Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Három szörnyü kísértés

  7. tanulmány  

Nyomtatás

Isten segítségével mindig nemet mondhatunk az Istennek való engedetlenségre.

Sokat segít, ha mindig észben tartjuk a kívülről megtanult igéket, amikből tudhatjuk, mit vár el tőlünk Isten.

VASÁRNAP

Keresztsége után a Szentlélek a pusztába vezette Jézust, egy kietlen helyre, ahol csak vadállatok éltek. Jézusnak magányra volt szüksége, hogy időt tölthessen mennyei Atyjával, Istennel, hogy megerősödjön a nagy munkára, világunk megmentésének elvégzésére.

Istennek más oka is volt, amiért Jézust oda vezette. Amióta csak Ádám és Éva vétkeztek, az embereknek a bűn miatt egyre nehezebb volt Istennek engedelmeskedni. Isten azonban azt akarja, hogy tudjuk, az Ő segítségével mindig képesek lehetünk engedelmeskedni, mindegy milyen fáradtak, éhesek, vagy gyengék vagyunk. Zsid 4:15-16.

Jézus munkájának része volt, hogy bemutassa nekünk, hogyan lehet mindig Istennek engedelmeskedni. Tehát azét, hogy nekünk segítsen, Isten nagyon-nagyon nehéz időszakot engedett meg Jézus életében. Negyven napig teljesen egyedül volt a pusztaságban. Sem enni, sem innivalója nem volt, amíg ott tartózkodott. Teltek-múltak a napok és Jézus természetesen egyre éhesebb és gyengébb lett.

Jézus arca sápadt és sovány lett. A negyven nap végére annyira megéhezett és legyengült, hogy szinte már csak meghalni szeretett volna. Ó, milyen szörnyen érezte magát! Továbbra is bízott azonban mennyei Atyjában.

Sátán figyelte Őt, és úgy gondolta, elérkezett a legjobb alkalom arra, hogy valami rosszcselekedetre vegye rá Jézust. Nem akarta, hogy Jézus segítsen rajtunk. Tudta, hogy ha Jézus akár csak egyetlen egyszer is a rosszat választaná, Isten terve a bűntől való megszabadításunkra nem valósulhatna meg, és mi végérvényesen Sátánhoz tartoznánk.

HÉTFÖ

Jézus negyven nap és negyven éjszaka teljesen egyedül imádkozott a pusztaságban. Nagyon lefogyott és éhes volt, de végig semmit sem evetett ez alatt az idő alatt. És akkor ment oda hozzá Sátán, hogy megkísértse.  Mt 4:3.

Képes lett volna Jézus csupán egyetlen szóval kenyérré változtatni azokat a köveket? Igen! Nagyon szeretett volna azonnal enni valamit? Természetesen, hiszen már majdnem haldoklott az éhségtől. Bizonyítania kellett azonban, hogy Ő Isten fia? Nem, hiszen Isten mondta róla: „Íme, az én szeretett fiam”.  Jézusnak nem kellett csodatétellel bizonyítania Isten szavának igazságát.

Mivel Isten vezette Jézust a pusztaságba, biztos volt benne, hogy Isten a megfelelő időben el fogja látni élelemmel. Jézus tudta, hogy jobb inkább meghalni, mint engedetlennek lenni Istennel szemben. Mit mondott ezért Sátánnak? 4. v.

Jézus bemutatta, meg kell tanulnunk mindig az Istennek való engedelmességet választani és nemet mondani a rossz dolgokra, amikkel Sátán kísért bennünket. Ezt nevezzük önmegtagadásnak. Az önkontroll nagyon fontos része megtanulni jól dönteni, mit és mennyit eszünk. Csábított már Sátán, hogy túl sokat egyél, vagy nem a megfelelő időben? Vagy, hogy olyasmit egyél, ami nem egészséges? Miért akar rávenni ilyesmire? Azért, mert tudja, ha az étkezéseden nem uralkodsz, akkor a többi kísértésére is nehezebben mondasz nemet.

Kérnünk kell Istent, hogy nemet tudjunk mondani minden rossz dologra, és tudjunk mindig neki engedelmeskedni?

KEDD

Hogyan volt képes Jézus Istennek engedelmeskedni, amikor Sátán bűnbe akarta vinni? Isten szavait idézte, amiket még kisgyermekkorában tanult. Zsolt 119:11. „Meg van írva.” – mondta Sátánnak. Isten igéjének engedelmeskedve tudott Jézus nemet mondani a bűnre.

Sátán ezután újabb módon próbálta Jézust bűnre csábítani. Jeruzsálembe vitte, és a templom legmagasabb pontjára állította.  Mit mondott ott Jézusnak, mit tegyen? Mt 4:6.

Bibliai igét használt fel Sátán Jézus megkísértésére! Arra bíztatta, azzal bizonyítsa be, Ő Isten fia, hogy leugrik arról a magas épületről.

Megtette Jézus, amit Sátán kért? 7. v.

Ismét Isten igéjét idézte a Bibliából, ami segített neki ellenállni Sátán kísértésének.

Jézus tudta, nem lenne helyes leugrani a magas templom tetejéről. Isten soha nem kér az emberektől ilyen veszélyes dolgot. Sátán ismét Isten egyik ígéretét idézte, de kihagyta belőle a fontos részt, „hogy megőrizzen minden utadon”.

Az idézetnek az a része azt jelenti, hogy ha Neki engedelmeskedünk, mindig bízhatunk Isten gondviselésében. Bízhatunk-e azonban Istenben, ha úgy döntünk, engedetlenek leszünk? Nem, bizony! Ezt hiedelemnek, elbizakodottságnak nevezzük.

SZERDA

Engedelmeskedett Jézus, amikor Sátán arra bíztatta, ugorjon le a magas templomépület tetejéről? Nem! Mit mondott Jézus? Mt 4:7.

Az igevers, amit Jézus idézett, arról az időről szól, amikor az izraeliták a pusztaságban vándoroltak. Isten nagyon sokszor segített rajtuk, még száraz utat is készített nekik a Vörös-tengeri átkeléshez, amivel megvédte őket üldözőiktől. Mégis, amikor nehézségek közé kerültek, bizonyítékot kértek Mózestől arra, hogy Isten velük van. Próbára akarták, tenni, megkísértették Istent.

Sátán arra akarta rávenni Jézust, hogy ugyanígy engedetlen legyen. Ha Jézus megpróbálta volna bizonyítani, hogy Ő Isten fia, azzal azt mutatta volna ki, hogy nem hiszi igazán, amit Isten a keresztségekor mondott.

Istennek való engedelmességével Jézus kimutatta, hogy bízik Istenben. Jézus hitt Istennek, és a Biblia ezt nevezi hitnek. A hit Istennek való engedelmességet jelent, mert hisszük, hogy az Ő szava igaz.

Akarja vajon Sátán, hogy hitünk legyen? Nem. El akarja hitetni velünk, hogy mivel Isten szeret bennünket és megbocsájtja bűneinket, nyugodtan engedetlenkedhetünk vele szemben. Valódi hit lenne az ilyen hit? Nem, ez hiedelem és elbizakodottság.

Sátán bűnre csábíthat bennünket, de rákényszeríthet-e minket a bűnre? Nem. 1Kor 10:13. Kérjük Isten segítségét, hogy mindig higgyünk szavának és helyesen döntsünk!

CSÜTÖRTÖK

Sátán eddig kétszer kísértette meg Jézust. Először rá akarta venni, hogy a köveket kenyérré változtatva bizonyítsa, Ő Isten fia. Másodszor arra akarta rávenni, hogy a templom tetejéről leugorjon. Jézus azonban mindkét alkalommal úgy döntött, Istennek engedelmeskedik.

Sátán végül egy magas hegy tetejére vitte Jézust, ahonnan sok szép helyet mutatott neki. A napfény ragyogóan sütött a szép városokra, gyönyörű épületekre, a zöld mezőkre és a finom gyümölcsöt érlelő fákra. Milyen szép volt mindez a sivár pusztaságban töltött negyven nap után! Sátán azonban csak a szépségeket mutatta meg Jézusnak, a bűn pusztításának látványát elrejtette előle.

Mit mondott ekkor Sátán? Mt 4:8-9.

Valóban Jézusnak adhatta volna Sátán a világot? Nem. Isten alkotta világunkat és az egész az övé. Dán 4:17. b. Sátán azonban azt mondta Jézusnak, hogy a világ az övé, és ha Jézus leborulva tiszteli őt, akkor nekiadja. Sátán hazudott Jézusnak és nekünk is mindig hazudik, amikor bűnre csábít minket.

Jézus elfordította tekintetét a szépségekről, amiket Sátán mutatott neki. Nem akart csupán egy szép világot birtokolni, hiszen alkothatott volna egy másikat, ha akart volna. Jézus világunk embereit akarta megmenteni, mert annyira szeret bennünket. Ennek egyetlen módja az volt, hogy szenvedjen és meghaljon helyettünk. Mit mondott Jézus Sátánnak? Mt 4:10.

PÉNTEK

Amikor Sátán arra kísértette Jézust, hogy őt imádja, Ő azt tette, amit mindig: Isten igéjét idézte a Bibliából. Engedelmeskedett Sátán, amikor Jézus távozásra szólította fel? Igen, engedelmeskednie kellett.

Tudtad, hogy Sátán minket is ugyanúgy kísért, mint Jézust? Ezt mondja: „Nem lehetsz boldog, ha mindig Istennek engedelmeskedsz. Rám kell hallgatnod, és nekem engedelmeskedned, ha boldog akarsz leni.” Ám ha úgy döntünk, neki engedelmeskedünk, valójában Sátánt tiszteljük, Isten helyett. Soha nem akarjuk ezt tenni, ugye?

Sátán távozása után Jézus a földre rogyott. Annyira éhes és gyenge volt és szinte haldoklott a fáradtságtól. Ki sietett Jézus segítségére? Mt 4:11.

Isten küldte azokat az angyalokat Jézus segítségére. Ennivalót hoztak neki és vigasztalására elmondták, hogy Isten szereti Őt, és ők is nagyon örülnek, hogy ellenállt Sátán kísértéseinek.

Az ennivalótól Jézus erőre kapott és azonnal eszébe jutott világunk emberisége. Hamarosan elindult, hogy befejezze munkáját, amivel megment minket a bűntől. Jézus nem hagyja abba ezt a munkát egészen addig, amíg Sátán végleg el nem pusztul, és mi vele lehetünk biztonságban, a Mennyben. Hát nem csodálatos?

Isten igéjét választva és annak engedelmeskedve Jézus nemet mondott Sátán összes szörnyű kísértésére. Nekünk is segít Jézus, hogy ezt tegyük? Jak 4:7-8.

 További elmélkedésre:

-   Rosszalkodásra csábít Sátán, amikor fáradt vagy és éhes? Tud Jézus segíteni, hogy akkor is vidám és engedelmes legyél, amikor fáradt vagy és éhes?

-   Tud Jézus segíteni, hogy csak hasznos ételeket egyél és csak étkezési időben? Tud Jézus segíteni nemet mondani minden rossz dolgokra, függetlenül attól, mennyire szeretnéd megtenni?

-   Mivel tudod kimutatni, hogy hiszel Isten szavában?

-   Jézus azzal aratott győzelmet Sátán összes kísértése felett, hogy hitt Isten szavában és aszerint cselekedett. Te is képes vagy ezt megtenni?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy Jézus mindig hitt szavadban és neked engedelmeskedett, amikor Sátán rosszra akarta kísérteni. Köszönöm, hogy igéd erős, és tud segíteni nekem mindig a jót választani. Kérlek, segíts, hogy mindig Neked engedelmeskedjek. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

 

 

 

A lila

Láttál már lila színű kőzetet? Egyszer talán látsz majd ametiszt nevű ásványt. Az ametiszt-kristályoknak általában hat oldaluk van, és a sima lapokról csillogva verődik vissza a fény. Érdekes tulajdonsága az ametisztnek, hogy ha nagyon felmelegítik, a színe sárágra változik! Néha találnak olyan geódának nevezett sima kerek követ, aminek a belsejében lila ametiszt kristályok is vannak.

Sokféle lila gyümölcs létezik, de az egyik legfinomabb közülük a szőlő. A kékszőlő valójában lehet liláskék, vöröseslila, vagy lila, de mindegyik finom. A szőlő természetesen nagyon finom frissen, de sok más módon is lehet használni. Talán ettél már szőlő-zselét a mogyoróvajas szendvicsedben. A szőlőből nagyon finom ivólé készíthető, a magjából még olajat is nyernek. Talán szereted a mazsolát is. Tudod, miből készül? A mazsola tulajdonképpen kiszárított szőlőszem.

A szilva is lila színű gyümölcs. Finom édes és szaftos. Akárcsak a szőlő, aszalva is nagyon finom.

Sok lila dolog létezik még. Van lila tengericsillag, lila pillangó és nagyon sokféle lila virág. Sok helyen a lila krókusz az első virág, ami a tél végén kinyílik.  Gyakran még a hótakaró alól búik elő.

Sokak kedvence, a jobb oldali képen látható ibolya is lila színű. Apró virág, ami nem nő túl magasra. Egyszerű kis virág, nem ragyogó, rikító színű, de különösen szép a maga nemében. Ez különösen tanulságos számunkra. Drága, divatos ruhák és ékszerek viselése helyett „a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Isten előtt” (1Pét 3:4) kell ékesítenünk magunkat a Biblia szerint. Az ilyen szépség örökre megmarad.