Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az asszony a kútnál

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus és tanítványai fáradtak voltak, hiszen hajnal óta gyalogoltak Júdeából Galileába. Útjuk Samárián át vezetett. Jn 4:3-4.

A zsidók és a samáriaiak hosszú idő óta nem kedvelték egymást. Egy zsidó soha nem szólt samáriaihoz, hacsak nem eladott, vagy vásárolt valamit, és soha nem kért volna segítséget egy samáriaitól. Sikár városa mellett haladt az út Samárián át. A közelben állt egy kút, amit még Jákob ásott évszázadokkal azelőtt. Egy szépséges völgy bejáratánál állt a város és nem messze tőle a kút. Jézus és tanítványai éppen délben értek oda. Jézus leült a kút mellé pihenni, míg tanítványai a közeli városba mentek némi élelemért. Jézus éhes volt, szomjas és nagyon fáradt.

Jézus ott ült és a kút vizére gondolt. Olyan közel volt, de sem vödre, sem kötele nem volt, hogy ihasson belőle.  Bár Ő teremtette az óceánokat, tavakat és folyókat és bármilyen csodát véghez tudott vinni, most emberi lényként élt. És emberi létének megkönnyítésére soha sem tett csodát. Tehát csak ült ott és várt, ahogy neked, vagy nekem várnunk kellet volna.

 További elmélkedésre: Vajon hozzánk hasonlóan élt volna Jézus, ha önmagáért csodát tett volna? Mit gondolsz, kísértette Sátán Őt, hogy csodát tegyen önmagáért? Talán meg sem látta volna senki. De igazi emberi lény lett volna Jézus, ha a saját dolga megkönnyítésére csodát tett volna?

HÉTFÖ

Jézus Jákob kútja mellett ült. Fáradt volt, éhes és nagyon szomjas. Nemsokára egy samáriai asszony jött vízért a kúthoz.  Észrevette Jézust, de mivel látta, hogy zsidó, még csak nem is gondolt arra, hogy megszólítsa. Úgy eresztette le kötélre erősített korsóját a kútba, mintha nem is látná Jézust. Gondolhatod, mennyire meglepődött, amikor Jézus inni kért tőle. Mit mondott?  Jn 4:7-9.

A világnak azon a táján még az ellenségek is adtak inni egymásnak. Az asszony mégis meglepődött, hogy egy zsidó innivalót mer kérni tőle, ezért röviden, tréfásan válaszolt Jézusnak. Még jobban meglepődött azonban, amikor Jézus tovább beszélt hozzá. 10. v.

Az asszony Jézusra nézett. Azon tűnődött, hogy mire gondolhat. Elkomolyodott az arca. Láthatta, hogy Jézusnak sem korsója, sem kötele nincsen. Sehogy sem tudott vízhez jutni a kútból. Miféle vízről beszélhet akkor? 11-12. v.

Ezúttal mohó kíváncsisággal figyelte Jézus válaszát, mert szavai gyönyörűek voltak. 13-14. v.

Az asszony most már tudta, hogy Jézus nem Jákob kútjának vizéről beszél. Valóban érezte, hogy Jézus valami fontos dologról beszél, amire neki szüksége van. É ő szerette volna megkapni azt. 15. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, értette a samáriai asszony, hogy miről beszél Jézus? Szerinted miről beszélt?

KEDD

Amint Jézus megpillantotta a samáriai asszonyt a kútnál, tudta, hogy olyan vízre van szüksége, amit Ő adhat neki.  Ám az asszonynak előbb tudnia kell, hogy miért van szüksége rá. Mire kérte Jézus az asszonyt? Jn 4:16.

Ó! Jézus éppen olyasmit kért tőle, amitől valószínűleg elpirult. Olyasmit említett, amiről ő nem szeretett volna beszélni. Biztosan elfordította tekintetét, miközben gyorsan válaszolt neki. Jézus azonban a tudomására hozta, hogy Ő már tudott róla. 17-18. v.

Az asszony most megijedt egy kicsit és remegni kezdett. Nem akarta, hogy bárki is tudjon helytelen, viselt dolgairól. Jézus azonban mindent tudott róla, és ennek ellenére mégis törődött vele. Most gyorsan témát váltott, és Jézus ráhagyta. 19-20.v.

Az asszony olyasmire terelte a szót, amiről a zsidók és a samáriaiak hosszú évek óta vitatkoztak. Jézus azonban tudtára adta, hogy az nem fontos. Emlékeztette, hogy a zsidó nép volt az, akinek Isten a Tízparancsolatot adta. Azt mondta, Isten minden embertől az őszinte szeretetet és hitet várja, akár zsidók, samáriaiak vagy bármely más nemzet szülöttei.

A samáriaiak is hitték, hogy egy nap eljön a Messiás. Mit mondott az asszony Jézusnak, és mit érezhetett szerinted Jézus válaszának hallatán? 25-26. v.

 További elmélkedésre: A kútban víz van.  Jézus mindenki iránt olyan volt, mint egy szeretettel és megbocsájtással teli kút. Mit gondolsz, észrevette ezt az asszony?

SZERDA

Jézus azt mondta az asszonynak a kútnál, hogy Ő a Messiás, és ő elhitte. Már olvasta a róla szóló ígéreteket, és szerette volna jobban megérteni őket. Magával, a Messiással beszélgetett! Hitt benne, hogy valóban Ő a Messiás.

A tanítványok közben visszaértek az ennivalóval. Nagyon megdöbbentek, hogy Jézus egy samáriai asszonnyal beszélget. Jn 4:27.

A tanítványok végignézték, amint az asszony vizeskorsóját is hátrahagyva sietett vissza a városba. Tudták, hogy Jézus éhes és szomjas, de úgy tűnt egyáltalán nem törődik ezzel. Ahogy csak ült ott és elnézte a mezőket, arckifejezéséből láthatták, hogy boldog. Vártak egy darabig, majd emlékeztették, hogy éhes és szomjas. Mire célzott Jézus a válaszában?  31-34. v.

Előfordult már veled, hogy annyira belemerültél valamibe, hogy az éhségről és az ebédidőről is megfeledkeztél?  Jézus is így érzett aznap. Tudta, az asszony hiszi, hogy Ő a Messiás, és tudta, hogy az ő hatására sokan mások is hinni fognak benne. Nem csoda hát, hogy boldog volt!

Jézus ezután a földeken túl fekvő városra mutatott. Mit mondott? 35. v.

Jézus nem a gabonára, hanem az emberekre célzott. Mi történt, miután az asszony a városba sietett? 28-30. v.

 További elmélkedésre: Mit érzel, amikor a világ minden táján élő emberek történetét hallod arról, hogy megismerték Jézust, és úgy döntöttek, szeretik Őt, benne bíznak és neki engedelmeskednek? Részt vettél már olyan ember keresztségén a gyülekezetedben, akivel családod valamelyik tagja ismertette meg Jézust?

CSÜTÖRTÖK

Amikor a samáriai asszony rájött, hogy Jézus a Messiás, nem tudta megállni, hogy ne ossza ezt meg másokkal. A hír gyorsan terjedt, ahogy elmondta másoknak és ők is továbbadták. Mind láthatták, akik az asszonyt meghallgatták, hogy teljes szívéből hisz, és mindenkinek az igazat mondja. Természetesen ők is látni akarták Jézust. Jn 4:39.

Jézus még mindig a kútnál ült, amikor a városból odaértek az emberek. Köréje gyűltek, kérdéseket tettek fel neki és hallgatták Jézus magyarázatát sok dologra, amit addig nem értettek. Miközben hallgatták, úgy érezték, még többet kellene Őt hallgatniuk. Miért könyörögtek neki?  40. v.

Jézus bizonyára nagyon örült. Népének nagy része nem akarta elhinni, hogy Ő a Messiás. De ezek a zsidók által megvetett samáriaiak, szívesen elfogadták és őszintén hittek benne. 41-42. v.

Amikor a tanítványok az élelem-beszerzésből visszatértek, meg voltak döbbenve, hogy Jézus egy samáriai asszonnyal beszélget, és amikor a városbók odasereglő samáriaiak körülvették mesterüket, ők valószínűleg elhúzódtak onnan. Biztosan nehezen értették meg, mi folyik, amikor Jézus úgy döntött, hogy két napig a samáriaiakkal marad. Arra tanították őket, hogy zsidó soha nem fogadhat el szívességet egy samáriaitól. Most pedig a házukban fognak aludni, velük étkezni. A tanítványok bizonyára a lehető legjobban próbálták palástolni érzéseiket. Mit gondolsz, nehezükre esett ez?

 További elmélkedésre: Miben különböztek a tanítványok és Jézus samáriaiak iránt táplált érzései? Miért Jézusnak volt igaza?

PÉNTEK

Gondoljuk csak át ezt a történetet, melyben Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett Jákob kútjánál!

Mivel mutatta ki Jézus, hogy tiszteletben tartja az asszonyt?  Hogyan mutatta be Jézus, hogy szeretnünk és tisztelnünk kell azokat az embereket is, akik másképp gondolkodnak és viselkednek, mint mi?

Az asszony arról kezdeményezett vitát, hogy hol kell az embereknek Istent imádni. Szerinted jó ötlet az emberekkel vitatkozni? Jézus vajon azt tette?

Mit gondolsz, megfeddte Jézus a tanítványokat, amiért úgy éreztek a samáriaiak iránt? Mit tett, amivel bemutatta nekik, hogyan érez Isten a tőlünk különböző emberek iránt?

Hogyan mutatta ki Jézus, hogy szereti az embereket, még akkor is, ha helytelen dolgokat tettek?

Olvassuk el: Jn 4:4! Mit gondolsz, azért „kellett” talán Jézusnak Samárián áthaladnia, mert tudta, hogy élnek ott olyanok, akiknek rá van szükségük, és akik úgy döntenek majd, hogy hisznek benne?

Hogyan mutatja meg ez a történet, hogy nők is lehetnek misszionáriusok?

Ismersz olyanokat, akiket mások nem szeretnek, vagy akikkel rosszul bánnak? Eszedbe jut, hogyan mutathatnád meg nekik, hogy Jézus szereti őket?

Mi tetszett neked legjobban e heti történetünkben?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

Ella és kedves esernyője

 

A történetünkben szereplő kislány nagyon régen élt, még Ellen White idejében. Nem tudjuk a nevét, ezért most Ellának fogjuk hívni. Hatévesen a világ legboldogabb kislánya volt. Nagyon régóta vágyott egy szép, saját esernyőre, és most megkapta.  Ráadásul még sokkal szebb is volt, mint várta volna.

Ella annyira vigyázott az esernyőre, hogy még a víztől is óvta. Lefekvéskör úgy döntött, hogy a babája vagy a mackója helyett az ernyővel akar aludni. És úgy is tett.

Amikor családjával együtt egy sátoros összejövetelre mentek, Ella természetesen az esernyőt is magával vitte. Akkoriban nem volt külön foglalkozás a gyerekek számára, így Ella nyugodtan ült édesanyja mellett és próbált odafigyelni.  Az ernyő mindig közvetlenül mellette volt. Ellen White is ott volt az összejövetelen és mosolyogva figyelte a kislányt.

Egyik nap a szónok prédikátor arról beszélt, milyen fontos az első parancsolat megtartása. Ella tudta kívülről. Így szól: „Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem!” Ella úgy gondolta, ez azt jelenti, hogy ne imádjunk bálványokat, mint a pogányok. A prédikátor azonban elmagyarázta, hogy bálvány lehet bármi, amit jobban szeretünk, mint Jézust. Azt mondta, hogy át kell adnunk bálványainkat Jézusnak.

Ó, Ella szerette Jézust, de most kétsége támadt, hogy az esernyőt vajon jobban szereti-e nála? Kicsi szíve szaporán vert, amikor felvette és magához szorította az ernyőt. „Ó, mit tegyek?” – töprengett, miközben tovább hallgatta a prédikátort. Aztán elhatározta magát. Senkivel sem törődve, hangosan felzokogott: „Ó, Jézus, jobban szeretlek az ernyőmnél. Kérlek, vedd el!”

Ellen White-tal együtt sokan a kislányra néztek. Ekkor felállt Ella édesanyja és elmondta milyen sokat jelent kislányának az ernyő, és bár még nagyon fiatal, úgy döntött, hogy számára semmi sem fontosabb Jézusnál. Sokuknak könnybe lábadt a szeme. A saját bálványaikra gondoltak, amiket át kell adniuk Jézusnak.

A gyűlés után Ella édesanyja elmondta kislányának, hogy Jézus nagyon örül, hogy szívesen nekiadná az ernyőjét. És mert kimutatta, mennyire fontos neki Jézus, megtarthatja az esernyőt és használhatja is.

Azon az összejövetelen sokan átadták bálványaikat Jézusnak, amikről tudták, hogy már nem tarthatják meg tovább őket. Ellen White soha nem feledte el Ellát, és a kislány tette által még inkább bizonyos volt abban, mint valaha is, hogy soha semmi t sem szabad fontosabbnak tartania, mint amire Jézus kéri.

Eszedbe jutnak olyan bálványok, amik megkísértenek bennünket?  Mi a helyzet azzal a sok mindennel, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót a látványuk, a meghallgatásuk stb., stb. Fel tudsz sorolni néhány ilyen dolgot?