Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus a bünösök barátja

  13. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus bocsájthatja meg bűneinket.  Ő megígérte, hogy megbocsájt nekünk, ha megvalljuk, és megbánjuk bűneinket.

VASÁRNAP

Jézus sok beteget meggyógyított. Még egy leprást is meggyógyított és ismét egészségessé tette a férfi bőrét.

A lepra fontos tanulsággal szolgál a bűnről. Ahogyan egyedül Jézus tudta meggyógyítani a leprát, úgy csakis Ő tud minket a bűntől megszabadítani. A leprás meggyógyításával Jézus megmutatta, hogy neki van hatalma a bűnöket is megbocsátani.

Egy nap Jézus újabb leckét adott a megbocsátásról. Péter házában tartózkodott Kapernaumban. Amint megtudták, hogy ott van, az emberek odasiettek, hogy találkozzanak vele. Olyan sokan gyűltek Jézus köré, hogy végül az egész ház megtelt. Akik nem fértek be, az ablakoknál és az ajtóknál tolongtak, hogy láthassák és hallhassák Jézust. Mk 2:2.

Volt egy ember, aki nem tudott elmenni Jézust meghallgatni, mert paralízises volt. Ez azt jelenti, hogy sem a kezét, sem a lábait nem tudta mozgatni. Már régóta szenvedett ebben a betegségben, és az orvosok szerint soha többé nem tud már járni.

S ami még ennél is rosszabb, a férfi tudta, hogy betegségét nagy gonoszságának köszönheti. Nagyon bánta, hogy annyi rossz dolgot követett el, de amikor a farizeusoknak beszélt erről, ők azt állították, hogy Isten soha nem fog megbocsátani neki. Kegyetlen szavaik nagyok elszomorították és elvették minden reményét.

Igazat mondtak neki a farizeusok? Milyen Isten valójában?  Zsolt 103:2-3, 13.

HÉTFÖ

Jézus Péter házában tanított. Sokan eljöttek Őt hallgatni, de volt egy férfi, akinek otthon kellett maradnia, mert nem tudott járni.

A paralízises ember már hallott Jézusról. A barátai elmesélték neki, hogy Jézus más bűnösökön is segített, akik ugyanolyan betegek voltak, mint ő. Elmondták neki, hogy Jézus még egy leprást is meggyógyított. Barátai segítettek neki bízni abban, hogy Jézus őt is meg tudja gyógyítani.

„Talán számomra is van remény.”- gondolta a paralízises ember. Ám amikor eszébe jutott betegsége oka, attól félt, hogy Jézus még a közelében sem akar lenni. Még nem tudta, hogy Jézus a legjobb barát, akit csak egy bűnös ember kívánhat magának. Lk 19:10.

A beteg férfi tényleg szeretett volna Jézussal találkozni. Szeretett volna újra járni, de leginkább azt szerette volna, hogy Isten megbocsássa bűneit. Így gondolkodott magában: „Ha találkozhatnék Jézussal és tudnám, hogy bűneim megbocsáttattak, boldog lennék, akár élek, akár halok.”

A beteg nem várhatott már sokáig, mert ha rövid időn belül nem találkozik Jézussal, akkor meghal. Ezért amikor megtudta, hogy Jézus Péter házában van, könyörgött barátainak, hogy vigyék el oda.

KEDD

A paralízises férfi hitte, hogy Jézus az egyetlen, aki segíteni tud rajta. Meg akart gyógyulni, de mindenekelőtt arra vágyott, hogy Jézus megbocsássa bűneit. Ezért megkérte barátait, hogy vigyék el Jézushoz. Ágyával együtt felemelték és átvitték Péter házához.

Nagy tömeg volt a házban és körülötte, amikor odaértek. Még Jézus hangját sem hallhatták, annyira messze tudtak csak megállni. Újra meg újra megpróbáltak átjutni a tömegen, de senki sem volt hajlandó helyet adni nekik.

A beteg szörnyen érezte magát. Semmiképp nem találkozhat Jézussal? Hogyan is adhatná fel, amikor Jézus oly közel van? Ekkor támadt egy ötlete. Arra kérte barátait, hogy vigyék fel Péter házának tetejére. Mit tettek azután a férfiak? Mk 2:4.

El tudod képzelni, mennyire meglepődhettek a házban tartózkodó emberek, amikor meglátták a beteg embert ágyastul a kibontott mennyezeten át leereszkedni?

Jézus azonban nem lepődött meg. Ő mindent tudott arról a férfiról. Tudta, hogy őszintén bánja bűneit és hiszi, hogy Jézus tud segíteni rajta. Jézus abbahagyta a tanítást, és szeretettel tekintett a szegény, beteg, haldokló ember arcába.

Mit mondott Jézus a férfinak? 5. v.

SZERDA

 Néhány férfi lyukat bontott Péter házának mennyezetén és azon át engedték le Jézus elé ágyával együtt beteg barátjukat. Jézus tudta, mire vágyik leginkább a férfi. Mit mondott neki? Mk 2:5.

A férfi szomorúsága elpárolgott. A lelkét betöltő csodálatos békességtől mosolygott. Nem fájt már a teste és nyugodtan feküdt Jézus előtt ágyán, boldogan a bizonyosságtól, hogy bűnei megbocsáttattak.

A farizeusok azonban nem örültek, amikor hírét vették Jézus tettének. Így gondolkodtak: „Ki más bocsáthatná meg a bűnöket, mint egyedül Isten?”

Az igaz, hogy csakis Isten bocsáthatja meg a bűnöket, és mivel Jézus Isten, Ő megbocsájthatja őket.  A farizeusok viszont nem akarták elhinni, hogy Jézus Isten.

Tudta Jézus, mi jár azoknak az embereknek a fejében? Igen, tudta. Mit mondott nekik? Jézus a tudomásukra akarta hozni, hogy Ő Isten, és szavának hatalma van. Csupán néhány szó kiejtésével el meg tudta szüntetni a férfi betegségét, és ugyanilyen könnyű volt számára néhány szót szólni és megbocsátani a férfi bűneit.

Mi történt ezután? 10-12. v.

Milyen szeretetteljes Jézus! Ő meg megbocsájthat az embereknek, és meg is teszi, ha megbánják bűneiket. Milyen lenyűgöző hatalma van!

Nagy öröm volt, amikor a férfi hazatért otthonába. Egész családja dicsőítette Istent. Ó, mennyire szerették mindnyájan Jézust!

CSÜTÖRTÖK

Jézus életének idejében a zsidóknak nem volt önrendelkezési joguk. Egy másik nemzet, a rómaiak uralkodtak rajtuk. Ők mondták meg, mit tegyenek és adófizetésre kényszerítették őket. Vámszedőnek hívták azokat, akik a rómaiak számára begyűjtötték a pénzt. A zsidók pedig ugyanúgy gyűlölték a vámszedőket, mint a rómaiakat. Azt tartották, hogy a vámszedők a legnagyobb bűnösök közé tartoznak.

A legtöbb vámszedő valóban nem volt becsületes. Amikor behajtották az adót, túl sok pénzt szedtek be az emberektől. Ez bizony lopás volt. A lopott pénzt pedig megtartották maguknak.

Az egyik vámszedőt Lévi Máténak hívták. A legtöbb ember szerint Máté szörnyű bűnöző volt, de Jézus tudta, hogy helyesen akar cselekedni. Lévi Máté hallgatta Jézus tanításait és megbánta bűneit. Ó, mennyire szerette volna, ha Jézus segít rajta! De még csak gondolni sem mert arra, hogy megpróbáljon Jézussal beszélni, mert biztos volt benne, hogy Jézus is semmibe veszi őt, mint a farizeusok.

Egy nap azonban, amikor Lévi Máté éppen az adót gyűjtötte össze, Jézus tartott asztala felé és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Máté nagyon meglepődött. Mit tett ezután? Lk 5:28.

Melyiket szerette Máté jobban, a pénzét, vagy Jézust? Megmutatják  döntéseink, hogy valóban jobban szeretjük-e Jézust mindennél?

PÉNTEK

Sokan nem örültek, amikor Jézus arra kérte Lévi Mátét, hogy legyen az egyik tanítványa. Legkevésbé a farizeusok. Mérgesek voltak, hogy Jézus egy adószedőt választott tanítványának.

A vámszedők azonban nagy izgalomba jöttek. Láthatták, hogy Jézus szereti őket és Ő volt az első tanító, aki segíteni akart nekik megismerni Istent és megmutatni nekik, hogyan tartsák meg az Ő törvényét. A vámszedők tudták, hogy segítségre van szükségük, és szívesen hallgatták Jézust.

Máté annyira örült, amiért Jézus tanítványa lehet, hogy egy különleges lakomát rendezett otthonában kifejezetten Jézus tiszteletére. Sok barátját is meghívta. A vámszedők és bűnösök lelkesen vették körül Jézust, figyelmesen hallgatták Őt és kérdéseket tettek fel neki.

Örültek a farizeusok, amikor megtudták, mit csinál Jézus? Lk 5:30.

Mit válaszolt nekik Jézus? 31-32. v.

Szükségük van a betegeknek orvosra? Igen. És a bűnösöknek Megváltóra? Igen. Jézus a mi Megváltónk, ezért segít a bűnösökön. Sokan, akik tudták magukról, hogy bűnösök, örömmel fogadták Jézus segítségét. És a farizeusok vajon nem tartották bűnösnek magukat? Nem, bizony! Ezért nem akarták Jézus segítségét kérni.

Máté Jézus egyik legjobb tanítványává vált és mindenben követte mestere példáját. Ennyire örült, hogy Jézus a bűnösök barátja és, hogy megbocsátotta bűneit!

 További elmélkedésre:

-   Mire vágyott mindenekelőtt a paralízises ember? Te is szeretnéd, hogy Jézus megbocsássa bűneidet?

-   Hogyan mutatta meg Jézus a farizeusoknak, hogy neki van hatalma a bűnöket megbocsátani?

-   Miért nem tudott Jézus a farizeusokon segíteni? Mindenkin segített Jézus, aki kérte tőle? Neked is segíteni fog, ha megkéred rá?

-   A bűnösök barátja vajon Jézus? Te is bűnös vagy? Jézus a barátod? Ugye örülsz, hogy Jézus megbocsájtja bűneidet?

-   Mindnyájan bűnösök vagyunk? Meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk egymáson?

-   Mi a címe az Újszövetség első könyvének? Ki írta?

 Imádságom: Drága Istenem, köszönöm, hogy megbocsátasz nekünk és segítesz rajtunk! Nagyon örülök, hogy megbocsátod a bűnöket. Kérlek, bocsáss meg nekem és segíts engedelmeskednem. Szeretlek, és most átadom neked a szívemet. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: Amy Sherrard

Isten oly sokféle színt alkotott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Változó színek

Nem mindennek állandó a színe. Eszedbe jut olyasmi, amit Isten színváltóra alkotott?

A kaméleonnak nevezett gyíkfajta az egyik állat, ami változtatja a színét. A környezete színéhez igazodik, így könnyebben tud rejtőzködni. A kaméleon is nagyobb biztonságban van és a rovarokat is könnyebben el tudja kapni.

A kaméleon bármikor változtatni tudja színét, amikor csak akarja. Más állatok csak évente kétszer változtatják színüket. Mindig az élőhelyük színéhez igazodnak, hogy jobban elrejtőzhessenek. Az aranycsíz (amerikai tengelice, avagy keleti sármány) hímjének tolla például nyáron ragyogó sárga, de télen sötét szürkésbarna. A sarki róka szőre télen, amikor mindent hó borít fehér. Nyáron azonban, amikor a hó elolvadt, barna a szőre. Színének változása minden évszakban segíti a rejtőzködésben.

A növények levelei is változtatják színüket. A legtöbb fa lehullajtja leveleit a tél közeledtével és tavasszal újak fejlődnek rajta. Ősszel sok fa lombja, mielőtt lehullana, ragyogó vörös, narancs, okker és sárga színekben pompázik. Ó, milyen szemet gyönyörködtető ősszel a ragyogó, színes lombkoronájú fákkal borított hegyoldal!

 

Észrevetted már, hogy a gyümölcsök színe is változik, miközben megérnek? A banánt sokszor zölden vásároljuk meg. De milyen színű, amikor, amikor már ehető? Igen, sárga. Ha túlérett, akkor pedig barna lesz. A paradicsom is zöld, amikor növekedni kezd a palántán. És amikor megérik? Piros lesz! A feketeszeder is zöldből pirosra változik, majd mire finom, édes, lédús lesz, addigra feketére változik a színe.

A naplemente is gyönyörű, színpompás lehet. Megfigyelted már valaha, ahogy a nap lemegy este és csodálatosra festi az égboltot? A felhők rózsaszínűek, narancs, vagy vörös színűek, és gyakran csak rövid ideig láthatjuk ezeket a szép színeket. Ha szép naplementét látsz, szánj rá időt és élvezd a csodálatos látványt!

Ez volt az utolsó leckénk a színekről, de mindig gyönyörködhetünk a sok szép színben, amit Isten alkotott. Figyeld meg Isten alkotásait, amikor csak a szabadban jársz! Ugye hálás vagy a szemedért, amivel ezt a sok szépséget láthatod? Soha ne feledjük megköszönni Istennek a szemünket!