának ideje, Zakariás hazasietett. Le kellett írnia a mondandóját, mert még mindig nem tudott beszélni.

El tudod képzelni, milyen izgatott lehetett Erzsébet? Kisfiuk születik, aki valami különlegeset tesz majd Isten népéért. Nem csoda, hogy nagyon boldog volt! Akárcsak a házaspár összes barátja. 57-58. v.

 További elmélkedésre: Emlékszel még más idős emberekre is, akiknek kisbabájuk született? Kik voltak azok?

CSÜTÖRTÖK

Mindenki azt hitte, az apja után Zakariásnak fogják a kisfiút elnevezni. De mit mondott nekik Erzsébet? Lk 1:60.

János? Miért fogják Jánosnak nevezni? Egyetlen ilyen nevű rokonuk sem volt. Mi történt, amikor megkérdezték Zakariástól? 61-64. v.

Most már mindenki tudta, hogy János babából különleges ember lesz. Láthatták, hogy Isten valami különleges feladatot szán neki, miközben látták felcseperedni. 65-66. v.

Felnövekedvén János tudta, hogy Isten arra választotta ki őt, hogy segítsen az embereknek a Messiás eljövetelére felkészülni.

János nem járt iskolába, otthon tanult. Idősebb korában úgy döntött, a pusztában él, sziklás hegyek, völgyek és barlangok között. Tudta, hogy ez az élet nem lesz könnyű, de azt is tudta, olyan helyen kell élnie, ahol nem lesz nap, mint nap kitéve a gonosz dolgok látásának és hallásának. Olvassuk el Ézsaiás könyvében, mit mondott Isten arról, amit János tenni fog! Ézsa 40:3-4.

Olyannak kellet lennie Jánosnak, mint az útjavító munkások, akik a fontos utazók előtt kijavítják az úthibákat. Mielőtt Jézus megkezdené munkáját, János előtte jár majd, mint azok az útjavító munkások, hogy megértesse az emberekkel, mit kell tenniük, hogy Jézus szavai megérinthessék lelküket.

Hogyan öltözködött, és mit mondott János, amikor elérkezett munkája megkezdésének ideje?  Mt 3:1-4.

Isten tudta, hogy népének segítségre van szüksége. Téves ismereteik voltak Róla és sok más fontos dologról. Tanítóik helytelen dolgokra oktatták őket. János segít majd nekik a bűn és a bűnbánat megértésében és döntéseik megváltoztatásában. Hallgattak rá az emberek? 5-6. v.

 További elmélkedésre: János bátor próféta volt. Eszedbe jutnak más félelem nélküli, bátor próféták is? Mi a helyzet Illéssel?

PÉNTEK

Emberek százai özönlöttek Jánoshoz, hogy meghallgassák. Mindenféle emberek, hercegek, rabbik, katonák, vámszedők és mindennapi emberek. János nem félt egyikükhöz sem szólni.  Még a királynak is megmondta, hogy valamit helytelenül cselekedett. Egyesek azt hitték, Isten feltámasztotta a halálból valamelyik bátor prófétáját. János tudta, hogy a prédikációját hallgató vallási vezetők egy része nem bánta bűneit. Csupán azt szerették volna, ha az emberek, és különösen az eljövendő Messiás nagyon jónak, igaznak tartsák őket. Valójában önzők, büszkék és gonoszok voltak. János mérges kígyók fajzatának nevezte őket. „Mit kerestek ti itt?” – kérdezte tőlük.  Mt 3:7-9.

János rá akarta vezetni a népet, csupán attól, hogy Ábrahám leszármazottai, még nem Isten gyermekei. Úgy kell bízniuk Istenben és engedelmeskedniük neki, ahogy Ábrahám tette.  Akik valóban Isten gyermekei, a cselekedeteik által mutatják ki azt, ahogyan az almafa is almát és nem savanyú citromot terem. Isten valódi gyermekei Jézushoz, és nem Sátánhoz hasonlóan viselkednek. Az embereknek azt kell választaniuk, hogy Istenben bíznak és neki engedelmeskednek, különben Sátánnak fognak engedelmeskedni.  10. v.

 További elmélkedésre: Most, közvetlenül Jézus visszajövetele előtt, elmondjuk vajon az embereknek, hogyan készüljenek fel a vele való találkozásra? János pontosan azt tette Jézus első eljövetele előtt. Ahogy János tette, mi is elmondhatjuk nekik, hogyan válasszák a Sátántól való szabadulást és hogyan készüljenek fel arra, hogy Jézussal együtt a Mennybe menjenek, amikor Ő másodszor eljön.

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A leghosszabb látomás 1. rész

 

Ellen White még csak tizenéves volt, amikor a leghosszabb, csaknem 4 órán át tartó látomását kapta. A legtöbb adventhívő nagyon örült, hogy Isten segít nekik a bibliai igazságok megértésében. Egyesek azonban nem akarták elhinni, hogy Jézus egy olyan fiatal teremtést választott fontos segítőjének, mint Ellen. Nem hitték el, hogy Jézus álmokon és látomásokon keresztül szól hozzá.

Sargent úr és Robbins úr is azok között voltak, akik nem hittek Ellen látomásaiban. Nagyon szentnek állították be magukat, mint akik soha nem követtek el bűnt. Azt terjesztették, hogy Ellen látomásai és álmai Sátántól származnak. Azt is mondták, hogy ha egy helyiségben lennének a leánnyal, akkor annak nem lehetnének látomásai.

Boston városának közelében, egy takaros otthonban élt két kedves adventhívő testvér, a Nichols házaspár. A közelben lakó adventhívők gyakran az ő otthonukban gyűltek össze istentiszteletre. Ellen elfogadta meghívásukat, amikor felkérték, látogassa meg őket és beszéljen a testvéreknek.

Egy nap, amikor Ellen náluk tartózkodott, Sargent és Robbins urak érkeztek lovaskocsin és a házigazda üdvözlésükre sietett.

„Látogatóba jöttünk hozzátok, és az éjszakát is itt szeretnénk tölteni.” – mondták a férfiak.

Nichols úr nagyon örült, és agy szólt: „Örülök, hogy eljöttetek, úgyis szerettetek volna Ellen Harmon kisasszonnyal találkozni. Most ő is éppen itt van.”

A két férfi egymásra nézett, majd egyikük gyorsan ezt mondta: „Most jut eszembe, hogy egy másik faluba kell menünk, azonnal indulnunk is kell.”

„De hát meg akartátok ismerni Ellent!”- emlékeztette őket Nichols úr.

„Ha jövő szombatra szerveztek egy gyűlést Bostonban, akkor biztosan ott leszünk és találkozhatunk vele.” – ígérték a férfiak. Nichols úr ezért megígérte, hogy megszervezi az összejövetelt. A két férfi búcsút intett és eltávoztak anélkül, hogy a kocsiról leszálltak volna. Nichols úr pedig megszervezte a bostoni összejövetelt a következő szombatra.

Péntek éjszaka Jézus üzenetet küldött Ellennek. „Nem Bostonba kell menned holnap, hanem Randolph-ba.” Randolph éppen ellenkező irányban volt, mint Boston, és Ellen nem értette, miért akarja Jézus, hogy megváltoztassa a terveit, de már megtanulta, hogy bízzon benne.

Szombaton reggel Ellen elmondta Nichols úrnak, hogy meg kell változtatniuk tervüket és Boston helyett Randolph-ba kell menniük. Nichols úr zavarba jött. „Hogy tehetnék ilyent, amikor megígértük, hogy szombaton Bostonban leszünk?  Az emberek és a két férfi is ott vár ránk.” – vitatkozott. Ellen nem tudott mást válaszolni neki, mint hogy tudja, azt kell tenniük, amit Jézus mondott.

(Folytatása következik)