Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Példaképünk, Jézus

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus mindig tudta, mit kell tennie, mert gondosan tanulmányozta a Bibliát.

Azt akarja, hogy Őt utánozzuk és olyanná váljunk, mint Ő.

VASÁRNAP

Múlt héten arról tanultunk, milyen volt Jézus kisgyermekkorában, Most lássuk, milyen volt, amikor fiatalemberré cseperedett.

Abban az időben, amikor Jézus a világunkba jött a papok és a tanítók számtalan rendelkezést és szabályt tanítottak a népnek, amiknek engedelmeskedniük kellett. Pontosan szabályozták például az étkezések előtti kézmosást, és azt, milyen messzire lehet szombatnapon gyalogolni. Egy másik rendelkezés szerint még egy zsebkendőt sem volt szabad szombaton „cipelniük”, de a ruhájukra tűzve magukkal vihették. Nagyon sok, hasonlóan butaságnak tűnő szabályt állítottak fel.

Megegyeztek vajon rendelkezéseik Isten törvényével? Mt 15:3-6.

Nem csoda, hogy Mária a Bibliából tanította Jézust! A fiú úgy döntött, hogy csakis Isten törvényeinek engedelmeskedik.

Tetszett ez a papoknak és a tanítóknak? Nem, bizony! Számon kérték Jézust, miért nem tartja be az ő rendeléseiket. Ő nagyon udvariasan emlékeztette őket a Biblia szavára: „Meg van írva…”, vagy: „Így szól az Úr” – mondta, és a Bibliából tanult törvényeket idézte nekik.

A papok tudták, hogy rendelkezéseik nem szerepelnek a Bibliában, mégis rá akarták venni Jézust, hogy tartsa be azokat. Ez nagyon megnehezítette Jézus életét, de úgy döntött, hogy Istennek engedelmeskedik, és azt teszi, ami Istennek tetszik.

HÉTFÖ

Vannak testvéreid? Jézusnak voltak. József gyermekei a féltestvérei voltak és mivel ők voltak az idősebbek, azt akarták, hogy Jézus engedelmeskedjen nekik.

Jézus fivérei azt hitték, hogy a papok rendelkezései fontosabbak Isten törvényénél. Azt akarták, hogy Jézus engedelmeskedjen a papoknak, és mindenáron kényszeríteni akarták erre. Jézus azonban, ahogy növekedett, továbbra is a Bibliát tanulmányozta és imádkozott mennyei Atyjához. Ezért mindig azonnal el tudta dönteni, hogy valami helyes-e, vagy sem. Mindig nemet mondott a rossz dolgokra és igent az Istenek való engedelmességre.

Jézust kinevették a fivérei, amiért mindig gondosan megtartotta Isten törvényét. Sokszor megharagudtak rá, és még bűnbe is akarták vinni. Ő azonban mindig türelmes volt velük és csak kedves szavakat szólt hozzájuk. Egy zsoltárból idézett nekik, azzal magyarázta, hogy miért mindig Isten törvényének engedelmeskedik. Olvassuk el mi is! Zsolt 119:9-11.

Jézus fivérei nem értették, miért különbözik öccsük annyira mindenki mástól. Jézus mindig jóságos és kedves volt, soha nem viselkedett úgy, mintha ő lenne a legfontosabb. Mindig vidám volt, szegénysége ellenére sem panaszkodott soha, még a nehéz munkára sem.

Jézus mindenkit szeretett és csak egy dolgot gyűlölt. Tudod mi az, amit Jézus gyűlölt? A bűnt! Mindig elszomorította, ha azt látta, valaki rosszat tesz. Most is mindig szomorú, ha azt látja, hogy rosszat teszünk? Ne tegyünk semmi olyant, amivel elszomorítjuk Őt!

KEDD

Jézus élete mindig nehéz volt, még kisgyermekkorában is. Mégis mindig figyelt másokra és megpróbált mindenkinek örömet okozni. Sokan szerettek vele lenni, mert önzetlen volt.

Tudod, mit tett gyakran Jézus, ha olyanokat látott, akiknek nem volt ennivalójuk? Odaadta nekik a saját uzsonnáját, még ha neki nem is maradt mit ennie. Örömmel vitt vizet a szomjazóknak. Amikor csak tehette, kedves szavakat szólt azokhoz, akiket senki sem szeretett. Jézus miközben az embereknek segített, beszélt nekik Isten jóságáról és szeretetéről.

A názáreti gyerekek is szerettek Jézussal lenni, mert mindig vidám és kedves volt. Néha azonban megpróbálták valami rosszba is belevinni. Mit mondott ilyenkor nekik? Jób 28:28.

Jézus a napnak azt az időszakát szerette a legjobban, amikor egyedül lehetett mennyei Atyjával. Néha csak elüldögélt a mező zöld füvén és Istenről gondolkodott. Máskor felmászott egy hegyi ösvényen a kedvenc helyére, ahol énekelhetett, imádkozhatott és olvashatta a Bibliát. Az Istennel töltött csendes órák után visszament munkájához az emberek közé, hogy segítsen nekik.

Szeretnél olyan önzetlen és jóságos lenni, mint Jézus?

SZERDA

Emlékszel még a különleges kisbaba nevére, akit Zakariásnak és Erzsébetnek adott Isten? János nagyjából egyidős volt Jézussal és bár unokatestvérek is voltak, még soha nem találkoztak. János a pusztaságban nőtt fel, Jézus pedig Názáretben.

János tudott Jézus születéséről és hallotta, milyen kérdéseket tett fel a papoknak és a tanítóknak a jeruzsálemi templomban. János tudta, hogy Jézus soha nem követett el bűnt, és hitte, hogy Ő Isten fia.

Jézus körülbelül harminc éves volt, amikor János prédikálni kezdett a pusztaságban. Mit hirdetett János az népnek? Mt 3:1-2.

A nép mindenfelől özönlött Jánoshoz, hogy meghallgassák csodálatos üzenetét. Sokan megbánták és elhagyták bűneiket. János a Jordán-folyó vizében alámerítve megkeresztelte azokat az embereket. Keresztségükkel azt mutatták ki, hogy Isten bocsánatát kérik bűneikért, és segítségét, hogy törvényét be tudják tartani. Azért nevezték Keresztelő Jánosnak, mert megkeresztelte az embereket.

János különleges munkájának része volt az is, hogy az embereknek elmondja, Jézus a Messiás, akire oly régóta várnak. Isten elmondta Jánosnak, hogy Jézus is meg akar majd keresztelkedni. Mivel olyan sokan akartak megkeresztelkedni, Isten elmondta Jánosnak, miről fogja Őt felismerni. Ján 1:33.

János folytatta a prédikálást és türelmesen várta Isten ígéretének teljesedését.

CSÜTÖRTÖK

Jézus hosszú évekig hűségesen segített édesanyjának otthon és Józsefnek az asztalosműhelyben. Várta, mikor szól Isten, hogy kezdje meg munkája következő részét, mellyel megment minket Sátántól.

Végül, amikor Jézus mintegy harminc éves volt, valaki hírt hozott Názáretbe Keresztelő Jánosról és tanításairól. Isten azonnal szólt Jézusnak: elérkezett az ideje hogy megkezdje tanító és gyógyító munkáját az emberek között.

Jézus félretette asztalosszerszámait, elbúcsúzott a családjától és csatlakozott az emberekhez, akik Jánoshoz indultak prédikálását meghallgatni.

Amikor Jézus a Jordán-folyóhoz ért, megkérte Jánost, hogy keresztelje meg. János figyelmesen szemügyre vette Jézust. Sok embert látott már, de olyan tisztát, és jót, mint Jézus, még egyet sem. Mit mondott János? Mt 3:14.

János a bűneik bocsánatára keresztelte az embereket. De tett Jézus valaha is bármi rosszat? Nem. Miért kellett akkor alámerítkeznie? És hogyan keresztelheti meg egy bűnös ember, mint János, Jézust, aki soha nem vétkezett? Mit mondott erről Jézus Jánosnak? 15. v.

Ezért János alámerítette Jézust a Jordán-folyó vizébe.

Jézus soha nem tett semmi rosszat, de megkeresztelkedett, példát mutatva ezzel nekünk, mit kell tennünk, ha meg akarunk menekülni.

PÉNTEK

Keresztsége után Jézus letérdelt a Jordán-folyó partján és imádkozott. Ó, mennyire szüksége volt Isten segítségére, hogy jól végezhesse munkáját!

Jézus önmagáért és a népért is imádkozott. Tudta, hogy a bűn miatt sokan nem hisznek majd benne. Arra kérte Istent, adjon neki erőt, hogy tudjon segíteni az embereknek Istennek engedelmeskedni Sátán helyett. Jézus kérte Istent, mutassa meg, hogy elfogadja azokat, akik úgy döntenek, Őt szeretik és neki engedelmeskednek. Hogyan válaszolt Isten Jézus imádságára? Mt 3:16-17.

A János prédikációjának meghallgatására érkezett emberek csendben figyelték Jézus imáját. Néhányan látták is a ragyogó fényt, amely a mennyből sugárzott Jézusra, és hallották Isten hangját is.

János is látott és hallott mindent. Amikor meglátta a Szentlelket képviselő gyönyörű, fehér galambot Jézusra szállni, eszébe jutott Isten ígérete. János biztos volt benne, Jézus a világunk megmentője. Jézusra mutatva így kiáltott a néphez: „Íme, az Istenek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!”

Szereted Jézust, és bízol benne? Megteszel mindent, hogy elégedett legyen veled? Ha igen, Isten különleges szavai, amiket Jézusról mondott, rád is érvényesek: „________ az én szeretett gyermekem, akivel nagyon elégedett vagyok.” 

További elmélkedésre:

-   Melyik fontosabb, az ember-alkotta rendelkezések, vagy Isten törvényei? Melyiknek kell engedelmeskednünk?

-   Melyik könyvet tanulmányozta Jézus, hogy mindig tudja, mit tegyen? Neked is segít a Biblia dönteni, hogy mit tegyél?

-   Könnyű kedvesnek lenni, amikor mások nem azok veled? Ki tud segíteni ebben?

-   Meg kell osztanod mindenedet másokkal, ahogy Jézus tette?

-   Jézus mindig vidáman segített a szüleinek. Tanulod, hogyan legyél vidám segítő?

-   Ki a legjobb példa fiúk és lányok előtt? Ki segít Jézust utánozni?

Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust, a tökéletes példaképet. Olyan szeretnék lenni, mint Jézus, és mindig kedves a többiekhez. Kérlek, segíts ebben! Hiszem, hogy Jézus a megváltóm. Kérlek, fogadj el engem Jézusért! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kék

Múlt héten a zöld színről beszéltünk, és arról, mennyire hálásak vagyunk, hogy a fű és a növények pihentető, zöld színűek és nem annyira élénken ragyogóak, mint a piros, vagy a narancsszín. A kék színt is nagyon sokfelé látjuk. Ha nem felhős az idő, felpillantva láthatjuk a ragyogó, végtelen kék eget. Hálásak lehetünk, hogy a kék is pihentető szín.

Van más is, ami kék színű és nagyon nagy. Tóparton járva észrevetted, milyen színű a vize? A víz önmagában természetesen nem kék, de annak látszik, amikor a fény megfelelő szögben esik rá, vagy visszatükrözi az égbolt színét. Milyen gyönyörű is egy tó nyugodt, sima kék víztükre!

A legtöbb embernek szép sötét szeme van. Vannak azonban kékszeműek is. Neked milyen színű a szemed?

Az ennivalók közül csak kevésnek kék a színe. Amit már bizonyára ettél, az a finom édes, szaftos áfonya. Milyen különleges finomság! Tudtad, hogy termesztenek már kék burgonyát és kukoricát is? Ezek az ennivalók általában nem ilyen színűek, de ha kék krumpli, vagy kukorica-chipset látsz az áruházban, tudhatod, hogy az a saját színe.

Vannak más lények is, amiknek kék színén meglepődhetünk. Biztosan tudod, hogy a legtöbb béka zöld. Megtalálod a ragyogó kék színű béka képét? Van néhány kék színű gomba és tengeri csillag is. Róluk is találsz képet ezen az oldalon.

Biztosan láttál már kék tollú madarat. A kék szajkó tollai szilvakékek. A páva tollai is ragyogó kékek, és sok más kéktollú madár is létezik.

Évekkel ezelőtt a kék barázdabillegetőkre nehéz idők jártak, mert a többi madár elfoglalta fészkelő helyeiket. Az emberek észrevették, hogy baj van és sok kis dobozt raktak ki nekik, amibe fészket rakhattak, így újra elszaporodhattak.

Jó dolog segíteni a körülöttünk élő állatokat. Hogyan tudnál ma jót tenni valamelyik állattal?