Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus rendkívüli ereje

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Voltál már egy egész napon át beteg? És egy hétig? El kellett menned az orvoshoz? Kaptál gyógyszert, vagy injekciót? Senki sem szeret beteg lenni. Ráadásul az orvosok és a gyógyszerek sokba kerülnek.

E heti tanulmányunk első része egy asszonyról szól, aki tizenkét éve szenvedett betegségében. Sok orvosnál járt, de egyik sem tudott segíteni rajta. Mindenféle gyógyszert kipróbált, de egyiktől sem lett jobban. Az orvosok szerint gyógyíthatatlan volt.

Nem tudjuk hány orvosnál járt és hányféle gyógyszert próbált ki az asszony, csak azt, hogy a 12 esztendő alatt teljesen elszegényedett. Minden pénzét az orvosokra és gyógyszerekre költötte, de még mindig beteg volt. Biztosan feladta már a reményt, hogy valaha is újra egészséges lesz.

Akkor azonban meghallotta Jézus csodálatos tetteinek hírét, és biztos volt benne, hogy Ő meggyógyíthatná. Bár gyenge volt és beteg, úgy érezte, legalább meg kell próbálnia találkozni Jézussal.

Visszatérésekor már nagy sokaság várta Jézust a parton aznap, amikor a túlsó parton meggyógyította a megszállott férfiakat. A beteg asszonynak is sikerült odamennie, de bárhogy próbálkozott is, nem tudott Jézus közelébe kerülni. A tömeg nem engedte át, mert mindenki Jézus közelébe akart férkőzni. Mk 5:21.

 További elmélkedésre: Te mit tettél volna a beteg asszony helyében? Mit tettél volna, ha a tömegből látod, hogy az asszony nagyon igyekszik Jézus közelébe érni?

HÉTFÖ

Hogyan érhetne a szegény, beteg asszony a tóparti nagy tömegben Jézus közelébe?

Lévi-Máté pontosan aznap rendezte díszvacsoráját Jézus tiszteletére, ahová meghívta vámszedő barátait, hogy ők is megismerhessék Jézust. A tömeggel együtt az asszony is követte Őt, amikor Máté házába indult.

A sokaság valószínűleg kint várakozott, mialatt Jézus Mátéval és barátaival beszélgetett vacsora közben. Az asszony is várt velük. Nagyon fáradt lehetett, de mindenképpen találkozni akart Jézussal.

Míg ott várakoztak, a zsinagóga egyik befolyásos vezetője, név szerint Jairus sietett be Máté házába. Rangja miatt a nép természetesen utat nyitott neki.

Miért sietett ennyire a főember?  Hírét vette, hogy Jézus Máté házában tartózkodik, és pontosan Őt kereste. Mit mondott neki, amikor megtalálta? Lk 8:41-42.

Tizenkét esztendős drága kislány éppen haldoklott! Jairus biztos volt benne, hogy ha Jézus idejében odaérne, meg tudná menteni az életét. Jézus azonnal otthagyta a díszvacsorát és elindult a kislány apjával. A sokaság is vele indult, ahogy a beteg asszony is.

Jézus most nagyon közel volt a beteg asszonyhoz, mégsem tűnt valószínűnek, hogy elég közel kerüljön hozzá, hogy meggyógyíthassa. Az asszony most látta, hogy Jézus megállt útközben a betegeken segíteni. Szegény Jairus! Annyira szerette volna, ha Jézus siet! Mert ha nem, akkor már túl késő lesz! Meghal a kislánya, ha Jézus nem ér oda nagyon hamar.

Az asszony így gondolkodott: „Ha csak a köntösét megérinthetném, biztosan meggyógyulnék!”

 További elmélkedésre: Két ember is kimutatta hitét aznap. Különbözött szerinted a kettejük hite? Vajon miben?

KEDD

Jézus hirtelen a beteg asszony felé fordult. És igen, elindult feléje! Olyan közel került, hogy az asszony már majdnem megérinthette. Gyorsan előrehajolt és az emberek keze között átnyúlva hozzáért Jézus ruhájához. És pontosan, ahogy várta, abban a pillanatban erő és egészség járta át testét. Meggyógyult! Dicsőség érte Istennek!

Az asszonynak már nem kellett tovább a tömegben maradnia, hiszen Jézus meggyógyította. Ó, mennyire hálás volt! Ám amikor sietve távozni szeretett volna meghallotta, Jézus tisztán csengő szavait.  Mit mondott Jézus? Lk 8:45.

Az asszony megfordult és látta, hogy Jézus egyenesen őt nézi.

A tanítványok el sem hitték, hogy Jézus ilyesmit kérdez, hiszen sokan megérintették Őt. Jézus azonban továbbra is az asszonyt nézte. Ismét kijelentette, hogy valaki megérintette Őt. 46. v.

Az asszony már tudta, hogy Jézus róla beszél. Reszketve közelített Jézushoz és hálásan a lába elé térdelt, miközben mindenki csöndben figyelt. 47. v.

A Jézus arcán látható kedves, szeretetteljes mosolyból az asszony megértette, hogy örül, amiért ott, a sok ember előtt akar hálát adni neki. Mit mondott még Jézus az asszonynak? 48. v.

 További elmélkedésre: Zavarban kell vajon lennünk, ha mások előtt Jézus szeretetéről beszélünk? Előfordul, hogy a lelkész azt kéri, tegyék fel a kezüket, álljanak fel, vagy menjenek ki előre azok, akik úgy döntöttek, szeretik Jézust, Őbenne bíznak és neki engedelmeskednek. Jézus örül, ha másokkal is tudatjuk, hogy szeretjük Őt.

SZERDA

Már túl késő! Jairus tudta, hogy már túl késő. Jézus túl lassan haladt Jairus háza felé és közben még a beteg asszonnyal is beszélgetett, aki megérintette Őt. Mi történt eközben? Lk 8:49.

Jairus szörnyen érezhette magát. El sem tudjuk képzelni, milyen csalódott volt. Jézus azonban hallotta, milyen üzenetet kapott, és azonnal bátorító, reménykeltő szavakat szólt a szomorú, aggódó apához. 50. v.

A családok fizetett siratókat fogadtak akkoriban, akik hangosa zokogtak, kiáltoztak és szomorú gyászzenét játszottak. Így mindenki tudhatta, hogy ott valaki meghalt.

Melyik tanítványait engedte be a házba Jézus a kislány szülein kívül? 51. v.

Jézus szólt a bérelt siratóknak, hogy hagyják abba hamis éneküket, mert a kislány nem halt meg, csak alszik. 52. v.

Azok az emberek, akiknek szomorkodniuk kellett volna, nem értették, miről beszél Jézus. A saját szemükkel látták, hogy a leányka halott. Mit ért Jézus azon, hogy alszik? Abbahagyták a kiáltozást és kinevették Jézust. 53. v.

Jézus ekkor kiküldte a siratókat és ők távoztak. Most már csak Jézus, három tanítványa és a kislány szülei voltak ott. Bementek a szobába, ahol a drága kisleány feküdt az ágyán. Teste hideg volt és mozdulatlan. A többiek figyelték, ahogy Jézus az ágyhoz lép. Vajon mire készül?

 További elmélkedésre: Visszaadta már Jézus egy halott életét máskor is? Emlékszel, ki volt az?

CSÜTÖRTÖK

Jézus a halott kislány ágya mellett állt. Már elküldte a zajos, fizetett siratókat. A kislány szülei és a három tanítvány várakozásteljesen, kíváncsian figyelte Őt.

Mit mondott Jézus, amikor lehajolt és megfogta a kislány ernyedt, hideg kis kezét? Lk 8:54.

A kislány megmozdult. Úgy mosolygott, mintha csak szendergéséből ébredne, vagy egy szép álomból. Kinyitotta a szemét és Jézus kedves, szerető arcába nézett. Végignézett a három tanítványon és felkelt.

Életben volt! Nem volt már beteg! Szülei is alig hitték el, átölelték és sírtak az örömtől, hogy ismét jól volt drága leánykájuk.

Betegsége alatt biztosan nem volt étvágya a kislánynak, de most már megéhezett. Szülei annyira örültek, hogy életben van, hogy eszükbe sem jutott enni adni neki. Jézus azonban tudta, hogy ételre van szüksége. Mit mondott a szülőknek, amikor a kislány kiugrott az ágyból? 55. v.

Mit mondott Jézus a szülőknek, mielőtt otthagyta a boldog családot? 56. v.

Jézus tudta, mikor jobb beszélni arról, amit tett, és mikor nem. Egy nappal azelőtt azt mondta a Sátántól megszabadított megszállott férfiaknak, hogy mindenkinek beszéljenek Róla és Sátán fölötti hatalmáról. Azt is hagyta, hogy az asszony, akit oly soká tartó betegségéből gyógyított ki, az egész sokaság előtt szóljon arról, amit Ő tett érte. Valamiért azonban tudta, hogy a kislány feltámasztását nem lenne túl jó elhíresztelni. Mindig biztosak lehetünk benne, hogy Ő tudja, mi a legjobb.

 További elmélkedésre: Jézus alváshoz hasonlította a halált. Tetszik ez a gondolat?

PÉNTEK

A mai napot további elmélkedésre szánjuk. Kik azok eheti leckénkben, akik hitték, hogy Jézus tud rajtuk segíteni? Csodatévő ereje volt vajon Jézus köntösének, amit a beteg asszony megérintett? Nem. Ha így lett volna, akkor sokan meggyógyultak volna, mert a Jézus körül tolongó tömegben sokan megérintették Őt.

Mitől gyógyult meg Jézus szerint a beteg asszony? Lk 8:48.

Mit mondott Jézus Jairusnak, a kislány édesapjának, mit tegyen? 50. v.

Azzal, hogy higgyen, Jézus azt mondta neki, hogy bízzon benne, Ő meg tudja gyógyítani gyermekét.

Elég csupán elhinni, hogy Jézus Isten fia? Egyenlő a hit a döntéssel, hogy szeretjük Jézust, Őbenne bízunk és engedelmeskedünk Tízparancsolatának? Neked mi a véleményed?

Hiszik-e a kegyetlen Sátán és gonosz angyalai, hogy Jézus Isten Fia? Igen. A gonosz démonok ezt visították hangosan, amikor Jézus felszólította őket, hogy hagyják el az őrülteket. Visszatartotta ez a hit a gonosz démonokat attól, hogy gyűlöljék Jézust és a vesztét akarják?

Ha valódi a hitünk, akkor tudjuk, mi magunk semmit sem tehetünk, amitől elég jók lennék ahhoz, hogy rövidesen Jézussal lehessünk a Mennyben. Az igazi hit az, ha szeretjük Őt és Őbenne bízunk, akármi is történik. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, Ő segíteni fog nekünk, és mi egyre inkább hasonlítani fogunk rá.

 

 

 

Történet sarok

Átdolgozta: Amy Sherrard

A csodálatos gazdaság - 1. rész

 

Felnőtt férfiak nem túl gyakran sírnak. Ha ott lettél volna a Tenessee állambeli Madison közelében fekvő kietlen, sziklás földön, te is láthattad volna a két férfit, akik egy kövön ülve a forró napsütésben zokogtak.

„Egyszerűen nem tudjuk megcsinálni.” – mondta orrát fújva az egyik.

„Tudom. – értett egyet szemét törölgetve a másik. – Sose fog működni. Nézd csak ezt a sziklás talajt! Itt soha nem fog teremni semmi!”

„És honnan szerzünk pénzt, hogy megvegyük?” – kérdezte fejét rázva az első férfi.

„Úgy van, nincsen pénzünk, hogy megtegyük, amit akar.” – mondta a barátja. „De, akkor mit tegyünk? Azt mondja, ez az a hely ahol Jézus szerint fel kell építenünk az iskolát. Mintagazdaság lesz, amit más iskolák is utánozni akarnak majd. Mindketten tudjuk róla, hogy amikor az emberek elhitték, hogy üzenetei Jézustól származnak, az mindig igaznak bizonyult.”

„És ha nem hisznek neki, abból mindig baj származik. – értett egyet barátja - de nézd csak ezt a helyet!”

Edward Sutherland, a Michigani Egyetem elnöke volt az egyik férfi, a másik pedig a dékán, Percy Magan. A hölgy pedig, akiről beszéltek Ellen White, aki türelmesen várakozott egy kis hajóban nem messze a folyón, és imádkozott. Tudta, hogy a férfiak nehezen fogadják el, amit Jézus szerint tenniük kell.

A két fiatal férfi sokáig ült ott a forró mezőn és gondolkodtak. Végül egyikük megszólalt: „Szerintem engedelmeskednünk kell, bármennyire lehetetlennek tűnik is a dolog. Te mit gondolsz:”

„Nos, azt hiszem, igazad van. - bólintott a barátja. - Imádkozzunk érte!” Mindketten letérdeltek a sziklás, poros földre, és kérték Jézust, hogy adjon nekik nagyobb hitet. Majd felkeltek és az idős házaspár otthonába indultak, akik árulták a földet. Több mint 12 ezer dollárt kértek érte, de Edward és Percy bíztak benne, hogy engednek az árból.

Miután beszélgettek egy darabig, a tulajdonos azt mondta, ha azonnal adnak neki 100 dollárt, akkor 10 nap múlva esedékes a következő részlet, ami 5 ezer dollár lesz.

A két férfi összenézett. Száz dollár? Elővették tárcájukat, hogy megnézzék, mennyi pénzük van. Éppen elég volt.

Átadták a 100 dollárt az idős gazdának és feleségének, majd visszamentek a hajóhoz, ahol Ellen White várta őket. Mosolygott, amikor elmesélték neki a történteket. Ó, mennyire örült, hogy úgy döntöttek, bíznak Jézusban! De vajon honnan szereznek 5 ezer dollárt mindössze tíz napon belül? Egyáltalán nem volt pénzük. Tudták, hogy csakis valami csoda folytán, de mivel Jézusnak engedelmeskedtek, Ellen nem aggódott.

Ed Sutherland elhatározta, hogy beszél gazdag nagynénjével. Talán ő tudna segíteni nekik. A nagynénit Nellie Druillard–nak hívták. Ednek fogalma sem volt, hová forduljanak, ha ő nem segít.

 (Folytatása következik)