Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten áldásait gyüjtögetve

  7. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Családi veszteség

(Rúth 1:1-9.)

Ezen a héten megnyitjuk Bibliánk következő könyvét. A címe Ruth könyve, ami egy így nevezett fiatal nő rövid, de nagyon érdekes történetét mondja el nekünk.

Nem tudjuk, hogy pontosan mikor íródott ez a rövid könyv, csak annyit tudunk, hogy a történet szereplői abban az időben éltek, amikor Izraelben a bírák voltak a vezetők. A férfit Eliméleknek hívták, feleségét pedig Naominak. Két fiuk volt, Mahlon és Kiljon. Betlehemben volt az otthonuk, ahol majd évszázadokkal később Jézus megszületik.

Nem volt elég eső abban az országrészben, ahol laktak, ezért nem tudtak elegendő élelmet termeszteni. Ezért Elimélek családja úgy döntött, hogy a közeli Moáb földjére költöznek, ahol bőségesen juthatnak élelemez.

Miután letelepedtek Moáb földjén, Elimélek megbetegedett és meghalt. Így Naomi egyedül maradt két fiával, akik moábita lányokat vettek feleségül Orpát, és Ruthot. Naomi szerette a menyeit, és azok is szerették őt. Amikor Naomi mindkét fia is meghalt, a három nő teljesen magára maradt, minden támogatás nélkül.

Tíz év telt el azóta, hogy Naomi családja elhagyta Betlehemet. Mikor hallott arról, hogy ott már megszűnt az éhínség, és Isten megáldotta a vidéket, Naomi úgy döntött, hogy hazamegy szülővárosába. Hogyan döntött Orpá és Ruth, amikor Naomi elmondta nekik, mire készül? Ruth 1:6-7.

Gyaloglás közben Naomi menyeiről gondolkodott. Úgy érezte, nem lenne jó nekik, ha vele mennének. Egy idegen országban családjuktól és barátaiktól elszakadva, addigi életformájuktól teljesen eltérő szokásokat kellene megszokniuk.

Ráadásul mindketten elég fiatalok voltak még ahhoz, hogy újra férjhez menjenek, és azt a saját országukban könnyebben megtehetik. De amikor Naomi beszélt nekik gondolatairól, mindketten könnyeztek és nem akarták elhagyni őt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz könnyű lehetett Naominak, amikor a férje és mindkét fia is meghalt? Talán Jób történetéből és a feltámadás ígéretéből merített bátorságot. Jób 19:25-27.

HÉTFÖ

A hazatérés

(Rúth 1:10 - 2:3.)

Amint Betlehem, Naomi szülővárosa felé gyalogoltak, ő azt mondta menyeinek, hogy menjenek vissza szülőföldjükre Moábba.

„Elég fiatalok vagytok még, hogy újra férjhez menjetek.” – emlékeztette őket. „A családotokkal és a barátaikkal lesztek.” Mit válaszolt a két fiatal nő? Ruth 1:9-10.

Orpá végül úgy döntött, hogy ő visszamegy Moáb földjére. Mikor könnyek között távozott, Ruth Naomiba kapaszkodott és ragaszkodott hozzá, hogy soha nem hagyja el őt. Naomi meggyőződött róla, hogy menye őszinte és bizonyára jobban érezte magát, ahogy együtt folytatták útjukat. Olvassuk el a hűséges szeretet szavait, amiket Ruth mondott Naominak. 14-18. v.

Betlehemben Naomi barátai örültek az érkezésének és a hír gyorsan tovaterjedt: „Naomi visszajött!” Mindenki nagyon örült és együttérző volt. Elimélek és a fiaik természetesen nem voltak velük, és Naomi az üdvözléseket fogadva azt mondta barátainak, hogy már nem érzi magát többé Naominak, hanem a Mára jobb név lesz neki ezután.

A Naomi név azt jelenti, hogy „kellemes”, a Mára pedig azt, hogy „keserű”. Naomi , annak ellenére, hogy éhínség idején távoztak, „teljesen” hagyta el Betlehemet, és az „üresség” érzésével tért haza, annak ellenére, hogy mostanra már volt elegendő ennivaló a hazájában. Elveszítette az egész családját a tíz év során, amióta Betlehemet elhagyták.

Mikor megérkeztek éppen az árpa aratásának ideje volt a Betlehem körüli földeken. Ruth engedélyt kért Naomitól, hogy elhullott kalászokat szedegethessen az aratók után, hogy legyen mit enniük. Ezt hívták böngészésnek, vagy tallózásnak. Naomi örömmel megengedte neki. Naomi barátai örültek, hogy Ruth olyan volt vele, mintha a saját lánya lenne. Őszintén szerette az anyósát és minden tőle telhetőt megtett, hogy gondoskodjon róla.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te is felajánlod a segítségedet, ahogyan Ruth tette, nem várva, hogy megkérjenek rá?

KEDD

Böngészés

(Rúth 2:1-18.)

Izraelben megengedték a böngészőknek, hogy kövessék az aratókat és felszedegessék az elhullajtott kalászokat. Valójában az aratók szándékosan hagytak elhullajtott magokat földjeik szélén és gyakran szándékosan hagytak el kalászokat is. Azért tették ezt, hogy a szegények élelmet gyűjthessenek családjuknak. 3Móz 23:22.

Naomi megengedte Ruthnak, hogy az aratókat kövesse és az elhullajtott kalászokat összeszedegesse utánuk. Kinek a földjén böngészett, az első napon? Mit tudunk a föld gazdájáról? Ruth 2:1-3.

Később, napközben Boáz kiment földjére és üdvözölte a munkásait. „Az Úr legyen veletek!”- mondta, és ők udvariasan így válaszoltak: „Áldjon meg téged az Úr!” Ezután a tallózó idegen felől érdeklődött. Elmondták neki, hogy ő az a fiatal nő, aki Naomival jött Moáb földjéről, és hogy egész reggel dolgozott.

Boáz időt fordított rá, hogy kedvesen beszélgessen Ruthtal. Azt mondta neki, hogy ezen a földön folytassa a tallózást és maradjon az ő munkásnői közelében. Férfi szolgálóinak is meghagyta, hogy ne bántsák őt. És ha megszomjazik, az ő víztartályukból igyon.

Ruth nagyon hálás volt, de nem értette, hogy miért fordít ilyen kedves figyelmet rá Boáz. Mit mondott neki a férfi, amikor ő megkérdezte ezt tőle? 10-03.v.

Ebédidőben Boáz meghívta Ruthot, hogy csatlakozzon a munkásaihoz. Ebéd után, amikor Ruth visszament dolgozni, Boáz különleges utasításokat adott munkásainak, hogy segítsenek a nőnek.

Ruth egész nap keményen dolgozott. Miután kicsépelte a szemeket a kalászokból, amit tallózott csaknem fél véka árpa lett belőle. Mennyire fog Naomi örülni! Alig várta, hogy elmondhassa neki mi történt vele böngészése első napján és odaadja neki az eledelt, amit az ebédjéből tett félre.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten népének mindig különös figyelmet kell fordítania a szegényekre. Soha nem szabad becsapnunk azokat, akiknek a segítségünkre van szükségük.

SZERDA

Istentől megáldva

(Rúth 2:19-23.)

Ahogy menye beszámolóját hallgatta a tallózással töltött első napjáról, Naomi biztos volt benne, hogy nem csak úgy véletlenül keveredett aznap Boáz földjére, hanem Isten vezette oda.

Ruth az árpaaratás idején végig együtt dolgozott a többi böngészővel Boáz földjén, és még a búzaaratás idején is. Minden nap szorgalmasan gyűjtögetett a többiekkel a Boáz tulajdonában lévő földeken.

Ruth és Naomi mindketten hálásak voltak Boáz és munkásai kedves figyelméért, amit Ruth felé mutattak és a gabonáért, amit hazavitt. Valószínűleg elég lesz nekik a következő aratásig.

Mit gondolsz, gabonatallózás közben rájött Ruth, hogy Izrael csodálatos Istene az, aki megáldotta őt? Egyre többet és többet tanulhatott Róla.

Míg Ruth a földeken gyűjtögetett, Naomi Isten Izraelnek adott törvényein elmélkedett. A törvény azt mondta, hogy a földet, amely eredetileg egy család tulajdonában volt, abban a családban kell tartani 3Móz 25:23.

Ha a földet adósság miatt el kell adniuk, annak visszaválthatónak kell lennie (ami visszavásárlást jelent) és vissza kell adni az eredeti család leszármazottainak.

Ha a föld tulajdonosa meghalt és nem hagyott hátra fiúörököst, akkor a legközelebbi rokona válthatja vissza, ha feleségül veszi a halott tulajdonos özvegyét és a földet a házasságukból származó elsőszülött fiúnak adja. 5Móz 25:5-6.

Naomi családja mutatja meg, hogyan működött ez a törvény a gyakorlatban. Elimélek és fiai meghaltak és Naomi eladta a földjüket. Ő már idős volt ahhoz, hogy férjhez menjen, és másik fiút szüljön, aki majd gondozza a földet, ha ő meghal. Azonban ha Rut házasodik össze Elimélek közeli rokonával, vagy vérrokonával, ő visszaválthatja a földet és a fiuk fogja azt örökölni és a családban tartani az utódai számára. 3Móz 25:25.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten bölcs törvényt adott Izraelnek a szegények védelmére és annak biztosítására, hogy mindenkinek legyen hol laknia. Ő még ma is gondot visel rólunk? Mt 6:25-33.

CSÜTÖRTÖK

A szérűskert

(Rúth 3.)

Amint Naomi Ruth jövőjén gondolkodott és imádkozott érte, egyre biztosabb lett benne, hogy Boázhoz kell mennie feleségül. Nemcsak azért, mert gazdag rokon volt, aki visszaválthatta a földjüket, hanem mert kedves, jó ember volt, aki gondját viselhetné a drága Ruthnak és boldoggá tehetné őt.

Mire az aratás napjai elmúltak azon a nyáron Naomi tudta, hogy nem várhat már sokáig, el kell mondania Ruthnak, hogy mit gondolt ki. Addig akart beszélni vele, amíg még Boáz a gabonájával dolgozott.

Egyszer megtudta, hogy Boáz aznap éjjel a szérűskertben fog dolgozni, ezért elmondta tervét Ruthnak és azt is, hogy miként hozzák azt Boáz tudomására. Ez nagyon különbözött a mi mai gyakorlatunktól, de akkoriban ez volt a megfelelő módja az ilyen kérések előterjesztésének. Ruthnak nagyon furcsának tűnhetett Naomi terve miközben anyósa elmondta neki, hogy mit tegyen, de belegyezett, hogy követi anyósa utasításait. Ruth 3:1-7.

Az éjszaka közepén, amikor Boáz kinyújtózkodott, valamit érzett a lábainál.

„Ki vagy?” – suttogta.

„Ruth vagyok, a te szolgálóleányod”- válaszolta ő szintén suttogva. „Vedd a szolgálódat a szárnyaid alá, mert te vagy a legközelebbi vérrokon.”

Boáz tudta, hogy mire gondol. A „szárnyai alá venni Ruthot azt jelentette, hogy ő és Naomi azt akarják, hogy Boáz legyen az ő „visszaváltójuk” azáltal, hogy feleségül veszi Ruthot. Ez volt a szokásos módja megtudni, hogy ő hajlandó-e.

Boáz tudta, hogy Ruth szép fiatalasszony, aki fiatalabb férfihoz is hozzámehetne. De ő azt választotta, hogy hűséges volt Naomihoz, hűséges volt hozzá és Istenéhez. Olvassuk el suttogó beszélgetésük folytatását a 10-15. igeversekben!

Naomi valószínűleg nem sokat aludt azon az éjszakán, és amikor Ruth reggel hazajött és elmesélte neki, hogy mi történt, semmi kétsége nem volt, hogy Boáz gondoskodni fog kívánságaikról és szükségleteikről. Bizonyára imádkoztak is, hogy az a közelebbi rokon ne akarjon az ő „megváltójuk” lenni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Naomi olyan volt Ruthnak, mint egy igazi édesanya és Ruth olyan volt, mint egy kedves engedelmes leány. Melyik parancsolatnak engedelmeskedett?

PÉNTEK

A vérrokon - megváltó

(Rúth 4.)

Naominak igaza volt, Boáz segített nekik. Másnap reggel magához hívta azt a legközelebbi rokont és tizet a város vénei közül és elmondta nekik Naomi igényét. A másik rokon azonnal azt felelte, hogy ő megváltja a földet. Ám mit tett, amikor Boáz elmondta neki, hogy még mivel jár a dolog? Ruth 4:5-6.

Isten mindent elvégzett, és a szokásos módon megpecsételték az egyezséget. A vének és a többiek, akik ott figyeltek mind tanúsították, hogy Boáz megváltotta a földet és feleségül vette Ruthot. Áldásukat is hozzátették. 7-11. v.

Boáz és Ruth összeházasodtak és az első baba születése után Naomi boldog nagymama lett. A szomszédasszonyok együtt örvendeztek vele és a csecsemőt Óbédnak nevezték el. Egyikük sem tudta, hogy ő lesz Dávid király nagyapja és Jézus egyik őse.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten uralmat adott Ádámnak és Évának az egész föld fölött. 1Móz 1:28. De ők elveszítették ezt az uralmat, mert Sátánnak engedelmeskedek és az ő szolgálóivá lettek. Róm 6:16. Csak egy mód volt rá, hogy visszakapják uralmukat és a szabadságukat. Ahogy Naominak és Ruthnak, nekik is egy közeli vérrokonra volt szükségük, aki a Megváltójuk lesz.

Tudjuk, hogy ez a közeli rokon Jézus. Egy lett közülünk – valódi emberi lény – hogy igazi vérrokonunk legyen. Azt is mondta, hogy aki Isten akaratát cselekszi az az Ő fivére és nővére. Márk 3:35.

Az ár, amit megváltásunkért fizetett, az, amivel mi tartozunk bűneink óriási adósságáért és Ő elszenvedte a szörnyű örök halált, ami t ezek a bűnök okoznak. 1Péter 1:18-19.

És ez nem minden! Jézus halála megváltotta az elveszett birodalmat – világunkat. Sátán igényt tartott rá amióta csak Ádám és Éva bűnbe esett Luk 4:6., és igényt tart rá ma is emberi képviselőin keresztül.

A világot azonban Isten kormányozza Dán 4:32., és a háború végén az uralom elvétetik Sátántól és emberi követeitől és Jézus megváltottainak adatik. Akkor világunk új lesz és tökéletes, egy birodalom, amely soha el nem veszik többé. Dán 7:26-27.

 

 

Feladatok:

1. Naomi férje___________________________________________________________ (1:2)

2. Az a gabonaféle, amit Ruth másodszorra böngészett___________________________ (2:23)

3. Orpá férje_____________________________________________________  (1:2;4,4; 4:10)

4. A gabona, amit Ruth először tallózott_______________________________________  (2:23)

5. Moábita nő, aki Isten követője lett__________________________________________ (1.16)

6. Elimélek és Naomi szülővárosa_____________________________________________(1:1)

7. Ruth első férje_________________________________________________________ (4:10)

8. Ruth hazája____________________________________________________________ (1:4)

9. Naomi menye, aki visszatért Moáb földjére____________________________________  (1:4)

10.Boáz és Ruth első fia___________________________________________________  (4:21)

11.Ruth dédunokája_______________________________________________________ (4:22)

12.Ruth „megváltója”______________________________________________________ (4:7-9)

13.Ruth anyósa__________________________________________________________  (1:22)