Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A tanulás nehéz útja

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Kígyók a pusztában

(4Móz 21:4-9.)

Az izraelitáknak ismét vissza kellett menniük a forró, homokos pusztaságba, hogy kikerüljék az ellenséges edomiták földjét; és mint előzőleg oly sokszor, ismét panaszkodtak. Nem voltak tisztában vele és nem is értékelték, hogy Isten majdnem negyven évig megvédte őket a vadállatoktól, a mérges kígyóktól és más szörnyű veszedelmektől. Most, mert elfeledkeztek Róla és zúgolódtak, Isten visszavonta az egyik ilyen veszélytől, a mérges kígyóktól való oltalmát.

Az embereket váratlanul megmarták a „tüzes kígyónak” nevezett állatok, és sokan meghaltak! Ehhez képest a dolgok, amik miatt panaszkodtak, semmiségek voltak! Most ahelyett, hogy Mózest okolták volna mindenért, ami nem tetszett nekik, hozzá szaladtak és elmondták neki, mennyire bánják, és könyörögtek neki, hogy távoztassa el a kígyókat. Mit mondott Isten Mózesnek, miután imádkozott, hogy mit tegyen? 4Móz 21:8-9.

Azok az emberek, akik nem hitték el, amit Isten mondott, nem engedelmeskedtek és mind meghaltak. Azonban mindenki, aki hitt Isten szavának, engedelmeskedett és meggyógyult.

Milyen furcsa! Egy rézkígyónak nem volt nagyobb hatalma bármit is meggyógyítani, mint egy bárány megölésével fizetni a bűnért. A bárány Jézust jelképezte és megölése emlékeztette a népet arra, hogy bűneik fogják megölni Jézust, az Isten Bárányát. De mit jelképezett a rézkígyó?

Az is Jézust jelképezte! Elvette Sátán fullánkját és örök halállal halt meg helyettünk. A kereszten Jézus valójában bűnné lett miértünk azáltal, hogy magára vette a mi bűneinket. Majd azzal a szörnyű halállal halt meg, hogy nekünk ne kelljen meghalnunk. A mi bűneink Őt ölték meg helyettünk. 2Kor 5:21.

A bárány feláldozása és a kígyóra tekintés egyaránt a Jézusba vetett hitet jelképezte. Segített az izraelitáknak emlékezni arra, hogy Jézus az egyetlen, aki megbocsájthatja bűneinket és erőt adhat az engedelmességhez.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mindnyájunkat megmart Sátán; ám mi történik, ha Jézus ereje által bízunk Jézusban és engedelmeskedünk szavának? Ján 3:14-15.

HÉTFÖ

Növekvő hit

Az izraeliták Edomot megkerülve ismét úton voltak Kánaán felé. A sivatagot maguk mögött hagyva most élvezhették a hűvös szellőt, a zöld füvet és fákat.

Mikor elérték az emoreusok országát, ugyanazzal az udvarias kéréssel fordultak hozzájuk, mint az edomitákhoz, és ugyanazt a választ kapták: „Nem engedünk benneteket átvonulni az országukon.”

Isten elmondta Ábrahámnak, hogy négyszáz évet ad az emoreusoknak, hogy megváltoztassák gonosz útjaikat (1Móz 15:13-16.) Ez az idő most lejárt. Bár az emoreusok hallottak Isten hatalmáról az egyiptomiakkal szemben, ők még mindig ellenszegültek Neki, és most el akarták pusztítani az Ő népét. A királyuk, Szihon vezetésével felvonultak az izraeliták elleni harcra.

Isten megígérte népének a győzelmet, és ők bízva ígéretében bátran szembeszálltak az ellenséggel és győztek! 4Móz 21:21-24.

Az izraelita hadsereg tele volt reménnyel és bátorsággal amint Básán, az óriások földje felé meneteltek. Óg király, aki a legnagyobb volt közöttük katonáival együtt egy magaslaton állt az izraelita hadsereg fölött. Feltekintve az izraeliták láthatták az ott felsorakozott magas, félelmet nem ismerő embereket a mind közül kimagasló Óg királlyal együtt.

Nehéz volt felmászni oda, ahol az ellenség várakozott. Isten azonban megígérte, hogy segít Izraelnek, és Neki semmit sem nehéz megtenni értünk, - ha azt választjuk, hogy bízunk benne és engedelmeskedünk Neki. Az izraeliták pontosan ezt tették, és Isten ismét segített nekik. Megnyerték a csatát és elpusztították az ellenséget, még magát Óg királyt is.

Óg király ágyát valószínűleg emlékbe őrizték meg, mert amikor Mózes leírta a csatát, megemlítette annak az ágynak a méreteit is. Azt írta, hogy vasból készült, 4 méter hosszú és 2 méter széles volt. 5Móz 3:11.

Az izraeliták felismerték, hogy közel negyven évvel korábban is megnyerhették volna az ilyen csatákat, ha nem lázadtak volna fel Kádésnél és ha bíztak volna Istenben. Milyen szomorú!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vannak csatáink, amelyeket meg kell vívnunk? Eféz 6:11. Kiben bízhatunk, hogy győzelmet ad nekünk?

KEDD

Engedelmesség vagy vágyakozás?

(4Móz 22:1-21.)

Miután legyőzték Szihont és Ógot, az izraeliták a Jordán folyó déli vége mellett, Moáb földjének közelében táboroztak. Mivel a moábiták és az ammoninták Lótnak, Ábrahám vejének leszármazottai voltak, az izraeliták nem félemlítették meg őket. A moábiták mégis féltek tőlük.

Bálák, a moábita király természetesen tudta, hogy Szihák és Óg népét az izraeliták pusztították el. Attól félt, hogy az a titokzatos hatalom, ami győzelmet adott nekik, most az ő népe ellen fordíthatja őket. Annyira tele volt félelemmel, hogy a midiánitákhoz fordult, hogy segítsenek valami tervet kieszelni az izraeliták legyőzésére.

Tudtak egy Bálám nevű emberről, akiről azt gondolták, hogy meg tud áldani, vagy átkozni embereket. Annak ellenére, hogy nagyon messze lakott, úgy döntöttek, hogy érte küldenek.

Bálám valaha Isten igaz prófétája volt, de a gazdagság fontosabbá vált számára. Valójában a kincseket tisztelte Isten helyett. Amikor Bálák követei megérkeztek hozzá, tudta, hogy vissza kell utasítania a jutalmukat, és haza kell küldenie őket. Mégis, mit mondott, ahelyett, hogy elküldte volna őket? 4Móz 22:8-14.

A követek nem mondták el Báláknak, hogy Isten mondta Bálámnak, hogy ne menjen velük. Bálák azt hitte, hogy valószínűleg egyszerűen csak több pénzt akar, ezért újabb üzenetet küldött neki.

Azon az éjszakán Isten újra szólt Bálámhoz. Olvassuk el figyelmesen, hogy mit mondott neki. 20. v.

Természetesen Isten nem örült annak, hogy Bálám olyasmit akar tenni, amiről már szólt neki, hogy ne tegye. Isten tudta, hogy mennyire vágyik a jutalomra, amit Bálák ígért neki, de Isten azt mondta neki, hogy elmehet, ha a követek hívják.

Mikor Bálám másnap reggel felkelt, a követek már elmentek, mert biztosak voltak benne, hogy ugyanaz lesz a válasza, mint először.

Bálám viszont nem adta fel. Annyira eltökélte, hogy megszerzi Bálák jutalmát, hogy gyorsan szamara nyergébe pattant és két szolgájával együtt sietett a követek után.

Isten sem adta fel. Az út során háromszor is a tudomására hozta, hogy nem örül annak, amit csinál. Holnap megtudjuk, hogy mit tett Isten.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Előfordul, hogy olyasmiért könyörgünk, amiről tudjuk, hogy nem kellene? Engedelmeskednek a bölcs emberek Istennek és a szüleiknek?

SZERDA

Makacs önzés

(4Móz 22:22. - 24:25.)

Bálám tudta, hogyan érez Isten azzal kapcsolatban, hogy ő vágyakozik a jutalom után amit Moáb királya, Bálák ajánlott neki az izraeliták megátkozásáért. Mivel ez sem állította meg őt abban, hogy még mindig akarja, Isten több esélyt is adott neki, hogy meggondolja magát. Mi történt, amikor sietett, hogy utolérje Bálák hírnökeit? 4Móz 22:22-23.

„Miért viselkedik így ez a szamár?”- tanakodott magában Bálám miközben a követek után sietett. Mi történt azután? 24-25. v.

Másodszorra Bálám még mérgesebb lett, és szegény szamara még nagyobb verést kapott. A harmadik alkalommal, amikor az angyal megjelent a szamárnak, Bálám haragjában teljesen kivetkőzött magából, ahogy kegyetlenül ütötte szegény jószágát. Mikor Isten beszédre indította a szamarat, úgy válaszolt neki, mintha ember lett volna! 26-30. v.

Mikor Isten megmutatta Bálámnak, amit a szamár látott, lecsillapodott a haragja és félni kezdett. Nehéz elhinni, hogy továbbment Moáb felé, de ezt tette. 31-35. v.

Mikor Bálám Moábba érkezett, Bálák király követte utasításait oltárok építésére, amiken állatokat áldozhatnak. Majd megpróbálta megátkozni Izraelt. Ám helyette Isten áldás szavait adta a szájába. Háromszor tette ezt különböző helyeken és időben. Olvassunk az első esetről: 4Móz 22:41.; 23:1-2.

Mielőtt végeztek 21 bikát és 21 kost áldoztak fel 21 oltáron! Megváltoztatta ez Isten elhatározását? Természetesen nem! Minden egyes helyen az Izraelre mondott áldás, amit Isten Bálám szájába adott az előzőknél egyre szebb lett. Gyönyörködhetsz bennük, ha mindet végigolvasod, de legalább a következő verseket olvassuk el: 4Móz 23:8., 23.; 24:8-9.

Bálák haragra gerjedt és elküldte Bálámot.  Távozása előtt azonban Bálám a Biblia egyik legszebb próféciáját mondta el. Így szólt: ”Csillag származik Jákobból.” (4Móz 24:17) Évszázadokkal később ez a prófécia segített néhány bölcs embernek követni azt a csillagot, amely Jézus szülőhelyéhez vezette őket.

Bálám a remélt kincsek nélkül tért haza, de később kigondolt egy biztos módot, ami által megszerezheti őket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Hogyan hatott Bálám pénzsóvársága a másokkal és a szamarával való bánásmódjára? Boldoggá teszi az embert igazán a pénz? Préd 5:10.

CSÜTÖRTÖK

Bálám új terve

(4Móz 25:1-9.)

Bálám azt hitte, hogy az izraeliták népe szegény, szervezetlen, kalandozó emberek csapataiból áll, akik ijesztgetik a kánaánitákat. Ám amikor Moábban megbámulta gyönyörű, rendezett táborukat, már tudta, hogy tévedett és megborzongott a csodálat és a tisztelet érzésétől.

„Bár halna meg lelkem az igazak halálával, és olyan lenne az én utolsó napom, mint az övé!” Mondta, ahogy a Szentlélek szólt belőle (4Móz 23:10.)

Bálám azonban nem akarta az igazak életét élni. Még mindig nagyon kapzsi volt. Amint hazaért, Sátán segített neki egy tervet kigondolni az izraeliták megátkozására. Tudta, hogy amíg Izrael hűséges lesz Istenhez, Ő támogatni fogja őket. Biztos volt benne, hogy ha rá tudja venni az izraelitákat az Isten iránti engedetlenségre, még mindig megkaphatja a jutalmát. Bálák belegyezett, hogy kipróbálják Bálám gonosz tervét.

Az izraeliták nagyon szép helyen táboroztak, de pogány kegyhelyek voltak lakhelyük közelében, és az ott látott gonoszságok fokozatosan elterelték a nép figyelmét Isten törvényéről. Mózes Kánaán birtokba vételének terveivel volt elfoglalva és nem vette észre, hogy mi történt a néppel a várakozás hetei alatt.

Senki nem aggódott, amikor bájos midiánita asszonyok lopództak be a táborba. Ám nemsokára az emberek elfogadták meghívásukat a gonosz, bálványimádó szertartásaikra, és sokan részt is vettek azokban. Az izraeliták azt hitték, hogy Bálám Isten igaz prófétája, így amikor titokban segített Bálák királynak egy nagy pogány szertartás megszervezésében, sokan elfogadták a meghívást, hogy elmenjenek rá és végignézzék. Hamarosan izraeliták ezrei, a vezetőiket is beleértve ittak, táncoltak és az elképzelhető legrosszabb dolgokat művelték. 4Móz 25:1-3.

Mózes megdöbbent, amikor rájött, hogy mi történt és azonnal intézkedéseket hozott a dorbézolás beszüntetésére. Isten szörnyű csapást küldött, ami 24 ezret megölt a bűnös izraeliták közül. Elrendelte azt is, hogy öljék meg a gonoszsághoz csatlakozó vezetőket és a testüket függesszék ki olyan helyre, ahol mindenki láthatja.

A nép tudta, hogy megérdemelték a büntetéseket, amit Isten küldött.

 A szenthelyre siettek ahol könnyek között vallották meg bűneiket és megbocsájtásért könyörögtek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Könnyebben csatlakozunk hozzájuk, ha nézünk másokat, amint rosszat cselekszenek?

PÉNTEK

Bálám jutalma

Mialatt az emberek a szenthelyen könnyeztek és bűneiket vallották meg, az egyik részeg vezető merészen keresztülment a táboron egy midiánita nőt vezetve egyenesen a sátrába. Ez annyira felbőszítette Fineást, a főpap fiát, hogy dárdát ragadva berontott a sátorba és mindkettejüket megölte. Mit mondott Isten a tettéről? 4Móz 25:11-13.

Bálám nem volt képes az összes mágiájával és Bálák áldozataival sem megátkozni Izraelt. De képes volt azt megtenni szép, bájos és gonosz nők által, és azzal, hogy rávette az embereket, hogy részt vegyenek egy izgalmas pogány szertartáson, és annak zenéjével, a tánccal és a borral. Isten büntetése visszafordította Hozzá a népét, de vajon a midiániták megmenekültek a büntetéstől? Nem. Mit mondott Isten Mózesnek, mit tegyen velük? 4Móz 31:2, 7-8.

Felismerted az utolsó nevet a 8. versben? A gazdagság – melyre oly nagyon vágyott – megnyerése helyett Bálám az életét veszítette el. Milyen szomorú vég ez egy olyan embernek, aki igaz prófétaként indult, aztán hagyta, hogy a gazdagság váljon az istenévé!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán minket is gyakran úgy kísért meg, mint az izraelitákat – világi barátok által. Minél inkább megszokjuk zenéjüket, játékaikat, ruháikat és más világi szokásaikat, annál kevésbé látjuk gonosznak a bűnt. Ezért mondja nekünk Isten, hogy őrizzük szívünket, szemünket, fülünket és az ízlésünket. Fil 4:8 és Zsolt 101:2-4.

A gyerekek hatással vannak egymásra. Te milyen befolyással vagy a többiekre? Milyen szörnyű lenne, ha valaki azért maradna kint a mennyből, amit mi mondunk, vagy teszünk, vagy éppen azért, amit mi nézünk, vagy hallgatunk! Bálám története azért szerepel a Bibliában, hogy erre figyelmeztessen bennünket.

 

 

Feladatok:

Állítsd sorrendbe Bálám életének eseményeit (írd a számokat 1.-6.-ig a vonalakra)

 

---------- Bálám pénzsóvárrá lett.

---------- Bálám Isten igaz prófétája volt.

---------- Bálám megpróbálta megátkozni Isten népét.

---------- Bálám nem kapott vagont és megölték egy csatában.

---------- Bálám megverte a szamarát és vitatkozott vele, amikor az megszólalt.

---------- Bálám útra kelt Moáb felé annak ellenére, hogy Isten azt mondta neki, hogy ne tegye.

                

KI VOLT AZ ŐSÜK?

Válassz az alábbi nevek közül. Némelyik név többször is szerepelhet.

VÁLASZOK: Ábrahám, Ézsau, Hám, Jákob, Lót

 

------ Hám -----------1. Főnícia

---------------------- 2.Filiszteusok (1Móz 10:8, 14.)

------ Hám ---------  3.Egyiptom

---------------------- 4. Emóreusok (1Móz 10:8, 16.)

------ Sém---------- 5.Szíria

---------------------  6.Izrael (1Móz 35:10)

---------------------- 7.Júda (1Móz 35:10)

---------------------- 8.Ammon (5Móz 2:19)

---------------------- 9. Moáb (5Móz 2:9)

--------------------- 10. Amálék (1Móz 36:15-16.)

--------------------- 11.Edom (1Móz 36:9)