Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy angyal különleges titka

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Isten annyira szeret bennünket, hogy egyetlen, drága fiát adta világunknak, hogy megszabadítson bennünket bűneinktől.

VASÁRNAP

Világunk teremtése után Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ne egyenek „a jó és gonosz tudásának fájáról”. Ők azonban sajnos nem engedelmeskedtek Istennek, ami miatt a bűn bejött világunkba és tönkretette azt.

A bűn a legszörnyűbb dolog. A bűn mindig halálhoz vezet, aki bűnt követ el, annak Isten szent törvénye szerint meg kell halnia.

Isten nagyon szerette Ádámot és Évát, és nem akarta, hogy meghaljanak. Tudta azonban, hogy bármennyire is próbálnak, nem tudnak a bűntől megszabadulni. Isten szent törvénye semmiképpen meg nem változtatható. Ezért Isten elmondta nekik, hogy elkészítette megbocsátásának tervét, amellyel segít nekik ismét a törvényt, az engedelmességet választani. Mi volt Isten terve? Jn 3:16.

Isten megígérte, hogy egy napon elküldi világunkba drága Fiát, Jézust. Jézus kisbabaként fog megszületni és férfivá növekedik. Ő soha nem fog Sátánra hallgatni és engedelmeskedni neki. Soha nem követ el bűnt, ezért nem kell meghalnia. Nem érdemli meg a halált. Mi mindnyájan azt érdemeljük, mert mindnyájan követtünk el bűnöket. De Jézus fog meghalni helyettünk, viselve a mi bűneink büntetését. Azután megbocsájt mindenkinek, aki őszintén megbánja, hogy vétkezett Isten ellen.

Gondoljunk csak bele! Isten annyira szeret bennünket, hogy egyetlen, drága Fiát adta, hogy helyettünk meghaljon. Róm 6:23. Hálás vagy Istennek ezért a különleges ajándékért?

HÉTFÖ

Sok-sok év telt el azután, hogy Isten megígérte, a világunkba küldi Jézust. Isten prófétái gyakran figyelmeztették a népet, hogy Jézus el fog jönni a megfelelő időben. Ezért a nép várta az eljövetelét.

Sátán nagy erőkkel dolgozott, hogy hazugságokat állítson Istenről az embereknek és bűnre csábítsa őket. Egyre többen hitték el Istenről terjesztett téveszméit, és kegyetlen gonosz dolgokat műveltek. Isten népének tagjai, akik várták Jézus eljövetelét, büszkévé, önzővé és gonosszá váltak.

Boldoggá teszi az embereket a bűnök elkövetése? Nem. Minél több ember vétkezett, annál több szomorúság és szenvedés volt világunkban. Sokan a bálványok imádásában kerestek segítséget, de rá kellett jönniük, hogy a bálványok nem tudják a bűnöket megbocsájtani, és nem tudják megjobbítani, kedvessé és boldoggá tenni az embereket.

Tudod, mire volt minden embernek szüksége? Jézusra volt szükségük. Ki az, aki el tudja venni a bűnöket és segíteni tud a bűntől tönkretett embereknek? Csak, egyedül Jézus! Ki tud segíteni helyesen dönteni és ki tud békességet, örömöt adni? Csak Jézus. Ki tudja megmutatni nekünk, milyen is valójában Isten?  Csakis Jézus.

Sátán mindent megtett, hogy világunkat olyan szörnyűvé tegye, amennyire csak tudja. Azt remélte, Isten elpusztítja világunkat a benne élő emberekkel együtt. Mit tett azonban Isten, amikor úgy látszott, hogy ez a világ rosszabb már nem is lehetne? Gal 4:4-5.

Milyen lenyűgöző, csodálatos szertettel szeret Isten!

KEDD

Múlt héten megtudtuk, hogy Isten különleges angyala, Gábriel meglátogatta Zakariást és elmondta neki, hogy Jézus eljövetele már nagyon - nagyon közel van. Nem sokkal azután Isten egy másik üzenetet is küldött Gábriellel. Ezúttal Máriának, a Názáretben élő fiatal lánynak, aki Józsefhez, az asztalosmesterhez késszült férjhez menni.

Az angyal bement Mária otthonába és így szólt hozzá: „Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.” Lk 1:28.

Mária megijedt, amikor az angyalt meglátta, de ő ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!” 30. v.

Az angyal elmondta Máriának, hogy kisbabája lesz, nagyon különleges gyermeke, akire mindenki olyan régóta vár, és hogy Jézusnak kell majd elneveznie. Isten és az Ő országa soha nem múlik el. Gábriel azt is elmondta Máriának, hogy rokona, Erzsébet is különleges gyermeket vár.

Mindent elhitt Mária, amit az angyal mondott neki? 38. v.

Mária rögtön elindult Júdea távoli részébe, Erzsébetet meglátogatni. Amikor összetalálkoztak, Erzsébet így szólt Máriához: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.” 42. v.

Mária is Istent dicsőítette. 46-49. v.

Mária mintegy három hónapig maradt Erzsébettel, majd visszatért Názáretbe.

SZERDA

Isten nagyon különleges munkára választotta ki Máriát. Ő lesz Isten Fiának, Jézusnak az édesanyja. Mária még hajadon volt, de egy József nevű ember menyasszonya volt. József nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy Mária gyermeket vár, és nem tudta, mitévő legyen. Egy éjjel azonban Isten nagyon fontos álmot adott Józsefnek. Mit mondott az angyal Józsefnek? Mt 1:20-21.

Az angyal magyarázatából József megértette, hogy Mária nem tett semmi rosszat. A kisbabája Isten Fia. József azonnal engedelmeskedett az angyalnak, és feleségül vette Máriát.

József és Mária Názáretben éltek. Mikeás próféta szerint azonban Jézus egy távoli júdeai városban, Betlehemben fog megszületni. Mik 5:2. Hogyan válik ez valóra?

Mária szülésének ideje már majdnem elérkezett, amikor a római császár új rendeletet adott ki. Mindenkinek vissza kellett térnie oda, ahonnan családja származott, és ott adót fizetni.

József családja Betlehemből származott, tehát oda kellett mennie az adót megfizetni. Az időpont nem látszott megfelelőnek egy ilyen hosszú utazásra, hiszen Jézusnak rövidesen meg kellet születnie. Józsefnek azonban engedelmeskednie kellet a rendeletnek. József és Mária tehát útra keltek Betlehem felé.

CSÜTÖRTÖK

Názáretet elhagyva József és Mária hosszú napokig úton voltak. Mire végre odaértek, Betlehem főutcáján nagy tömeg nyüzsgött, a sok ember, akik visszatértek az adót megfizetni.

József és Mária nagyon fáradt volt, és Jézus születésének ideje is elérkezett, ezért egy kellemes pihenőhelyet kerestek. Betlehemben azonban senki nem adott szállást nekik, még a fogadóban sem. A gazdagok számára volt szép szállás, de senki sem akart befogadni ilyen szegény idegeneket.

Végül valaki megengedte nekik, hogy az istállójában, az állatok között éjszakázzanak. Nem volt túl kellemes hely, de a semminél azért több. Valami nagyon különleges dolog történt ott, abban az istállóban. Megszületett a csecsemő Jézus! Máriának nem volt szép kiságya a baba számára, ezért tiszta rongyokba csavarta drága gyermekét és a jászolba fektette, ahol az állatok takarmányát tartották.

Betlehemben senki sem törődött vele, hogy Jézus megszületett. A Menny összes angyala viszont örvendezett! Alig tudták kivárni, hogy megoszthassák a jó hírt, Jézus végre eljött!

Azért jött világunkba Jézus, mert olyan kellemes volt itt élni? Nem. A bűn nagyon rossz hellyé tette világunkat. Miért jött akkor Jézus? Hogy velünk legyen! Így megmutathatja nekünk, milyen Isten, és mi hogyan válhatunk olyanná, mint Ő. Mt 1:21-23.

PÉNTEK

Most ismételjük át a héten tanultakat! Tudsz a következő kérdésekre válaszolni?

Ki tett ígéretet Ádámnak és Évának, miután bűnt követtek el ez Édenkertben? Megígérte nekik Isten, hogy elküldi Jézust világunkba?

Valóban szörnyű dolog a bűn? Ki az egyetlen, aki el tudja venni bűneinket?

Az idő múlásával az emberek egyre többet vétkeztek. Boldoggá tette őket a bűnök elkövetése?

Mindig figyelt Isten népe, hogy az Úrnak engedelmeskedjen? Megfeledkezett vajon Isten a Jézus elküldésére tett ígéretéről? Pontosan a megfelelő időben küldte el Jézust?

Gábriel arkangyal közölte Máriával, hogy különleges kisgyermeke születik? Mit mondott az angyal, hogyan nevezze majd el kisbabáját? Mindent elhitt Mária az angyalnak?

Adott Isten egy álmot Józsefnek, hogy megtudja, mitévő legyen? Elmondta Isten Józsefnek, hogy Mária gyermeke Isten Fia, aki elveszi az emberek bűneit? Hol lakott József és Mária?

Együtt utazott József és Mária Betlehembe, amikor a római császár rendeletet adott ki az adófizetésről?

Kaptak rendes, tiszta szobát a vendégfogadóban? Hol született meg Jézus?

Miért jött Jézus a világunkba? Nagyon szeret minket? Te is szereted Őt?

További elmélkedésre:

-   Hogyan jött a bűn a mi világunkba?

-   Boldoggá, vagy szomorúvá tesz bennünket a bűn?

-   Mi a bűn következménye?

-   Ki az egyetlen, aki megbocsáthatja bűneinket? Meg tud Jézus szabadítani a bűneidtől?

-   Milyen különleges ajándékot akar Isten mindegyikőnknek adni?

-   Elhitte Mária, amit az angyal mondott neki? Örült ennek Isten?

-   Örülsz, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy Jézust a világunkba küldte?

Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked, hogy elküldted Jézust a világunkba, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Drága Jézus, őszintén bánom a bűneimet. Kérlek, bocsáss meg nekem és segíts, hogy helyesen cselekedjem. Segíts, kérlek, hogy egész nap gondoljak Jézusra és csak olyasmit tegyek, amit Ő is jónak tart. Jézus nevében. Ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

A piros szín

Meg tudod mondani, melyik színről fogunk ezen a héten beszélgetni? Igen, a piros színről! A piros nagyon ragyogó szín, könnyű észrevenni. Ezért piros a stop-tábla, a közlekedési lámpa „állj!” jele, és sok egyéb tiltó, figyelmeztető jelzés.

Isten bizonyára szereti a ragyogó színeket, mert sok piros dolgot alkotott. Eszedbe jut néhány piros színű ennivaló? Itt van például a paradicsom. Nagyon finom, és sokféleképpen elkészíthető. Anyukád felszeletelheti a salátához, vagy a szendvicsedbe is teheti. Mártást készíthetünk belőle a tésztához, ivólevet, levest, vagy szárított paradicsomot. Nagyon finom piros ennivaló még a cékla, a cseresznye és az eper is.

Vannak piros madarak is. Az Északi-bíboros a madáretetők egyik legkedveltebb madara.  A nőstény tollazata a csőre körüli fekete részen kívül teljesen ragyogó piros színű. Egy másik piros állatka olyan piciny, hogy a tenyeredbe veheted. Találtál már valaha katicabogarat? Nem minden katica egyforma, de a legtöbbjük piros alapon fekete pöttyös.

 

 

 

 

 

 

 

Eszedbe jutnak piros színű virágok? Egyes rózsák és tulipánok pirosak, ahogy sok más virág is. Az ilyen virágok mindig ragyogóvá teszik a tájat és a kertet.

Van még más piros is, ami nem ennivaló, nem állat és nem virág. Előfordult már veled, hogy megvágtad az ujjad, vagy lenyúztad a térdedet? Milyen színű volt a véred a sérülés helyén? Piros volt.

Tudtad, hogy a Biblia is beszél valamiről, ami piros? Isten azt mondja, hogy a bűneink skarlátpirosak. Ezt mondja a Bibliában: „Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Ézsa 1:18).

Fehérré tudsz változtatni bármit, ami piros? Te nem, de Isten igen. Ő megbocsájthatja a bűneinket is és segíthet nekünk helyesen cselekedni. Megkéred Őt, hogy segítsen ma engedelmeskedni?

(Folytatása következik)