Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten örömteli meglepetése

  1. tanulmány  

Nyomtatás

Imádkozással és bűneink megbánásával készülhetünk fel Jézus eljövetelére, valamint azzal, hogy Istenről tanulunk a Bibliából.

VASÁRNAP

Tudtad, hogy a Biblia két részből áll? Az első részt Ószövetségnek nevezzük, és a Biblia elején található.

Az Ószövetség sok ember történetét beszéli el. Olvashatunk Ádámról, Noéról, Mózesről, Dávidról, Illésről és Dánielről. Az Ószövetségben található Isten ígérete is, hogy elküldi fiát, Jézust, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Isten prófétáinak Jézusról szóló írásait is megismerhetjük az Ószövetségből. Elmondják, mikor érkezik Jézus a világunkba és, hogy hol fog megszületni. Isten azért indította prófétáit ezek leírására, hogy az emberek fel tudjanak készülni Jézus eljövetelére.

Eddig az Ószövetség történeteit ismertük meg. Most elkezdjük a Biblia második része, az Újszövetség történeteinek tanulmányozását. Megkérhetsz valakit, hogy segítsen neked megtalálni ezt a részt a Bibliádban.  Az Újszövetség elmondja, hogyan jött Jézus újszülött csecsemőként világunkba, és mi történt, mialatt a Földön élt.

Isten népe hosszú-hosszú évek óta, egészen Ádám ideje óta várta Jézus eljövetelét. Végül már nagyon közel volt megszületésének ideje. A legtöbb ember azonban nem állt készen Jézus fogadására. Nem szerették Istent, és nap, mint nap rossz dolgokat követtek el. E heti történetünk egy különleges emberről szól, akit Isten azért küldött, hogy segítsen a népnek Jézus eljövetelére felkészülni. Holnap többet is megtudunk róla.

HÉTFÖ

Már majdnem elérkezett az ideje, hogy Jézus világunkba jöjjön, de az emberek többsége sajnos nem állt készen a fogadására. Nagyon kevesen ragaszkodtak már Istenhez, kevesen szerették Őt, és engedelmeskedtek neki. Zakariás és felesége közéjük tartozott. Mindketten idősek voltak már, és nem volt gyermekük. Mit mond még róluk a Biblia? Lk 1:6.

Zakariás pap volt, akinek időről időre szolgálnia kellett a templomban. Egy napon rá került a sor, hogy a szentélyben a füstölő-oltáron a jó illatú füveket meggyújtsa. Az arany oltár előtt állt, amikor váratlanul egy ragyogó fényű angyal jelent meg előtte, amitől Zakariás nagyon megijedt.

Mit mondott az angyal? 13-14. v.

Az angyal azt is elmondta Zakariásnak, hogy Jánosnak soha nem szabad bort, vagy bármilyen alkoholos italt innia. Azt is elmondta az angyal, hogy János már egészen apró csecsemőkorában teljes lesz Szentlélekkel.

Az angyal elmondta Zakariásnak, hogy Isten nagyon különleges munkára szánja Jánost, hogy segítsen népének Jézus eljövetelére felkészülni. Milyen csodálatos hír!

Zakariás imádkozott ugyan Jézus mielőbbi eljöveteléért, mégis nehéz volt elhinnie az angyal szavait. Biztos volt benne, hogy feleségével már túl idősek ahhoz, hogy kisbabájuk szülessen. Meg tudta Isten tenni, amit megígért?

Biztosak lehetünk abban, hogy amit Isten mond, az valóban megtörténik? Mondhatjuk-e valaha is ezt: „Nem hiszem, hogy Isten véghez tudja vinni ígéretét.”?

KEDD

Egy angyal látogatta meg Zakariást a templomban és elmondta neki, hogy kisfia születik. Emlékszel, mit mondott Zakariásnak, hogyan nevezzék el a gyermeket?

Zakariás azonban nem hitte el az angyal szavait és azt kérdezte, miből tudhatja, hogy Isten megtartja ígéretét. Mit felelt az angyal? Lk 1:19.

Isten Gábrielt, a hozzá legközelebb álló angyalt küldte a jó hírrel Zakariáshoz. Nem hinni Gábrielnek, olyan volt, mint nem hinni Istennek. Mit mondott Gábriel, Mi történik Zakariással, amiért nem hitt Isten ígéretében? 20. v.

Amikor Gábriel eltűnt, Zakariás kijött a Szentélyből. A kint várakozó tömeg láthatta, hogy valami különleges történt vele, mert az arca Isten dicsőségének fényétől ragyogott.

Zakariásnak kellett volna a népért imádkoznia, de amikor meg akart szólalni, egy hangot sem tudott kiadni. Pontosan, ahogy Gábriel megmondta, Zakariás nem tudott beszélni. Zakariás valahogyan, talán írásban elmagyarázta az embereknek az angyal látogatását és a különleges kisfiúról szóló hírt, és a fontos munkát, amit János fog végezni.

Erzsébet nagyon meglepődhetett, amikor Zakariás hazatért, és nem tudott beszélni. De mennyire örült, amikor megtudta, hogy kisfia fog születni!

SZERDA

Minden pontosan úgy történt, ahogyan Gábriel megmondta. Nemsokára megszületett Zakariás és Erzsébet kisfia. Nagyon boldogok voltak, akárcsak rokonaik és szomszédaik.

Nyolcnapos korában nevet kellett adni a csecsemőnek. A szomszédok azt hitték, hogy apja után Zakariásnak nevezik majd. Erzsébet azonban így szólt: „Nem, Jánosnak kell őt neveznünk!”

Jánosnak? A szomszédoknak nem tetszett az ötlet. Senkit sem hívtak Jánosnak Zakariás családjában. Ezért megkérdezték tőle, ő hogyan akarja elnevezni a csecsemőt. A Biblia pontosan elmondja, mi történt ezután. Lk 1:62-63.

Abban a pillanatban Zakariás ismét tudott beszélni. Mit mondott? 76. v.

Zakariás és Erzsébet tudta, hogy Isten arra választotta ki fiukat, hogy segítsen az embereknek Jézus eljövetelére felkészülni. Ez a legfontosabb munka volt, amivel Isten valaha bárkit is megbízott!

A jó szülők már csecsemőkorukban elkezdik gyermekeik nevelését. Zakariás és Erzsébet pontosan ezt tette. Nagyon gondosan nevelték Jánost és Isten ismeretére tanították. Elmesélték neki az angyal látogatását és elmagyarázták, milyen fontos munkát kíván majd tőle Isten. Segítették gyermeküket mindig a jót választani, függetlenül attól, hogy mások mit tettek.

Miért volt annyira fontos, hogy Zakariás és Erzsébet már csecsemőkorában elkezdje János nevelését?

CSÜTÖRTÖK

János, Zakariás és Erzsébet kisfia nem járt a többi fiúval iskolába, amikor abba a korba érkezett. Az iskolákban az oktatók sok rossz dolgot tanítottak Istenről. Jánosnak az igaz, helyes dolgokat kellett megtanulnia, hogy jó munkása lehessen Istennek.

Tudod, milyen iskolát jelölt ki Isten Jánosnak? A pusztaságot. Lk 1:80. A pusztaságban János imádkozhatott, tanulmányozhatta a Bibliát, és Istenről az általa teremtett dolgokból tanulhatott.

János nagyon egyszerű életet élt a sivatagban. Teveszőr ruhát viselt, mézet és a fákon termő szentjánoskenyeret (karobot) evett.

János szeretett a pusztaságban élni. Nem akart a városban élni, ahol az emberek oly sok rossz dolgot követnek el. Tudta, hogy ha hozzászokna a rossz dolgok látványához, egy idő után azok már nem is tűnnének olyan rossznak. A pusztaságban sok időt tölthetett Istennel.

János azonban nem minden idejét töltötte a pusztaságban.  Időnként elhagyta a sivatagot, hogy az emberek között legyen. Amennyire csak tudta, meg akarta ismerni őket, hogy a legjobb módon tudjon segíteni nekik a Jézus eljövetelére való felkészülésben.

János végre készen állt, hogy Isten prófétája legyen. Mivel nagyon jól ismerte a Bibliát, az igazságot prédikálhatta a népnek. Mivel annyira szerette Istent és Őbenne bízott, félelem nélkül tudta elmondani az embereknek, amit hallaniuk kellett.

PÉNTEK

János a pusztaságban élt és Isten segített neki felkészülni a népnek szóló prédikálásra, mellyel felszólítja őket, hogy bánják meg bűneiket. Ha az emberek hallgattak volna Jánosra, és megtették volna, amire buzdította őket, elkészülhettek volna Jézus fogadására.

Amikor elérkezett az ideje, és János megkezdte nyilvános munkáját, prédikációjának szavai nagyon meglepték az embereket. „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.” – hirdette. „Készítsétek az Úrnak útját…” A megbánás azt jelenti, hogy valóban szomorúak vagyunk elkövetett bűneink miatt.

Emberek ezrei siettek ki a pusztaságba János prédikációját meghallgatni. Soha senkitől nem hallottak ilyesmit azelőtt. Valóban ennyire közel van Jézus eljövetele? Tényleg helytelenül élnek, és rosszat tesznek? Valóban bűnbánatot kell gyakorolniuk? Az emberek hirtelen rádöbbentek, hogy nem állnak készen Jézus eljövetelére. Sokan kérdezték Jánostól: „Mit cselekedjünk, tehát?”

János elmondta nekik, hogy nem elég csupán azt vallaniuk, hogy ők Isten népe. Meg kell bánniuk bűneiket. János elmagyarázta, hogy a valódi bűnbánat azt jelenti, hogy elfordulnak a bűntől és elkezdenek helyesen cselekedni. Abba kell hagyniuk a lopást, az önzést és a kegyetlenkedést. Jószívűnek, becsületesnek és engedelmesnek kell lenniük. Lk 3:10-14.

Sokan megvallották Istennek, hogy megbánták bűneiket. Isten megbocsátásának, és ígéretének, hogy Ő segíteni fog nekik a jót választani jeleként János megkeresztelte őket a Jordán-folyóban.

Hűségesen végezte János a munkát, amivel Isten megbízta?

 További elmélkedésre:

-  Hogy hívták az angyalt, aki Zakariáshoz szólt a templomban?

-  Elhitte Zakariás az angyal szavait?

-  Sokaknak segített János Jézus eljövetelére felkészülni?

-  Mit jelent a „bűnbánt” szó? Újra, meg újra elkövetjük ugyanazt a rosszat, ha őszintén

   megbántuk?

-  Jézus ismét eljön. Nekünk is fel kell készülnünk erre? Hogyan készülhetünk el?

-  Hogyan készülhetsz fel a fontos munkára, amivel Isten meg akar bízni?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked János történetét, aki segített a népnek Jézus eljövetelére felkészülni. Tudjuk, hogy Jézus hamarosan ismét eljön. Kérünk, bocsásd meg a bűneinket és segíts minden nap imádkoznunk és a Bibliát tanulmányoznunk, hogy készen legyünk, amikor eljön. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemek a látáshoz

Amikor Isten megteremtett minket, öt dolgot adott, amivel teremtett világát megismerhetjük. Öt érzékszervnek nevezzük őket. Fel tudod sorolni őket?

Hallasz? Látsz? Meg tudod érinteni a tárgyakat? Érzed az illatokat és az ízeket?

Mind az öt érzékünk nagyon különleges. Mától minden héten alaposabban megismerkedünk egyikükkel, a látással. Hogyan látunk? A szemünkkel.

A biblia elmondja nekünk, ki alkotta szemeinket. A Péld 20:12 igevers szerint: „A halló fület és a látó szemet, az Úr teremtette egyaránt mindkettőt.”  Biztosak lehetünk abban, hogy amit Isten alkot, az tökéletes? Igen!

Milyen különleges dolgot tudnak szemeink? Az egyik, hogy szemünk meg tudja különböztetni a világosságot a sötétségtől. Ha kimész a szabadba egy verőfényes napon, a napfény először vakító lehet, de rövidesen hozzászokik a szemed. Amikor pedig az éjszaka közepén felébredsz, a sötétség ellenére is felismered a szobád bútorait.

 

 

 

 

 

 

 

 

Másik különleges tulajdonsága szemünknek, hogy meg tudja különböztetni a közeli és a távoli dolgokat. Az arcodhoz közel tarthatsz egy apró virágot, hogy jobban szemügyre vegyed, de a holdat és a csillagokat is látod éjszaka, pedig nagyon, nagyon messze vannak.

Nagyon sok érdekességet mondhatnánk még el szemünkről, de ezen a héten már csak egyről beszélünk: a színek látásáról. Milyen különleges, hogy annyi különböző színt láthatunk! Milyen színeket tudsz felsorolni? Gondoljunk csak bele, milyen unalmas és szürke lenne világunk, ha nem láthatnánk színeket! Milyen szép, mert sok különböző színt láthatunk, min például a pirosat, zöldet, lilát és a sárgát.

Mindenképpen adj hálát Istennek, ha látó szemeid vannak! Sajnos nem mindenkinek működik úgy a szeme, ahogy kellene, és ez nagyon szomorú. Talán neked is van vak barátod. Ha van, mindenképpen segíts neki, amiben csak tudsz! Rövidesen egy napon Jézus eljön és a Biblia szerint „Akkor a vakok szemei megnyílnak….”.(Ézsa 35:5). Milyen boldog nap lesz az!