Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A tanítványok elsö missziós útja

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus kiválasztott tanítványai nagyon izgatottak lehettek, mert Ő éppen missziós útra készült küldeni őket. Összesen tizenketten voltak, és kettesével fognak nekiindulni. Máté apostoloknak hívja őket. Nevezzük meg őket, amennyit csak tudunk, majd olvassuk el a felsorolást! Mt 10:2-4.

Ez a tizenkét férfi nagyon sok időt töltött már Jézussal. Hallgatták tanításait, sok-sok kérdésükre adott válaszait, és már nagyon sok mindent megtanultak Tőle. Megtanulták felismerni a különbséget az elterjedt téves tanítások és Isten igéjének igazsága között. Sok csodatételt láttak, sok emberrel beszélgettek és akárcsak egyházunk gyülekezeti vénjei, segítettek az embereknek, akik eljöttek Jézust meghallgatni. A különleges segítségre szoruló embereket is Jézushoz vezették.

Jézus tudta, hogy miután Ő visszatér a Mennybe, mindig lesznek tanítványai világszerte, akik az embereknek beszélni fognak Róla és országáról. Ám ez a tizenkét különleges tanítványa lesz egyháza első vezetője és tanítója. Ezért összehívta őket és elmondta nekik, mit vár tőlük, hogyan cselekedjenek. Hová kellett menniük első önálló missiós útjukon, és hová nem? 5-6. v.

Ahogy akkoriban a legtöbb zsidó, a tanítványok is úgy gondolták, hogy semmi dolguk a pogányokkal és a samáriaiakkal. Jézus szerette azokat a népeket is, de tudta, hogy tanítványai még nem készültek fel arra, hogy hozzájuk is szóljanak. Ezúttal csak a zsidókhoz kellett menniük és csak olyan helyekre, ahol Jézus is járt már. Mit kellett mondaniuk az embereknek? 7. v.

 További elmélkedésre: Fel tudod sorolni Jézus néhány csodatételét, amiket a tanítványok addig már láttak?

HÉTFÖ

Utaztál már az anyukád, vagy az apukád nélkül? Talán a nagyszüleiddel, nagynénéddel, nagybátyáddal mentél. Izgultál előtte? Ugyanakkor féltél is egy kicsit? Valószínűleg Jézus tanítványai is így érezhettek, amikor Jézus az előttük álló útról beszélt nekik.

Mit viszel magaddal egy utazásra? Jézus azonban azt akarta, hogy tanítványai Istenben bízzanak. Mit mondott ezért nekik útiköltségről, ruhákról, vagy ennivalóról? Mt 10:9-10.

Nagy hitre volt szükségük a tanítványoknak, igaz? Amit Jézus mondott nekik, az nagyban különbözött attól, ahogyan más tanítók öltözködtek és cselekedtek utazásaik során.

Sok fontos dolgot mondott el Jézus a tanítványainak, amire emlékezniük kell majd első útjuk idején, sőt majd később is a sok-sok következő missziós útjuk során. Olyan dolgok voltak ezek, amiket nekünk is az eszünkbe kell vésnünk, és alkalmaznunk, amikor missziós munkát végzünk Jézusért.

A legcsodálatosabb és legizgalmasabb, amit Jézus a tanítványinak adott utazásuk előtt az erő és hatalom volt. 1. és 8. v.

Képzeljük csak el, Jézus felruházta őket a csodatétel képességével! Az emberek mindig tudni fogják, hogy az a hatalom nem maguktól a tanítványoktól, hanem Jézustól származik, mert minden csodát az Ő nevében fognak tenni.

A tanítványok örültek, hogy kettesével mehetnek, mert így bátoríthatják, erősíthetik egymást, és együtt imádkozhatnak nap, mint nap.

 További elmélkedésre: Mit éreztek szerinted a tanítványok, amikor útnak indultak? Önmagukban bíztak vajon, vagy Istenben?

KEDD

A tanítványok elindultak misszió körútjukra, és Jézus egyedül maradt, de munkáját nem hagyta abba. Minden nap prédikált és tanított. Közben sokat gondolt tanítványaira és imádkozott értük.

Visszatérve a tanítványok alig várták, hogy beszámolhassanak Jézusnak útjukról, és a sok mindenről, ami velük történt. Ám szokás szerint most is túl sokan voltak körülöttük, ezért nem tudtak úgy beszélgetni Jézussal, ahogyan szükségük lett volna rá. Fáradtak voltak és arra vágytak, hogy egyedül lehessenek Jézussal. Jézus is erre vágyott. Tudta, mindnyájuknak szükségük van egy nyugodt helyre, ahol pihenhetnek. Mit határozott el tehát? Mk 6:31-32.

Amint magukban voltak a bárkában, biztosan azonnal elkezdtek beszélgetni. De mit gondolsz, a parton összegyűlt tömeg örült, hogy távoznak? Figyelték, vajon, hogy hová mennek? Ó, igen! Mit gondolsz, sokan követték is őket? Úgy, bizony! Néhányan csónakkal mentek, mások sietve megkerülték a tavat, s akik látták őket, szintén csatlakoztak hozzájuk. Rövidesen több ezren várakoztak Jézusra, még mielőtt Ő odaért volna. 33. v.

Jézus azonban olyan helyen kötött ki, ahol tudta, hogy legalább egy darabig maguk között lehetnek. Csendesen felmentek a hegyoldalba és volt egy csodálatos beszélgetésük, bár nem olyan hosszú, mint szerették volna.

A tanítványok beszámoltak Jézusnak az útjuk során történtekről és arról is, ami szerintük nem sikerült egészen jól. Hibákat is követtek el, de nem féltek Jézusnak azokról beszélni. Sok emberen tudtak segíteni és ennek nagyon örültek, ahogyan Jézus is. Elmondta nekik hogyan csinálják legközelebb. Válaszolt a kérdéseikre és sok mindent elmagyarázott nekik miközben pihentek és beszélgettek ott egy kis ideig.

 További elmélkedésre: Te szeretsz Jézussal beszélgetni? Miről beszélsz neki?

SZERDA

Jézus a tanítványaival pihent és beszélgetett egy darabig a hegyoldalban egy csendes tisztáson. Több ezer ember várt azonban már Jézusra. Amikor előlépett pihenőhelyükről, végignézett a nagy sokaságon. Mit érezhetett, szerinted? Türelmetlen volt vajon? Arra vágyott, bárcsak ne követték volna? Mk 6:34.

Mivel éppen Húsvét ideje volt, sokan, akik Jeruzsálem felé tartottak, meglátván a nagy sokaságot csatlakoztak hozzá és követték azt. Most ők is látni szerették volna Jézust. Jézus megsajnálta őket. Tudta, hogy belefáradtak a farizeusok és írástudók hallgatásába és Jeruzsálemben ismét csak őket fogják hallani. Hallaniuk kell az igazságot Isten szeretetéről és az Ő országáról.

Jézus ezért csak beszélt és beszélt. Az embereket valóban annyira érdekelte Jézus mondanivalója, hogy még az étkezésről is elfeledkeztek. Most azonban már beesteledett. A nép egész nap ott volt, és Jézus tudta, hogy már megéheztek. A tanítványok is tudták. Mit mondtak Jézusnak, mit kellene tennie, még sötétedés előtt? 35-36. v.

Jó ötletnek hangzott, amit mondtak, de mit felelt rá Jézus? É ők mit válaszoltak? 37. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, még ha lett is volna elég pénzük, hogy ennyi ember számára élelmet vásároljanak, oda tudták volna valahogyan szállítani, hogy jóllakassák azt a nagy sokaságot?

CSÜTÖRTÖK

Te mire gondoltál volna, ha ott vagy aznap a tanítványok között és hallod Jézus utasítását, hogy etessétek meg azt a több mint tízezer embert?

Jézus azonban nem aggódott emiatt. Megkérte a tanítványokat, nézzenek körül, milyen ennivalót találnak a nép között. Egy egész szupermarket árukészlete sem lett volna elegendő, mégis engedelmeskedtek Jézusnak. Péter fivére, András nemsokára visszajött Jézushoz. Mit mondott neki? Jn 6:8-9.

Olyan jó lenne, ha ismernénk az egész történetet az öt szelet üres kenyérről és a két halról. Bizonyára a kisfiú édesanyja csomagolta be gyorsan, amikor elengedte őt, Jézust meghallgatni.

A fiú egész nap figyelmesen hallgatta Jézus csodálatos szavait. El tudod képzelni, hogy egy kisfiú olyan érdeklődve figyeljen, hogy még az evésről is elfeledkezzen? Gondolhatod milyen éhes lehetett már estére. Amikor András melléje ért ennivalót keresve, a fiú azt hihette, hogy Jézus számára kéri azt. Örömmel adta szerény uzsonnáját Andrásnak, és talán vele is ment, figyelve hogyan viszi az ételt Jézusnak. András és Jézus szavait hallva bizonyára csodálkozott és találgatta, mi is történik ezután. 10. v.

 További elmélkedésre: Te is kíváncsi vagy, mi történt azután? Megfeledkeztek vajon a tanítványok arról, hogy Jézus Isten is volt, és Istennek semmi sem lehetetlen?

PÉNTEK

Nemsokára az egész tömeg helyet foglalt kisebb csoportokban, a zöld fűben. A tanítványok könnyen közlekedhettek a csoportok között. Még mindig nem volt azonban ennivalójuk a fiú szerény uzsonnán kívül, amit Jézus tartott a kezében. Mindenki figyelte, ahogy Jézus az égre tekint, és megáldja a fiú pár falat uzsonnáját. Mk 6:39-41.

Akkor valami csodálatos dolog történt. A fiú, aki olyan szívesen adta oda Jézusnak az uzsonnáját izgatottan figyelte, amint Jézus darabokra tördeli az ennivalót és olyan gyorsan adja át tanítványainak, ahogy csak el tudják venni. A tanítványok továbbadták az emberek csoportjainak, akik szintén továbbadták. Ahányszor csak a tanítványok üres kézzel visszajöttek, Jézus mindig annyit adott nekik, amennyi a kezükben elfért.

El tudod képzelni, milyen ámulattal és izgatottan ették vacsorájukat az emberek? Nem valami különleges étel volt. Pont olyan egyszerű, mint amit otthon is enni szoktak, de nagyon finom volt. Mindenki annyit ehetett, amennyi jólesett neki. Senki sem maradt éhesen. 42. v.

Természetesen Jézus és a tanítványok is ettek. Ahogyan a kisfiú is. Mit mondott Jézus a tanítványoknak, miután mindenki jóllakott? Jn 6:12.

Még annyi maradékot is össze tudtak gyűjteni, ami elég volt azok számára is, akik nem voltak ott aznap. Mt 14:20-21.

Mit gondolsz, a kisfiú, aki olyan önzetlenül megosztotta uzsonnáját, szintén vitt haza belőle? Gondolod, hogy mindenkinek elmesélte, milyen lenyűgöző dolog történt azon a csodálatos napon?

 További elmélkedésre: A tanítványok Jézustól vették át a csodálatos ételt és továbbadták az éhes embereknek. Jézus azt akarja, hogy mi is ily módon osszuk meg az Ő szeretetét az emberekkel és beszéljünk nekik az Ő közeli visszajövetelének jó híréről. Tud minket mások segítésére használni Jézus, ha nekiadjuk a szívünket? Meg tudod ma osztani valakivel a boldogságot? Milyen módon teheted ezt?

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A csodálatos gazdaság - 2. rész

 

Honnan szerez Ed Sutherland és Percy Magan 5 ezer dollárt mindössze 10 nap alatt? Ed úgy döntött, beszél jómódú nagynénjével, Nellie Druillard-dal.

Nellie néni unokaöccsére nézett és megrázta a fejét. „Hová gondoltok, fiúk? – kérdezte – hogy juthatott eszetekbe egyáltalán ilyen bolondság? Pénzetek sincs, és amint hallom az a földdarab is reménytelen.”

Ed bólintott: „Tudom nénikém, mi is úgy gondoltuk, ahogy te, hogy semmi dolgunk vele. De aztán mégis úgy döntöttünk, hogy azt tesszük, amit Jézus vár tőlünk. Ezért kérem a segítségedet.”

Ed nénikéje végiggondolt mindent, amit unokaöccse a farmról mesélt neki, végül döntött: „Nem, egyszerűen nem hiszem, hogy ez működne, nem fektetem bele a pénzemet.”

Ed persze nagyon csalódott volt. „Nos, akkor máshonnak fogunk pénzt szerezni. – mondta – Percyvel együtt Jézusnak fogunk engedelmeskedni.”  Ahogy azonban elindult, a nagynénje utánaszólt: „Megmondom, mit csinálunk. Magam is elmegyek, megnézem azt a farmot.” És úgy is tett.

Amikor Ed és nagynénje a gazdasághoz értek Percy is ott volt már Ellen White-tal és az egyház néhány vezetőjével együtt.

„Hiába, - mondta Percy Ednek – az idős hölgy még ezer dollárral többet kér.”

Ed nénikéje megkönnyebbült: „Örülök, hogy nem vesszük meg!” – kiáltott fel.

Ellen White szeme pedig csillogott. „Nagyszerű! – mondta - Nem engedem, hogy Sátán ezer dollár miatt lerontsa Jézus tervét! Add csak oda a pénzt Nellie! Ez az a föld, amit az Úr szerint meg kell vennünk.”

Nellie odaadta a pénzt és Ellen a következőket ígérte neki: „Nellie, te azt hiszed ideje abbahagynod a munkát, mert már idős vagy és nem élsz már sokáig, mert az egészséged sem a régi. De ha gondoskodsz Ed-ről és Percyről és segítesz nekik abban, amit Jézus elvár tőlük, akkor Isten erőt és egyészséget ad neked, és még többet tehetsz, mint bármikor azelőtt.”

Ez csodálatos ígéret volt, és Nellie úgy döntött, hisz benne.

Megtartotta vajon Isten az ígéretét? Ó, igen! Jó terméshozam volt a gazdaságban? Ó, igen! Felépült az iskola, amit Madison Főiskolának neveztek el. Végül még egy szanatóriumot is építettek Ed és Percy orvosnak tanultak, hogy a szanatóriumban segíteni tudjanak. A főiskolán ápolókat is képeztek, akik a betegeket gondozták.  Nellie, akit csak „Dé Mamának” hívtak, szintén besegített. Sok évet élt meg vajon? Igen. Kilencvenes éveiben halt csak meg.

Megérte Ednek és Percynek bízni Jézus üzenetében, amit Ellen White közvetített nekik, és engedelmeskedni annak? Mit gondolsz, nekünk is megéri bízni Jézus üzeneteiben és engedelmeskedni nekik? Igen, minden bizonnyal!

(Vége)