Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Haladás Kánaán felé

  2. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Menedékvárosok

(4Móz 35)

Mózes az alatt az idő alatt írta első könyvét és Jób könyvét, amikor Jetro juhait őrizte. Következő három könyve az után íródott, hogy az izraeliták elhagyták Egyiptomot.

Bibliánk ötödik könyvében Mózes az izraelitáknak szóló utolsó szavait írta le, mielőtt elhagyta volna őket. Emlékeztette őket az elmúlt negyven év történéseire a pusztaságban és megismételte Isten törvényeit, amelyeket nemzetük kormányzására adott nekik.

Az egész földet, amit Szihon királytól és Óg királytól hódítottak el Rúben és Gád törzse, valamint Manassé törzsének fele kapta. Manassé törzsének másik fele és a többi kilenc törzs a Jordán folyón való átkelés és Kánaán meghódítása után kapja majd meg földterületeit. 4Móz 34:1-3.; 13-15.

A léviták, akik az összes törzs papjai és lelki vezetői voltak 48 különleges várost kapnak majd lakóhelyül. Azok közül hatot menedékvárosnak fognak hívni, három-három lesz a folyó mindkét partján.

Mik voltak azok a menedékvárosok? Olyan városok voltak, ahová futva bemenekülhetett az, aki véletlenül megölt valakit. Majd kettő, vagy több tanú, akik látták az esetet, elmondta a népnek, amit láttak és a nép eldöntötte, hogy az illető bűnös-e, vagy véletlen haláleset történt.

Ha a vádlott bűnös volt, meg kellett halnia. Ha a halál baleset miatt következett be, ott a vádlott védve volt a bosszúállóktól, de csak akkor, ha a városban maradt a főpap haláláig.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Azok a városok Jézust jelképezték. 5Móz 33:27.; Zsolt 81:2. Mindnyájan bűnösök vagyunk, és megérdemeljük a halált. De Jézus elvette a bűneinket és meghalt helyettünk. Ha megbánjuk és Hozzá futunk, Ő megbocsájt nekünk és biztonságban leszünk egészen addig, amíg „Őbenne” maradunk.

Mivel a mi Főpapunk örökké él, Jézus betakar minket az Ő tökéletes életével, mintha soha nem követtünk volna el bűnt. És ha „Őbenne” maradunk, mi is örökké élhetünk. Milyen csodálatos!

HÉTFÖ

Egy új vezető

Mózes terveket készített Kánaán meghódítására és egy új vezető kiválasztására az izraeliták számára. Természetesen Isten volt az igazi vezetőjük, de szükségük volt valakire, aki elmondja nekik, mit akar tőlük Isten, és Mózes arra kérte Istent, hogy legyen  szíves jelölje ki a megfelelő embert. Kit választott Isten?  4Móz 27:15-19.

Mózes bizonyára megkönnyebbült, hogy hűséges segítője, Józsué lesz a következő vezető. Azt mondta neki és a népnek, hogy legyenek erősek és nagyon bátrak, mert semmitől sem kellett félniük, amíg bíznak Istenben és engedelmeskednek Neki, az igazi vezetőjüknek. 5Móz 31:6-7.

Istennek már volt egy különleges módszere arra, hogy akaratát a néppel közölje. Ugye emlékszünk az „urim”-ra és a „tummim”-ra, amit a főpap a mellvértjén (a hósenben) viselt?(2Móz 28:30.) Amikor Isten azt mondta:-”Igen.”- a jobboldali kő szép dicsfényben ragyogott; és ha Isten „Nem”-et mondott, a baloldali kő fénye elhomályosodott.

Így amikor a vezetők Eleázárt, a főpapot kérdezték, hogy mit kíván tőlük Isten, nem volt semmi kétség, hogy az Ő terveit követik. Az Úr időnként személyesen is beszélt vezetőivel. Az izraelitákhoz szóló búcsúbeszédében Mózes emlékeztette őket, hogy milyen csodálatosa módon vezette őket Isten. Annak ellenére, hogy oly sokszor az engedetlenséget választották és nem bíztak Benne, Ő még mindig szerette őket. Törvényeket és szabályokat adott nekik, amik a világ legjobb nemzetévé tehetik őket.

Mózes elismételte nekik a Tízparancsolatot, amit Isten mondott el a szüleiknek negyven évvel azelőtt a Sínai-hegynél.

Mózes figyelmeztette őket, hogy milyen szörnyű dolgok történhetnek velük, ha nem engedelmeskednek a Tízparancsolatnak. Az engedetlenségükkel Isten áldásai helyett nagyon sok bajt hozhatnak saját fejükre. Velünk is ez a helyzet.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért olyan fontos számunkra, hogy Isten figyelmeztetéseire és áldásaira emlékezzünk?

KEDD

Mózes utolsó útja

Mózes munkája véget ért. Az utolsó napon, amit a néppel töltött, elmondta nekik, mennyire szerette volna ő bevezetni őket Kánaánba. De nem tehette a bűne miatt, amikor megütötte a sziklát, ahelyett, hogy szólt volna hozzá. 5Móz 3:23-27.

Az izraeliták végignézték, ahogy kedves, türelmes vezetőjük visszatekintés nélkül elmegy tőlük. Egyedül és csöndben ment fel a Nébó-hegyre (Piszgá-nak is hívják), ahogy Isten utasította.

Az emberek szíve szomorúsággal és bűntudattal volt tele, amint Mózes után bámultak, amíg csak el nem tűnt a szemük elől. Tudták, hogy nincsen bocsánat a kő megütésének bűnére, de azt is tudták, hogy az ő folyamatos panaszkodásuk és vádolásuk nagyban hatással voltak arra, hogy Mózes elveszítette türelmét.

Mózes lelkében is sok emlék tolult fel amint végiggondolta hosszú életét, és azt hogy milyen hűségesen gondoskodott róla mindvégig Isten. Még mindig szomorú volt a szikla megütése miatt, és kérte Isten bocsánatát a Jézust képviselő szikla jelképének megrontásáért.

A kérdésével is:-”Hát ebből a kősziklából fakasszunk nektek vizet?”- okot adhatott a népnek, hogy azt higgyék, hogy ő és nem Isten a vezetőjük (4Móz 20:7-12.). De Isten ismét biztosította őt megbocsájtásáról.

A Nébó-hegy tetejéről Mózes messzire ellátott és körbetekinthette az Ígéret földjét. Isten csodálatos dolgot tett: megmutatta Mózesnek a jövőt egészen Jézus első eljöveteléig, sőt a második eljöveteléig is.

Látta az angyalok vezérelte csillagot Betlehem fölött, a csecsemő Jézust a jászolban, a pásztorokat és bölcseket. Látta, hogy Jézus tökéletes életet élt és látta, hogy Sátán milyen szörnyen kísértette Őt. Sírt látván, hogy az emberek milyen kegyetlenül bántak Vele, és amikor a halálát látta.

Utána azonban látta Jézust ismét felemelkedni és hirtelen meglátta magát is az angyalok felhőjében, akik azért jöttek, hogy feltámadása után visszavigyék Jézust a mennybe! Micsoda borzongató öröm!

SZERDA

Izgalmas vég

A Nébó-hegyen Isten látomást adott Mózesnek az Ígéret földjéről és a jövőről. Miután látta Jézus feltámadását és visszatérését a mennybe, azt is látta, ahogy a Jézusról szóló jó hír mindenfelé elterjed. Látta, hogy Sátán egyre keményebben dolgozik, hogy megnyerje a háborút, de azt is látta, ahogy Jézus egymás után nyeri a csatákat.

Mózes végignézte a jövőt egészen Jézus második eljöveteléig, amikor magával viszi népét a mennybe. Végül látta a gonoszok pusztulását – Sátánt és angyalait is beleértve -, és látta világunk újjáteremtését. Mennyire örült, hogy engedelmeskedett Istennek és az izraelitákat vezette, ahelyett, hogy király lett volna Egyiptomban!

Aztán a látomás elenyészett és Mózes, mint egy fáradt, megelégedett katona nyugodtan lefeküdt és álomba szenderült. Az Úr és az Ő angyalai eltemették Mózest. 5Móz:34:5-7.

Mózes azonban nem maradt túl sokáig a sírjában. Az Úr ment oda feltámasztani őt és Sátán és angyalai is ott voltak. Előtte még soha senki nem támadt fel, és Sátán mérges volt. „Mózes az én foglyom!”- mondta. ”Magának akarta a dicsőséget, ami egyedül Istent illeti, ez az, amiért engem kitiltottál a mennyből!”

Az Úr emlékeztethette volna Sátánt, hogy ő nem sajnálta, a mennyben elkövetett bűnét és nem bánta meg, mint Mózes; ehelyett azonban az Atya Istenre hagyta a választ. Júdás 9.

Gondoljunk csak bele! Mózes most a mennyben várja a napot, amelyen csatlakozunk hozzá a valódi Ígéret földjén!

Mit éreztek az izraeliták, amikor rádöbbentek, hogy Mózes többé nem lesz velük? 5Móz 34:8.

Nem maradtak azonban magukra az izraeliták. A felhőoszlop ott volt a Szent sátor fölött nappal és a tűzoszlop is éjjel. És a hűséges Józsué, akit az Úr választott következő vezetőjüknek szintén velük volt a táborban.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ugye örülsz, hogy Isten feltámasztja mindazokat, akik hűségesek voltak hozzá?

CSÜTÖRTÖK

Az új vezető

(Józsué 1; 2.)

Melyik könyv következik Bibliánkban Mózes ötödik könyve után? Ez a könyv természetesen az izraeliták következő vezetőjéről kapta nevét és Kánaán földjének elfoglalásáról szól.

Józsué volt Mózes első számú segítsége az elmúlt években, de annak ellenére, hogy erős volt és bátor, most aggódott. Mózes bátorította őt, de a nagy vezető most már nem volt ott. Mennyire értékelhette az Úr és a nép erős támogatását!  Olvassuk el, mit mondott Isten Józsuénak a következő igeversekben: Józs 1:1-3.; 5-9.

Az évnek abban az időszakában a Jordán folyó nagyon széles volt. Józsué nem tudta, hogyan kelhetnének át rajta, de mivel Isten mondta neki, hogy azt tegyék, tudta, hogy Ő majd talál módot rá. Milyen üzenetet küldött az egész tábornak? 10-11. v.

Mindenki kíváncsi lehetett, hogy mi fog történni, mit üzentek vissza Józsuénak?  16-18. v.

Jerikó városa csak néhány mérföldre volt a Jordán folyó túlsó partján. Hatalmas város volt nagyon erős kőfalakkal és kapukkal, és nagyon fontos volt, hogy az izraeliták először ezt hódítsák meg. Józsué úgy döntött, hogy előreküld két fiatal kémet, hogy titokban nézzék meg a várost és lakóit, mielőtt megtámadnák őket.

Jerikó lakói nagyon féltek, és amikor tudomást szereztek a kémekről, azonnal keresni kezdték őket. A kémek egy Ráháb nevű asszony házában tartózkodtak. Hogyan mentette meg őket az asszony, amikor nála is keresték a kémeket? Józs 2:1-6.

Ráháb pogány volt és nem tudta, hogy a hazugság rossz dolog. Sötétedéskor segített nekik biztonságban távozni. Előtte azonban még elmondta nekik, hogy mennyire fél mindenki a városban, és könyörgött nekik, hogy kíméljék meg az ő és családja életét, amikor az izraeliták elfoglalják a várost.

A kémek megígérték neki, hogy úgy lesz, ha az egész családja ott lesz a házában, és ha senkinek nem beszél a kémkedésükről. Olvassuk el a lenyűgöző történetet a 8-24. versekben!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért tudott Isten Józsuénak segíteni? Önmagában bízott, vagy Istenre hagyatkozott?

PÉNTEK

Átkelés a folyón

(Józsué 3; 4.)

Mikor a két izraelita kém biztonságban visszatért a táborba, elmesélték Józsuénak, hogy mennyire fél Jerikó lakossága. Józsué úgy döntött, hogy a Jordán folyóhoz közelebb vezeti a népet. Ott három nap múlva megtudták, hogy mit kell tenniük.

A Jordán folyó széles volt és abban az évszakban nagyon erős volt a sodrása. Az átkelésnél a papok mentek elől a Frigyládával és a nép kb. 800 méter távolságból követte őket.

Abban a pillanatban, amikor a papok beléptek a vízbe a nép csodát látott. A víz hirtelen visszahúzódott a Frigyládától és megállt, míg a másik oldalon tovább folyt széles, száraz folyómedret hagyva maga után. A papok továbbmentek a folyóágy közepéig és ott álltak, amíg az emberek ezrei átkeltek a nyugati partra.

Két és fél törzs már megkapta a maga földjét a Jordán folyó keleti partján, de megígérték, hogy ők is segítenek a nyugati parti földek elfoglalásában. Így majd negyvenezer harcosuk is átkelt a folyón.

Mielőtt a papok elhagyták volna a folyómedret, minden törzsből odament egy ember és egy-egy nagy kődarabot vittek magukkal onnan Gilgálba, a táborukba.

Józsué emlékül állította azokat a köveket, hogy emlékeztessék az eljövendő generációkat arra, hogy Izrael Istene most is olyan hatalmas, mint amikor a Vörös-tengert kettéválasztotta negyven évvel azelőtt.

Amint a Frigyládát hordozó papok átértek a nyugati partra, a víz sietve visszatért medrébe és túláradva azon ismét úgy folyt, mint előtte.

Azután, ami aznap történt, a nép még inkább elismerte Józsuét. Tudták, hogy Isten jó vezetőt választott. Olvassunk erről és arról is, hogy mit éreztek a folyó nyugati parti pogány királyai az aznap történtekkel kapcsolatban. Józs 4:14; 5:1.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az izraeliták 12 darab követ vittek magukkal a folyóból emlékeztetőül arra a napra. Nekünk is találnunk kell módot arra, hogy Isten segítségére emlékezzünk, és beszélnünk kell róla másoknak! Luk 8:39.

 

 

Feladatok:

1.    Az első emberek, akik a Jordán folyó Isten által készített száraz medrébe léptek……………………….

2.    Áron fia, aki a főpap volt, amikor az izraeliták Kánaán földjéhez értek…………………………...........

3.    A hegy neve, ahol Mózes meghalt…………………………………………………………………………

4.    Az első város, amit az izraeliták Kánaánban elfoglaltak…………………………………………………

5.    A könyv, amely Mózes izraelitákhoz szóló búcsúbeszédét tartalmazza……………………………………

6.    A kő, amelynek ragyogásával Isten az „Igen” választ adta………………………………………………..

7.    Az ember, aki a Biblia első öt könyvét írta……………………………………………………………......

8.    Az asszony, aki elrejtette házában az izraelita kémeket Jerikóban…………………………………………

9.    A folyó, amin az izraeliták átkeltek, hogy Kánaánba érjenek………………………………………………

10.  Izrael valódi vezetője……………………………………………………………………………………….

11.  A kő, amelynek elhomályosításával Isten a „Nem” válasz adta……………………………………………..

12.  Így neveztek hatot a léviták városai közül…………………………………………………………………..

13.  A föld neve, amelyet Isten Ábrahám leszármazottainak ígért………………………………………………

14.  A kémek száma, akiket Józsué Jerikóba küldött……………………………………………………………

15.  Az ember, aki Mózes halála után az izraeliták vezetője lett…………………………………………………

16.  Amit Mózes elismételt az izraelitáknak, mielőtt meghalt……………………………………………………..