Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Gedeon

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A midiániták

(Bírák 6:1-23.)

Debóra halála után az izraeliták hamarosan visszaestek régi rossz szokásaik gyakorlásába. Ahelyett, hogy Isten szavának engedelmeskedve elpusztították volna a körülöttük élő gonosz, bálványimádó népeket, még tisztelték is azok bálványait. Ezúttal, amikor Isten visszavonta tőlük oltalmát, az ellenség, aki fenyegette őket a pogány midiániták voltak. Ők azok, akik Bálámnak segédkeztek az Izrael megátkozására szőtt terveiben.

Mózes halála előtt az izraeliták harcoltak a midiánitákkal, és győztek. A midiániták az azóta eltelt évek alatt felépültek abból a vereségből és ismét erősek voltak. Mikor a gabona megérett az aratásra, ők, mint a sáskák csapása  elözönlötték az izraeliták termőföldjeit és szinte mindent elraboltak.

Az izraeliták mindig vereséget szenvedtek, valahányszor megpróbáltak szembeszállni velük. Sok izraelitát elűztek otthonából, sokaknak barlangokban kellett menedéket keresniük. Senki nem volt biztonságban. Mit mondott nekik Isten, amikor végül hozzá kiáltottak segítségét kérve? Bír 6:7-10.

Milyen csodálatos, hogy ha valóban megbánjuk bűneinket, az Úr mindig meghallgat bennünket! Ez alkalommal Ő maga jött el, és beszélt azzal az emberrel, akit kiválasztott arra, hogy az Ő népének segítsen. Gedeonnak hívták azt az embert. Titokban búzát csépelt egy pajtában, ahol valószínűleg senki sem találhatott rá.

Munka közben Gedeon szomorúan Izrael mérhetetlenül sok szenvedésén gondolkodott. Hirtelen megérezte, hogy valaki figyeli, aki aztán elmondta neki, hogy az Úr van ott vele. Ez annyira meglephette Gedeont, hogy egy kérdéssel válaszolt arról, amin éppen elmélkedett. 13-14. v.

Gedeon apját Jóásnak hívták. Családjuk nem volt túl fontos, de fiai mind bátorságukról voltak híresek és Gedeon kivételével már minden életüket vesztették az ellenséggel harcolva. Hogyan várhatnák tőle, hogy megmentse Izraelt?

Gedeon úgy érezte, biztosnak kell lennie abban, hogy ki beszélt hozzá. Mi történt, ami semmi kétséget sem hagyott lelkében? 17-23. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért Gedeont választotta Isten? Szerény volt, nem volt öntelt, bízott Istenben és engedelmeskedni akart Isten tanácsának.

HÉTFÖ

Épülő hit

(Bírák 6:24 - 7:8.)

A csoda láttán Gedeon biztos volt benne, hogy Isten szólt hozzá. Így azon az éjszakán megkapta első megbízatását. El kellett pusztítania Baált, a kánaánita bálványt, a saját városában. Engedelmeskedett Gedeon, annak ellenére, hogy tudta az embereknek nem fog tetszeni? Bír 6:27.

Másnap reggel a városlakók megdöbbentek és nagyon dühösek voltak. Annyira feldühödtek, hogy meg akarták ölni Gedeont, amikor rájöttek, hogy ő a felelős.

Mikor Gedeon apja feltett néhány kérdést, amire az emberek nem tudtak válaszolni, haragjuk lecsillapodott. Lényegében ezt kérdezte: „Ha Baál olyan hatalmas, miért nem tudta megvédeni magát?”

Jó kérdés! És jó következményei lettek! Mikor Gedeon felhívást küldött szét, hogy izraelita katonákat vár az ellenség elleni harcra, az ő városából jelentkeztek legelőször!

Gedeon még mindig úgy érezte, hogy teljesen meg kell bizonyosodnia arról, hogy Isten hívta el őt a hadsereg vezetésére, és hogy Ő vele lesz, ezért ismét jelet kért. Teljesítette Isten ezt a kérést?  36-38. v.

Gedeon elfeledkezett valamiről. A gyapjú természetesen felszívja a nedvességet! Csoda következtében lett nedves a gyapjúfürtje? Ezért, hogy teljesen biztos legyen alázatosan újabb jelet kért. 39-40. v.

Azzal a jellel Isten megerősítette, hogy Gedeonnal lesz. Biztonságos mindig elfogadni azt, amit Istentől kapott jelnek gondolunk? Ha Isten szava, a Biblia mond nekünk valamit, nem kell még jeleket is kérnünk.

Gedeon felhívására harminckétezer ember jelentkezett katonának. Az ellenséghez viszonyítva azonban ez egy nagyon kicsi hadsereg volt. Hogyan érezhetett szerinted Gedeon, miután az Úr ismét szólt hozzá? Bír 7:2-3.

Isten tudatni akarta népével, hogy a győzelmet Ő adja nekik, és nem támaszkodhatnak a saját erejükre és bölcsességükre.

Olyan sok katona elküldése után Gedeont bizonyára ismét kétségek kísértették. Ám továbbra is bízott, és amikor az Úr ismét szólt hozzá, engedelmeskedett. Hány katonája maradt mostanára?  4-7.v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ez az egyszerű próba megmutatta, hogy melyik katonák voltak bátrak, megbízhatóak és hűségesek Istenhez. Ma is megmutatják a kis próbák, hogy mi a mi igazi választásunk, és hogy milyen a jellemünk?

KEDD

A végső próba

(Bírák 7:8-22.)

Gedeon seregének létszáma csupán háromszáz emberre csökkent. Ám ők mindnyájan bátor emberek voltak, egyikük sem volt bálványimádó. Hogyan írja le a Biblia az ellenséget, aki ellen harcolni készültek? Bír 7:12.

Isten tudta, hogy Gedeonnak bátorításra van szüksége. Ezért őt és szolgáját leküldte a völgy széléhez, ahol az ellenség hatalmas tábora állt. Feszülten hallgatták az egyik sátorból kiszűrődő hangokat. Éppen egy midiánita katona mesélte álmát a lakótársainak. 13-14. v.

Ezt az álmot hallva már nem volt Gedeon lelkében semmi kétség afelől, hogy Isten kézben tart mindent. Meghajolt és buzgó hálaadó imát mondott.

Saját táborába visszatérve Gedeon felébresztette háromszáz katonáját, akik figyelmesen hallgatták, amint elmondja nekik, pontosan mit kell tenniük.

Milyen furcsa fegyvereket vittek magukkal! Mindegyik katonának egy kürt volt a jobb kezében és egy üres cserépkorsó, benne égő fáklyával a bal kezében. Bizonyára izgatottak és lelkesek voltak amint elfoglalták kijelölt helyüket az ellenség alvó tábora körül.

Azok a bátor emberek Isten csodatételére vártak azon az éjszakán, és nem csalódtak. Mi történt, amikor Gedeon megadta a jelet a cselekvésre? 20-22. v.

Az ellenség azonnal teljesen pánikba esett. Talán azt gondolták, hogy Gedeon katonái rejtőznek mindenütt körülöttük. A sötétben biztosak voltak bennr, hogy minden katona, akibe beleütköztek izraelita. Ahogyan zaklatottan hadonásztak kardjukkal mindenfelé, valójában egymást gyilkolták meg.

A tevéik is valószínűleg magukon kívül voltak és óriási zűrzavar volt. A Jordán-folyó felé fordultak és arra próbáltak futva menekülni az izraeliták elől.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Máskor is előfordult, hogy Isten népe ellenségének embereit egymás ellen fordította. Ismét meg fogja ezt tenni közvetlenül Jézus eljövetele előttZak 14:13.

SZERDA

A győzelem

Isten lenyűgöző csodát tett a gonosz midiániták legyőzésére. A még életben maradottak menekülni próbáltak, és Gedeon el akarta fogni őket. Segítségért küldött és a katonák ezrei, akiket előzőleg hazaküldött, azonnal visszatértek és ők is üldözőbe vették az ellenséget.

Gedeon és háromszáz embere kimerültek voltak, de ők is átkeltek a Jordán-folyón és addig üldöztek két midiánita királyt, amíg el nem fogták és el nem pusztították őket, és ami seregeikből még megmaradt. Bír 8:4,12.

Amikor Gedeon először kért segítséget az izraelitáktól a midiániták elpusztításához, Efraim törzse úgy gondolta, hogy nem győzhetnek és ezért nem csatlakoztak a többiekhez. Amikor azonban Gedeon arra kérte őket, hogy segítsenek a menekülő midiánita katonákat visszatartani a Jordán-folyón való átkeléstől, akkor engedelmeskedtek.

Efraim törzse segített bevégezni Izrael győzelmét azzal, hogy sok menekülő midiánitát,- köztük két fontos vezetőjüket is - elpusztított. Azonban utána ahelyett, hogy Istent dicsőítették volna a csodálatos módért, amivel azt a hatalmas sereget menekülésre késztette, Gedeont szidalmazták. Mit mondtak neki? Bír 8:1.

Gedeon ahelyett, hogy vitatkozott volna velük, nagyon tapintatos és udvarias volt. Emlékeztette őket, hogy pont akkor segítettek, amikor a legnagyobb szükség volt rájuk. Mit gondolsz, Efraim emberei elismertnek és fontosnak érezték magukat Gedeon válaszától?  2-3. v.

Százhúszezer midiánitát pusztított el azon a napon a mi csodatévő Istenünk. Soha többé nem jelentettek fenyegetést Isten népére. A hírek megfélemlítették a környező népek szívét, amint meghallották, hogy hogyan harcolt ismét Izrael Istene az Ő népéért. Ó, milyen hálásak voltak az izraeliták! Sátán ismét elveszített egy csatát Isten ellni hosszú háborújában.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vádoltak már olyasmivel, amiről tudtad, hogy nem a te hibád? Hogy érezted magad ettől? Legtöbben vitatkozunk, és rossz érzéseket táplálunk azok iránt, akik igazságtalanul vádolnak bennünket. Gedeon azonban nem ezt tette, és azzal, ahogyan válaszolt veszekedést és talán harcot előzött meg. Mondhatjuk, hogy jó példát adott?

CSÜTÖRTÖK

Ismét otthon

A hálás izraeliták királyukká akarták tenni Gedeont a midiánitákon aratott győzelme után. A legtöbb vezető valószínűleg elfogadna egy ilyen ajánlatot, de Gedeon visszautasította. Emlékeztette a népet, hogy Isten az ő igazi Királyuk. Bír 8:22-23.

Mindenkinek meg kellett tudnia, hogy nem Gedeon tervének és erejének volt köszönhető, hogy legyőzték a midiánitákat.  Azért történt, mert ő és háromszáz bizalommal teli katonája valódi hitet mutattak az Úrnak, az ő igaz Királyuknak való engedelmesség által.

Gedeon azonban elkövetett egy súlyos hibát. Mikor az Úr először szólt hozzá, azt mondta neki, hogy az áldozatul elkészített ételt tegye egy nagy kőre. Aztán az Úr tüzet bocsájtott rá és elégette. Gedeon úgy döntött, hogy ez azt jelenti, hogy legyen belőle pap és folyamatosan áldozatokat mutasson be.

De csak Áron leszármazottai lehettek papok, és az áldozatbemutatás egyetlen helye csak Siló lehetett. Gedeon, Isten megkérdezése nélkül mégis úgy döntött, hogy egy másik istentiszteleti helyet állít föl szülővárosában, Ofrában pontosan ott, ahol az Úr elégette ételáldozatát.

Amikor Gedeon elkérte katonáitól a meggyilkolt pogány katonáktól zsákmányolt arany fülbevalókat, ők örömmel odaadták. Egyéb díszeket és más holmikat is odaadtak neki az ellenségtől elvett dolgok közül, köztük a midiánita királyok által viselt bíbor köntösöket is.

Azoknak a királyi köntösöknek az anyagából és az aranyakból Gedeon egy efódot készített. Ez egy hosszú, mellényszerű ruhadarab volt, hasonló ahhoz, amit a főpap a Szenthelyen viselt. Még egy mellvért utánzatot is készített az efódra. 24-27.v.

Gedeon talán nem akarta, hogy az efódja tisztelnivaló bálvány legyen, de az izraeliták elkezdtek szentként gondolni rá. Holnap többet megtudunk a borzalmas következményekről, amik Gedeonnak abból a tettéből fakadtak, hogy elkészítette azt az efódot és mellvértet.

Alkalmazd a gyakorlatban: Mennyire elővigyázatosnak kell lennünk, hogy milyen példát mutatunk másoknak!

PÉNTEK

Ismét bálványimádás

A Szent Sátor Silóban állt, és az Úr azt mondta, hogy oda helyezte az Ő nevét. Jer 7:12. Ám Isten beleegyezésének keresése nélkül Gedeon egy másik istentiszteleti helyet állított fel szülővárosában, Ofrában. Még egy efódot és egy mellvértet is készített, amit az izraeliták szentként kezdtek tisztelni.

A Silóban folyó istentiszteleti formához nagyon hasonló szertartásrendet is felállított. Ez és a midiániták felett aratott győzelme népszerűvé tette őt és nagy tömegek Isten Szent sátra helyett az általa emelt helyre gyűltek istentiszteletre.

A Biblia szavai szerin ez az efód csapda lett Gedeon és családja számára. Bír 8:27. Ez azt jelenti, hogy tiltott istentiszteleti formára használták, ami elfordította őket Istentől anélkül, hogy ennek tudatában lettek volna.

Ez történt sok más ember életében is. Gedeon halála után a legtöbb, ha nem az összes ember, aki ide járt istentiszteletre, abbahagyta az Úr tiszteletét, helyette bálványokat imádtak.

Amikor Isten megkérte Gedeont, hogy mentse meg Izraelt a kegyetlen midiánitáktól, az első, amit tennie kellett, a bálványimádás megszüntetése volt, a szülővárosában álló bálványszobor és oltár lerombolásával. Az efód elkészítésével és a tiltott istentiszteleti forma bevezetésével szülővárosában azonban elfordította a népet az Úrtól vissza a bálványimádáshoz. Milyen szomorú!

Gedeon figyelmen kívül hagyta az Úr tervét a Szenthelyen történő istentiszteletről, és a saját terve szerint akarta tisztelni Őt. Az ő idejétől fogva sokan mások is így tettek, és napjainkban is sokan elhagyják Isten egyházát, hogy más módon dicsőítsenek. A Biblia azt mondja, hogy Gedeonnak ez a története a mi figyelmeztetésünkre őrződött meg. 2Kor 10:11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gedeon nem volt tisztában vele, hogy mekkora kárt okoz cselekedete, még jóval halála után is. Ó, mennyire elővigyázatosnak kell lennünk, nehogy szavaink, vagy tetteink elfordítsanak bárkit is az Úrtól!

 

 

Feladatok:

1.Állíts helyes sorrendbe a betűket!

PJABATÁN                         ________________________ (ahol Gedeont Jézus meglátogatta)

ÚABZ                                   ________________________ (amit Gedeon csépelt)

ABLÁ                                   ________________________ (a bálvány, amit Gedeon elpusztított)

RTÜK                                   ________________________ (ami a katonák jobb kezében volt)

ALÁFYK                              ________________________ (ami a katonák bal kezében volt)

AONTÁKAJ                         ________________________ (akikből 300 volt Gedeonnak)

ETÉVK                                ________________________ (a midiániták állatai)

ARPÁ                                  ________________________ (… kenyér egy álomban)

FRÜTYGAJPÚ                    ________________________ (amit Gedeon jel kérésére használt)

ÓFED                                  ________________________ (amit Gedeon a fülbevalókból készített)

 

2. Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket! Írd a számokat 1-8.-ig a vonalakra!

________  Gedeon jelet kért az Úrtól (gyapjúfürt).

________ Gedeon kihallgatta a midiánita férfi álmát.

________ Isten kiválasztotta Gedeont, hogy megmentse az izraelitákat a midiánitáktól.

________ Gedeon hadseregének létszáma 32ezerről 300 főre csökkent.

________ Gedeon ledöntötte Baál oltárát és Istennek épített egyet.

________ Gedeon felébresztette katonáit és három csoportra osztotta őket.

________ A midiániták egymást gyilkolva, rémülten menekültek.

________ Gedeon és 300 katonája bekerítették a midiániták táborát, összetörték cserépkorsóikat, megfújták a kürtjeiket és kiáltoztak.

 

3. Mit készített Gedeon, amit nem lett volna szabad megtennie? Húzd alá a helye válaszokat!

Frigyládát               efódot             mellvértet         gyertyatartót               egy másik istentiszteleti helyet

Isten utasította Gedeont ezek elkészítésére? _____________

4. Mi történt Gedeonnal élete vége felé annak következtében, hogy készített egy efódot?

__________________________________________________________________________