Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus gyermekkora

  5. tanulmány  

Nyomtatás

Olyan alaposan kell tanulmányoznunk a Bibliát, és Isten alkotásait, ahogyan Jézus tette gyermekkorában.

VASÁRNAP

Isten angyala szólt Józsefnek, hogy vigye Máriát és Jézust Egyiptomba, hogy megmeneküljenek a gonosz Heródes királytól. A bölcsek ajándékainak köszönhetően Józsefnek volt elég pénze, hogy az utazást kifizesse, és a szükséges holmikat megvegye, amíg ott éltek.

Heródes halála után Isten újabb álmot adott Józsefnek. Mit mondott neki ezúttal Isten? Mt 2:19-20.

Most, hogy Heródes meghalt, már biztonságban visszavihették Jézust Izraelbe. József engedelmeskedett Istennek és a kis család hamarosan útra kelt hazafelé

József Betlehemben akart letelepedni, ahol Jézus született, de amikor megtudta, hogy Heródes gonosz fia lett a király, mégsem mert odaköltözni. Miközben József azon töprengett, mitévő legyen, egy angyal szólt neki, hogy Názáretbe menjenek, ahol Jézus születése előtt éltek. Ezért József, Mária és Jézus odamentek.

Milyen nehéz volt Jézusnak, amikor világunkba jött! Azért jött, hogy segítsen rajtunk, de úgy tűnt, néhány szegény pásztoron és egy pár távoli országból származó, keleti bölcs emberen kívül senki sem akarta Őt. Sehol sem volt biztonságos számára, már apró csecsemőkorában sem. Isten azonban elküldte angyalait, hogy vigyázzanak rá.

HÉTFÖ

Amikor Jézus a világunkba jött, ott lakhatott volna, ahol csak akart. Ő azonban nem egy jómódú otthont választott, ahol gazdag ember fiaként élhetett volna, aki mindent megvehetett volna neki, amire csak vágyott.

Józsefnek és Máriának nem volt sok pénze és keményen meg kellett dolgozniuk a napi betevő falatért. A kicsi Jézus is megtanult keményen dolgozni. Miért választotta Jézus a szegénységet? Azért, mert azt akarja, hogy tudjuk, Ő szereti a szegényeket, és minden gondjukban tud segíteni nekik.

Názáret, ahol Jézus élt, egy kisváros volt a hegyek között. Nem volt túl kellemes hely, mert sok gonosz ember élt ott. Jézus viszont egyetlen egyszer sem volt engedetlen Isten törvényével szemben. Tud Jézus mindig segíteni nekünk az engedelmességet választani, még ha nem túl kellemes helyen lakunk is? Igen.

Mária figyelte fia fejlődését, erősödését, és láthatta, hogy soha, semmi rosszat nem követett el. Kis kezei mindig készek voltak segíteni édesanyjának. Mindig türelmes és gyengéd volt, mindig igazat mondott. Lk 2:40, 52.

Mikor elég idős lett hozzá, Jézus az asztalosműhelyben segített Józsefnek. Nagy gonddal bánt a faanyaggal és a szerszámokkal. Mindig vidám volt, gyakran énekelt örvendező zsoltárokat, amiket a Bibliából tanult.

Jézus kisgyermekkora óta tudja, hogyan segítsen neked, hogy olyan jó és kedves legyél, mint Ő volt. Szeretnél olyan lenni, mint Jézus?

KEDD

Isten már sok évvel Jézus születése előtt elmagyarázta Mózesnek bölcs tervét a gyermekek nevelésére. 5Móz 6:5-7.

Isten azt mondja a szülőknek, hogy tanítsák gyermekeiket az Úr szeretetéről és jóságáról. Az apukáknak és anyukáknak segíteniük kell gyermekeiket a Biblia olvasásában, éneklésben és imádkozásban, és Isten törvényének való engedelmeskedésben. A Biblia történeteinek hallgatása és Isten jellemének megismerése segíteni fog a kisfiúknak és kislányoknak megismerni Istent és egyre inkább olyanná válnak, mint Ő.

Mire azonban Jézus megszületett, a legtöbb ember nem engedelmeskedett Isten tervének. Ahelyett, hogy a gyermekeket az Isten törvényében rejlő boldogságra, és örömre tanították volna, emberek által alkotott rendelkezésekre tanították őket, amiknek többsége nem is Istentől volt. A gyermekeket annyira lefoglalta a téves eszmék tanulása, hogy nem maradt idejük a Biblia olvasására, az imádkozásra, vagy arra, hogy megtanulják, hogyan segíthetnek az embereknek.

Jézus is oda járt iskolába, ahová a többi gyermek? Ó, nem! Jézus otthon járt iskolába, édesanyja volt a tanítója. Isten megmutatta Máriának, hogyan nevelje Jézust, és a kisfiú napról napra bölcsebb lett a Bibliai csodálatos, igaz történeteit hallgatva. Mikor elég idős volt hozzá, Mária megtanította, hogyan olvassa a Bibliát saját maga. Felnövekedvén Jézus engedelmeskedni akart Istennek, ezért úgy döntött, hogy csakis azt tanulja meg, ami igaz és jó.

Kell valaha is butaságokat néznünk, vagy kitalált történeteket olvasnunk? Vagy csak azzal kell foglalkoznunk, ami igaz és jó? Fil 4:8.

SZERDA

A gyermek Jézus szeretett a természetben, Isten nagy, csodálatos világában tartózkodni, érezni a szép virágok és az eső illatát a puha, zöld fűben ülve. Hallgatta a madarak énekét és nézte a fényesen ragyogó csillagokat. Isten minden alkotása érdekes volt és Isten szeretetéről, jóságáról beszélt. Zsolt 19:1.

Jézus már gyermekkorában szeretett az embereknek arról beszélni, amit Istenről tanult a természet tanulmányozása közben. Hogy segítsen az embereknek az Istenről és a mennyei életre való felkészülésről szóló fontos dolgokat megérteni, a szélről, vetőmagról, virágokról, madarakról és bárányokról mesét nekik történeteket. Ezeket a történeteket nevezzük példázatoknak, és elolvashatjuk őket a Bibliában.

Sátán látta, hogy a kis Jézus mindig azt választja, hogy Istennek engedelmeskedik. Tudta, hogy ha Jézus csak egyetlen egyszer is engedetlen lenne, Istennek a megmentésünkre felállított terve nem teljesülhetne. Sátán ezért nagyon erősen próbálta Jézust rávenni a bűnre. Sokkal erősebben kísértette, mint bármely más kisfiút, vagy kislányt. Jézus azonban egész életében egyetlen egyszer sem engedett Sátánnak. Mindig nemet mondott a rossz dolgokra, és igent a jókra.

Minden kisfiú és kislány, ahogyan te is, ugyanúgy tanulhat, ahogy Jézus tette. Ha jobban megismered Istent a Biblia tanulmányozásával, és az általa teremtett világ szemlélésével egyre jobban fogod szeretni Őt. Szent angyalai pedig melletted lesznek és segítenek, hogy egyre inkább hasonlíts Jézusra.

CSÜTÖRTÖK

Isten elrendelte, hogy a zsidók minden évben elmenjenek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepségre. Nagyon sokan mentek, és gyakran nagy csoportokban, együtt utaztak oda. Útközben gyalog, vagy szamárháton a családok zsoltárokat énekeltek közösen és a szülők bibliai történeteket meséltek gyermekeiknek.

József és Mária is elment minden évben a húsvéti ünnepségre. Hány éves korában ment velük Jézus először? Lk 2:41-42.

József, Mária és Jézus hét napig volt úton. Jézus akkor látta életében először a templomot, amikor odaértek. Látta a papokat, szép fehér köntösükben. Amikor elérkezett az ima ideje, Jézus is letérdelt a többiekkel együtt.

A húsvéti ünnepség egyik legfontosabb eseménye az volt, amikor a pap az oltáron feláldozta a bárányt. A bárányáldozat célja az volt, hogy emlékeztesse az embereket, Isten fia egy napon majd világunkba jön és meghal, hogy elszenvedje a mi bűneinknek büntetését.

Miközben Jézus a bárány haldoklását figyelte, Isten Szentlelke nagyon fontos dolgot mutatott meg neki. Jézus rájött, hogy az a bárány Őt jelképezi. Ő volt Isten fia, Isten báránya, aki egy napon meghal, mint az ártatlan kis bárány, amikor feláldozzák.

Nagy, komoly gondolatok voltak ezek egy tizenkét éves fiúnak! Nem csoda, hogy Jézus nyugalomra vágyott, és egyedül szeretett volna lenni, hogy gondolkodhasson és imádkozhasson!

PÉNTEK

Jézus elment szüleivel Jeruzsálembe a húsvéti ünnepekre. Az ünnepség végén az emberek elindultak hazafelé. Jézus azonban nem tartott velük.

Jézus tudta, hogy az emberekben sok téves elképzelés él Isten fiáról. Azt hitték, hogy hatalmas királyként jön el, nem szerény emberként, aki úgy hal meg, mint a kis bárányok.

Jézus segíteni akart az embereknek megérteni, amit a Biblia Isten fiáról valóban mond. Ezért odament, ahol a papok az ifjakat tanították. Miután egy ideig hallgatta őket, megengedték neki, hogy feltegyen egy kérdést. Jézus először hangosan felolvasta Ézsaiás könyvének 53. fejezetéből az 5-7. verseket. Majd ezt kérdezte: „Mit jelentenek ezek, a bárányról szóló szavak?” A papok azonban nem tudták. Ezért feltettek Jézusnak néhány kérdést. Rövidesen rá kellett jönniük, hogy Jézus jobban ismeri a Bibliát, mint ők. Jézus bölcs kérdései és válaszai megértették velük, hogy téves elképzeléseik vannak. Mégis úgy döntöttek, hogy azokhoz ragaszkodnak.

József és Mária nem tudta, hogy Jézus ottmaradt Jeruzsálemben, amikor ők távoztak. Nagyon aggódtak, amikor észrevették, hogy nincsen velük. Visszasiettek Jeruzsálembe és fiuk keresésére indultak. Hol találtak rá? Lk 2:46-47.

Mit tett ezután Jézus? 51-52. v.

Szeretnél olyan bölcs és engedelmes lenni, mint Jézus?

További elmélkedésre:

-   Tud Jézus segíteni neked mindig helyesen cselekedni, még ha a többiek rosszalkodnak is?

-   Mária a Bibliából tanította Jézust. Te is tanulhatsz a Bibliából? Gyakorolod, hogy odafigyelj a családi áhítaton,

     a szombatiskolában és a gyülekezetben?

-   Szeretsz a szabadban lenni? Jó dolgokat tanulhatsz, Isten alkotásait szemlélve?

-   Hogyan segíthetsz másoknak és mivel teheted őket boldoggá?

-   Jézus gondosan bánt szerszámaival. Utánozhatod te is Jézust, és vigyázhatsz

     az edényekre, a könyveidre, és minden egyébre otthonodban?

-   Mit tehetsz, hogy segíts szüleidnek, ahogy Jézus tette?

Imádságom: Drága Istenem, szeretnék olyan lenni, mint Jézus. Kérlek, segíts, hogy mindenben, amit teszek, vagy mondok, Őt utánozzam. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

A zöld

Az első három szín, a piros, a narancsszín és a sárga, feltűnően ragyogó színek. Nagyon kedveljük is őket. De jó lenne vajon, ha a fű piros lenne és az égbolt narancsszínű? Nem, bizony! Hamar belefáradnánk a sok ragyogó szín látványába. Hálásak lehetünk Istennek, hogy a gyakrabban látott dolgoknak más színt választott.

Milyen színű a fű és a növények levelei? Zöld. Ugyanolyan zöld minden növény levele? Nem, vannak sötétebb és világosabb árnyalatúak.

Tudod, mitől zöldek a növények levelei? A klorofill nevű anyagtól, ami nagyon fontos a növények számára. Mi azért eszünk, hogy ellássuk testünket a szükséges energiával. A növények azonban nem esznek, mint mi, hanem a klorofill segítségével nyernek energiát a napfényből. Tudtad, hogy a Biblia szerint „nap és pajzs az Úr Isten” (Zsolt 84:12)? Pontosan, ahogy a növények a napból nyert energiától növekszenek, mi is figyelhetünk Isten szavára a Bibliában, vagy szüleink tanítása által, és Ő segíteni fog nekünk engedelmeskedni.

 

Beszéljünk még egy kicsit a táplálékunkról. Honnan származik? A növényekből. A gyümölcsök, mint az alma vagy a szőlő, a gabona, mint a zab, vagy a kukorica, az olajos magok, mint a dió vagy a mandula, és a zöldségek, mint a krumpli vagy a sárgarépa, mind, mind növények termései. Ha nem lennének, nem lenne elég élelmiszerünk. A legegészségesebb ételek nagy része is zöld, mint például a brokkoli, a spenót, a kelkáposzta, a zöldborsó, a zöldbab és a saláta. Mindig egyél sokat belőle, amikor anyukád ilyen ételeket készít, és köszönd meg neki, hogy ilyen finom, egészséges ételt ad neked!

Sok állat is zöld színű. Talán próbáltál már elkapni egy zöld békát a hozzátok közeli tónál. Vagy láttál már zöld papagájt az állatkertben, vagy a kisállat-kereskedőnél. Vannak zöld kígyók, pillangók és szöcskék is.

Fel tudsz még sorolni néhány zöld színű dolgot, amit Isten alkotott?