Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy Isten szíve szerint való ember

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Dávid szomorú híreket kap

(2Sám 1;  2:1-11.)

Szomorú nap volt, amikor az izraeliták elveszítették a csatát a filiszteusok ellen. Saul és három fia is életét vesztette.

Jábes-Gileád lakói mindig hálásak voltak Saulnak, amiért megmentette őket az ammonitáktól, amikor király lett belőle. Most, amikor értesültek róla, hogy mit tettek a filiszteusok Saullal és három fiával, bátor férfiak elmentek a testükért és megfelelő módon eltemették őket. 1Sám 31:11-13.

Sámuel második könyve, a Bibliánk tizedik könyvének leírása folytatja a Sámuel első könyvének végén történtek ismertetését.  A Saul és fiainak halála után történtek leírásával kezdődik.

Dávid hatszáz emberével és családjaikkal még mindig Ciklágban tartózkodott. Ők még nem tudták, hogy Sault és három fiát megölték, és aggódva várták a csatáról szóló híreket. Mi történt, amikor egy fiatalember érkezett megszaggatott ruhában és hamuval a fején? 2Sám 1:2-12.

Az ifjú biztos volt abban, hogy azok után, ahogy Saul Dáviddal bánt, ő örülni fog Saul halálának. Az ember még hazudott is, azt állítván, hogy ő ölte meg Sault. Aztán túlkésőn vette észre, hogy Dávid nem örül. 14-16. v.

Dávid mindig tisztelettel „az Úr felkentjének” nevezte Sault és Jonatán a legkedvesebb barátja volt. Írt egy „Gyászének”-nek nevezett dalt róluk.

Isten azt mondta Dávidnak, hogy ő lesz Izrael következő királya. Dávid azonban tudta, hogy Saulnak van még egy fia, aki igényt tarthat a trónra, és Dávid nem akarta királynak kikiáltani magát, mielőtt az Úrtól tanácsot kért volna. Mikor Dávid megkérdezte az Úrtól, hogy mit tegyen, Ő azt mondta neki, hogy menjen Hebron városába.

Miután Dávid Hebron városába ért, Júda törzse királlyá koronázta őt. De Isten azt mondta, hogy ő egész Izrael királya lesz. Abnér, Saul fővezére ismerte Isten tervét, mégis Saul fiát, Isbósetet tette a többi törzs királyává.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért bánt Dávid az ellenségével, Saullal olyan tiszteletteljesen? Becsüljük és tiszteljük azokat, akiket Isten helyezett fölénk, még ha hibákat követnek is el?

HÉTFÖ

Két király

(2Sám 2:12 - 5:10.)

Dávidot Júda törzsének királyává koronázták, de Abnér, Saul hadseregparancsnoka Saul fiát, Isbósetet tette meg Izrael többi része felett királlyá.

Joáb volt Dávid fővezére, és nem voltak Abnérral jó barátságban. Körülbelül hét és fél esztendő múlva seregeik egymás ellen harcoltak. Melyik oldalt áldotta meg Isten? 2Sám 3:1.

Dávid gondosan megtartotta Isten törvényeit, amelyek segítettek, hogy nagy néppé legyenek, és mindenki láthatta, hogy királysága gyarapodik. Isbóset viszont nem volt egy bölcs király. Amikor Abnérral vitába keveredett, Abnér úgy döntött, hogy otthagyja őt és Dávidnak fog szolgálni.

Abnér beszélt Dáviddal, és megígérte neki, hogy meggyőzi egész Izraelt, hogy fogadják el Dávidot királyuknak. Akkor nem lesz megosztott a nemzet. Dávid tudta, hogy Abnér bátor, hűséges katona volt, és elfogadta az ajánlatát.

De mi a helyzet Joábbal, Dávid főparancsnokával? Abnér megölte Joáb egyik fivérét a köztük dúló hosszú háború során, és Joáb ezt nem felejtette el. Mikor tudomást szerzett Dávidnak Abnérral kötött megegyezéséről, féltékeny lett és elhatározta, hogy megbosszulja fivére halálát. És meg is tette. Abnér életét vesztette, és nem sokkal ez után Isbósetet meggyilkolta két saját tisztje

Dávid mindenkinek tudomására hozta, hogy nem bocsátja meg Joáb kegyetlen tetteit, és elítélte a tiszteket is, akik Isbósetet megölték.

Mindenki örült, hogy Dávid becsületes és tisztességes volt. Emlékeztek rá, hogyan ölte meg Góliátot, hogyan harcolt a filiszteuok ellen, és hogy milyen hűséges volt Saulhoz. Tudták, hogy Isten gondot visel rá és megáldja őt, és hogy Isten őt választotta Izrael következő királyául. most végre az összes törzs beleegyezett, hogy őt tegyék királlyá. 2Sám 5:3-5; 10.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Végül Dávid útja Izrael trónjához vezetett, de milyen nehéz út volt az! Tanult azoknak a bajoknak a leckéjéből olyasmit, amitől jobb király lesz majd belőle? Mit tesznek veled a te gondjaid? Engeded, hogy Isten oldja meg őket, az Ő akarata szerint?

KEDD

Az új főváros

(2Sám 5:6-25.)

Az izraeliták végül egyesültek és Dávidot tették meg királyukká. Addig Júda felett uralkodott Hebron városából, de miután egész Izrael királyává lett Jebúszt tette meg fővárosának, Ez egy hegytetőn álló erődszerű város volt és ősidők óta a Jeruzsálem szó különböző változataival nevezték.

Akárhogy is, Dávid idejére már évszázadok óta Jebúsznak hívták, mert a pogány jebusziak laktak ott. Azzal hencegtek, hogy soha még senki nem tudta bevenni városukat, de Joáb és serege kiűzte őket. Ezután Dávid Jeruzsálemre változtatta a város nevét, és odaköltözött.

Hirám Tírusz gazdag királya volt, egy fontos tengerparti városé Jeruzsálemtől északnyugatra. Barátságos követeket küldött Dávidhoz, felajánlva, hogy faanyagot és munkásokat biztosít szép új palotája felépítéséhez. Dávid elfogadta nagylelkű ajánlatát és barátok lettek.

Dávid Hirámmal való barátsága és növekvő hatalma annyira felbőszítette a filiszteusokat, hogy ismét megtámadták Izraelt. Ezúttal Dávidot keresték. Mikor Dávid megkérdezte az Urat, hogy felvonuljon-e seregével ellenük, az Úr azt mondta neki, hogy támadja meg őket, és Ő győzelmet fog adni neki.

A csata után Dávid Baal-Perácimnak nevezte el a helyet, ami azt jelenti, hogy az Úr legyőzte az ellenséget. A Biblia szerint az Úr ismét ezt fogja tenni, amikor népe ellenségeit legyőzi közvetlenül Jézus visszajövetele előtt. Ézsa 28:21.

Amikor a filiszteusok ismét támadtak egy sokkal nagyobb hadsereggel, az Úr azt mondta Dávidnak, hogy kerüljön a seregével a hátuk mögé és várjon a jelre az eperfák felől. Mikor masírozó lábak zaját hallották a fák fölött, tudták, hogy ez az a jel, amit Isten ígért. Előjöttek rejtekükből, megtámadták a filiszteusokat, és ismét legyőzték őket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nap, mint nap a filiszteusoknál erősebb ellenséggel küzdünk mi is, és mindig győzhetünk, ha eszünkbe jut imádkozni, Istenben bízni és engedelmeskedni Neki, ahogyan Dávid tette.

SZERDA

Egy csalódást okozó nap

(2Sám 6:1-10.)

Mikor Dávid ellenségein aratott győzelmeinek híre eljutott a többi néphez is, félni kezdtek tőle és senki sem merte többé megtámadni Izraelt. Ez lehetőséget adott neki arra, hogy szabadon befejezzen valamit, amit régóta szeretett volna megvalósítani.

A Frigyláda abban a házban volt, ahol Abinádáb lakott. Azóta ott volt, amióta a filiszteusok egy szekéren visszaszolgáltatták, miután egy csatában elrabolták. Dávid most Jeruzsálembe, a nemzet fővárosába akarta hozni.

Nagy ünnepség terveit szőtte, hogy egy különleges, kifejezetten számára készített sátorba viteti a Frigyládát Jeruzsálemben. Vadonatúj ökrösszekér szállítja majd, az össze törzs képviselve lesz, és bizonyosan a papok vezetik majd a menetet. Egész úton zenélni és énekelni fognak.

Végül elérkezett a nagy nap. Megjelent Dávid és sok száz vezető embere, hogy a felvonuláson részt vegyenek. A frigyládát a szekérre helyezték és Abinádáb két fia kísérte. Egyikük előtte ment, a másik, Uzzá pedig mellette. Mi történt hirtelen, amikor a felvonulás vidáman haladt? 2Sám 6:6-7.

Az öröm azonnal rémületté változott. Dávid félt továbbmenni, ezért a Frigyládát letette Óbéd-Edom közeli házába.

Nagyon fontos oka volt annak, ami aznap történt. Az izraeliták nem Isten rendelése szerint szállították a Frigyládát. A filiszteusoknak megbocsáttatott, hogy szekéren szállították, mert nekik semmilyen ismeretük nem volt erről a törvényről. Az izraelitáknak viszont le is volt írva egy könyvben. Hogyan szól a rendelkezés a Frigyláda szállításáról? 4Móz 7:9.

Uzzá nem is volt tudatában, mekkora bűnt követett el. Úgy tett, mintha Isten t szolgálná, de soha meg nem vallott bűnök terhelték.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ismervén az aznap történteket, mit gondolsz mennyire fontos Isten utasításait pontosan megtartani? Biztonságos valaha is bármely bűnünket megvallatlanul hagyni, ahogy Uzzá tette?

CSÜTÖRTÖK

Az átszállítás örömteli napja

(2Sám 6:11-19.)

Dávid komoly imádságba és gondolkodásba merült az aznap történtek után, amikor megpróbálta Jeruzsálembe vitetni a Frigyládát. Rádöbbent, hogy milyen szent Isten törvénye. Tüzetesen végiggondolta saját életét és megbizonyosodott, hogy minden bűnét megvallotta. Őszintén tiszta szívet akart.

Dávid gondosan áttanulmányozta Isten utasításait a Frigyláda szállításáról is. Csak a Kehát törzséből származó léviták szállíthatták rudakkal a vállukon. A megvallatlan bűnöknek és a nem tökéletes engedelmességnek szörnyű következményei lesznek. 

A Frigyládát Óbéd-Edom házában hagyták. Miután Dávid hallotta, hogy Isten mennyire megáldotta őt és egész családját, Dávid már elég bátorságot érzett, hogy elszállítsa a Jeruzsálemben számára előkészített különleges sátorba.

Dávid és az emberek ezrei aggodalommal figyelték, ahogy a léviták vállukon a Frigyládával megtették az első lépéseket. Mikor semmi rossz nem történt, áldozatot mutattak be és a nép örvendezett. Majd ahogy a felvonulás haladt, kórusban énekeltek, hangszereken játszottak és Dávid táncolt örömében. A modern tánccal ellentétben, ez Isten dicsőítése volt.

Olvassuk el a Zsolt 24:7-10. verseket és közben képzeljük azt, hogy ott vagyunk és várjuk, hogy a felvonulás Jeruzsálem kapujához érjen.

Először a kórus zengi a hetedik verset a falakon őrt állóknak. Erre az énekesek és a zenészek válaszolnak a nyolcadik vers első sorával. Rögtön egy következő csoport válaszol (a következő két sorral). Újra eléneklik a kapuk kinyitását kérő dalt és az énekesek ugyanazt a kérdést és választ ismétlik meg.

Végül a kapuk szélesre tárulnak, és a menet bevonul. A Frigyládát tiszteletteljesen a számára elkészített különleges sátorba helyezik. Újabb áldozatokat mutatnak be. Füstölők felhői töltik be a levegőt, mialatt mindenki örömmel dicsőíti igaz, láthatatlan Királyukat. A szolgálat végén Dávid megáldja a népet és megvendégeli őket, mielőtt hazamennének.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért örült Dávid annyira, hogy a Frigyláda végre Jeruzsálembe került? Zsolt 16:11.

PÉNTEK

Dávid kívánságai

(2Sám 7;  9.)

Dávid hálás volt, hogy Isten ládája végre biztonságban volt Jeruzsálemben. Ám ha arra gondolt, hogy egy sátorban van, míg ő és családja szép palotában lakik, arra vágyott, hogy templomot építsen neki. Mit mondott Nátán próféta Dávidnak, amikor beszélt neki erről? 2Sám 7:1-3.

Isten azonban szólt aznap éjjel Nátánhoz, és másnap vissza kellett mennie és elmondani Dávidnak, hogy nem ő, hanem majd az egyik fia lesz az, aki a templomot felépítheti. Dávid alázatosan elfogadta Isten akaratát.

Most, hogy Dávidot békén hagyták ellenségei, be akarta váltani ígéretét, amit barátjának, Saul fia Jonatánnak tett, miszerint jól fog bánni az utódaival. Így, amikor megtudta, hogy Jonatánnak van egy Mefibóset nevű fia, Dávid azonnal érte küldött.

Mefibóset öt éves volt, amikor a dadáját értesítették arról, hogy apja és nagyapja elesett a filiszteusok ellen vívott csatában. Attól tartva, hogy az ellenség Saul családjának maradékát is el akarja pusztítani, a dada elmenekült Jonatán kisfiával. Mikor futás közben véletlenül leejtette, a gyermek nagyon és véglegesen megsérült, sánta lett.

Mefibóset kíváncsi volt, hogy miért akarja Dávid látni őt. Megijedt, mert nagyapja, Saul barátai azt mondták neki, hogy Dávid ellenség. Elképzelhetjük meglepetését, amikor Dávid kedvesen fogadta és megtudta, hogy édesapja és Dávid milyen jó barátok voltak. 2Sám 9:6-7.

Dávid azt mondta Mefibósetnek, hogy Saul minden tulajdona és birtoka mostantól az övé. Még Cibát, Saul volt szolgáját is kinevezte, hogy viseljen gondot a birtokokról.

Mefibóset ettől kezdve Jeruzsálemben lakott és Dávid családjának tagja lett. Mi több, a király asztalánál étkezett. Dávid folyamatos kedvessége végül megnyerte Mefibóset szívét és megértette, hogy amit Dávidról hallott, az nem volt igaz.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Időnként hallhatsz rosszakat másokról, de soha ne add tovább. Később te is rájöhetsz, hogy nem igaz, ahogyan Mefibóset is rájött.

 

 

Feladatok:

Írd a vonalra a helyes válasznak megfelelő betűt!

_________Saul hadseregparancsnoka.

_________Dávid főparancsnoka.

_________Mefibóset édesapja.

_________Izrael első királya

_________Jonatán fia.

_________Dávid első fővárosa.

_________Az ember, aki Júda kivételével Izrael királya lett.

_________A törzs, amely először megkoronázta Dávidot.

_________Tírusz királya, aki Dávid barátja volt.

_________A város, amit Dávid fővárosául választott.

_________A király, aki fővárosába akarta szállítani a Frigyládát.

_________Az ember, aki Mefibóset birtokait felügyelte.

_________A nép, amely legyőzte Izraelt, amikor Sault meghalt.

_________Az ember, aki azonnal meghalt, amint a Frigyládát érintette.

_________A város, ahol Dávid 600 emberével élt.

_________Az ember, akinek a házában a Frigyládát tartották Uzzá halála után.

_________A próféta, aki megmondta Dávidnak, hogy nem ő fogja felépíteni a templomot.

_________Ebben a városban temették el a férfiak méltóképpen Sault.

 

A.  Isbóset                  B. Júda                  C. Abnér                  D. Joáb                  E. Jonatán            F. Saul

G. Hirám                     H. Dávid                I. Jeruzsálem           J. Jábes-Gileád    K. Uzzá                  L. Ciklág

M. Mefibóset              N. Hebron             O. Óbéd-Edom        P. Nátán                Q. Cibá                  R. filiszteusok