Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hit által gyözedelmeskedve

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Józsué mennyei látogatója

(Józs 5:10 - 6:5.)

Az izraeliták Gilgálban ünnepelték a Húsvétot miután átkeltek a Jordán folyón. Az a nap pontosan negyven évvel az első Páskájuk, Egyiptom elhagyásának éjszakája után volt. Meg kellett emlékezniük a sok csodáról, amit Isten tett a rabszolgasorból való szabadulásukért. A pászka után megszűnt a manna-hullás. Nem volt rá szükségük többé, mert már Kánaán földjének terméseit ehették.

Hitük következő próbája Jerikó városának bevétele lesz. Egy nap Józsué erről imádkozott a gonosz város falainál. Látta milyen magasak és erősek azok a falak, és tudta, hogy hadseregük is nagyon erős. Hogyan kell megtámadnia?

Váratlanul egy magas katona jelent meg előtte kivont karddal, mintha harcra készülne. Józsué meghajolt előtte és arccal a földre borult. „Közülünk való vagy, vagy az ellenségeink közül?” – kérdezte merészen. Mit válaszolt a katona? Józs 5:13-15.

Gondoljunk csak bele! Az Úr személyesen jött el, hogy megmondja Józsuénak, mit tegyenek. Az utasításai a lehető legfurcsább módját mutatták be egy csata megnyerésének, amit bárki is elképzelhet. Józsué azonban egy percig sem kételkedett, hogy Jerikó elpusztul, ha pontosan követik, amit Isten mondott.

Az izraeliták bizonyára meghökkentek, amikor Józsué elmondta nekik Isten tervét. Hat napon át, naponta egyszer fegyveres katonák által vezetett menetnek kellet Jerikót megkerülnie. A katonák mögött hét papnak kellett menetelnie trombitáikkal, és még több papnak kellett őket követnie a szent Frigyládát hordozva. Katonákból álló hátvédnek kellet a menetet zárnia. A furcsa menetnek csönden kellett Jerikó körül menetelnie, utána vissza kellet térniük a táborba. Csak a folyamatos trombitaszó és a menetelés zaja hallatszott.

A hetedik nap más lesz. A menetnek pirkadatkor kell indulnia, és nem csak egyszer, hanem hétszer kell megkerülniük a várost. Mi történik majd azon a napon? Józs 6:4-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen különös haditerv! Semmi kétség, ha Isten kér meg valamire, bízhatunk benne, hogy az a helyes cselekedet.

HÉTFÖ

Rémült lakosság

(Józs 6:6-14.)

Isten nagyon különös utasításokat adott Jerikó bevételére. A város lakói természetesen még nem tudtak erről. Számukra elképzelhetetlennek tűnt, hogy akár a legerősebb hadsereg is bejusson a városba.

Ám nem tudták elfelejteni, amit Isten tett Egyiptomban és a Vörös-tengernél. Azt sem tudták elfelejteni, hogy Izrael csatát nyert Szihon és Óg ellen, és a csodát sem, ahogy a Jordán folyón átkeltek.

Mikor az első napon az izraelita menet körbejárta Jerikót az őrszemek jelentettek mindent, amit láttak. Az emberek megrémültek a kürtszó hegyekről visszhangzó hangjai hallatán.

Ráháb gyorsan a vastag falban lévő otthonába vitte az egész családját és ellenőrizte, hogy a vörös zsinór az ablakában lóg-e, ahogy azt az izraelita kémeknek megígérte.

Az emberek egyre jobban aggódtak, amikor a menet napról napra körbejárta a várost. Mit jelenthet ez az egész?

Isten sok-sok évet adott a kánaánitáknak, hogy Őt válasszák, elismerjék és szolgálják Őt, de ők visszautasították ezt. Akárcsak a fáraó, minden egyes jelnél, amit az Ő hatalmáról hallottak, egyre makacsabbak lettek. Néhányuk meg volt győződve róla, hogy Ő az igaz Isten, de nem akartak a különbözni a többiektől és nem volt elég bátorságuk változtatni.

Ráháb és családja kivételével káromolták Istent és folytatták a tisztességtelen és szörnyű dolgok művelését más isteneik imádása során.

A hetedik napon az izraelita menet még korábban indult, mint előtte. Ezúttal újra és újra megkerülték a várost. A falakon belül az emberek nagyon féltek, ahogy hallgatták a trombitaszót és a menetelők lábdobogását.

A hetedik körbejárás után a menet hirtelen megállt. Néma csönd lett. A város lakói félelemmel telve várták, hogy mi következik. Az izraeliták tudták, hogy amit Isten kijelentett, az meg fog történni, akárcsak a hatalmas angyalok, akik buzgón várakoztak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten minden egyes napon ad nekünk választási lehetőséget, hogy Őt szolgáljuk. Te mit választasz?

KEDD

Egy csodálatos győzelem

(Józs 6:16 - 7:9.)

A Jerikó körüli menetelés hetedik napja volt, és a menet már hétszer megkerülte várost. Amikor megálltak, egy rövid időre teljes csend lett.

Aztán a kürtök teljes erőből zengtek, az összes ember felkiáltott és rázkódott a föld. Az erős falak kibillentek, megrepedeztek és leomlottak. Kivéve azt a részt, ahol a vörös zsinór volt az ablakba függesztve a városfalba épített lakásban. Az izraeliták azonnal azt tették, amire utasították őket. Józs 6:20-25.

Jerikó összes lakosa közül csak Ráháb és a családja maradt életben. Elfogadta, hogy Izrael Istene az igaz Isten. Később összeházasodott egy izraelitával és Jézus emberi őseinek egyike lett. (Mt 1:5-16.)

Jerikóban sok templom, gazdag palota és más országokból származó kincsekkel teli hely volt.  Isten azt mondta, hogy abban a gonosz városban mindent el kell égetni. Csak a fémből készült tárgyakat nem kellett elégetni, az arany, ezüst, réz és bronztárgyakat kellett megmenteni és az Úr házának kincsei közé vinni. Ez az Úr győzelme volt és az összes dicsőség Őt illette.

Egyetlen katona, Ákán kivételével mindenki engedelmeskedett ennek a parancsnak. Kapzsiságot táplált szívében és az szárba szökkenve oda vezetett, hogy elcsent és sátrába rejtett dolgokat. Nagy sietve gödröt ásott a sátrában és oda rejtette a lopott holmit. Lehet, hogy a családja is segített neki. „Senki sem fogja megtudni.” mondogatták maguknak.

Jereikó lerombolása után Józsué úgy gondolta, hogy a következő lépés egy közeli kisváros, Aj meghódítása. Kémeket küldött, hogy mérjék föl az erőviszonyokat. Milyen jelentéssel tértek vissza a kémek? Józs 7.3.

A kémek jelentésére hagyatkozva Józsué úgy döntött, hogy háromezer katonával könnyedén beveszik, Aj városát. Körülbelül annyian mentek oda a gyors és biztos győzelem tudatában.

Hogy megdöbbentek, amikor Aj férfiai rájuk rontottak és elkergették őket, sőt  harminchatot meg is öltek katonáik közül. Józsué és Izrael vénei le voltak sújtva. 4-6. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Eszedbe jut valami nagyon fontos dolog, amit Józsué nem tett meg?

SZERDA

Egy ember bűne

(Józs 7:10 - 8:29.)

Az izraeliták nagyon önteltek lettek Jerikó városának oly könnyű elpusztítása után. Hamar elfelejtették, hogy minden győzelmük Isten hatalmától függ.

Még Józsué is elfelejtette megkérdezni Tőle, hogy Aj városa-e a következő, amit be kell venniük. Ő még nem tudott Ákán tettéről és arról, hogy Isten nem tudja megáldani egyetlen további tervüket sem, amíg az engedetlen tolvajt meg nem büntették.

Józsué és a vének szörnyen érezték magukat az Aj-nál történtek miatt. Mit gondol most Kánaán többi népe Izrael hatalmas Istenéről és az Ő különleges népéről? Mit mondott neki Isten, amikor Józsué erről imádkozott? Józs 7:10-13.

Anélkül, hogy a Sátán elleni háború győztes oldalára álltak volna, nem volt semmi remény az izraeliták számára, hogy elfoglalják Kánaán gyönyörű földjét. A hit és az engedelmesség mindig együtt jár.  Ákán engedetlen volt Istennel szemben, mégis azt gondolta, hogy minden rendben lesz. Veszteséget és szégyent hozott Isten egész népére.

Isten elmondta Józsuénak, hogyan találja meg a tolvajt, akinek a bűne olyan sok bajt okozott. Isten leleplezte először a törzsét, a nagycsaládját, a háznépét, végül magát a bűnöst.

Mikor Isten Júda törzsét jelölte meg, Ákán bizonyára aggódott, mert ő is annak a törzsnek tagja volt. Aztán lépésről lépésre Isten választásai egyre közelebb kerültek az ő családjához. Isten adott időt Ákánnak, hogy megbánja és bevallja, de ő nem tette. Végül Ákán nevére esett a választás. Mit mondott neki Józsué, és ő mit válaszolt? 19-21. v.

Ákán ellenszegült Istennek azzal, hogy az aranyat, ezüstöt és a szép köntöst ellopta, holott Isten megparancsolta a népnek, hogy semmit ne zsákmányoljanak Jerikóból a maguk számára. Ezért ő és az egész családja életét vesztette itt a földön és az örökkévalóságban is. Az engedetlenség soha nem kifizetődő!

Most, hogy elrendezték a bűnt a táborban, Isten elmondta Józsuénak, hogyan hódítsa meg Aj városát. Ez alkalommal a katonáknak a város mögött kellett lesben állniuk. Más katonák a város közelébe meneteltek, és amikor Aj serege kijött a városból, hogy ismét elkergessék őket, az izraelitáknak el kellett futniuk, mintha ijedten menekülnének.

Akkor az Aj mögött rejtőző katonáknak be kellett sietniük a városba és felégetni azt. Olvassuk el a történet végét a következő igeversekben: Józs 8:21-22.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Látod már, milyen veszélye a kapzsiság? Luk 12:15.

CSÜTÖRTÖK

Áldások és átkok - 1.

Isten terve Aj városának elfoglalására tökéletesen bevált, és ezúttal a katonák bármit elvihettek a városból, amit használni tudtak, az állatokat is beleértve.

Most mindenki égett a vágytól, hogy elpusztítsa a gonosz kánaánitákat és letelepedhessen az Ígéret földjén. Amint Mózes előre elmondta Józsuénak, letelepedésük előtt egy különleges gyűlést kellett tartaniuk Kánaán egyik legszebb helyén a Sikem völgyben, amely két hegy között, Ébál és Garizim között terült el.

Sikem különleges helyet foglalt el az izraeliták történetében. Ott építette Ábrahám az első oltárt, amikor Kánaánba érkezett. Ott élt Jákob és ott ásott kutat, ott ásta el a háztartásának bálványait és ékszereit egy tölgyfa alatt.

Ám Sikem körbe volt véve gonosz kánaánita városokkal, amelyek lakói nem akarták, hogy az izraeliták birtokba vegyék az országukat. Ez megijeszthette volna az izraelitákat, de ők bíztak Isten ígéretében, hogy megvédi őket. És Isten félelmet ültetett a kánaániták szívébe, egyikük sem állt ki az izraeliták ellen harcolni.

A Józsué által kijelölt időben az izraeliták mindnyájan ott voltak Sikemben, nemcsak a férfiak, hanem a nők és a gyermekek is. Józsué mindent tökéletesen megszervezett.

Egy meszelt kövekből álló oltár már felépült az Ébál-hegyen, amit az átkok hegyének hívtak. Az emlékműre Józsué felírta úgy a Tízparancsolatot, mint az összes törvényt, amit Isten Mózesnek adott nemzetük kormányzására. Az emlékmű mögött volt egy oltár az áldozatok bemutatására. 5Móz 27:1-8.

A völgy túloldalán álló Garizim-hegyet az áldások hegyének nevezték. Miért hívták így? Miért nevezték az Ébál-hegyet az átkok hegyének? Miért azt a hegyet választotta ki Isten arra, hogy ott építsenek emlékművet a Tízparancsolat feliratával? És miért volt ott az az áldozati oltár? Holnap megtudjuk az okát.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Akárcsak az izraelitáknak, nekünk is gyakran kell emlékeznünk, és fogadalmunkat megújítani, hogy hűségesek legyünk Istenhez.

PÉNTEK

Áldások és átkok - 2.

Az emlékmű, a Tízparancsolat feliratával az Ébál-hegyen helyezkedett el. Azért volt ott, hogy emlékeztesse az izraelitákat, hogy a Törvény iránti engedetlenség hozta világunkba a bűn, a szomorúság és a halál átkát. Ezért volt az az emlékmű az átkok hegyén. Az áldozati oltár szintén az Ébál-hegyen volt. A bárányáldozat aznap arra emlékeztette őket, hogy Jézus magára fogja venni a Törvény iránti engedetlenségük bűnének átkát. Ezért volt az oltár is az átkok hegyén. Gal 3:13.

Az izraeliták hat törzse az Ébál-hegyen állt, és hat a Garizim-hegyen. A Frigyládát a két hegy közötti gyönyörű zöld Sikem-völgybe vitték és Józsué ott állt mellette. Majd egy kürtzengés jelére mindenki teljesen elcsöndesedett.

Mindenki hallotta Józsué szavait. Először felolvasta a gyönyörű áldást, amit Isten az izraelitáknak ad, ha engedelmeskednek a Tízparancsolatnak. Minden egye áldás végén a Garizim-hegyen álló emberek „Ámen”-t mondtak ezzel jelezve, hogy megértették és elfogadták, amit Isten mondott.

Aztán Józsué felolvasta rettenetes átkokat, amik a népet sújtják, ha nem engedelmeskednek a Tízparancsolatnak. Az engedetlenség a különleges utasításnak, hogy erős nemzetet építsenek, szintén bajt hoz rájuk. Azáltal leselkedik a legnagyobb veszély rájuk, ha utánozzák a körülöttük élő népek pogány szokásait. Minden egyes átok után az Ébál-hegyen álló nép mondott”Ámen”-t.

Sok elgondolkodnivalójuk volt az izraelitáknak, amint visszatértek Gilgálbeli táborukba. Isten biztonságban vezette őket az ellenséges ország területén, és megőrizte táborukat, amíg távol voltak.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten ismét biztosította az izraelitákat, hogy bízhatnak Őbenne, miközben folytatják Kánaán elfoglalását. Biztonságban és boldogságban élhetnek, ha továbbra is azt választják, hogy bíznak Benne és engedelmeskednek Neki.

 

 

Feladatok:

1. Az izraeliták meghatározott rend szerin meneteltek Jerikó körül. Írd a sorszámokat (1.-4.-ig) a vonalakra!

------------- hét pap a kürtökkel

------------- fegyveres katonák

------------- papok a Frigyládát hordozva

------------- az izraelita hadsereg

2. Igaz, vagy hamis?

I/H  Ákán bevallotta bűnét, amikor Júda törzsére esett a választás.

I/H Ákán bevallotta bűnét, amikor nemzetségére,Zerah családjára esett a választás.

I/H Ákán bevallotta bűnét, amikor Zabdi házára esett a sors.

I/H Ákán bevallotta bűnét, amikor apjára, karmira esett a választás.

I/H Ákán bevallotta bűnét, amikor közvetlenül szembesítették vele.

3. Írd a vonalra, hogy áldás, vagy átok száll az izraelitákra, akik a következő dolgokat teszik. Az igehelyek Mózes ötödik könyvében szerepelnek.

------------- Teljesen engedelmeskednek Istennek. (5Móz 28:1-2.)

------------- Nem tisztelik szüleiket. (5Móz 27:16)

------------- Tévútra vezet egy vakot. (5Móz 27:18)

------------- Ajándékot fogad el egy ártatlan lélek véréért. (5Móz 27:25)

------------- Titokban bálványt készít. (5Móz 27:15)

------------- Gondosan megtartja Isten minden törvényét. (5Móz 28:1-2.)

4. Írd a hegyek ábrái alá a vonalra, hogy az ÁLDÁS, vagy az ÁTOK hegyét ábrázolják!

Írj egy F betűt, oda, ahol a Frigyláda állt!

Írj egy O betűt oda, ahol az áldozati oltár állt!

Írj egy J betűt oda, ahol Józsué állt!

Írd az ÁLDÁSOK szót oda, ahol az a hat törzs állt, akik az áldások felolvasása után mondtak Áment! 

Írd az ÁTKOK szót oda, ahol azok a törzsek álltak, akik az átkok felolvasása után mondtak Áment!

Írj egy T betűt oda, ahol az emlékmű állt a Tízparancsolat feliratával!

 

-----------    -----------    -----------

-----------    -----------    -----------

Sikem-völgye

 

Ebál-hegy

----------hegye

 

Garizim-hegy

-----------hegye