Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Isten áldásait gyüjtögetve

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Isten válaszol egy anya imájára

(1Sám 1:1-20.)

Ha elmentünk volna a Silóban álló Templomba az egyik, évenként rendszeresen megtartott ünnepre, amikor ez a történet játszódik, láthattuk volna Éli főpapot a bejárat mellett ülni. Egy asszonyt figyelt, aki - számára úgy tűnt – szeszesitalt ivott. Mikor azonban megdorgálta, rájött, hogy tévedett.

Az asszony neve Anna volt. Könnyekben tört ki és kiöntötte Istennek szíve fájdalmát, amint egy fiúgyermekért könyörgött hozzá. A férje, Elkána második feleséget is vett és a család az egyik éves ünnepségre látogatott ide, ahogy rendszeresen tették. Ahogy minden évben lenni szokott Anna szíve Peninna , Elkána második felesége miatt fájt, ez tette őt szerencsétlenné.

Igazából Elkána jobban szerette Annát, de mivel ő gyermektelen maradt, elvette Peninnát is feleségül másodiknak, ahelyett, hogy Istenben bízott volna, hogy fiút ad neki, ha ez az Ő akarata. Peninna megszülte a gyermekeket, akikre Elkána vágyott, de tudta, hogy Annát még mindig jobban szereti. Emiatt olyan féltékeny lett, hogy minden tőle telhetőt megtett, hogy Anna szomorú legyen és alábbvalónak érezze magát, amiért nincsenek gyermekei.

Az éves ünnepségen Elkána mindig kétszer annyi élelmet adott Annának, mint bárki másnak a családban. Mivel azonban annyira szomorú volt, Anna nem tudott enni. Elkána mindent megtett, hogy megvigasztalja.

Most ezen az ünnepségen történt, hogy Anna sírt, és kiöntötte szívét az Úrnak. Milyen különleges ígéretet tett neki? 1Sám 1:10-11.

Éli azt hitte, hogy az asszony részeg. Milyen áldást mondott azonban rá, amikor rájött, hogy tévedett? 17. v.

Anna boldog volt, amikor hazatértek. Biztos volt benne, hogy Isten válaszolni fog az imájára. Válaszolt is. A drága gyermek, akire annyira vágyott, megszületett. Sámuelnek nevezte el, ami annyit jelent, hogy Isten meghallgatott.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kihez ment Anna segítségért? Mi is bármikor kérhetünk segítséget Istentől.

HÉTFÖ

Megtartott ígéret

A következő néhány esztendőben Anna otthon maradt Sámuelre vigyázni, amíg a család többi tagja az éves ünnepségekre ment. Még mindig nevelte és képezte őt, hogy Isten munkásává legyen.

Anna bizonyára tudta, hogy Éli fiainak milyen rossz a híre a Templomban végzett gonosz tetteik miatt. Az őszinte Istenimádóknak oda kellet volna vinniük az áldozataikat, alázatosan tisztelve Istent és megkapniuk az Ő áldásait.

De sem a Szent sátor, sem az áldozatok rendje nem úgy működött, ahogyan azt Isten elrendelte. Mikor a nép istentiszteletre ment Éli fiai olyan gonosz dolgokat műveltek, amilyeneket a pogányok szoktak a saját templomaikban.

Sok izraelita már nem akarta a Templomba vinni az állatáldozatát többé. Ismerték Isten nagyon különleges utasításait arról, hogy mit kell tenni az áldozatuk vérével, húsával és zsírjával, de Éli fiai megszegték ezeket a törvényeket. Még meg is fenyegették azokat a hívőket, akik emlékeztették őket arra, hogy nem tartják be a szabályokat. 1Sám 2:12-16.

Mivel Éli fiait nem nevelték engedelmességre, nem tisztelték apjukat és a Szent sátorbéli szolgálatot.

Ahogy az idő haladt, az izraeliták egyre többet panaszkodtak a sok rossz dolog miatt, amit Éli fiai tettek. Amikor Éli megpróbálta tapintatosan elmondani nekik, hogy meg kell változniuk, egyáltalán nem figyeltek arra, amit mondott nekik, és a dolgok még rosszabbra fordultak. Engedelmességre kellett volna bírnia őket, vagy megfosztani őket papi tisztségüktől.

Anna bizonyára komolyan imádkozott miközben segített Sámuelnek megtanulni, hogy mi a jó és mi a rossz. Születése óta gondosan tanította fiát az engedelmességre, és soha nem felejtette el, hogy ő Istenhez tartozik.  Sámuel 3-5 éves lehetett, amikor Anna elválasztotta őt. Bár még nagyon fiatal volt, Anna tudta, hogy ideje beteljesíteni ígéretét. Így hát készített neki egy kicsi fehér köntöst, olyant, mint amit a papik viseltek, és bőkezű áldozati ajándékkal együtt Elkánával Silóba vitték a fiúcskát. 1Sám 1:24-25.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mennyire fontos, hogy megtanuljunk tiszták, nemes lelkűek és őszinték lenni! Mint Sámuelnek, nekünk is meg kell tanulnunk tisztelni Istent és áldássá válni mások számára.

KEDD

Egy segítőkész fiú

(1Sám 1:24 - 2:11.)

Annak ellenére, hogy drága kisfia, Sámuel még nagyon fiatal volt, Anna megtartotta fogadalmát, hogy Istennek szenteli őt. Ő és Elkána elvitték Sámuelt az otthonuktól kb. 20 kilométerre lévő Silóba, hogy ott a Templomban szolgáljon.

Éli valószínűleg nem is emlékezett, hogy mi történt, amikor először találkozott Annával a Templomnál, de ő emlékeztette rá. Ahogy elnézte a kicsi Sámuelt és látta, hogy milyen jól nevelt, rájött, hogy milyen istenfélő anya Anna. 1Sám 1:26-28.

Micsoda különbség volt Anna és Éli között! Bizonyára elszégyellte magát arra gondolván, hogy milyen gonoszok lettek a fiai, mert rájuk hagyott mindent. Tiszteletteljes és alázatos volt, amikor Anna felajánlását látta, és felismerte, hogy az asszony milyen nagy áldozatot hoz Istenért. Leborult és alázatosan magasztalta Istent.

Isten indította Annát a gyönyörű imára, amellyel dicsőítette Őt és hálát adott neki. Majd a szeretetteljes búcsúzkodás után Anna és Elkána hazamentek és a kicsi Sámuelt Élinél hagyták. Anna bizonyára minden tőle telhetőt megtett, hogy segítsen neki felkészülni arra, hogy Isten különleges segítője legyen. És Sámuel pontosan az lett.

Otthon Anna minden nap imádkozott, hogy Isten óvja meg gyermekét és segítsen neki Istent követni és tisztának, nemes lelkűnek lenni. Isten válaszolt folyamatos imádságára.

Éli úgy szerette Sámuel, mintha a saját fia lett volna. A saját két fia nem tisztelte őt, mert nem tanította meg őket engedelmeskedni. Semmi kétség, Sámuel gyors engedelmessége és szerető tisztelete vigaszt nyújtott neki!

Sámuel nem választotta azt, hogy Éli fiaival legyen, vagy utánozza tetteiket. Tudta, hogy Éli szomorú, mert nem engedelmeskednek Istennek, és ez Sámuelt is elszomorította. Éli boldogan látta, hogy a fiatal Sámuel helyes döntéseket hozott, amint növekedett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ha a szüleink megengedik nekünk, hogy engedetlenek legyünk, könnyen kialakíthatjuk a rossz választások szokását, ahogyan Éli fiai tették. Akkor természettől fogva Sátán oldalán fogunk állni a harcban. Milyen szörnyű gondolat! Köszönd meg Jézusnak és köszönd meg a szüleidnek, ha arra tanítanak, hogy megértsd Isten boldogság törvényeit és engedelmeskedj nekik! Működj együtt a szüleiddel, mindig azt válaszd, hogy követed Isten törvényét és engedelmeskedsz neki, mint Sámuel.

SZERDA

Isten szól Sámuelhez

(1Sám 2:12 - 3:10.)

Isten több gyermekkel is megáldotta Annát Sámuel születése után. A kis Sámuel nagyon várhatta évenkénti látogatásaikat, amikor játszhatott öccseivel és húgaival! Anna minden évben vitt neki egy nagyobb méretű köntöst, amikor még növésben volt.

Anna már megtanította Sámuelt a segítőkész viselkedésre, és Éli kisebb munkát adott neki, amiket el tudott végezni. Néhányuk nem volt nagy öröm, de mivel Sámuel a lehető legszívesebben végezte el őket, ahogy növekedett, Éli egyre nagyobb felelősséget bízott rá.

Éli tudta, hogy Sámuel kiválasztott, és ahogy növekedett olyan feladatokra tanította meg, amelyeket a papok csak huszonöt éves koruk után szoktak végezni. Mit mond róla a Biblia? 1Sám 2:26.

Éli fiai nem változtattak gonosz útjaikon. Azzal, hogy meghagyta őket papi tisztségükben, jobban megbecsülte őket, mint ahogyan Istent tisztelte. Végül eljött hozzá egy próféta, és elmondta neki, hogy a fiai egyazon napon fognak meghalni.

Ez nem történt meg azonnal. Éli idős volt már és kezdett megvakulni. Isten adott még egy utolsó figyelmeztetést neki és fiainak. Bűneik olyan súlyosak voltak, hogy Isten nem tudott személyesen velük beszélni, hanem Sámuelt választotta ki figyelmeztető üzenete átadására, bár ő még csak kisgyerek volt.

Sámuel még soha nem hallotta Isten igazi hangját. Ezért amikor egyik este, lefekvés után hallotta, hogy valaki a nevén hívja, nem jött rá, hogy Isten szól hozzá. Mit tett akkor azonnal? 1Sám 3:2-5.

Aztán Sámuel újra és újra hallotta azt a hangot és ismét Éli ágyához szaladt. Mit mondott neki Éli? 6. v.

Amikor a hang harmadszor is szólt, Éli már biztos volt benne, hogy Isten hangja volt az. Mit mondott Sámuelnek, hogyan válaszoljon? 8-9. v.

Sámuel ismét hallotta a hangot. Mit felelt rá? 10. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért Sámuelhez szólt Isten Éli, vagy a fiai helyett? Milyen választásokat tett Sámuel? Azt mutatja a te életed, hogy jó döntéseket hozol? Azt szeretnéd tenni?

CSÜTÖRTÖK

Szomorú hírek

(1Sám 3:11-20.)

Isten utolsó figyelmeztető üzenetét küldte Élinek, elmondva neki, hogy mi fog történni, amiért nem tanította meg a fiait engedelmeskedni. Ezúttal Isten Sámuel által küldte az üzenetet, bár ő még csak kisgyermek volt.

Mikor Isten negyedszer is szólt Sámuelhez, a kisfiú hangja valószínűleg egy kicsit remegő hangon válaszolt. Mit mondott neki Isten? 1Sám 3.11-15.

Reggel Sámuel szokás szerint végezte munkáját a Templomban, de szomorú volt. Amit Isten arról mondott, ami Élivel és családjával történni fog, az olyan szörnyű volt, hogy mindenkit elborzasztott volna, aki hallja. Semmi kétség, Sámuel félt az üzenetet átadni Élinek!

Amikor reggel Éli hívta Sámuelt, ő elmondta neki, amit Isten mondott. Hogyan válaszolt Éli? 18. v.

Éli tudta, hogy minden igaz, amit Isten mondott. Tudta, hogy ő és fiai megérdemlik a szörnyű következményeit annak, hogy ő megengedte, hogy ne engedelmeskedjenek neki, és figyelmen kívül hagyják őt. Emiatt váltak könnyen engedetlenné és tiszteletlenné Istennel szemben is.

Ahelyett, hogy Istent vádolta volna, Éli alázatosan beismerte, hogy bűnéért ő a felelős. Gyermekkorukban mindent ráhagyott a fiaira, azt gondolván, hogy majd idősebb korukra megváltoznak. Ám általában nem ez történik. Péld 22:6.

Ez nem sokkal az előtt történt, egész Izrael tudomást szerzett arról, hogy Sámuel által az Úr maga küld nekik üzeneteket.

Éli főpap és egyben bíró is volt. Úgy vallotta meg bűnét, hogy közben a fiait nem büntette meg. Egész Izraelnek is elmondta a figyelmeztetéseket, amiket kapott.

Évek teltek el, mialatt Éli legalább eltávolíthatta volna fiait a papi tisztségekből, de nem tette. Családjának gonosz befolyása miatt sok izraelita világias és engedetlen lett és a többi népek is egyre messzebbre merészkedtek a bűnözésben és a bálványimádásban. Közel volt már Éli és fiai megbüntetésének a napja.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért olyan fontos a jó döntések meghozatala most, amíg még fiatal vagy? Könnyebb lesz idősebb korodban megváltozni? Milyen hatással van az életed másokra?

PÉNTEK

A csata

(1Sám 4.)

Az izraeliták anélkül, hogy Istent megkérdezték volna hadat üzentek a filiszteusoknak, és hamarosan a két hadsereg készen állt, hogy szembeszálljanak egymással. Mi történt, és mit akartak tenni az izraeliták? 1Sám 4:2-3.

Ostoba döntés volt. Hogyan is gondolhatták, hogy a Frigyláda magukkal cipelése segíthet nekik, amikor megszegték Isten törvényeit, amelyek a benne tartott kőtáblákra voltak írva? Követek siettek Silóba kb. 32 km-nyire. Éli fiai, Hofni és Fineás Isten megkérdezése nélkül, szívesen belegyeztek, hogy a Frigyládával együtt az izraelita táborba menjenek. Mit csinált az izraelita hadsereg, amikor a frigyláda a táborba érkezett? 5. v.

Mivel a filisztusok azt hitték, hogy a frigyláda a tényleges Isten, akik az izraeliták imádnak, nagyon megijedtek az üdvrivalgásuktól. Még emlékeztek a hatalmas dolgokra, amiket Isten tett az izraelitákért a múltban. Hogyan is győzhetnének ilyen hatalmas erő ellen? 6-8. v.

A filiszteus vezetők bátor harcra buzdították katonáikat, és ők úgy is tettek. A nap végére megölték Éli két fiát és harmincezer izraelita katonát. És ami a legrosszabb, zsákmányul ejtették a drága Frigyládát, amiben isten saját kezűleg írott Tízparancsolata volt. Ez szinte elképzelhetetlen volt!

Silóban Éli az út mentén ülve várta a csatamezőről érkező híreket. Aggódott a drága Frigyládáért, amit fiai odaszállítottak. Olvassuk el, hogy mi történt, amikor Éli tudomására jutottak a szörnyű hírek! 12-18. v.

Fineás felesége gyermeket várt. A szörnyű hírek hallatán azonnal megindult a szülés és egy kisfiúnak adott életet. Íkábódnak nevezte el a gyermeket, ami azt jelenti, hogy „dicsőség nélküli”. Majd a bánattól és a megrázkódtatástól meghalt. Utolsó szavai a következők voltak: „Odavan Izrael dicsősége, mert Isten ládáját elragadták tőle.”

 Alkalmazd a gyakorlatban: Ó, mennyire szeretett volna Isten segíteni Izraelnek, de nem tudott, ha nem bánták meg bűneiket. Péld 28:9.

 

 

Feladatok:

Töltsd ki az alábbi táblázatot a következő meghatározások megfejtésével!

1. Sámuel szülővárosa

2. Sámuel édesanyja

3. Sámuel édesapja

4. A hely, ahol Sámuel felnőtt és Élivel együtt dolgozott

5. Amiből Elkánának kettő volt

6. Elkána első gyermekeinek édesanyja

7. A főpap Sámuel gyermekkorában

8. A főpap unokája

9. Hofni fivére

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

 

Most egészítsd ki a következő mondatot!

A szent dolgokkal mindig ______________________________________kell bánnunk.

 

KI MONDTA? Az összes idézet Sámuel első könyvéből való.

 

____________________ mondta: „Miért sírsz?” (1:8.)

____________________mondta: „Az Úrnak ajánlom őt.” (1:11.)

____________________mondta: „Eredj el békességgel.” (1:17.)

____________________mondta: „Ezért a fiúért könyörögtem.” (1:27.)

____________________mondta: „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.” (2:31.)

____________________mondta: „Isten ládáját elzsákmányolták.” (4:17.)