Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Felkészülés a vezetésre

  12. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Ismét háború

(1Sám 16:14 - 17:11.)

Saul király számtalan győzelmet aratott Izrael ellenségei fölött, és a legutóbbi, az amálekiták fölött aratott volt a legnagyobb győzelme. Annyira büszke volt rá, hogy még emlékművet is állíttatott magának. 1Sám 15:12.

Ennek a háborúnak a célja az volt, hogy teljesen elpusztítsák azokat a gonosz embereket, az összes tulajdonukkal együtt. Saul azonban ezt nem tette meg. Úgy gondolta, elég, ha az utasításnak csak a fontosnak látszó részének engedelmeskedik. Hozhatunk azonban ilyen döntéseket? 5Móz 12:8.

Saul azt hitte, hogy azzal, hogy ilyen sok győzelmet aratott, bőven elfedezi hibáit. Isten azonban nem így tartja számon a dolgokat. Ezék 18:24.

Saul azt is gondolta, hogy igazságtalan megvonni tőle a királyságot csak azért, mert nem pontosan azt tette, amire Isten utasította. Minél többet gondolkodott ezen, annál lehangoltabb és reményvesztettebb lett. Mi volt az ő igazi problémája? 1Sám 16:14.

Isten küldi a gonosz lelket, vagy megengedi a gonosznak, hogy eluralja lelkünket, amikor azt választjuk, hogy ellenállunk a Szentléleknek? Ha erővel venne rá minket az engedelmességre, akkor elvenné tőlünk a választás szabadságát, és Ő soha nem tesz ilyent. Saul nem engedelmeskedett Isten Lelkének, ezért Isten megengedte Sátán lelkének, hogy megszállja a lelkét.

Mikor Saul különösen rosszul érezte magát, Dávidért küldetett. A gonosz lélek gyűlölte Dávid megnyugtató hárfamuzsikáját, ezért eltávozott. Akkor Saulnak békessége volt egy ideig és Dávid visszament a juhokat őrizni.

Az izraeliták rövid időn belül ismét háborúban álltak a filiszteusokkal. Mikor a két hadsereg felsorakozott egymással szemben, egy Góliát nevű filiszteus óriás előrejött és kihívta az izraelitákat, hogy aki mer, az álljon ki ellene.

Góliát csaknem három méter magas volt. A testét védő bronz páncélzat 50 kg-ot nyomott, és súlyos kardot és dárdát is cipelt. Semmi kétség, az izraeliták féltek tőle! 1Sám 17:3-11.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Azt mutatjuk, hogy bölcsebbnek gondoljuk magunkat Istennél, ha csak annak engedelmeskedünk, amit mi fontosnak gondolunk?

HÉTFÖ

Minden lehetséges

(1Sám 17:12-40.)

Egy napon Dávidot elküldte édesapja, hogy élelmet vigyen három bátyjának, akik Saul seregében szolgáltak és Góliáttal, valamint a filiszteus sereggel néztek szembe. Amint testvéreihez sietett látta az izraelita katonákat a harcra készülődni.

Mikor Dávid meghallotta Góliát kihívó kiáltozását, és ahogy Izrael Istenét átkozta, feltámadt benne az Isten és hazája iránti hűsége és kérdéseket kezdett feltenni. Mi történik itt? Miért engedjük, hogy ez a gonosz óriás szembeszálljon a mi Istenünkkel? Miért szaladnak el előle a katonáink?

Dávid legidősebb bátyja, Eliáb mérges volt, amiért az öccse olyan bátor. Féltékeny is volt, mert betlehemi látogatásakor Sámuel Dávidot részesítette tiszteletben őhelyette. Nem tudta pontosan, hogy miért tette ezt Sámuel, de volt róla elképzelése és egyáltalán nem örült neki. 1Sám 17:28-30.

A Dáviddal kapcsolatos aggályok híre hamarosan Saulhoz is eljutott, aki azonnal hívatta is őt. Olvassuk el a bátor pásztorfiú és az aggódó király párbeszédét!  31-37. v.

Saul nem tudta, hogy egy angyal mondta Dávidnak, hogy menjen és védje meg népét. Végül mégis beleegyezett, hogy Dávid harcoljon Góliát ellen, de ragaszkodott hozzá, hogy az ő páncélzatát és fegyverzetét viselje. Dávid felvette és elindult Góliát felé. Tudta azonban, hogy így nem fog menni, visszafordult, és levette a páncélt és visszavette egyszerű ruháját.

Dávid tervének híre gyorsan elterjedt az izraelita katonák között és most feszülten figyelték, hogy mi következik. Amikor Dávid először elindult, majd megfordult, biztosak voltak benne, hogy meggondolta magát.

De aztán újra előrejött, mindenféle védőfelszerelés nélkül. Alig hittek a szemüknek, amikor látták, hogy még egy kardja sincsen, csak a pásztorbotja és a parittyája.

Mindkét sereg egy hegyen állt és közöttük a völgyben egy patak csobogott. Mikor Dávid a patakhoz ért, felvett öt sima követ és pásztortarisznyájába tette őket, majd egyenesen továbbment.

Most Góliát is alig hitt a szemének.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért nem félt Dávid Góliáttól? Mi védte őt, annak ellenére, hogy nem volt fegyverzete?

KEDD

Egy bátor, hűséges pásztor

(1Sám 17:41 - 18:2.)

Góliát a szokásos kihívását kiabálta, és Dávid úton volt, hogy megvívjon vele. Mindenki figyelte, ahogy az óriás felé szaladt, aki most újra átkozni kezdte őt. Hogy merészelt bárki is egy gyereket küldeni ellene! 1Sám 17:42-44.

Milyen félelem nélküli választ kiáltott vissza neki Dávid? 45-47. v.

A mérges óriás visszatolta a sisakját és Dávid felé sietett. Dávid pedig feléje szaladt. Gyorsan egy követ helyezett a parittyájába és többször meglóbálta azt. A kő süvítve hasította a levegőt és Góliát homlokába fúródott. Éppen azon a ponton, ahová Dávid célzott.

Mindenkinek elakadhatott a lélegzete, amint látta az óriást megtántorodni és a földre zuhanni.

Dávid azonban egy pillanatot sem vesztegetett, azonnal Góliátra vetette magát. Előrántotta az óriás súlyos kardját, teljes erejéből meglendítette és levágta vele a gonosz óriás fejét.

Minden olyan gyorsan történt! Abban a pillanatban, amikor az izraeliták felől felharsant a győzelmi kiáltás, a filiszteusok rádöbbentek, hogy óriás bajnokuk meghalt! Az izraeliták győztek! A megrémült filiszteusok szaladni kezdtek és az izraeliták üldözőbe vették őket. Micsoda győzelem!

Annak ellenére, hogy Dávid hárfázott és énekelt Saulnak, a király valószínűleg csak egy pásztorfiúnak gondolta őt, aki szépen zenél. Most viszont, hogy az óriás legyőzésével hatalmas diadalhoz segítette Izraelt, többet is akart tudni róla.

Ezért amikor Dávidot az óriás fejével a kezében a király elé vezették, hosszan elbeszélgettek. Saulra olyan nagy hatással volt ez a bátor ifjú, hogy magánál tartotta.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Dávid megmutatta, hogy mennyire fontos az Úrban bízni, bármi, vagy bárki más helyett. Ezt a hitet és bizalmat a hosszú magányos órák alatt tanulta meg, míg apja juhait őrizte Betlehem mellett.

SZERDA

Egy féltékeny király

(1Sám 18:1-16.)

Saul fia Jonatán és Dávid, már a kezdetektől a legjobb barátok lettek. Együtt tanulták Istent szeretni, Őbenne bízni, és engedelmeskedni Neki. Mivel bizonyította Jonatán, hogy nem féltékeny Dávidra? 1Sám 18:1; 3-4.

Miután Dávid megölte Góliátot, mindenki megismerte őt. Mivel Saul állandóan magánál akarta tartani őt, már nem őrizte otthon a nyájat. Ennek ellenére szerény maradt és mindenki szerette őt.

Valószínűleg csak Dávid és Sámuel tudták biztosan, hogy Isten Dávidot választotta Izrael következő királyául. Dávid tudta, hogy bízhat Istenben, hogy Ő a maga idejében, és módján beteljesíti majd tervét.

Időközben Dávid jó tapasztalatokat szerzett az udvarnál. Megtanulta, hogyan kell egy nemzetet vezetni és hogyan kell az ellenségekkel harcolni. Népszerű volt és tudhatta, hogy biztonságban van, mert Isten minden módon megáldotta őt. Azonban egy napon történt valami, ami mindent megváltoztatott.

Amint Saul és Dávid egy, a filiszteusok ellen vívott csatából tartottak hazafelé, különböző városokból származó énekesek jöttek eléjük. Mit énekeltek, és milyen érzések támadtak ettől Saulban? 6-9. v.

Ettől a naptól fogva a féltékenység gonosz szelleme hatalmába kerítette Saul lelkét. Már közvetlenül másnap képes lett volna megölni Dávidot, ha az angyalok meg nem védték volna őt. 10-13. v.

Attól kezdve Dávid tudta, hogy élete veszélyben forog. Saul elkezdett azon gondolkodni, hogy Dávid lehet az az ember, akit Isten a következő királynak választott, és tulajdonképpen félt tőle.

Dávid naponta imádkozott, hogy tökéletesen járhasson az Úr előtt, de Saul átadta magát a féltékenység gonosz lelkületének.

Látván Dávid feddhetetlen jellemét, és tudván, hogy Isten megáldotta őt, Saul minden eddiginél jobban meg akart szabadulni tőle.

Mikor Saul ezer katona hadvezérévé tette Dávidot és a filiszteusok elleni harcba küldte őket, remélte, hogy az ellenség majd megöli őt. Ám Isten megóvta Dávidot és a nép még jobban szerette őt, mint azelőtt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A féltékeny ember nem szereti, ha mások is kapnak elismerést, minden tiszteletet önmaguknak akarnak. A féltékenység gyakran arra készteti az embereket, hogy megbántsanak másokat azzal, hogy durva dolgokat mondanak, vagy tesznek.

CSÜTÖRTÖK

Cselszövések

(1Sám 18:17 - 19:17.)

Saul ígéretet tett, hogy ahhoz az emberhez adja legidősebb lányát, aki megölte Góliátot. Később ismét megígérte, hogy Dávidhoz adja, ha még erősebben harcol a filiszteusok ellen. Ám amikor Dávid azt mondta, hogy ő nem méltó ekkora tisztességre, Saul valaki másnak adta a lánya kezét.

Mikor Saul rájött, hogy kisebbik lánya, Mikal szerelmes Dávidba, az ő kezét ajánlotta neki. Ezúttal Dávid azt mondta, hogy ő túl szegény ahhoz, hogy egy király lányát vegye feleségül. Ezért Saul azt mondta neki, hogy száz filiszteus katona megölése lesz az ára.

Valójában Saul mindkét lánya felajánlásakor azt remélte, hogy a filiszteusok majd megölik Dávidot. Ám Dávid a száz katona helyett kétszázat is megölt, és mivel őt magát nem ölték meg, Saul most még jobban félt tőle. 1Sám 18:28-29.

 Saul végül szolgáit és Jonatánt utasította, hogy öljék meg Dávidot. Jonatán azonnal szólt Dávidnak, hogy rejtőzzön el éjszakára. Mit mondott másnap Jonatán az apjának? 1Sám 19:4-7.

Ezután Dávid ismét Saul családjának része lett. De amikor a nép a következő, filiszteusok felett aratott győzelméért dicsőítette Dávidot, Saul még féltékenyebb lett, mint valaha és ezúttal még eltökéltebben akart Dávidtól megszabadulni. Mi történt, amikor Saul ismét Dávid felé hajította dárdáját? 8-12. v.

Ha Dávidot nem figyelmeztette volna felesége, Saul katonái másnap reggel elfoghatták volna őt. Mikál hazudott apjának, hogy ne őt hibáztassák Dávid szökéséért. Helyes volt ez? Nem! Hazudni soha nem helyes, még a legnagyobb veszélyben sem. Saul most még erősebben eltökélte, hogy megöli Dávidot. 13-17. v.

Mikor megtudta, hogy Dávid Sámuelhez menekült, Saul egymás után három csoport követet is küldött, hogy visszahozzák őt, de Isten lelke mindannyiszor megakadályozta őket. Feladta Saul? Holnap megtudjuk, hogy mi történt azokkal a követekkel.

PÉNTEK

Még több cselszövés

(1Sám 19:18 - 20:42.)

Sault még féltékenyebbé és dühösebbé tette az, hogy tudta, Dávid Sámuellel van. Miután egyik követ-csapatnak sem sikerült Dávidot visszahoznia, Saul maga indult el érte. Mindhárom csoportot a Szentlélek állította meg, Aki prófétálásra késztette őket.

Ugyanez történt Bálámmal évszázadokkal azelőtt, amikor megpróbálta megátkozni Izraelt, és most ez történt Saullal is. Isten újabb esélyt adott neki a megváltozásra.

Saul ismét megígérte Dávidnak, hogy nem fogja bántani, de Dávid nem bízott benne. Mikor titokban találkozott barátjával, Jonatánnal és megosztotta vele félelmeit, Jonatán biztos volt benne, hogy apja nem tesz semmit elhamarkodottan anélkül, hogy előbb vele megbeszélné. Végül kitervelték, hogyan ismerhetik meg Saul valódi érzéseit.

Másnap kezdődött az újhold ünnepe, és Dávidnak meg kellett jelennie Saul asztalánál. Ám ő azt tervezte, hogy meglátogatja családját Betlehemben és visszafelé elrejtőzik Saul palotájának közelében. Jonatán kijön majd íjászatot gyakorolni és egy fiú lesz vele, aki a nyílveszőket felszedegeti. Milyen jelben egyeztek meg, amivel Jonatán üzen Dávidnak a helyzetről? 1Sám 20:20-22.

Az ünnepség első napján Saul nem tette szóvá Dávid hiányzását, de a második napon rákérdezett, hogy miért nincsen ott, és Jonatán elmondta neki.

Saul azonnal kijött a sodrából. Emlékeztette Jonatánt, hogy amíg Dávid él, ő soha nem lehet királlyá. Követelte, hogy azonnal vezesse oda, hogy megölhesse őt. Mit válaszolt Saul, amikor Jonatán megkérdezte tőle, hogy miért? 32-34. v.

Másnap reggel Jonatán kiment a mezőre, ahogyan Dáviddal előre megbeszélték. Tudta, hogy Dávid ott rejtőzik, és figyel. Jonatán kilőtte nyilait és a nyílvessző –szedegető fiúnak azt a kódolt mondatot kiáltotta, ami azt jelentette, hogy Dávidnak menekülnie kell az életéért. Milyen szomorú! 35-42. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Féltékeny volt Jonatán Dávidra? Nem! Dávid – aki egy nap majd király lesz helyette - iránti önzetlen szeretete csodálatos példa számunkra. Hogyan hasonlíthatnánk jobban Jonatánra?

 

 

Feladatok:

Írd a megfejtéseket a vonalra!

1.Dávid felesége  ________________________________________

2. Ő ölte meg Góliátot _____________________________________

3. Dávid első foglalkozása  _________________________________

4. Dávid szülővárosa ______________________________________

5. Dávid legjobb barátja  ___________________________________

6. A filiszteus óriás _______________________________________

7. Dávid országa  ________________________________________

8. A nép, akik az izraelitákat zaklatták _________________________

9. A hangszer, amin Dávid játszott ____________________________

10.Dávid legidősebb bátyja _________________________________

11.Izrael első királya _______________________________________

 

KI MONDTA? (minden hivatkozás Sámuel első könyvéből származik.)

 „Én ma gyalázattal illetem Izrael seregét.” (17:10) ________________________________________

„Nem mehetsz te e filiszteus ellen.” (17:33)  _____________________________________________

„Az Úr…meg fog szabadítani engem e filiszteus kezéből is.”(17:37) ___________________________

„Én pedig a Seregek Urának nevében megyek ellened.”(17:45) ______________________________