Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A kételkedéstöl a meggyözödésig

  1. tanulmány  

Nyomtatás

Nagyon fontos Jézus minden szavát elhinni!

VASÁRNAP

Jézus három napig halott volt. Most pedig életben volt! Egyesek elhitték, hogy él, mások viszont nem.

Mielőtt meghalt volna a kereszten, Jézus számtalanszor említette a tanítványoknak, hogy meg fog halni. Azt is elmondta nekik, hogy halála után három nappal fel fog támadni, és újra él majd. Megígérte nekik, hogy találkozhatnak majd vele. Mk 10:33-34.

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a papoknak és a nép vezetőinek eszükbe jutott, amit Jézus mondott, hogy három nap múlva fel fog támadni. Tudták, hogy addig minden bekövetkezett, amiről Jézus beszélt. Ezért kérték Pilátustól a sírbolt lepecsételését és a százfős katonai őrség kirendelését. Biztosítani akarták, hogy Jézus mindörökre a sírban maradjon. Mt 27:62-63.

És Jézus saját tanítványai vajon elékeztek arra, amit mondott nekik? Nem, bizony! Ezért sírtak annyira Jézus halálakor. Azt hitték, soha nem láthatják viszont Őt. Reményük szertefoszlott, mert elfeledkeztek Jézus szavairól.

Mária és a többi asszony, akik szerették Jézust, vajon emlékezett rá, hogy Ő megígérte, a harmadik napon életre kel? Nem, ők sem emlékeztek. Így ők is nagyon elkeseredtek Jézus halálakor.

Vajon szomorkodtak volna olyan nagyon Jézus barátai, ha emlékeztek volna szavaira?

Nagyon fontos, hogy mindig eszünkbe jussanak Jézus szavai és higgyünk is bennük?

HÉTFÖ

Jézus tanítványai és az asszonyok, aki szerették, nagyon elkeseredtek, amikor meghalt. Vajon miért? Mert mindnyájan elfeledkeztek Jézus ígéretéről, hogy három nap múlva ismét életben lesz.

Jézus feltámadása után az angyalok beszéltek Máriával és a többi asszonnyal, akik Jézus üres sírjánál zokogtak. Az angyalok azzal vigasztalták őket, hogy Jézus ígéretére emlékeztették őket. Az asszonyoknak végül eszükbe jutottak Jézus szavai. Lk 24:5-8.

Az angyalok így szóltak az asszonyokhoz: „Menjetek, mondjátok el Jézus tanítványainak, és Péternek mindenképpen, hogy Ő előttük megy Galileába, ahol találkoznak majd vele, ahogyan előre megmondta.

Az asszonyok szót fogadtak az angyaloknak. Sietve tudatták a szomorkodó tanítványokkal, hogy Jézus életben van. De elhitték vajon a tanítványok ezt a jó hírt? 11. v.

Az asszonyok beszámolóját hallva Péter és János a sírboltoz szaladt, hogy saját szemükkel lássák, mi történt. János gyorsabban futott Péternél, ezért ő ért oda hamarabb. Amint benézett és meglátta Jézus gondosan összehajtogatott halotti lepleit, már elhitte, hogy Jézus életben van.

A többi tanítvány azonban nem hitte, hogy Jézus valóban ismét él. Kételkedtek és tovább siratták őt, mert azt hitték Jézus még mindig halott. Annyira meggyengült a hitük, hogy nem hittek az asszonyoknak sem, akik pedig a barátaik voltak.

Pedig mennyire szerették Jézust és mennyire vágytak rá, hogy ismét velük legyen!

KEDD

A tanítványok egész nap sírtak és szomorkodtak, mert nem hittek. Jézus viszont még a kételkedésük ellenére is szerette őket. Ma meglátjuk, hogyan segített Jézus a barátainak hinni.

Eleinte Mária sem hitte el, hogy Jézus él, de Ő mégis még mindig nagyon szerette az asszonyt. Emlékszel, hogyan segített Jézus elhinni Máriának, hogy Ő életben van? Jn 20:16.

Aznap délután Jézus két barátja hazafelé indult Emmausba. Könnyek között beszélgettek Jézusról. Hallották hírét, hogy Jézus sírja üres, de arról nem tudtak, hogy életben van. Emlékszel, hogyan magyarázta el nekik Jézus a Biblia jövendöléseit miközben együtt gyalogolt velük? Mikor ismerték fel Jézust és hitték el, hogy valóban életben van? Lk 24:30-31.

Lassacskán Jézus egyre több barátja hagyta abba a kételkedést, és hitte el, hogy Ő tényleg él. Örömmel töltötte el őket ez a hit?

Vasárnap este tíz kételkedő tanítvány volt együtt egy nagy teremben. Egyszer csak észrevették, hogy Jézus is ott van velük. „Békesség néktek!” – köszöntötte őket.

Szegény tanítványok még annak ellenére is féltek, hogy Jézus ott volt velük. Megkérdezte tőlük: „Miért háborodtatok meg és miért támadnak szívetekben okoskodások?” 38. v.

Hogyan érteti meg vajon Jézus a kételkedő tanítványokkal, hogy életben van, és még mindig nagyon szereti őket?

SZERDA

Jézus tanítványainak többsége együtt volt abban a szobában, ahol a húsvéti vacsorát fogyasztották Jézussal. Vasárnap este Jézus megjelent közöttük, hogy eloszlassa kételyeiket, és elhiggyék végre, hogy Ő életben van. Meg akarta értetni velük, hogy még mindig nagyon szereti őket.

A tanítványok nem látták Jézust a szobába lépni. Egyszerűen csak megjelent közöttük. Nagyon megijedtek, amikor észrevették.

Jézus azonban kedvesen szólt hozzájuk. Megmutatta nekik a szöget ütötte sebek helyét a kezén és a lábán. Ők még mindig nem voltak biztosak benne, hogy Jézus az. Hogyan segített nekik Jézus hinni? Lk 24:41-43.

A tanítványok végre hittek, és üdvözölték Jézust. Soha nem örültek még ennyire!

Egyik tanítvány azonban nem volt velük, amikor Jézus megjelent akkor este. Ki volt az? Jn 20:24.

Később a többiek elmondták Tamásnak: „Találkoztunk az Úrral!” Elmesélték neki, hogyan jelent meg Jézus a szobában, pedig az ajtó zárva volt. Elmondták, hogy látták a szögek okozta sebhelyeket Jézus kezén és lábán. Elmondták, hogy Jézus megette az ételt, amivel kínálták. Tamás mégis úgy döntött, még mindig nem hiszi el, hogy Jézus él. Kételkedése miatt nagyon szomorú volt.

Mi lesz vajon Tamással? Jézus vajon még mindig szereti őt, és segít neki hinni?

CSÜTÖRTÖK

Jézus életben volt és már sokan el is hitték ezt. A katonák, akik sírját őrizték, látták Őt ragyogó fényességében kijönni a sírboltból, tehát ők elhitték, hogy életben van.

A papok elhitték a katonák beszámolóját, mert emlékeztek Jézus ígéretére, miszerint feltámad a halálból. Ők nagyon nem örültek ennek, mert nem szerették Jézust.

Pilátus is hitt a katonák elbeszélésének. Ő sem örült, hiszen többek között ő engedélyezte, hogy a zsidó vezetők keresztre feszítsék Jézust. Most bűntudat és félelem gyötörte.

Eleinte az asszonyok sem tudták, hogy Jézus él, de most már elhitték és nagyon örültek neki.

Jézus tanítványai sem hitték el, hogy Mesterük életben van, de Ő segített nekik hinni, ezért most ők is nagyon boldogok voltak.

Tamás kivételével Jézus összes tanítványa hitre jutott a hitetlenségből. Tamás végighallgatta tanítványtársai beszámolóját mindarról, amit láttak és Jézustól hallottak. Ő azonban még mindig kételkedett. Mit ismételgetett folyton? Jn 20:25.

Tamás több mint egy héten át tovább kételkedett. Ettől reményvesztett és szomorú volt. A többi tanítvány nagy örömének látványa még jobban elszomorította.

Mindig veszélyes a kételkedés mellett dönteni. Kételkedhetünk-e valaha is Jézus szavában, vagy bíznunk kell benne, hogy miden szava igaz? Mindig biztonságos Jézus szavában bízni?

PÉNTEK

Jézus minden tanítványa hitre jutott a hitetlenségből. Az egyetlen Tamás kivételével mind elhitték, hogy Ő életben van. tamás nem hitt barátai szavának, akik pedig látták és hallották Jézust. Úgy döntött, hogy nem hisz, és nem is hitt.

Mivel úgy döntött, nem hisz, Tamás nagyon szomorú volt és szerencsétlenül érezte magát. Az is rosszul esett neki, hogy Jézus akkor látogatta meg a többieket, amikor ő nem volt ott. Egy este végül Tamás úgy döntött, találkozik a többi tanítvánnyal. Bár még mindig kételkedett, nagyon szerette Jézust, és el akarta hinni, hogy életben van.

Vacsora közben a tanítványok Jézusról beszélgettek. Egyszer csak megjelent Jézus, és ott volt velük a szobában. Ismét így köszöntötte őket:”Békesség néktek!”

Jézus ezután Tamás felé nyújtotta kezét. Mit mondott neki? Jn 20:27.

Most, hogy a saját szemével is láthatta, Tamás elhitte, hogy Jézus él. Így szólt: „Én Uram és én Istenem!”

Jézus gyengéden megdorgálta Tamást. Mit mondott neki? 29. v.

Jézus jobban örült volna, ha Tamás elhitte volna a többi tanítvány beszámolójából hogy Ő él.

Nagyon fontos a hit, ugye? Örül Jézus, ha minden szavát elhisszük, ami a Bibliában található?

 További elmélkedésre:

  • Könnyen elfeledkezünk Jézus szavairól, amikor szomorúak és magányosak vagyunk?

  • Mi a kételkedés? Talán nem tartjuk Jézus szavait igaznak? Kételkedhetünk valaha is Jézus szavaiban?

  • Biztonságos a Bibliának minden szavát elhinni?

  • Szerette még Tamást Jézus, annak ellenére is, hogy oly sokáig kételkedett?

  • Láthatjuk mi most Jézust, úgy, ahogyan Tamás látta? Hihetünk a tanítványok szavának, akik látták Jézust?

  • Te hiszel Jézusban? Minden szavát elhiszed a Bibliában?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Tamásnak és a többi tanítványnak elhinni, hogy Jézus él. Én nem láthatom Jézust, mégis úgy döntök, hogy hiszek. Jézus kijött a sírjából és ma is életben van! Köszönöm, hogy Jézus megértette barátaival a Biblia jövendöléseit. Kérlek, nekünk is segíts megérteni, és segíts, hogy mindig igéi szerint cselekedjünk. Kérlek, jöjj otthonunkba és életünkbe! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A hód

 

Múlt heti tanulmányunk végén egy állat lakhelyének képét láthattad. Kitaláltad, milyen állat lakik bene? Jól gondoltad, ha a hódra tippeltél. Hódvárnak, vagy hódfészeknek is hívják, olyan, mint egy kis kunyhó. Nézd csak meg alaposan! Vajon a földre, vagy a vízre épült? Igen, a vízre.

Mit gondolsz, hogyan került oda az a víz? A hódok gyakran gátat építenek keresztben a patakon, és a víz felduzzasztásával kisebb tavakat alakítanak ki. A hódok nem túl gyors futók, de remekül úsznak, ezért a vízben sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat. A szárazföldön végzett munka közben, amikor fát vágnak, vagy gallyakat gyűjtenek, a hódok nagyon éberek. A veszély legkisebb jelére is azonnal visszatérnek a vízbe, ami a legbiztonságosabb tartózkodási helyük.

Otthona megépítésére is a tó vize a legmegfelelőbb a hód számára, ahol gallyakból és sárból készíti el lakását. A hódvár alapja a víz alatt található, a teteje pedig, amit a képen is láthatsz, a víz felszíne felett. Miután a nagy halmot összehordták, a hódok a víz alá merülnek és alulról felfelé alagutakat vájnak, rágnak a kupacba. Az alagutak a víz felszíne fölé érnek s két „szobába” vezetnek. Az egyik üregben esznek és szárítkoznak, a másikban alszanak és nevelik kölykeiket.

Most már tudod, miért a vízre építik otthonukat a hódok. Mivel a hódvár bejárata a víz alatt van, ez hatásos védelmet biztosít számukra. Ellenségeik nem tudnak úszni, így nem juthatnak be a lakásukba.

Tudtad, hogy nekünk is biztonságos helyre van szükségünk? A hód ellenségei a medve, a róka és a hiúz, a mi ellenségünk viszont Sátán. Ki tud minket tőle megvédeni? Jézus, ha megkérjük rá. Ó, milyen hálásak lehetünk segítségéért!

„Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem; ő benne bízom!” Zsolt 91:1-2.

 

 

Vajon kinek a házát látod a képen?

Kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?