Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Kánaán elfoglalása

  4. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Egy hazugság ára

(Józsué 9)

Kánaán népei jó okkal féltek az izraelitáktól, miután hallották, hogyan segített nekik hatalmas Istenük Jerikó és Aj meghódításában. Mivel féltek, hogy az ő városaikat is elpusztítják, királyaik meg akarták állítani az izraelitákat.

Józsué hódító hadseregének következő állomása  Gibeon fontos városa volt. A gibeoniták tudták, hogy nem állhatnak ki az izraeliták és hatalmas Istenük ellen, ezért egy különös tervet állítottak fel, hogy megvédjék magukat.

Anélkül, hogy a többi város királyának szóltak volna, embereket küldtek az izraelitákhoz, hogy beszéljenek velük. Távoli ország követeinek adták ki magukat. Mit tettek, hogy meggyőzzék az izraelitákat arról, hogy igazat beszélnek? Olvassuk el: Józs 8:4-6.

Mivel Józsué és segítői rosszat sejtettek, kikérdezték a látogatókat. Amikor azonban ők megmutatták penészes kenyerüket, viseltes lábbelijüket és repedezett borostömlőiket, a vezetők végül hittek nekik és ünnepélyesen békeszerződést kötöttek velük.

Pontosan három nap múlva az izraeliták rájöttek, hogy az úgynevezett követek valójában gibeonita szomszédaik voltak. Mit mondott nekik erről Józsué? 22-23. v.

Két nagy „ha” megváltoztathatott volna mindent. Ha Józsuénak eszébe jutott volna megkérdezni Istent a „követekről”, megtudhatta volna az igazat. Annak ellenére, hogy az izraeliták nagyon felháborodtak a gibeoniták miatt, Józsué és a többi vezető nem engedte, hogy megszegjék a szövetséget, amit velük kötöttek.

A gibeoniták megígérték, hogy eltávolítják a bálványaikat és Istent fogják tisztelni. Ha igazat szóltak volna, ők és a leszármazottaik nem lettek volna az izraeliták szolgálóivá. Isten csodálatos engedményeket tett a nem izraelitáknak, akik azt választották, hogy Őbenne hisznek. Csatlakozhattak népéhez, és majdnem ugyanazokat a kiváltságokat élvezhették, mint az izraeliták.

A gibeonitáknak négy városuk volt, amelyek közül Gibeon volt a legfontosabb. Most viszont városaik az izraelitáké lettek és ők maguk örökre az izraeliták szolgái lesznek, példájául annak, hogy Isten mennyire gyűlöli a hamisságot. Mennyire más lehetett volna a jövőjük, ha nem hazudtak volna magukról!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mennyivel jobb mindig az igazat mondani! Soha nem jobb hazudni.

HÉTFÖ

Ütközet az öt királlyal

(Józs 10:1-15; 40-43.)

A többi ország királyai feldühödtek, amikor megtudták, hogy mit tettek a gibeoniták. Most még jobban féltek az izraelitáktól, akikkel még Gibeon egős harcosai sem mertek szembeszállni.

Jeruzsálem királya üzenetet küldött a másik négy királynak, arra kérve őket, hogy seregeikkel csatlakozzanak az ő hadseregéhez. Ez erős haderőt jelentett és felkészültek, hogy bosszút álljanak a gibeonitákon, amiért békét kötöttek az izraelitákkal.

A gibeonita férfiak tudták, hogy nem tudják megvédeni magukat az egyesített seregekkel szemben. Segít-e vajon Józsué nekik, annak ellenére, hogy előzőleg hazudtak neki? Nem volt vesztenivaló idejük, gyorsan üzentek neki, segítségéért könyörögve. Józsuénak ezúttal eszébe jutott, hogy megkérdezze Isten, mi a teendője? Mit volt Isten válasza? Józs 10:8.

Józsué egész éjjel menetelt seregével és reggelre értek Gibeonba. Az öt király hadseregei már ott voltak; és amikor az izraelita sereg váratlanul rajtuk ütött, az ellenséges katonák pánikba estek és elmenekültek. Az izraelitáknak nem volt nehéz elfogni őket. Ráadásul Isten olyan jégesőt küldött, ami több menekülő katonát megölt, mint az izraeliták.

Mikor Józsué rájött, hogy még a csata vége előtt be fog sötétedni, azt kérte Istentől, hogy tegyen valami olyant, ami még soha azelőtt nem történt meg. Olvassuk el ama győzedelmes nap folytatásának történetét a következő igeversekben: Józs 10:12-15.

Mire Józsué visszatért a Gilgáli táborba, serege meghódította Kánaán földjének szinte egész déli részét. Isten ismét megmutatta, hogy számára nincs lehetetlen.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Közvetlenül Jézus visszajövetele előtt ismét óriási, kb. fél kg-os jégdarabokból álló eső hullik majd a gonoszokra. (Jel 16:21.) Semmi kétség, Jézus azt akarja, hogy a Sátán elleni küzdelemben a győztes oldalon álljunk! És nem akarja, hogy akár egy is közülünk megváltoztassa ezt a választását és elvesszen.

KEDD

Győztes háborúk

Miután Isten segített az izraelitáknak legyőzni Kánaán földje déli részének csaknem egészét, még mindig sok gonosz város volt, különösen északon. Kellet vajon Józsuénak az elkövetkezők felől aggódnia, amikor a félelemmel teli északi királyok úgy döntöttek, hogy egyesítik seregeiket az izraeliták elpusztítására? Józs 11:4-6.

Ahogyan mindig is tette, Isten meg tartotta az ígéretét. Ezúttal az ellenség lovakkal és harci szekerekkel támadt, amelyek az izraeliták zsákmányai lettel, miután a gonosz embereket elpusztították. Megnyomorították a lovakat és elégettél a harci szekereket. Miért? Mert Isten tudta, hogy milyen könnyen bíznának a lovakban és a szekerekben Őhelyette. 7-9. v.

Józsué hadserege mostanra meghódította Kánaán földjének többségét, de voltak még nagyobb területek, mint például a filiszteusok földje is, amik még nem voltak az ő uralmuk alatt. A meghódított területen is voltak még pogányok uralta városok. Isten azonban azt mondta Józsuénak, hogy ossza ki az egész földet a nép között és attól fogva a törzsek maguk lesznek felelősek a saját földjük teljes meghódításáért.

Józsué felosztotta a földet a törzsek között, ahogy Isten utasította. Legelőször azonban Kálebnek adta a földet, amit választott. Ez Hebron volt, egy még le nem győzött város, ahol óriások laktak. Olvassuk el, miért ezt a földet választotta Káleb? Józs 14:7-12.

A Szent sátor Gilgálban volt, mialatt az izraeliták Kánaán meghódításáért harcoltak. Most, hogy a harcok megszűntek, átvitték egy Kánaán közepén álló kisvárosba, Silóba. Józs 18.1.

Józsué önzetlenül kivárta, amíg az összes törzs kiválasztotta a magáét, és csak utána választott földet saját magának. Timnat-Szerah városa lett az övé, ami azt jelenti, hogy a „maradék rész”. Közel volt Siló városához, ahol a szent sátor állt. Józs 19:49-50.

A léviták nem kaptak nagy földarabokat. Helyette 48 várost kaptak, amelyek a többi törzsek területein helyezkedtek el. Józs 21:41. Ily módon szolgálhatták lelki vezetőkéként az egész nemzetet.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mondott Dávid a lovakban és szekerekben való bizodalomról? Zsolt 20:7-8.

SZERDA

Még több győzelem

(Józsué 22-24.)

Most, hogy Kánaán földjének nagy részét már leigázták, az izraelitáknak nem volt többé szükségük a nagy nemzeti hadseregükre. Minden törzsnek magának kellett befejeznie saját földje meghódítását. Ezért Józsué elküldte a katonáit, mindegyiket a maga törzséhez.

Két és fél törzs már megkapta földjeit a Jordán-folyó keleti partján, de legjobb harcosaik közül kb. negyvenezer átkelt a folyón a többi törzzsel, és segített nekik Kánaán földjének meghódításában. Most Józsué megáldotta őket és visszaküldte őket hazájukba a családjukhoz. Mit tettek útközben? Józs 22:10.

Annak az oltárnak a megépítése majdnem polgárháborúhoz vezetett, mert a nyugati törzsek attól féltek, hogy a keleti törzsek bálványokat fognak imádni. Ám amikor a keleti törzsek elmondták, hogy miért építették az oltárt, a nyugati törzsek megelégedtek a magyarázattal. Még ők is dicsőítették az Urat. Mit tanulhatunk ebből a félreértésekről?

Józsué hálás volt azért, amit Isten tett népével, de szomorú is volt, amiért nem folytatták a közöttük maradt bálványimádó népek kiűzését.

Szinte látjuk a könnyeket a szemében, amint igyekezett meggyőzni a népet. Józs 23:11-13.

Megtartotta Isten az ígéreteit, annak ellenére, hogy népe nem volt hűséges hozzá? 14. v.

Józsué úgy érezte, hogy még egyszer találkoznia kell a vénekkel és a vezetőkkel. Sikem völgyébe mentek, ahol sok évvel azelőtt az áldásokat és az átkokat felolvasta. Ott röviden áttekintette Isten népének történelmét Ábrahámtól kezdve Kánaánba való érkezésükig; és emlékeztette őket, hogy milyen fontos Istent szolgálniuk. Mit válaszoltak, amikor Józsué megkérdezte a népet, hogy kit fognak szolgálni? Józs 24:15.16.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Annak ellenére, hogy a nép még háromszor elismételte ígéretét, hogy Istent fogja szolgálni, Józsué szomorúan emlékezett arra, hogy hány ilyen ígéretet tettek és hányszor szegték meg azokat. Meg fogják valaha tanulni, hogy Isten törvényének engedelmeskedni lehetetlen a saját erőnkből? Csak Jézusban bízva nyerhetünk erőt Tőle az engedelmességhez.

CSÜTÖRTÖK

Évekig egyszer fent, egyszer lent

Józsué 110 évet élt. Az ő és Eleázár halála után bizonyára mindketten nagyon hiányoztak az izraelitáknak. Fineás, Eleázár fia lett a következő főpap és hűségesen dolgozott Józsué vezetőivel együtt. Minden tőlük telhetőt megtettek, hogy segítsék a népet ígéreteik megtartásában, miszerint hűségesen szolgálják Istent. Józs 24:29-31, 33.

Bibliánk következő könyve a Bírák könyve, amiből megtudhatjuk, hogy mi történt az izraelitákkal a Józsué halála utáni több mint háromszáz évben. Bír 2:10-13.

Mikor az izraeliták nem tartották meg az ellenségeik elpusztítására tett ígéreteiket, végeérhetetlen bajok közé kerültek. Hogyan tudott volna Isten segíteni nekik, amikor továbbra is Sátán oldalára álltak a harcban és azt választották, hogy neki engedelmeskednek?

Mikor a gondok olyan nehézzé váltak, hogy a nép Istenhez könyörgött, hogy őrizze meg őket ellenségeiktől, Isten kiválasztott embereket, bírákat küldött, hogy segítsenek nekik. Amíg a bíra élt, a nép jobban cselekedett, de amint meghalt, ismét visszatértek régi, gonosz szokásaikhoz.

Aztán a dolgok megint nagyon rosszra fordultak. Ismét sajnálták és segítségért könyörögtek, és Isten megint küldött egy bírát. És minden előröl kezdődött. Sok bíra volt azokban az évszázadokban, de mi csak néhányukról fogunk tanulni.

Az első bírák egyike Éhúd volt, aki által Isten nyolcvanévnyi békét biztosított az izraelitáknak. Bír 3:15, 30.  Ám miután ő meghalt, ismét visszatértek gonosz útjaikhoz és ismét súlyos bajban találták magukat. Jábin, Kánaán királya sanyargatta őket. Kihez fordultak ezúttal segítségért? Bír 4:3-5.

Debóra nem félt Jábin hadseregétől és kilencszáz harci szekerétől. Elküldetett egy Bárák nevű emberért és elmondta neki, hogy Isten akarata szerint mit kell tennie. Tízezer embert kellett toboroznia a Jábin serege elleni harcra, amelyet a parancsnoka, Sisera vezetett. Bárák azt mondta, megteszi, de csak akkor, ha Debóra is vele egy. 6-8. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mint az izraelitáknak, nekünk is könnyű megígérni, hogy jók leszünk. De csak Jézus tud nekünk erőt adni az engedelmességhez és csak Ő tud segíteni, hogy rendületlenül hűségesek legyünk Istenhez.1Kor 15:57-58.

PÉNTEK

Jáél, a hős asszony

Bárák azt mondta Debórának, hogy akkor harcol Sisera és hadserege ellen, ha ő is vele megy. Mit válaszolt a prófétanő Báráknak? Bír 4:9.

Amikor Debóra azt mondta, hogy az Úr egy asszony kezébe adja Siserát, nem magáról szólt. Egy Jáél nevű asszonyról beszélt. Ő és férje, Heber a csata helyszínéhez közel laktak és barátságosak voltak Jábin királlyal. Mi történt az ütközetben? 15-16. v.

Az ellenséges katonák mind halottak voltak és Jábin az életéért futott. Tudta, hogy Bárák hamar elfoghatja, de olyan fáradt volt, hogy nem tudott továbbmenni. Megkönnyebbülhetett, amikor Jáél sátrát meglátta, és az asszony behívta őt egy kis pihenőre.

Jáél adott neki egy pohár tejet és betakarta. Biztonságban és kényelemben érezve magát Sisera hamarosan mélyen aludt. Nagy bátorság kellett ahhoz, amit Jáél ezután tett, de tudta, hogy Sisera Isten népének ellensége és hogy helyesen cselekedett. 21-22. v.

Bárák bizonyára megdöbbent és, ó, igen, nagyon hálás volt. Debóra jövendölése valóra vált! Olvassuk el újra a 9. verset!

A Bírák könyvének ötödik fejezete Debóra és Bárák szép éneke az aznap történtekről. A 24. vers elmondja Jáél bátor tettét és a „legáldottabb” asszonynak nevezi őt.

Isten ismét megmentette népét. Jábin király végül életét vesztette és az izraeliták negyven évig ismét békében élhettek. Sátán azonban nem adta fel, és a régi körforgás mindig újrakezdődött.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Észrevetted már, hogy az, ami az izraelitákkal történt, nagyban hasonlít arra, ami velünk történik? Érezzük-e annyira Jézus segítségének szükségét, ha minden jól megy az életünkben, mint akkor, amikor bajban vagyunk? Ha megkérjük rá, segít nekünk mindig észben tartani, hogy mindig szükségünk van Rá.

 

 

Feladatok:

Írd a megfelelő szavakat a meghatározások előtti vonalakra!

Bárák                      Jábin                  Sisera                  Éhúd

Debóra                     Jáél                   Fineás                 Siló

Hebron                     900                    Gibeon                Heber

Gilgál                         48                     10 000                   Timnat-Szerah

 

____________________ Az asszony, aki megölte Siserát.

____________________ Egy asszony, aki prófétanő volt és bíra.

____________________ Jáél férje.

____________________ Jábin hadseregének parancsnoka.

____________________ A bíra, aki megölte Eglónt, Moáb királyát.

____________________ A város, amely megállapodást kötött az izraelitákkal.

____________________ A férfi, aki Sisera ellen vezette az izraeliták seregét.

____________________ A következő főpap Elezázár halála után.

____________________ A kánaánita király, akinek vasszekerei voltak.

____________________ A hely, ahol az izraeliták táboroztak.

____________________ Bárák hadseregének létszáma.

____________________ A vasszekerek száma Sisera hadseregében.

____________________ A lévitáknak adott városok száma.

____________________A hely, ahol a tabernákulumot felállították.

____________________ A város neve, amit Józsué választott örökségül.

_____________ _______A város neve, amit Káleb választott örökségül. 

 

 

KI MONDTA? - KINEK?

 

1.          ”Állj meg, nap, Gibeonban.”

______________________ mondta___________________-nek. (Józsué 10:12.)

2.         ”Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami meg van írva.”

_______________________ mondta_____________________-nek.(Józsué 23:2,6.)

3.         ”Válasszatok magatoknak még ma, hogy kit szolgáltok!”

_______________________ mondta ____________________-nek. (Józsué 24:2, 15.)

4.         ”Ha velem jössz, elmegyek.”

_______________________ mondta ____________________-nak. (Bírák 4:8.)