Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A tanítványok elhívása

  8. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus a Messiás, világunk Megváltója. Azért jött, hogy nekünk is lehetőségünk legyen olyan jóvá válni, mint Ő.

VASÁRNAP

Mialatt Jézus a pusztában volt, Keresztelő János tovább prédikált, és hirdette a népnek, hogy a Messiás eljövetele nagyon közel van. A zsidók a Messiás, Krisztus kifejezést használták, amikor Isten fiáról beszéltek, aki világunkba jön. János azt tanította, hogy az embereknek bűneik megbánásával, megvallásával, és megkeresztelkedéssel kell felkészülniük erre.

Mindenkit érdekelt, amiről János beszélt és napról napra egyre többen mentek el meghallgatni őt. Sok pap és tanító azonban nem ment oda, mert féltek, hogy leleplezi számtalan bűnüket, amiket mások elől el tudtak rejteni.

A jeruzsálemi vezető tanácsot szanhedrinnek hívták. Szerettek volna többet megtudni Jánosról, ezért néhány papot és lévitát küldtek hozzá.

János éppen nagy sokaság előtt prédikált, amikor odaértek. Díszes öltözékükben nagyon tekintélyesen vonultak át a tömegen János felé.

„Ki vagy te?” – kérdezték Jánostól.

Mit felelt János? Jn 1:20-24. János nem a Messiás volt. Az volt különleges feladata, hogy segítsen az embereknek a Messiás érkezésére felkészülni.

„Akkor, miért, te keresztelsz?” –kérdezték a papok.

Abban a pillanatban János észrevette Jézust a tömegben. Éppen akkor tért vissza a pusztaságból. Mit mondott János? 26-27. v.

János üzenete könnyen érthető volt. A Messiás ott áll közöttük! De vajon ki lehet az? Nem tudták volna megmondani.

HÉTFÖ

A szanhedrin papokat küldött Jánoshoz, hogy kifaggassák. Ő elmondta nekik, különleges munkája abban áll, hogy segítsen a népnek a Messiás eljövetelére felkészülni. Ezután meglepte őket a kijelentéssel, hogy a Messiás már ott van közöttük.

János másnap ismét látta Jézust. Mit mondott róla?  Jn 1:29; 34.

Az emberek elámultak. A férfi, akire János mutatott, egyáltalán nem látszott gazdagnak, vagy jelentősnek. Ugyanolyan egyszerű ruhát viselt, mint a szegények. Arca viszont kedves volt és szeretetteli, gyengéd, de mégis határozott. Valóban Ő lenne Isten fia, a Messiás, akire oly régóta várnak?

A papok és a léviták úgy döntöttek, hogy János téved. Ők hatalmas, erős királyt szerettek volna Messiásuknak, aki fontossá teszi őket. Nem akartak egy szegény embert, aki arról beszél nekik, hogy engedelmeskedjenek Isten törvényének és legyenek kedvesek, gyengédek és alázatosak. Ezért megfordultak és visszatértek Jeruzsálembe.

Másnap Keresztelő János éppen két tanítványával, Andrással és egy másikkal, akit szintén Jánosnak hívtak volt együtt, amikor Jézust ismét meglátta. Ahogy Jézus közeledett, Keresztelő János így szólt: „Íme, az Istennek báránya!” Mit jelentettek ezek a szavak? András és barátja nem értették, de nagyon szerették volna megtudni. Ezért csendben otthagyták Keresztelő Jánost és lelkesen követték Jézust.

KEDD

András és barátja, János Jézus mögött haladva azon tanakodott, hogy vajon, tényleg Ő lenne-e a Messiás. Jézus tudta, hogy beszélni szeretnének vele, ezért megfordult és ezt kérdezte: „Mit kerestek?”

András és János csak egyre vágyott: Jézussal beszélni és figyelni szavára. De hogyan beszélgessenek ott, az út közepén? Ezért megkérdezték? „Mester, hol van a lakásod?”

„Gyertek, és nézzétek meg!” – felelte Jézus.

Milyen örömmel indult András és János Jézussal haza! Egész nap Jézussal maradtak, aki sok mindent elmagyarázott nekik a Bibliából, amit addig nem értettek. Csodálatos nap volt!

Most már András és János is biztos volt benne, hogy Jézus a Messiás. Nem tudták titokban tartani a jó hírt. Ó, nem! Mindenkinek el akarták mondani. András azonnal elindul megkeresni fivérét, Simont. Mit mondott neki? Jn 1:41.

Simon egyetlen kérdést sem tett fel. Azonnal felkerekedett és Jézushoz sietett. Amint meglátta őt, Jézus a Péter nevet adta neki.

Jézus találkozott egy Filep nevű emberrel és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Filep engedelmeskedett és Jézus munkásaként első dolga az volt, hogy megkeresse Nátánaelt, aki egy fügefa alatt imádkozott. Mit mondott neki Filep? 45. v.

Filep a barátjának beszélt Jézusról, András pedig a fivérének. Te kinek beszélhetsz Róla?

SZERDA

Filep rátalált barátjára, Nátánaelre és elmondta neki, hogy megtalálta a Messiást, a názáreti Jézust. Nátánael tudta, hogy Názáretben sok gonosz ember él. Hogyan lehet Jézus jó, ha Názáretből származik? „Názáretből támadhat-é valami jó?” – kérdezte Nátánael.

Filep nem vitatkozott, csak ennyit mondott: „Jer, és lásd meg!” Jn 1:47.

Mit mondott Jézus, amikor meglátta Nátánaelt közeledni? 48. v.

Nátánael meglepődött. „Honnan ismersz engem?” – kérdezte.  „Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.” –felelte Jézus. Nátánael nagyon csodálkozott, hogy Jézus ismeri a titkos helyet, ahová Fileppel gyakran félrevonultak imádkozni. Most már ő is biztosra vette, hogy Jézus a Messiás. Alázatosan mondta Jézusnak: „Te vagy az Isten fia, te vagy az Izráel királya!” 49-50. v.

Mit mondott Nátánaelnek ezután Jézus? 51-52. v.

A bűn elválasztotta az embereket Istentől. Jézus feladata, hogy ismét megteremtse a kapcsolatot Isten és ember között. Ahogyan a létra segít az embernek felérni ahhoz, amit egyébként nem ér el, Jézus felemeli világunk lakóit a mennyei Istenhez. Jézus érdeméért az angyalok felviszik imáinkat Istenhez, és elhozzák nekünk áldásait. Jézus egyik kezével minket tart, a másikkal pedig Istent.

Ugye hálás vagy Jézusnak?

CSÜTÖRTÖK

Megtudtuk, hogyan találkozott Jézus Andrással, Jánossal, Simon Péterrel, Filppel és Nátánaellel. Ez az öt férfi Jézus különleges segítője lett. Tanítványoknak hívjuk őket, mert idejük javát azzal töltötték, hogy megtanulják, hogyan válhatnak olyanná, mint Jézus, aki különleges mesterük volt, és ők együtt dolgoztak vele.

Jézus öt tanítványával együtt rövidesen visszagyalogolt Galileába egy kicsi, Kána nevű faluba. Mária, Jézus édesanyja ott segédkezett egy esküvő lebonyolításában. Jézus és tanítványi is hivatalosak voltak az esküvőre.

Jézus és Mária nagyon örültek, hogy újra láthatják egymást. József már meghalt, és Mária magányos és szomorú volt Jézus távollétében.

A tanítványok elmesélték Máriának, hogy látták Jézus keresztségét. Ezt mondták neki: „Megtaláltuk Őt, akiről Mózes és a próféták írtak.”

Mária örömmel hallotta ezeket a szavakat. Ő is hitte, hogy Jézus a Messiás és remélte, hogy csodát fog tenni az esküvőn, amivel bemutatja az embereknek, hogy ki is Ő valójában.

A zsidó esküvők több napon át tartottak. Sokféle ételt szolgáltak fel a vendégeknek és mindig sok friss szőlőlé is volt, amit a Biblia „bor”-nak nevez. Mi történt az esküvői ünnepségen? Jn 2:3.

A násznagy nagyon zavarba jött. Nagy baj volt, hogy elfogyott a boruk. Nem tudta mitévő legyen, hiszen a násznép még inni szeretett volna.

PÉNTEK

A Jézus egy esküvői vacsorán vett részt tanítványaival együtt. Mária Jézushoz lépett és így szólt: „Elfogyott a boruk.”

Mária remélte, hogy Jézus csodát tesz, amivel mindenkinek megmutatja, hogy Ő a Messiás. Jézus szeretett volna segíteni az embereken, de udvarias válaszával megértette, édesanyjával, Máriával, hogy a világ Megváltójaként egyedül Istentől fogadhat el felszólítást csodatételre.

Mária bízott benne, hogy Jézus azt teszi, ami szerinte a legjobb. Mit mondott a szolgáknak? Jn 2:5.

Hat darab hatalmas kőkorsó állt az udvaron. Mit mondott Jézus a szolgáknak, mit öntsenek bele? 7. v.

Mit mondott még Jézus a szolgáknak, miután engedelmeskedtek neki? 8. v.

A szolgálók nagyon meglepődtek, amikor töltöttek a vízből. Már nem víz volt, hanem bor! Jézus az egészet piros szőlőlévé változtatta! Olyan finom volt, amilyent még soha életükben nem ittak.

A vendégek érdeklődtek, hogy honnan származik az a finom szőlőlé. Mindenki elámult, amikor a szolgák elmondták nekik, mit tett Jézus.

Ez volt a legeslegelső csoda, amit Jézus tett. „Valamit mond néktek, megtegyétek!” – mondta Mária a szolgálóknak. Jó tanács ez nekünk, is, amelynek engedelmeskednünk kell?

 További elmélkedésre:

-   Segített János az embereknek Jézus eljövetelére felkészülni? Te hogyan tudsz másoknak segíteni, hogy felkészüljenek Jézus eljövetelére?

-   Te is lehetsz Jézus tanítványa? Hogyan?

-   Melyik barátodnak, vagy családtagodnak van szüksége rá, hogy Jézusról beszélj nekik?

-   Hol volt éppen Nátánael, amikor barátja, Filep elhívta, hogy menjen vele Jézushoz?

-   Látta Jézus Nátánaelt a fügefa alatt imádkozni?

-   Látja Jézus, amikor te imádkozol? Lát Jézus mindent, amit teszel? Tud rólad mindent?

-   Mindig udvarias és kedves volt édesanyjával Jézus? Te is az vagy?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm neked Jézust, aki eljött világunkba, hogy visszavezessen bennünket hozzád. Mi is Jézus tanítványai szeretnénk lenni. Megtanulni tőle, és megtenni, amit csak mond. Kérlek, segíts minket ebben! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

A rózsaszín

Eszedbe jut néhány rózsaszínű állat? Nincsen túl sok belőlük, de egyet biztosan láthatsz, ha körülnézel egy farmon. Láttál már rózsaszín malacot?

A flamingó is rózsaszínű teremtmény. Esetleg állatkertben is láthatsz belőlük, de biztosan nem egyet fogsz látni, mert a flamingók nagy csoportokban szeretnek élni.

A flamingónak hosszú a nyaka és a lába, szeret gyakran egy lábon állni. Nagy testű madár, mégis a sárban és a vízben talált apró dolgokat eszi. Isten nagyon különlegesre alkotta a csőrét és a nyelvét, ezért a sarat nem eszi meg, ki tudja szűrni belőle az ennivalót.

A rózsás kanalasgém tollazata is rózsaszínű. Nagyon érdekes a csőre, kiszélesedik, olyan, mintha egy nagy kanál lenne a végén. Ez a csőr azonban nem véletlen, pontosan olyan, amilyenre a gémnek szüksége van, hogy megfogja a kicsi halakat, bogarakat, és más apró vizi élőlényeket ennivalónak. 

Sokféle rózsaszín virág is létezik. Egyes helyeken rózsaszín a cseresznyefa virága. Ó, milyen gyönyörű a táj, amikor tavasszal virágba borulnak a cseresznyefák!

Sok orchidea is rózsaszín. Tudtad, hogy több ezerféle orchideafaj létezik? Persze nem mind rózsaszínű, de mindegyik nagyon szép. Hálásak lehetünk Istennek, hogy oly sokféle szép virágot alkotott az örömünkre.

Biztosan láttál már rózsaszín tavirózsát. A növény gyökerei a tó fenekébe kapaszkodnak, virága pedig a víz felszínén pompázik. A virág még akkor is szép, ha a tó esetleg zavaros, vagy szemét úszkál rajta. Olyannak kell lennünk, mint a tavirózsa. Még ha a körülöttünk élő emberek a rosszat választják is, Jézus tud segíteni nekünk, hogy mindig helyesen cselekedjünk, mindig szépek és jók maradjunk