Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az elutasított gyógyító

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Ha el akarjuk nyerni az örök életet, Jézusban kell bíznunk és Neki engedelmeskedni.

VASÁRNAP

Szombatnap volt. Jézus elmélkedve és imádkozva sétált Jeruzsálemben. Tudta, hogy a szombat a hét legjobb napja lesz, egy örömteli nap, amikor az emberek dicsőíthetik Istent és segíthetnek másokon. Mivel azonban a papok annyi esztelen rendelkezést vezettek be, a szombat a hét legrosszabb napja lett. Jézus ezért meg akarta tanítani az embereknek a szombat igazi értelmét. Isten segített neki a legjobb módon bemutatni azt.

Jézus a Bethesda tavának nevezett helyre ment. Öt árkádos tornác volt a medence körül, ahol leülhettek és figyelhették a vizet az emberek. Kit látott meg Jézus az árkádok alatt? Jn 5:3.

A víz időnkét hullámokat vetett és a zsidók úgy hitték, hogy az első beteg, aki a víz megmozduláskor a medencébe lép, meggyógyul. Ezért több száz beteg ember ment oda, mindnyájan a gyógyulás reményében.

Jézus nagy szeretettel nézett végig a szegény, szenvedő betegeken, szerette és nagyon szánta őket. Mindnyájukat meg akarta gyógyítani. Ám ha az összes ott lévő beteget meggyógyította volna szombatnapon, a papok és a tanítók annyira megharagudtak volna rá, hogy megakadályozták volna munkája folytatásában. Tudta, hogy azzal is megszegi a papok rendelkezéseit, ha egyetlen szegény beteget meggyógyít szombaton.

HÉTFÖ

Jézus a Bethesda medencéjének partján állva szerette volna az összes beteg embert meggyógyítani. Tudta azonban, hogy ezzel nagyon magára haragítaná a papokat és a törvénytudókat.

Jézus akkor megpillantott egy férfit, aki mindenki másnál jobban szenvedett. Mióta volt beteg az a szegény ember? Jn 5:5.

A férfi olyasmit cselekedett, ami súlyosbította betegségét. A zsidók szerint Isten büntetése volt rajta. Egyedül volt, még egy barátja sem volt vele, aki segíthetett volna neki. Nem csoda, hogy a szegény férfi azt hitte, Isten sem szereti őt! Teljesen elveszítette a gyógyulásba vetett reményt. A férfi látta a víz fodrozódását, de senki sem volt, aki segített volna neki időben odaérni.

Azon a szombatnapon a víz ismét felkavarodott és a férfi igyekezett idejében odakúszni a medencéhez. De ahogy addig is, valaki erősebb ért a vízbe leghamarabb.

Jézus látta, ahogy a tehetetlen férfi visszafordul a medence szélétől és lassan visszaaraszol a matracához. Nagyon gyenge és gyámoltalan volt, és Jézus tudta, hogy hamarosan meg fog halni.

Jézus odament a férfihoz és föléhajolt. „Akarsz-é meggyógyulni?” – kérdezte tőle.

A férfi felemelte szemét a medencéről, hogy lássa, ki szólította meg. A valahai is látott legkedvesebb arcot látta. Jézus arcát.

KEDD

Jézus egy férfihoz szólt, aki már harmincnyolc esztendeje beteg volt. Azt kérdezte tőle: „Akasz-é meggyógyulni?”.

Az embert hirtelen öröm és reménység töltötte el. Aztán eszébe jutott, annyira beteg, hogy valószínűleg meghal, mielőtt a víz ismét hullámot vetne.

Fáradtan és szomorúan fordult el Jézustól. Mit mondott? Jn 5:7.

Mit mondott neki Jézus, mit csináljon? 8. v.

Járjon? A férfi már harmincnyolc éve nem tudott járni. Így szólhatott volna: „De nem tudok felkelni uram. A lábaim nem működnek.”

A beteg ember azonban nem kérdezett semmit. Elhitte, hogy a kedves ember, aki megszólította, tud segíteni rajta. Azonnal úgy döntött, engedelmeskedik Jézusnak. És amikor megpróbálta Jézus utasítását követni, a lába és egész teste megerősödött. Gyorsan felkelt, és járt!

A férfi meggyógyult! Ó, milyen boldog volt! Bizonyára fel-alá ugrálva dicsőítette istent.

Időnként úgy tűnik, nem tudunk engedelmeskedni, amikor Jézus mond nekünk valamit. Lehet, hogy nehéz engedelmeskedned, amikor Jézus azt mondja: „Ti gyermekek engedelmeskedjetek szüleiteknek!” , vagy: „Ne hazudj!”

Soha ne mondd, hogy nem tehetsz róla, hogy rosszalkodtál! Mindegy, milyen rossz szokásaid vannak, ha úgy döntesz, a Jézusnak való engedelmességet választod és meg is próbálod, Ő segíteni fog neked legyőzni őket.

SZERDA

 Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj!”- mondta Jézus a beteg embernek. Mi történt, amikor a férfi megpróbált Jézusnak engedelmeskedni? Meggyógyult. Pontosan, ahogy Jézus mondta neki, lehajolt, felvette szerény ágyát, ami talán csak egy szőnyegből és egy takaróból állt. Valószínűleg összetekerte és a hóna alá vette. Aztán Jézust kereste, hogy köszönetet mondjon neki. De Jézus már elment.

A férfi gyorsan otthagyta Bethesda tavát és hóna alatt ágyát cipelve Jeruzsálem utcáin, boldogan dicsőítette Istent. Találkozott néhány farizeussal. Ők voltak, akik olyan gondosan betartották a papok rendelkezéseit. Mivel azt hitte, ők is örömmel hallják, hogyan erősítette és gyógyította meg őt Isten, elmondta nekik, mi történt vele.

A farizeusok azonban nem örültek. Rosszalló tekintettel félbeszakították mondandóját. Mit mondtak és mit felelt nekik a boldog férfi? Jn 5:9-13.

Később Jézus a templomban viszontlátta a férfit, akit meggyógyított. Az ember hálaáldozatot hozott a rendkívüli csodáért, amit Isten tett vele. Mit mondott neki jézus? 14. v.

CSÜTÖRTÖK

A zsidó vezetők nagyon mérgesek voltak. A beteg ember meggyógyításával és azzal, hogy azt mondta neki, vigye magával az ágyát szombatnapon, Jézus megszegte az általuk felállított rendelkezést.

Pedig Jézus Isten törvényének engedelmeskedett. Azért gyógyította meg a beteg férfit szombaton, mert mindenkinek tudomására akarta hozni, hogy helyes dolog a szent napon az embereken segíteni.

A jeruzsálemi vezetők tanácsát szanhedrinnek nevezték. Gyűlésük elé állították Jézust. „Megtörted a szombat szentségét!” – mondták neki.

Jézus azonban nem félt tőlük. Türelmesen elmagyarázta nekik, hogy Isten szombatnapon is segít az embereknek, ezért helyes, ha az emberek is segítenek másokon.

Aztán nagyon világosan a tudtukra adta, hogy Ő Isten fia, és nem írhatják elő neki, hogy mit tegyen. Ha üdvözülni akarnak, akkor fel kell hagyniuk a büszkeséggel, alázatosan Jézusra kell hallgatniuk és engedniük kell, hogy Ő tanítsa őket.

„Azért mondtam el ezeket nektek, hogy üdvözüljetek.” - mondta nekik komolyan Jézus.

Mit tettek azonban a zsidók? Jn 5:18.

Könnyű volt Jézus élete világunkban? Nem, inkább nagyon nehéz volt. Azért jött, hogy segítsen az embereken, de a papok, a vezetők és a farizeusok meg akarták ölni Őt. Még saját városában, Názáretben is megpróbálták megölni egyszer. Holnap megtudjuk, mi történt ott.

PÉNTEK

Jézus Názáretben nőtt fel. Miután elment Keresztelő Jánossal találkozni, jó ideig nem tért haza. Amikor végül visszatért, a nép nagyon izgatott volt, mert hallották a csodák hírét, amiket tett.

Szombaton Jézus a zsinagógába ment, ahol az emberek Istent dicsőítették. Ott voltak a barátai, az édesanyja, a fivérei és sok más ismerőse is.

Felkérték Jézust, hogy olvasson fel a Bibliából, és Ő Ézsaiás próféta írását választotta, amiben a próféta az eljövendő Messiás tevékenységéről ír. Lk 4:18-19.

A felolvasás végén Jézus leült és az emberek figyelmesen hallgatták magyarázatát a szavak jelentéséről. A Szentlélek segített nekik figyelni és megérteni, hogy Jézus igazat szól.

Majd Jézus ezt mondta: „Ma teljesedett be az írás.”  „Én vagyok a Messiás, a Megváltótok. Az emberek megértették, amit mondott és nagy haragra gerjedtek tőle. Arra célzott, hogy Ézsaiás szavai rájuk vonatkoznak. Bűntől való gyógyulásra volt szükségük, mert Sátán foglyai voltak. Nem értették a Bibliát pedig Jézus szavának kellett volna engedelmeskedniük!

Ez sértette a büszkeségüket. És amikor Jézus a tévedéseikre rámutatva segíteni próbált nekik, ők még mérgesebbek lettek. Mit tettek? 28-29. v.

Jézus azonban hirtelen eltűnt. Isten elküldte angyalait, hogy biztonságos helyre vigyék Őt.

 További elmélkedésre:

-  Szerette Jézus a beteg férfit, annak ellenére, hogy bűnei okozták betegségét? Mindig szeret Jézus?

-  Meg kell próbálnunk mindig azonnal engedelmeskedni, amikor Jézus valamire felszólít bennünket?

-  Isten akarata, hogy szombatnapon segítsünk másoknak?

-  Elfogadta Názáret népe Jézust megváltójának? Te elfogadod?

-  Jézus azért jött, hogy segítsen az embereknek bűneiket elhagyni. Tud Jézus az engedelmeskedésben is segíteni?

-  Elküldi angyalait Isten, amikor veszélyben vagy?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy tanítasz minket a szombatnap helyes megszentelésére. Köszönöm, hogy a beteg embert is meggyógyítottad. Jézushoz hasonlóan én is szeretnék jót tenni és másoknak segíteni szombaton. Kérlek, segíts nekem ebben! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

A fekete

Valószínűleg színként gondolsz a feketére és a fehérre, és ez rendben is van, de tudnunk kell, hogy ezek különböznek minden más színtől. Múlt héten megtudtuk, hogy a fehér szín a fény összes színét tartalmazza.  A fekete is különleges szín, de éppen ellenkezőleg, azt mondhatjuk, hogy a fekete tárgyak nem tartalmaznak egyetlen színt sem.

Mennyit tudsz megnevezni az oldalon látható fekete dolgok közül?

Az egyik legfinomabb fekete ennivaló a feketeszeder. Sokfelé vadon is terem, ahol senki sem ültette, magától nőtt.  Nemcsak az emberek szeretik a szedret, a madarak, a teknősök és sok rovar is szívesen fogyaszt belőle. Más fekete színű ennivalók is léteznek. A feketebab például nagyon finom, a fekete mákszemeket pedig péksüteményekre szórjuk, vagy tésztával esszük.

Eszedbe jut néhány fekete állat? Biztosan láttál már fekete szarvasmarhát. A tehenek sokféle színűek lehetnek, de egy részük fekete. A gazdaságokban sok farmer tart teheneket. Érdekes elnézni őket, amint a zöld mezőn legelésznek.

 

A zebrák vad lovak, amik Afrika egyes részein élnek. A zebrák nem feketék, hanem fekete-fehér csíkosak. Tudtad, hogy nincsen két egyforma csíkmintázatú zebra? Mindegyik különbözik a többitől, egyedi és különleges. Ahogyan a zebrákat, isten téged is egyedinek és különlegesnek alkotott. Nincs senki más, aki olyan lenne, mint te.

Sok egyéb fekete állat is létezik. Vannak fekete kígyók és skorpiók, fekete medvék és bogarak is. Sok fekete tollú madár is van, mint például a varjak és a hollók.

A viharfelhők is feketék, vagy sötétszürkék. Figyelted már valaha, ahogy a vihar közeledik, láttad a villámokat és hallottad az égdörgést? Azok a felhők nagyon sötétek szoktak lenni. Emlékszel a tanítványok történetére a szörnyű viharban? Amikor Jézus segítségét kérték, Ő segített rajtuk. Lehet bár ijesztő a vihar, de ha Jézus segítségét kérjük, Ő tud segíteni nekünk, hogy ne féljünk. Ő mindig vigyázni fog ránk.