Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

I. évfolyam

I. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A mi csodálatos Istenünk

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A Biblia a legcsodálatosabb történetes könyv az egész világon.

És az is csodálatos, hogy minden történet igaz. Igaz történeteket találhatunk benne gyerekekről, apukákról és anyukákról, nagymamákról és nagypapákról − a legkülönbözőbb emberekről, illetve olyan dolgokról, amelyek velük történtek.

Ez a könyv egy rettenetes háborúról is beszél nekünk, ami a menyben kezdődött, amikor egy csodaszép angyal irigy lett Jézusra és iszonyatos hazugságokat állított Róla.

Elmondja nekünk azt is, hogy minden földi élő eldöntheti, hogy Jézust szereti, benne bízik és neki engedelmeskedik vagy hisz a hazugságoknak, amiket az irigy angyal mind a mai napig terjeszt.

E heti leckénk a Biblia legeslegelejéhez kalauzol bennünket. Mi a Biblia első könyvének címe?

A teremtés a „kezdetre” utal. És lám, olvassuk el a legelső verset. Melyik a vers harmadik szava? Isten!

Kicsoda Isten? Mit gondolsz, hogy néz ki Ő? Hol él Isten? Boldog vagy, amikor rá gondolsz? Tudod, hogy Ő nagyon szeret téged?

Mielőtt beszélgetnénk teremtett világunkról, tanuljunk egy kicsit a mi csodálatos Istenünkről.

Valamikor réges-régen, amikor még nem voltak kisfiúk és kislányok, apukák és anyukák, és nem volt semmi földünkön, sem folyó, sem hegyek, sem ég, sem tenger, nem volt semmi, csak a nagy üresség. És nem létezett még semmi élő, egyedül Isten.

 További tanulmányozásra:  Olvasd el újra a kérdéseket. Válaszolj rájuk egyenként. A Biblia azt mondja Isten a szeretet (1Ján 4:8). Vannak emberek, akik félnek Istentől, mert azt gondolják, hogy csak akkor szereti őket, ha jót tesznek. Szerinted? Isten mindenkor szeret minket. Persze arról is fogunk tanulni, hogy mit nem szeret. Minél jobban megismerjük, annál jobban fogjuk szeretni Őt.

HÉTFÖ

Sok csodálatos dolog van, amit nyilván nem érthetünk meg Istennel kapcsolatban, mert mi csak emberek vagyunk. Például nem tudjuk azt sem felfogni, hogyan lehet ott egyszerre minden helyen, ugyanabban az időben. De Isten ott tud lenni egyszerre mindenütt.

Azt sem tudjuk felfogni, hogy lehet az, hogy valaminek nincs kezdete és vége. A világon mindennek van kezdete és vége. Az embereknek is. Istennek azonban nincs kezdete és létezésének soha nem is lesz vége.

Mi nem tudjuk felfogni, hogy a puszta szóból hogyan származhat akkora erő, hogy bármi is előálljon a semmiből. De Istennél ez lehetséges.

Vannak nagyon bölcs emberek, de olyan nincs, aki mindenről mindent tudna. Isten viszont mindent tud. Ő nem csak a múltat ismeri, hanem azt is, hogy mi fog történni a jövőben.

Sok-sok csodálatos dolog van Istennel kapcsolatban, amit nem tudunk felfogni, mert, ahogy mondtuk, mi csak emberek vagyunk. De sok olyan dolog van, amit tudhatunk.

Isten minden apró dolgot tud mindegyikünkről. Mert Ő nagyon szeret minket. Szeretné, ha barátai lennénk és megismernénk mindent, amit csak lehet Vele kapcsolatban.

Amikor Dávid megértette, hogy Isten mindenütt ott van, ez nagyon megörvendeztette őt és énekeket írt Róla. Ti is gyönyörködhettek egy ilyen énekben, ha elolvassátok Zsolt 139:1−12-t.

 További tanulmányozásra:  Minthogy Isten ott van egyszerre mindenütt, veled is ott van ebben a pillanatban? Igen. És Ő megígérte, hogy soha sem hagy el minket. Örömmel tölt el a tudat, hogy egy ilyen hatalmas és szerető Istenünk van, aki ilyen közel van hozzád?

KEDD

A földön nagyon sok család él, nem igaz. Mi annak a családnak a neve, amelyikhez te tartozol? Hányan vagytok a családban? Különböző neveitek vannak? Különböző életkorúak vagytok? Ismersz olyan családokat, amelyeknek ugyanaz a vezetéknevük?

Tegyük fel, hogy vezetékneved Kovács vagy Petrovics. De miközben ugyanaz a vezetékneved, mint a testvéreidnek, mégis különböző személyek vagytok, nem igaz?

Tudtad, hogy Istennek is van egy családja? És azt tudtad, hogy minden egyes ember dönthet úgy, hogy Isten családjához akar tartozni?

Amikor azt mondjuk: „Isten”, három különálló személyről beszélünk. Mindegyikük ugyanazzal a névvel rendelkezik (Isten).

(Úgy, ahogy a családban mindenkinek ugyanaz a vezetékneve.) Az Ő neveik: Atya Isten, Fiú Isten (őt hívjuk Jézusnak) és Szentlélek Isten. Ők együtt az Istenség. Mindegyik Isten; mindhárman Istenek; nincsen más Isten rajtuk kívül.

Emlékszel arra, hogy mit mond a lelkész, amikor alámerít egy embert? „Megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.”

Amikor az emberek megkeresztelkednek, akkor ezzel azt mondják ki, hogy Isten családját választják. Azt, hogy hisznek abban, amit a Biblia mond, mert az Isten Szava. A Biblia az egyik fontos eszköz, amelyen keresztül Isten szól hozzánk.

A családok nagyon szeretnek együtt tervezni és csinálni dolgokat; de mindnyájunknak megvan a saját munkája is. Ugye így van?

Az Istenségben szintúgy mindenkinek megvan a maga külön feladata. Mindegyik korlátlan hatalommal rendelkezik, mindegyik tud mindent.

Mindent együtt terveznek, és mindenben, amit tesznek és gondolnak, egyetértenek. És jobban szeretnek minket, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni.

 További tanulmányozásra:  A gyermekek, ha úgy akarják, már a keresztség előtt is választhatják Isten családját! Szeretnél te is Isten családjához tartozni? Miért ne mondhatnád el mindjárt Jézusnak, hogy vágysz erre? Ő segít neked abban, hogy szeresd Őt, hogy bízz Benne és engedelmeskedj Neki minden napon.

SZERDA

Amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten valamit mond vagy tesz, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyet akarnak.

Amikor Isten megtervez valamit csinálni, akkor a Fiú Isten viszi azt végbe. Neki mindehhez csupán szólnia kell. Ezért hívja Őt a Biblia sok helyen Igének. Olvassátok el ennek példájaként Ján 1:1−3–t.

Amikor beszélsz, akkor te is használsz szavakat, nem igaz? De tudsz-e életet adni bárminek is puszta szóval? Egyedül Isten adhat életet valaminek vagy valakinek, hiszen Tőle származik minden élet. Ő nem úgy alkotott bennünket, ahogy azokat a játékokat csinálják, amelyek felhúzhatók vagy elemmel működnek. Ő tartja fenn az életet mindenben és mindenkiben.

A Szentlélek Istent gyakran hívjuk Gyámolítónak vagy Vigasztalónak. Ő mindenhol mindenkor ott tud lenni, Ő mindenkor velünk tud lenni. Ő szól hozzánk a gondolataink útján, és nagyon sokféleképpen segít nekünk. Segít nekünk abban is, hogy kedvesek legyünk és mindig igazat mondjunk. Segít nemet mondani, amikor Sátán engedetlenségre próbál rávenni bennünket. Csodálatos barát és segítőtárs Ő.

 További tanulmányozásra:  Amikor rajzolsz egy képet, mire van szükséged? Amikor szeretnél sütni egy süteményt, mire van szükséged? Ugye senki sem tud képet létrehozni vagy süteményt készíteni a puszta szavával? Amikor kísértést érzel, hogy engedetlen légy, vagy duzzogj, vagy panaszkodj, de te ezek helyett azt teszed, amiről tudod, hogy Jézust örömmel tölti el, a Szentlélek segít Téged. Ő tudja, hogy az engedelmesség boldoggá tesz minket. Hallgass mindig rá.

CSÜTÖRTÖK

Amikor éjszaka felnézünk az égre, mit látunk? Tudtátok, hogy a nap, hold és a csillagok, amiket mi látunk, csupán parányi része annak a milliónyi napnak és világnak, amiket Jézus teremtett?

Természetesen Isten nem akart egy csodálatos, de üres Földet. Azt akarta, hogy boldog emberek éljenek rajta. Azt akarta, hogy legyenek emberek, akik gondolkodnak, beszélgetnek, akik szeretik Istent és az Ő barátai lehetnek.

Isten csodálatos angyalok millióit is teremtette, akik segíteni tudnak neki.

Volt az Isten által teremtett angyalok között egy, aki az összes többi angyal különleges segítője és vezetője volt. Magasabb is volt, szebb és okosabb is volt, mint a többi angyal. A neve Lucifer volt.

Lucifer örült, hogy Isten különleges segítője és közeli barátja lehet. Küldetéseket teljesített más világokban. A kórus vezetője is ő volt. És milyen gyönyörűen énekelt! A többi angyal tisztelte és csodálta őt. Akármit kért tőlük, ők örömmel teljesítették.

Az angyalok a mennyekben és a más világokban lakó lények olyanok voltak, mint egy nagy és boldog család. Minden angyal és minden lény örömét lelte a másik társaságának és mindnyájan szerették egymást.

 További tanulmányozásra:  Szeretnél ellátogatni más világokba, találkozni ott élő emberekkel? Ha úgy döntesz, hogy Isten családjához szeretnél tartozni, egyszer majd sor kerülhet erre.

PÉNTEK

Tudjuk, hogy a mennyben és az egész világmindenségben az angyalok és az emberek, akiket Isten teremtett, tökéletesek voltak és boldogok.

Tűnődtél már azon, miért van az, hogy Földünkön annyian vannak, akik nem boldogok? Gondolkodtál már azon, miért háborúznak az emberek, miért ölnek és tesznek rosszat egymással? Gondolkozzunk most el ezen.

Amikor Isten angyalokat és embereket teremtett, szabad választási lehetőséggel alkotta meg őket. Azt akarja, hogy azért szeressük Őt és azért engedelmeskedjünk Neki, mert mi így akarjuk és nem azért, mert akarjuk, nem akarjuk, kell! Nem lehetnénk tökéletesen szabadok, ha nem választhatnánk, nem igaz?

Szerintetek Isten minden dolgot tud előre, még mielőtt megtörténne? Hogyne!

Réges-régen, amikor Isten elkezdte megalkotni a Földet, az angyalokat és az embereket, előre tudta, hogy akad majd valaki, aki már nem fogja szeretni és nem fog engedelmeskedni neki. Mi lett volna, ha Isten ekkor ezt mondja: „Nem fogjuk őt megteremteni és erről nem teszünk említést senkinek.” Én félnék bízni Istenben, ha ilyen lenne. Örülök, hogy Isten teljesen szabadnak teremtett engem. Örülök annak, hogy választhatok. Jövő héten arról a szomorú választásról fogunk tanulni, amely tönkretette azt a tökéletes boldogságot, amely a mennyben és a Földön honolt.

De van egy csodálatos örömhír. Isten mindent tud a jövővel kapcsolatban is; és Ő elmondta nekünk azt, hogy hamarosan eljön majd a nap, amikor minden szomorúságnak és boldogtalanságnak örökre vége lesz. Ő azt is tudja, hogy senki sem választja azt újra, hogy megrontja ezt az összhangot. A mi Földünk újra tökéletes és szép lesz, az itt élő emberek boldogok lesznek örökké. Nem tesz boldoggá ez a tudat?

 További tanulmányozásra: El tudod mondani az Istenség három személyének a nevét? Mi Jézus, a Fiú Isten feladata? Mi módon segít a Szentlélek Isten nekünk? Örülsz annak, hogy Isten csodálatos családját választhattad? Miért ne mondhatnád el Jézusnak, mennyire hálás vagy?

 

 

 

Történet sarok

Egy csodálatos meglepetés

Patti Lynn Guthrie történetei alapján

 

„Egy baba? Babánk fog születni?” Az anya szeme csillogott a hír hallatán. Milyen csodálatos is a hír, amit a doktor közölt vele! Kisbabája fog születni! Alig várta, hogy elmondhassa a férjének.

Amikor apa aznap hazaérkezett a munkából, az anya boldogságtól sugárzó arca elárulta neki, hogy valami különleges dolognak kellett történnie.

− Soha nem fogod kitalálni, mit tudtam meg ma − mondta anya.

− Mit tudtál meg? – kérdezte apa.

− Kisbabánk lesz! − mondta neki anya.

Most az apán volt a sor, hogy izgatott legyen.

− Ez csodálatos! − kiáltotta, amint anyát karjába kapta és megölelte. − Gondold csak el! Az első kisbabánk! Igazi család leszünk!

− Igen − bólintott anya. − Alig várom már! De sok minden van, amit meg kell még tennünk, hogy készen álljunk a kicsi fogadására, mire megérkezik − emlékeztette. − Sok mindenre van egy kisbabának szüksége, hiszen te is tudod!

Azonnal el is kezdték tervezgetni a kicsivel kapcsolatos tennivalókat. A következő hetek és hónapok szinte repültek, ahogy mindketten azon dolgoztak, hogy mindent előkészítsenek a kisbabájuk érkezésére.

Először is kialakítottak számára egy külön szobát. Fehérre festették a falakat, aztán felraktak egy csinos tapétaszegélyt. Anya anyagot vásárolt, hogy egy gyönyörű steppelt ágytakarót készítsen belőle. Nagymamától kaptak egy bölcsőt, egy kényelmes hintaszék pedig szép új huzatot kapott.

Elmentek, hogy megvásárolják az egyéb dolgokat is. A kisbabának szüksége lesz pelenkára és popsitörlőre is. Kellene még hintőpor és sampon, lepedők a kiságyba és hálózsákok is. Vásároltak egy babakádat és törölközőket és még sok egyebet. A barátoktól kaptak babaruhákat, puha, ennivaló takarókat és játékokat. Milyen izgalmas volt ez az egész!

Amikor az anya ellenőrzésre ment az orvoshoz, néha a doktor megengedte, hogy meghallgassa a kisbaba szívét. Hallhatta az apró dobbanásokat. Tudta, hogy a kisbaba fejlődik.

Egy napon apa így szólt:

− Gondolkodnunk kell a kisbabánk nevén is.

− Igen, igazad van − értett egyet anya, és másnap beszerzett néhány könyvet a névválasztáshoz. Hosszú listákat készítettek. Nagyon sok szép név volt! Azon gondolkodtak, hogy tudják kiválasztani azt az egy nevet a kisbabájuknak. Végül úgy döntöttek, hogy a Laura nevet adják neki.

Amikor minden elkészült, nehéz volt türelmesen kivárni a kis Laura érkezését. Végül elérkezett a nap, amikor az orvos szerint a kisbaba várhatóan megszületik. De Laura nem érkezett meg aznap. Sem másnap. Sem az azt követő napon.  (Folyt. köv.)