Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A többiek útját választva

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Olyanná szeretnék válni, mint a többiek

(1Sám 8:1-20.)

Sámuel egyre idősebb lett és két fia segített neki Izrael bírájaként ellátott felelősségteljes munkájában. Nem tudott róla, hogy fiai rossz dolgokat tettek, ezért nagyon szomorú lett, amikor Izrael véneitől megtudta, gyermekei hűtlenek voltak. Még rosszabbul érezte magát, amikor Izrael vénei azzal a kéréssel álltak elő, hogy királyt akarnak az ország élére, amint az más nemzeteknél is van. 1Sám 8:4-6.

Az izraeliták lassan visszatértek régi rossz szokásaikhoz. Újra utánozni kezdték a körülöttük élő kánaánita népeket, akiket nem űztek ki, és elveszítették Isten, az ő igazi Királyuk iránti tiszteletet.

Sámuel jó pap és bíra volt, segített helyreállítani a rendet és az istenfélelmet. De a nép úgy gondolta, hogy olyan király által vezetett kormányzat kell nekik, akit láthatnak, és csodálhatnak. Aki koronát visel és díszes köntösöket, és csatába vezeti a hadseregüket. Aztán majd nagy győzelmi ünnepségeket tartanak majd, mint más népek. Nem fogták föl, hogy Isten a világ legjobb és legbiztonságosabb kormányát adta nekik.

Isten mindig is tudta, hogy ha népe eltávolodik az Ő nekik készített tervétől, akkor előbb utóbb eljön az idő, amikor királyt akarnak. Még azt is tudta, hogy milyen királyt akarnak: erős, bátor és ráadásul magas és jóvágású embert.

Nem értették meg, hogy a legfőbb oka annak, hogy Isten megáldja és védelmezi őket, az az , hogy különböznek a környező bálványimádó népektől. Azt sem látták, hogy sok-sokévnyi baj lesz az eredménye annak, hogy nem fogadják el Istent egyetlen királyuknak.

Sámuel azt hitte, hogy őt utasítják vissza, de annak ellenére, hogy a fiairól szóló panaszok igazak voltak, a nép valójában csak ürügyül használta azokat, hogy királyuk lehessen. Isten volt az, akit valójában visszautasítottak.

Amikor Isten azt mondta Sámuelnek, hogy teljesítse kéréseiket, azt is mondta neki, hogy tudassa a néppel választásuk következményeit. Olvassuk el a következő igeverseket: 7-18.

Még mindig akartak maguknak királyt, miután ezt végighallgatták?

 Alkalmazd a gyakorlatban: Viselkedtél már úgy, mint az izraeliták, másokat utánozva ragaszkodtál már ahhoz, hogy a saját fejed után menj, annak ellenére, hogy figyelmeztettek, nem az a legjobb út számodra? Bölcs dolog ez?

HÉTFÖ

Isten királyt választ

(1Sám 8:21 - 9:25.)

Sámuel beszélt az izraelita vezetőknek arról, hogy milyen rossz következményei lesznek annak, hogy királyt akarnak, de ők anélkül tértek haza, hogy meggondolták volna magukat.

Miután a filiszteusok elvitték a Frigyládát, az izraeliták többé nem a tabernákulumban tartották az istentiszteleteiket. Helyette a léviták városaiban lévő magaslatokon mutatták be égőáldozataikat. Történetünk idején Sámuel éppen saját városában, Rámában volt, ahol neki kellett aznap az áldozatot bemutatnia.

Nem messze, Benjámin földjén élt egy Saul nevű, magas, jóképű fiatalember. Egy nap édesapja, Kis elküldte őt egy szolgálóval együtt, hogy szétszéledt szamarait megkeressék.

Míg ők távol voltak, valaki más megtalálta a szamarakat, de erről Saul nem tudott.

Kis már aggódott a fiáért, aki már három napja távol volt. „Jobban tesszük, ha hazamegyünk.” – mondta Saul szolgájának. – „Mostanra apám már bizonyára jobban aggódik értünk, mint a szamaraiért.”

Ekkor Saulnak azt mondta szolgája, hogy közel vannak egy városhoz, ahol megtalálhatják „Isten emberét”, aki talán meg tudja majd mondani nekik, hogy hol keressék az elveszett szamarakat. 1Sám 9:6.

A prófétákat akkoriban látnokoknak hívták, és Saul habozott odamenni hozzá, mert nem volt nála a szokásos ajándék. A szolgájánál viszont volt némi pénz, így továbbmentek Rámába.

Sámuel várta Sault, mert az Úr már beszélt neki róla. Sámuel könnyen felismerte, amikor találkoztak. Saul legalább harmincöt centivel magasabb volt a legtöbb embernél, és talán a legjóképűbb ember volt, akit Sámuel valaha is látott. Ő kapta a főhelyet a díszebéden. 15-22. v.

Az ünnepi étkezés után Sámuel a házába vitte Sault éjszakára, és elmondta neki, hogy milyen kormányzatot kíván Isten az Ő népe számára.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten pontosan tudta, hogy hol vannak a szamarak és azt is pontosan tudta, hogy Saul mikor fogja meglátogatni Sámuelt. Rólunk is mindent tud?

KEDD

Egy megtért király

(1Sám 9:26 - 10:16.)

Saul és szolgája Sámuelnél töltötték az éjszakát, és másnap reggel, amikor távoztak Sámuel hosszan velük gyalogolt. Míg a szolga előrement, Saul és Sámuel megálltak. Miért? 1Sám 10:1.

Saul bizonyára tanakodott, hogy nem álmodik-e. Elindult otthonról, hogy az elveszett szamarakat megkeresse és most Izrael felkent királyaként készül hazatérni. Isten tudta, hogyan fog Saul érezni, ezért Sámuelnek elmondott három jelet, amit meg kellett osztania Saullal, hogy segítsen neki elhinni, hogy ami történt, az valóban igaz.

Az első jel az volt, hogy Saul két emberrel fog találkozni, akik elmondják majd neki, hogy a szamarak megkerültek és az édesapja már nagyon aggódik érte.

A következő az lesz, hogy három emberrel fognak találkozni, akiknél három kecskebak, három cipó és egy hordó szőlőlé lesz, amit áldozati ajándékként visznek Bételbe. A kenyerekből kettőt neki fognak adni.

Végül egy csapat prófétával fog találkozni, akik éppen a hegyről jönnek le istentiszteletről szülővárosában, Gibeában. Sámuel még azt is elmondta Saulnak, hogy milyen hangszerekkel dicsőítik a próféták Istent.  És mi fog történni, amikor a Szentlélek szól Saulhoz? 5-6. ;9.v.

Saul engedte, hogy a Szentlélek betöltse az elméjét, és látta Isten csodálatos tisztaságát és szentségét, és azt, hogy neki mennyire szüksége van az Ő segítségére.

Mikor Saul nagybátyja meglátta őt és szolgáját, megkérdezte, hogy hol voltak. Saul elmondta, hogy a szamarakat keresték és hogy végül elmentek Sámuelhez, hogy megkérdezzék őt a szamarakról. „Mit mondott nektek Sámuel?” – kérdezte a nagybátyja. Mit válaszolt óvatosan Saul erre a kérdésre? 14-16. v.

Saul igazán alázatos volt. Ha mindig ilyen marad, ha mindig bizalommal várja Istentől az erőt és mindig engedelmeskedik Neki, akkor jó király lesz belőle.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Szentlélek meg tud változtatni bennünket, ahogyan Sault is megváltoztatatta. Ahogy együttműködünk Istennel, a mi önző, büszke lelkünk megújul, hogy olyanná váljon, mint Jézus lelke. Olvassuk el: Fil 2:5-8.

SZERDA

Sámuel emlékszik

(1Sám 10:17-27.)

Saul felkenetett Izrael királyává, de az izraeliták még nem tudtak erről, Saul senkinek sem mondta el. Most be kellett mutatni a népnek Isten választását egy nyilvános szertartáson, ahol az emberek megláthatták új uralkodójukat. Mit tett ezért Sámuel? 1Sám 10:17.

Ezen a Micpában tartott nyilvános gyűlésen Sámuel emlékeztette a népet, hogy milyen hűségesen vezette őket Isten, az ő igazi Királyuk, mind azóta, hogy kihozta őket Egyiptomból. Aztán elmondta nekik, hogy ők visszautasították kegyelmes és szererő Istenüket azzal, hogy ezt mondták: „Nem, királyt állíts fölénk!”(1Sám 8:19.)

A módszert, amivel Isten rámutatott a kiválasztott emberre, sorsvetésnek hívták. A Biblia nem mondja el pontosan, hogy ez hogyan is zajlott, de máshol is találunk rá példákat. Ezekből a példákból tudhatjuk, hogy ez egyfajta választás, vagy kiválasztás volt.

Ezúttal először Benjámin törzsére esett a választás. Aztán Saul törzsére. Azután a nagycsaládjára, majd az apja, Kis háznépére. Végül a sorsvetés azt mutatta, hogy Saul a kiválasztott ember. Ő viszont nem volt ott, és senki sem tudta, hogy hol lehet. Hogyan találták meg őt? 21-24. v.

Sámuel tudta, hogy az izraelitáknak tudniuk kell, hogy az Úr mit vár el a királyuktól, ezért most elmondta nekik, hogy mit tehet, és mint nem tehet a királyuk. Ez a nép jogainak védelmére szolgált. Sámuel nemcsak elmondta nekik ezeket a dolgokat, hanem le is írta őket egy könyvbe. Olyan volt ez, mint az új kormányzatuk alapszabálya (alkotmánya).

Az emberek többsége örömmel elfogadta Sault királyuknak, néhányan azonban nem. A nagyobb törzsek, mint Júda, vagy Efraim vezetői csalódottak voltak, hogy a legkisebb törzsből, Benjámin törzséből választódott ki a király.

Az egyes csoportok mind a saját vezetőiket akarták királynak. De ami még rosszabb, számos vezető saját magának akarta azt a pozíciót.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit gondolsz, miért engedi meg Isten gyakran az embereknek, hogy a saját útjukat járják, még ha az nem is jó nekik?

CSÜTÖRTÖK

Jó választások

(1Sám 11:1 - 12:15.)

Az izraeliták követelték, hogy királyuk legyen, mert olyanok akartak lenni, mint a többi nép. Most, hogy végre teljesült a kívánságuk, sokan irigyek és boldogtalanok voltak.

Azzal együtt, hogy az izraeliták hűségesek voltak Saulhoz és hittek abban, hogy Isten választotta ki, ő nem ragaszkodott a királysághoz. Ehelyett hagyta, hogy Sámuel vezesse továbbra is a kormányzást, ő pedig hazament a szokások munkáját végezni. Azt választotta, hogy alázatosan bízik Istenben, hogy majd Ő elrendezi a dolgokat, és Ő nem sokára meg is tette.

A pogány ammoniták behatoltak Izrael területére, a Jordán-folyótól keletre és el akarták foglalni egyik városukat, Jábést. Jábés-Gileád volt a neve, mert a Gileád járásban volt.

Szabadságuk megőrzése érdekében Jábés lakói felajánlották, hogy annyit fizetnek az ammonitáknak, amennyit csak kérnek. Az ammoniták csak úgy fogadták volna el az ajánlatot, ha kinyomhatják az összes városlakó jobb szemét, és belegyeztek, hogy egy hét gondolkodási időt adnak nekik.

Azonnal követeket küldtek segítségért a Jordán-folyó nyugati partján élő izraelitákhoz. A hírek Sault is elérték szülővárosában, Gibeában, amikor a mezőről a szántásból hazatért. Hogyan reagált a hírre? 1Sám 11:4-7.

Hamarosan több mint háromszázharminc-ezer izraelita gyűlt össze és Saul vezetésével egy éjszaka alatt Jábésbe meneteltek. Mennyire volt teljes a győzelem, amit Isten adott nekik? 11. v.

Ez után a győzelem után néhányan úgy gondolták, hogy meg kell büntetni azokat, akik panaszkodtak Saul királysága ellen, de Saul nemet mondott erre. Nem volt benne semmi bosszúvágy azon a napon, amikor Isten győzelmet adott nekik. Helyette mindnyájan Gilgálba mentek, ahol ismét királlyá koronázták Sault. És ezúttal mindnyájan egyetértettek abban, hogy Saul legyen a királyuk.

Sámuel a Gilgálban elmondott beszédében emlékeztette a népet arra, hogy milyen hűségesen vezette és segítette őket Isten. És amikor megkérdezte tőlük, hogy ő tett-e valaha valami rosszat ellenük, a nép biztosította őt, hogy nem.

Sámuel nem önmagát sajnálta, csak azt akarta, hogy a nép felismerje, hogy semmi okuk királyt követelni.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jó döntéseket hozott Saul uralkodása elején?

PÉNTEK

Valódi bűnvallás

(1Sám 12:16-25.)

Sámuel nagyon komolyan beszélt a népnek a gilgáli gyűlésen. Megpróbált segíteni nekik, hogy megértsék, mekkora bűn volt ragaszkodniuk ahhoz, hogy olyanok legyenek, mint más népek és emberi királyuk legyen. Ezzel megtagadták Istent, mint Királyukat.

Sámuel azonban azt is elmondta nekik, hogy Isten továbbra is meg fogja áldani őket, ha bíznak hatalmában, hogy segít nekik engedelmeskedni. Ha nem így tesznek, akkor Isten meg fogja engedni, hogy választásuk következményeitől szenvedjenek, ahogy mindig történik, ha az ember Sátán oldalára áll a harcban.

Sámuel láthatta, hogy a nép még mindig nem volt tudatában, hogy amit tettek, az annyira rossz volt. Ezért, mielőtt hazabocsájtotta volna őket, azt mondta, megkéri Istent, hogy ott és akkor adjon egy különleges jelet, ami segíteni fog nekik felismerni, hogy tettük súlyos bűn volt.

A tavaszi búzaaratás ideje volt, amikor Izraelben soha nem esett az eső. Az ég tiszta volt és ragyogóan sütött a nap, mialatt Sámuel a néphez beszélt. Mit mondott, mit fog tenni? 1Sám 12:16-17.

Az emberek nyugodtan figyeltek és hallgatták, ahogy Sámuel imádkozik. Majd fekete felhők borították el az eget, villámlás és mennydörgés támadt, olyan vihar kerekedett, amilyent még soha azelőtt ne láttak.

Végre rádöbbentek, hogy milyen nagy bűnt követtek el, és könyörögtek Sámuelnek, hogy imádkozzon értük. 19. v.

Sámuel imádkozott és a vihar elmúlt. És ő tovább imádkozott értük, egészen élete végéig.

Sámuel ugyanazzal a figyelmeztetéssel indította útra a népet hazafelé, amivel Jézus minket is figyelmeztetni akar, amikor abban a kísértésben vagyunk, hogy elfeledkezzünk Róla és világi „bálványokon” jár az eszünk. 24-25. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kell a szüleinknek időnként fegyelmezni minket, hogy felismerjük rossz döntéseink súlyosságát? Zsid 12:7, 8-11. Gondolod, hogy ők is ugyanúgy szeretnek és törődnek velünk és jövőnkkel, mint Sámuel a népével?

 

 

Feladatok:

Húzd alá a helyes választ, hogy a kijelentések igazak legyenek!

1.    Az izraeliták (prófétát, bírát, királyt) akartak, hogy olyanok legyenek, mint a többi nép.

2.    Sámuel összehívta az izraelitákat (Micpába, Rámába, Gilgálba), ahol Isten majd királyt fog választani nekik.

3.    Sault, Sámuelt, Kist) választotta Isten Izrael első királyának.(Magas, Alacsony) ember volt. Édesapja neve (Saul, Sámuel, Kis) volt.

4.    Az új király (Júda, Benjámin, Rúben) törzséből származott.

5.    Amikor Izrael első királyának jelölte őt (Sámuel, a szavazás, a sorsvetés), Saul (büszkén állt, elbújt, elszaladt)

6.    Sámuel azt kérte Istentől, hogy küldjön (vihart, ellenséges hadsereget), hogy a nép rádöbbenjen, milyen súlyos bűnt követtek el. Valójában (Sámuelt, Istent, Sault) utasították el.

 

Válaszaidat írd a vonalakra!

  1. Mit tett a nép, amikor Sámuel figyelmeztette őket arra, hogy mi fog történni, ha királyuk lesz?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

  1. Bölcs dolog valaha is visszautasítani az isteni tanácsot?

___________________________________________________________________

  1. Ki mondta?  Kösd össze az összetartozó meghatározásokat és bibliai idézeteket!

Kis                         „Tégy valakit királyunkká, hogy ő ítéljen felettünk” (8:4-5.)

Saul                       „Mert nem téged vetettek meg, hanem engem” (8:7)

A vének                 „Menj el, keresd meg a szamarakat.” (9:3)

Isten                       „Hol van itt a látó háza?” (9:18)

Az izraeliták          „Mondd el nekem kérlek, mit mondott nektek Sámuel  .” (10:15)

Saul nagybátyja    „….ha kivághatom mindnyájatok jobb szemét.” (11:2) 

Sámuel                  „Nem csaltál meg, nem sanyargattál bennünket.” (12:1,4.)

Náhás                    „Mert látjátok, milyen nagy dolgot cselekedett veletek az Úr” (12:20, 24.)