Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Szabadulás a börtönböl

  1. tanulmány  

Nyomtatás

Isten angyalokat küld azok segítségére, akik szeretik Őt, és neki engedelmeskednek

VASÁRNAP

Mint a többi zsidót is, Pétert arra tanították, hogy Isten nem szereti a pogányokat, kizárólag a zsidókat szereti. Ezért amikor Jézusért kezdett dolgozni, nehezen értette meg, hogy Isten valójában mindenkit egyformán szeret. Jézus segített neki megérteni ezt a fontos leckét azzal, hogy elküldte a Kornélius nevű pogány emberhez.

Péter örömmel beszélt Kornéliusnak, családjának és barátainak Jézusról. Amikor pedig Isten ezeknek a pogányoknak is elküldte Szent Lelkét, már egészen biztos volt benne, hogy Isten mindenkit szeret ezen a világon és azt akarja, hogy mindenki megismerje Jézust.

Miután Kornéliussal együtt sokan megkeresztelkedtek, Péter visszaindult Jeruzsálembe. Kíváncsi volt, mit szólnak majd a barátai, ha megtudják, hogy egy olyan ember házában járt, akit ők pogánynak neveznek.

A zsidók dorgálni kezdték Pétert, amikor visszatért Jeruzsálembe. Nagyon felzaklatta őket, hogy a tanítvány meglátogatott egy pogány embert és ezt meg is mondták neki.

Péter higgadtan elmagyarázta nekik, ami történt. Elmondta, hogyan adta neki Isten a látomást a sok tisztátalan állattal alászálló lepedőről és hogyan tanította ezzel az álommal arra, hogy Ő mindenkit szeret. Péter az angyalról is beszélt, akit Isten küldött Kornéliushoz, hogy Péter felkeresésére utasítsa.

Azt is elmesélte a többieknek, hogy Isten a pogányoknak is adta a Szentlélek ajándékát, ahogyan a zsidóból lett hívőknek is. Mit mondott még ezután Péter? ApCsel 11:17.

Mit mondtak a zsidók, miután Péter befejezte Kornéliusról szóló beszámolóját? 18. v.

HÉTFÖ

Isten áldása kísérte Pétert, miközben különböző helyeken Jézusról prédikált. A Szentlélek hatalma érdekessé és erőteljessé tette prédikációit, ezért az emberek szívesen hallgatták, amint Jézusról beszélt.

A zsidó vezetők viszont gyűlölték Pétert. Vajon miért? Mert szerette Jézust és neki engedelmeskedett. Valójában egyik tanítványt sem szerették, mert mindnyájan segítőkész emberek voltak, akik szerették Jézust, és Őt követték.

Heródes volt akkoriban a király. A zsidó vezetők kedvében akart járni, mert sokáig a királyuk akart maradni. Tudta, hogy a zsidó főemberek gyűlölnek mindenkit, aki Jézust szereti. Ezért tehát örömet akart okozni a zsidó vezetőknek azzal, hogy üldözte a Jézusban hívő embereket.

Heródes katonái feldúlták a hívők otthonait és elkobozták holmijukat. Egyeseket még börtönbe is zártak.

Az egyik bebörtönzött férfi Jakab volt, Jézus tizenkét tanítványának egyike. Mit tett Heródes Jakabbal? ApCsel 12:2.

A zsidó vezetők nagy örömmel fogadták, hogy Heródes király üldözi a hívőket. Mit tett ezen felbuzdulva a király? 3. v

Miért művelt Heródes olyan sok gonoszságot? Olyan embereknek akart kedvébe járni, akik nem szerették Istent? Istennek kellett volna inkább tetszenie?

KEDD

Heródes király üldözte mindazokat, akik Jézust szerették. Sok hívőt börtönbe záratott. Jakabot pedig ki is végeztette. Majd, mivel látta, mennyire tetszik ez a zsidó vezetőknek, Pétert is bebörtönözte.

Heródes nem akarta azonnal kivégezni Pétert, tudod miért? Mert Húsvét ideje volt. Az ünnepre sok ezren gyűltek más városokból is Jeruzsálembe. Heródes tudta, hogy ha meglátnák Pétert a katonákhoz láncolva, megsajnálnák és megpróbálnák megmenteni az életét.

Heródes Péter hatalommal teljes beszédeitől is félt. Ha a nép hallaná Pétert Jézusról prédikálni, mindenki Jézus követését választaná. Aztán Péter szabadon bocsájtását követelnék. Ezért Heródes úgy tervezte, hogy a húsvéti ünnepek végéig a börtönben tartja Pétert.

A hívők nagyon elszomorodtak, amikor Péter bebörtönzéséről és Heródes tervéről tudomást szereztek. Biztosak voltak bene, hogy az egyháznak még nagy szüksége van Péter segítségére. De sajnos nem tudták Pétert a börtönből kiszabadítani. Mit tettek hát ezért? ApCsel 12:5.

A hívők bűnbánattal kérték Istent, mentse meg Pétert, hogy még sokáig prédikálhasson Jézusról, és éjjel-nappal imádkoztak érte.

Meghallgatja vajon Isten az imáikat és megmenti Pétert?

SZERDA

Péter börtönben volt, mert Jézusról prédikált, a hívők pedig éjjel-nappal könyörögtek Istenhez, hogy mentse meg az apostolt.

Heródesnek eszébe jutott, hogyan menekült meg korábban Péter és János a börtönből. Biztosítani akarta, nehogy Péter megint eltűnjön, ezért tizenhat katonával őriztette, akiknek komoly büntetést helyezett kilátásba, ha Péter netán megszökne. A katonák bevezették Pétert a börtönbe és egy kőből épült falú helyiségbe zárták, amit cellának neveznek. Állandóan két katona őrizte Pétert a cellában. Mindegyik katona bokáján lánc volt, aminek másik vége Péter egyik bokájára volt erősítve. Péter tehát meg sem mozdulhatott a katonák tudta nélkül. A többi katona a börtön bejáratát őrizte.

Bárkinek, aki meg akarta volna szöktetni Pétert, három bezárt kapun kellet volna átmennie az összes katona előtt. Heródes biztos volt benne, hogy Péter ezúttal nem menekülhet ki.

Véget ért a Húsvét és Heródes eldöntötte, hogy Péternek meg kell halnia. A Péter kivégzése előtti éjszakán a börtön kapui szorosan zárva voltak és minden katona éberen őrködött. És Péter, ő mit csinált? ApCsel 12:6.

Félt vajon Péter? Miért nem? Tudta, hogy Isten angyalai vigyáznak rá?

CSÜTÖRTÖK

Éjszaka volt. Heródes másnapra tervezte Péter kivégzését. A börtön minden ajtaja szigorúan zárva volt, és mindegyiket katonák őrizték. A Péterhez láncolt katonák éberen figyelték a cella padlóján alvó apostolt.

Képes lett volna Péter kijutni a börtönből, a saját erejéből? Nem, bizony! Kiszöktethette volna bárki is a hívők közül? Nem. Ez egyszerűen lehetetlen volt. Isten viszont bármit megtehet. Itt volt a lehetőség, hogy Isten valami csodálatos dolgot tegyen. Éjszaka egy mennyei szent angyal szállt alá az égből a börtön bejáratához. A hatalmas börtönkapu hangtalanul, magától kinyílt és az angyal bement a börtönbe. A kapu ugyanolyan csendben becsukódott mögötte. Az őrségben álló katonák meg se rezzentek.

Ugyanez történt, amikor az angyal a második, majd a harmadik kapuhoz ért. Az angyal egyenesen a kis cellába ment, ahol Péter aludt. Az angyalt övező ragyogó fény betöltötte az apró helyiséget, de sem Péter, sem a foglárok nem ébredtek fel. Mi történt ezután? ApCsel 12:7-8.

.Amikor Péter indulásra készen állt, az angyal átlépett az alvó őrökön és a cella zárt ajtajához lépett. Az hangtalanul kitárult és Péter az angyal nyomában kilépett rajta. Az ajtó csendben visszazáródott mögöttük. A katonák most sem mozdultak.

A másik két kapunál is ugyanez történt. Végül Péter és az angyal kint álltak az utcán. Péter szabad volt!

PÉNTEK

Isten egy angyalt küldött, aki kiszabadította Pétert a börtönből. Hiába voltak a kapuk és ajtók lelakatolva, mind hangtalanul kinyílt az angyal előtt. Péter végig követte az angyalt a börtönből kifelé, majd az utcán is. Az apostol mindvégig azt hitte, hogy álmodik.

Az angyal egyszer csak eltűnt és az őt övező ragyogás is elhalványult. Hirtelen nagyon sötét lett és Péter semmit sem látott. Szeme lassan hozzászokott a sötétséghez és felismerte, melyik utcán jár. Akkor már tudta, hogy valóban kiszabadult. Mit mondott magában? ApCsel 12:11.

Péter tudta, hogy a hívők imádkoznak érte, ezért ahhoz a házhoz ment, ahol összegyűltek, és bekopogtatott. Egy Rhodé nevű leány jött ajtót nyitni. Péter hangját meghallva olyan izgatott lett, hogy elfelejtette őt beengedni! Csak visszaszaladt a hívőkhöz a jó hírrel.

Péter tovább kopogtatott, mígnem valaki végre beengedte. Ó, mennyire örültek a hívők Péternek!

Péter elmesélte nekik, hogyan nyitotta ki előtte az angyal a börtön kapuit. Együtt hálát adtak Istennek, majd Péter csendben egy másik városba távozott.

A mi segítségünkre is szent angyalokat küld Isten, ha hűségesek vagyunk hozzá, mint Péter? Zsolt 34:7.

 További elmélkedésre:

  • Istennek, vagy Sátánnak segített Heródes, amikor üldözte a hívőket és bebörtönözte Pétert?

  • Hogyan tudott Péter békésen aludni a börtönben? Bízott Istenben? Mi is bízhatunk Istenben?

  • Meghallgatta Isten a Péterért könyörgők imáját? A mi imádságunkat is meghallgatja? Megválaszolja imáinkat és azt teszi, ami a legjobb számunkra?

  • Ki nyitotta meg a börtön kapuit és ki vezette ki Pétert onnan?

  • Tudja Isten, ha bajban vagyunk?

  • Mindennap kérnünk kell Istent, hogy küldjön szent angyalokat a segítségünkre?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy elküldted az angyalt, aki kiszabadította Pétet a börtönből. Szeretném, ha angyalaid ma velem is itt lennének. Kérlek, segíts, hogy minden nap bízzak a Te gondviselésedben. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A rák

 

Láttál már olyan állati lábat, mint a múlt heti leckénk végén, a képen? Egy rák lába volt az. Több százféle rák létezik, sokféle méretben. A legapróbbat borsóráknak nevezik. Páncélja valóban körülbelül akkora, mint egy nagyobbacska borsószem, vagy egy kisebb kavics. A legnagyobbat pedig óriás japán pókráknak nevezik. Előfordul, hogy olyan nehéz, mint egy négy-ötévesforma kisgyerek (több mint 18 kilogramm), és a lábai egyenként olyan hosszúak, mint apukád magassága tetőtől talpig! A rákok is különböző helyeken élnek. Többségük az óceánban, folyókban és tavakban, de némelyek a szárazföldön is.

Tudod, hány lába van egy ráknak? Tíz lába van, amiből a mellső kettőn általában harapófogószerű olló található. A többi nyolcat használja közlekedésre. Láttál már rákot futni? A rákok nem egyenesen előre haladnak, ahogy mi járunk, hanem oldalvást, mert úgy kényelmesebb nekik. Egyes rákok hátrafelé is tudnak járni és némelyik úszni is tud.

Mit gondolsz mire való a rák két ollója? Nos, sok mindenre használja. Egyre rögtön rájössz, ha óvatlanul próbálsz megfogni egy rákot. Az ollóival védekezik ellenségeivel szemben. Egy apró rák talán nem ejthet nagy sebet rajtunk, de a nagyobbak valóban veszélyesek lehetnek. Csúnyán felhasíthatják a bőrünket.

Élelemszerzésre és cipekedésre is használja ollóit a rák. A rák szinte mindent megeszik, az algától a férgeken át puhatestűeket és gombákat. Elhalt növényeket, állatokat és egyéb rothadó dolgokat is megesznek. Nagy szerepük van a vizek és a talaj megtisztításában.

Te segítesz környezeted takarításában és tisztán tartásában? Persze mi nem úgy tesszük ezt, mint a rák, de nagyon fontos otthonunk és testünk tisztán tartása. Zuhanyozol minden nap? Segítesz a szüleidnek kitakarítani a házat, a lakást? Leviszed/ kiviszed a szemetet? Mivel tudsz még a környezeted tisztán tartásához hozzájárulni?

 

Milyen állat mancsát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?