Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus megtisztítja a templomot

  9. tanulmány  

Nyomtatás

Természetünktől fogva önzők vagyunk. Csak a Szentlélek tudja szívünket megváltoztatni, hogy olyanná legyünk, mint Jézus.

VASÁRNAP

Néhány nappal azután, hogy Jézus a vizet szőlőlévé változtatta, elérkezett a húsvéti ünnepek ideje.

Jézus egy nagy csoport emberrel együtt utazott Jeruzsálembe. Mivel még senkinek sem mondta el, hogy Ő a messiás, nem nagyon figyeltek rá, míg a poros úton gyalogoltak. Az emberek a Messiásról beszélgettek, és arról, vajon mikor jön el, hogy ismét erős, hatalmas nemzetté tegye a zsidókat. Jézus tudta, hogy elképzeléseik tévesek, ezért elmagyarázta nekik, mit mond valójában a Biblia a Messiástól.

A papok azt tanították a népnek, hogy ha nem áldoznak egy bárányt a húsvéti ünnep idején, Isten nem fogja megáldani őket. Sokaknak azonban nagyon messziről kellett Jeruzsálembe utazniuk és nem tudtak állatot is magukkal vinni. Hogy az ő dolgukat megkönnyítsék, a templom udvarán árultak teheneket, bárányokat és galambokat.

Az állatkereskedők azonban nem voltak becsületesek. Túl sok pénzt kértek az állatokért, amivel meglopták a népet. A nyereséget pedig megosztották a papokkal.

A papok szerették a pénzt, ezért nem küldték el azokat, akik meglopták vevőiket. Azokon sem segítettek, akik túl szegények voltak, hogy áldozati állatot vásároljanak.

Figyelmeztet bennünket Isten, hogy ne szeressük a pénzt? Miért? 1Tim 6:10.

HÉTFÖ

Mi fogadta Jézust a templom udvarán, amikor Jeruzsálembe ment a húsvéti ünnepségre? Jn 2:14.

A templom nem imádkozásra szolgáló nyugodt hely volt, hanem úgy zsongott, mint egy nagy állatvásár. A tehenek, bárányok, és galambok hangja, a pénzérmék csilingelése és a mérgesen alkudozó emberek zsivaja megzavarta azokat, akik Istent próbálták dicsőíteni.

Jézus megállt a templom lépcsőjén és lenézett a kavalkádra. Látta, hogy az állatáldozat már nem segít az embereken. Senki sem emlékezett rá, hogy az állatáldozat célja, hogy emlékeztesse őket Isten fiára, aki majd meghal értük. Senki, még a papok és a tanítók sem sejtették, hogy Isten fia, az Ő valódi, tökéletes báránya ott áll a templomban.

Jézus figyelte a kereskedő embereket. Hallgatta a kapzsi papok mérges hangját és látta a szegényeket, akiken senki sem segített. Azonnal tennie kellett valamit.

Egymás után mindenki észrevette Jézust, és az összes szem rámeredt. Jézus arcáról erő és hatalom sugárzott, úgy érezték, mintha maga Isten állna előttük. Tudták, hogy Jézus ismeri minden gonosz bűnüket. Mennyire bűnösnek érezték mindnyájan magukat!

A zaj elhalkult, majd teljesen elült. Amikor teljes csend lett a templomban, Jézus hangos, határozott hangon szólalt meg. Mit mondott? 16. v.

KEDD

Miután Jézus a templom elhagyására szólította fel a gonosz kereskedőket, lassan lesétált a lépcsőn egy magasra tartott, vékony kötelekből font korbáccsal a kezében.

Jézus nem ütött meg senkit, de szigorúan azonnali távozásra szólította fel az állatkereskedőket. Felborította a pénzváltók asztalait és a lopott érmék szétszóródtak a padlón.

Jézus így szólt: „Hordjátok el ezeket innen!”, és a bűnös emberek azonnal engedelmeskedtek. Amilyen gyorsan csak bírtak, menekülni akartak Jézus elől. Még a pénzüket összeszedni sem álltak meg. A papok, a tanítók, és az állatkerekedők ökreikkel, birkáikkal és madárkalitkáikkal együtt sietve elhagyták a templom udvarát.

Jézus még soha nem tett ilyesmit azelőtt. De Isten munkáját végezte a templom megtisztításával. Jn 2:17.

A templom nyugodt és békés lett miután a zajos emberek jószágaikkal együtt távoztak. Jézus újra szentté tette a helyet, ahol az emberek alázatosan dicsőíthetik Istent.

Nem mindenki szaladt ki a templomból aznap. A gyermekek, a szegények és a betegek, akik semmi rosszat nem tettek, nem féltek Jézustól. Arcába nézve láthatták, hogy szereti és sajnálja őket. Jézus könnyes szemmel így szólt hozzájuk: „Ne féljetek, én segítek rajtatok!”

SZERDA

A gyermekek, a szegények és a betegek ott a templomban látták, hogy Jézus a barátjuk. Ó, mennyire örültek ennek! Alázatosan közelebb mentek Jézushoz, úgy kérlelték: „Mester, áldj meg engem!”

Jézus gyengéden segített minden emberen. Szelídebb és kedvesebb volt hozzájuk, mint akár a legjobb édesanya. Egymás után minden betegen segített, és meggyógyította őket. Még a vakok szemét is meggyógyította, hogy újra láthassanak. A szomorkodókat szerető szavakkal vigasztalta. A hálás emberek örömteli zsoltárokkal dicsőítették Jézust.

Miközben Jézus a betegeket gyógyította, néhány pap és írástudó visszamerészkedett a templomba. Jézust figyelve már ők is biztosak voltak benne, hogy Ő a Messiás. Ám ahelyett, hogy megvallották és megbánták volna bűneiket, gyűlölték Jézust, mert rámutatott bűneikre és leállította őket az emberek meglopásában. Akkor rögtön elhatározták, hogy valami módon megölik Jézust.

Nagyon fontos tanulság számunkra a papok rossz példája. Mi is szeretjük azt hinni, hogy jók vagyunk, ezért ha Jézus rámutat valamilyen hibánkra, könnyen méregbe gurulunk, vagy felháborodunk. Pedig inkább hálásnak kell lennünk, amiért Jézus annyira szeret bennünket, hogy rámutat arra, amit tudnunk kell. Így alázatosan megkérhetjük, hogy segítsen rajtunk. Péld 8:33; 13:18; 15:32.

CSÜTÖRTÖK

Az egyik gazdag, zsidó vezetőt, aki végignézte amint Jézus a templomot megtisztította, Nikodémusznak hívták. Ő nem gyűlölte Jézust, mint a legtöbb zsidó vezető. A Biblia gondos tanulmányozása közben egyre inkább biztos lett benne, hogy Jézus a Messiás.

Egy éjszaka Nikodémusz felkereste Jézust. Mit mondott legelőször neki? Jn 3:2.

Jézus láthatta, hogy Nikodémuszt őszintén érdekli az igazság. Ezért kedvesen azzal kezdte, amire a férfinak leginkább szüksége volt. 3. v.

Nikodémusz meglepődött. Nagyon jó embernek tartotta magát. Valóban nem lenne elég jó? És mit értett Jézus az alatt, hogy „újonnan kell születnie”?

Jézus türelmesen elmagyarázta neki. Születésünktől kezdve, természetünknél fogba önzők vagyunk. Ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk, új szívre és új értelemre van szükségünk. Egyedül a Szentlélek képes büszke, önző szívünket megváltoztatni és segíteni, hogy Istennek tudjunk engedelmeskedni. Zsolt 51:10.

Jézus a szél munkájának hasonlatával szemléltette, honnan lehet tudni, hogy valaki új értelmet, gondolkodásmódot kapott Istentől. Látjuk vajon a szelet? Nem. De a munkáját láthatjuk. Ugyanígy a Szentlelket sem láthatjuk, és működésének módját sem tudjuk megmagyarázni. Munkájának eredményét azonban láthatjuk.

Ha a Szentlélek megváltoztatja valakinek a szívét, és új értelmet ad neki, az annyira megváltozik, mintha egy teljesen új személy lenne. Elhagyja a rossz dolgokat, jó lesz, kedves és önzetlen. „Újjászületésnek” hívjuk ezt a változást. Ez a változás könnyen észrevehető.

PÉNTEK

Nikodémust nagyon érdekelte, amit Jézus mondott neki. Valóban szerette volna, ha a Szentlélek megváltoztatja a szívét, új életet ad neki és olyanná teszi, mint Jézus. Azt azonban nem értette, hogyan történhetne meg benne ez a változás.

Hogy könnyebben megértse, Jézus emlékeztette őt a zsidók pusztai vándorlása alatt történt esetre.

 Amikor sokan belehaltak a mérges kígyók marásába, Isten azt mondta Mózesnek, hogy szegezzen egy érckígyót egy póznára. Bárki, aki felnézett rá, meggyógyult. Mit mondott erről Jézus Nikodémusznak? Jn 3:14-16.

A rézkígyó Jézust jelképezte. Jézusra kell tekintenünk, hogy a bűn okozta sebekből kigyógyuljunk. De nem láthatjuk Jézust. Hogyan nézhetünk akkor rá? A Biblia tanulmányozása által, amit arról mond, ahogyan Ő élt és meghalt helyettünk. Ha felismerjük, mennyire szeret minket Isten, akkor megkérjük Jézust, bocsássa meg bűneinket és változtassa meg a szívünket, hogy ne folytassuk a rossz cselekvését, amivel bántjuk Őt. Akkor jézus elveszi a bűneinket és a Szentlélek megváltoztatja a szívünket és Istentől származó, új értelmet ad nekünk. Segít, hogy örömmel engedelmeskedjünk Isten törvényének.

Nikodémus hazament és tovább tanulmányozta a Bibliát, imádkozott és Jézus szavain elmélkedett. Jézus kereszthalálakor Nikodémusnak eszébe jutottak Jézus szavai, elfogadta Őt megváltójának, és hűséges tanítványa lett.

Szeretnéd, ha a Szentlélek neked is Isten szerint való, új értelmet adna és segítene mindig örömmel engedelmeskedni?  Meg fogja tenni, ha megkéred rá.

 További elmélkedésre:

    -   Jézus a templom megtisztításával kezdte munkáját. A te szívedet is meg tudja tisztítani a bűntől?

-   Segített Jézus az embereknek? Te hogyan tudsz az embereknek segíteni?

-   Zajonghatunk a gyülekezeti teremben, vagy alázatosan, rendesen kell viselkednünk?

    Zajongásunkkal zavarjuk másokat Isten dicsőítésében?

-   Kell-e félnünk Jézustól, ha szeretjük Őt, és neki engedelmeskedünk?

-   Szeret Jézus az embereken segíteni?

-   Szeretnéd megkérni a Szentlelket, hogy változtassa meg a szíved és tegyen olyan jóvá, mint Jézus?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, a történetet, amelyben Jézus megtisztította a templomot és Nikodémussal beszélgetett. Tudom, hogy magamtól egyáltalán nem lehetek jó. Kérlek, változtasd meg a szívemet, és segíts, hogy örömmel engedelmeskedjek neked. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barna

A barna talán nem olyan szép szerinted, mint a rózsaszín, vagy a kék, de valójában nagyon fontos szín. Ha állatokat ábrázoló képeskönyvet nézegetsz, láthatod, hogy nagyon sok állatnak van különböző árnyalatú barna szőre, vagy bőre. Sok szarvas, medve, egér, kígyó, varangy, prérifarkas és más állatok többsége is barna színű. Sok madár tollazata is barna, mint például az ökörszemé, vagy egyes papagájoké. És persze sok barna pillangó és bogár is van.

Tudod, miért nehéz gyakran észrevenni az állatokat? Azért, mert barna színük egybeolvad rejtekhelyük növényzetének leveleivel, a földdel, a fűvel. A barna szín segít az állatoknak ellenségeik elől elrejtőzni és biztonságban maradni. Láthatod tehát, hogy milyen fontos szín a barna.

A lovak többsége is barna szőrű. Gyermekeim kedvenc állatai a lovak. Ugye te is szívesen elnézed, ahogy egy gyönyörű barna ló a zöld mezőn vágtat?

     

Sok ennivaló is barna színű. A búza és a rizs világunk két legfontosabb élelmiszere, és tudod, milyen színűek? Mindkettő barna! Lisztté őrölve a búzából kenyeret, gabonapelyhet és tésztát készíthetünk. Süt néha édesanyád friss kenyeret otthon? Ha szokott, akkor tudod, milyen finom, ínycsiklandozó illatok szállnak ki a sütőből olyankor.

A termőtalaj is általában barna színű. Most arra gondolhatsz, hogy a talaj nem olyan fontos, mert nem túl szép és általában rejtve marad a fű, vagy a növények levelei alatt. Ez azonban nem így van. A legtöbb növény gyökere a talajba kapaszkodik, onnan kapja a vizet, és a növekedéséhez szüksége tápanyagokat. A talaj nélkül hogyan nőhetne a fű és a gyönyörű növények? Hogyan termesztenénk a szükséges élelmiszereket? Nagyon fontos feladatra teremtette Isten a termőtalajt, és ezért hálásak lehetünk neki.