Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Timóteus, az ifjú misszionárius

  4. tanulmány  

Nyomtatás

A gyerekek, akik ismerik a Bibliát, szeretik Jézust és neki engedelmeskednek, fiatal koruk ellenére is jó misszionáriusok lehetnek.

VASÁRNAP

Múlt héten megtudtuk, hogy a Timóteus nevű fiatalember Pál segítőtársa lett. Ezen a héten még jobban megismerjük őt.

Timóteus Listrában élt. Édesanyját Eunikának, nagymamáját pedig Loisnak hívták. 2Tim 1:5. Mikor kezdték Timóteust a Bibliából tanítani? 2Tim 3:15.

Timóteus tehát már egészen kicsi gyermekkorában anyukája és nagymamája lábánál üldögélve hallgatta a bibliai történeteket, amiket a tekercsekből olvastak fel neki. Arra tanították a kisfiút, hogy higgyen a Bibliában és mindenben engedelmeskedjen tanításainak. Bölcs oktatásuk megőrizte Timóteust a rossz szokásoktól és a nem megfelelő barátoktól.

Amikor Pál először Listrában járt, Timóteus figyelmesen hallgatta Jézusról szóló tanítását, és elhatározta, kereszténnyé lesz.

Miután Pál és Barnabás távoztak Listrából, Isten többször is megérintette Timóteus szívét. Mire Pál Silással együtt ismét Listrába ment, Timóteus már biztos volt benne, hogy Isten őt is misszionáriusnak szánja. Égett a vágytól, hogy Pál apostollal együtt dolgozhasson.

Pálnak alaposan át kellett ezt gondolnia. Vajon elég bátor, türelmes és hűséges-e Timóteus? Hajlandó-e megtagadni önmagát és elviselni az üldöztetést is? Az apostol mást szeretett volna betanítani. De vajon mégis Timóteus lenne a megfelelő fiatalember?

HÉTFÖ

Timóteus szeretett volna Pál apostollal dolgozni, de ő nem volt benne biztos, hogy ez vajon bölcs dolog-e. A misszionáriusok élete nagyon nehéz, mert Sátán mindig gondokat okoz nekik.

Pál sokat gondolkodott Timóteusról és imádkozott érte. Abban biztos volt, hogy a fiatalember nagyon jól ismeri a Bibliát, és szereti Jézust. Timóteus jó munkás volt. A nehéz munkára sem panaszkodott soha. Az üldözéstől sem félt, pedig látta a Pált halára kövező, feldühödött csőcseléket. Amikor Pál Timóteusról érdeklődött, megtudta, hogy a fiú már kisgyermekkorában is helyes döntéseket hozott. A keresztények, akik ismerték őt, mind azt állították róla, hogy a fiatalember valóban szereti Istent. ApCsel 16:2.

Pál apostol végül beleegyezett, hogy Timóteus a munkatársa legyen. A fiatalember nagyon örült neki, hogy az apostol különleges segítője lehet. Édesanyja és nagymamája is boldogok voltak. Örültek, hogy a fiúból misszionárius lesz, és Pál apostol tanítja meg Istenért dolgozni.

Amikor Pál és Silás távozott Listrából, Timóteus is velük ment. Nagyon gondosan tanították az ifjú misszionáriust. Timóteus szerény és alázatos volt, hagyta, hogy segítsék jó misszionáriussá válni. Mindenekelőtt Jézusnak akart tetszeni.

Te is olyan jó tanuló vagy, mint Timóteus volt?

KEDD

Az ifjú Timóteus tanulta, hogyan legyen jó misszionárius és nagy segítségére volt Pálnak és Silásnak. Nem volt semmi különleges tehetsége, mégis nagyon jó munkát végzett. Vajon miért? Mert Timóteus jó keresztény volt. Nem csak beszélt a helyes dolgokról, hanem meg is élte őket. Türelmes volt, szerető szívű és önzetlen, mint Jézus.

Pál és Timóteus nagyon szerették egymást. Milyen különleges néven szólította őt Pál apostol? 1Tim 1:2.

A három misszionárius egy ideig együtt dolgozott egy Galátzia nevű helyen, ahol a következőket hirdették az ott élő pogány embereknek: A világunkat teremtő Isten nagyon szereti az embereket. Tudja, hogy az embereknek segítségre van szükségük, ezért elküldte Jézust világunkba. Jézus egyetlen egyszer sem szegte meg Isten törvényét, és meghalt értünk a kereszten. A mi bűneink büntetését viselte el kereszthalálával. Azután feltámadt és ma hatalma van megbocsájtani nekünk. Van ereje segíteni nekünk megtartani Isten törvényét, ahogyan Ő is engedelmeskedett neki.

Sok pogány ember szívesen hallotta az Isten szeretetéről és Jézus kereszthaláláról szóló csodálatos történetet. Sokan úgy döntöttek felhagynak a bálványimádással és keresztények lesznek.

Szeretnéd elmondani most rögtön Jézusnak a következőket? Köszönöm, hogy meghaltál értem! Szeretni akarlak, és neked engedelmeskedni. Szeretném másoknak is elmondani csodálatos szereteted történetét!

SZERDA

Pál apostol Galátziából Filippibe ment. Múlt héten tanultunk róla, mi történt vele abban a városban és hogyan énekelt ott, a börtönben.

Pál, Silás, Lukács és Timótheus Filippit elhagyva egy másik városba, Thessalonikába ment. Miről prédikált ott Pál apostol? ApCsel 17:2-3.

A Biblia szerint „nagy sokaság” döntött Jézus követése mellett. Pál és barátai nagyon örültek, hogy olyan sokan lettek kereszténnyé.

Sátán viszont egyáltalán nem örült. Pontosan, ahogy máshol is tette, gonosz embereket használt fel arra, hogy zűrzavart keltsenek. A Pál apostolt gyűlölő férfiak a piactérre mentek, és rosszindulatú tömeget csődítettek össze. Hamarosan ordibáló dühös emberekkel teltek meg a város utcái.

A csőcselék Jáson házához igyekezett, ahol a misszionáriusok megszálltak. Pál és Silás után kutatva betörtek Jáson otthonába. De hiába keresték őket, sehol sem találták, mert az apostolok a város másik részén tartózkodtak.

Mit csinált ezután a feldühödött csőcselék? 6-7. v.

A tömeg meg akarta győzni a város vezetőit, hogy Pál szította a zűrzavart. De valójában ki okozta azt? Vajon Pál apostol, vagy azok az emberek, akik gyűlölték Jézust?

CSÜTÖRTÖK

Amikor a rosszindulatú zsidók nem találták Pált, Jásont hurcolták a város vezetői elé. Pált a római törvények megszegésével vádolták, Jásont pedig azzal, hogy befogadta a házába.

A város vezetői nem tudták mitévők legyenek. Sehol sem találták Pált és Silást, a csőcselék pedig egyre csak ordítozott. Végül, azt remélve, hogy ezzel lecsillapítják a városban az indulatokat, és hogy biztonságba helyezzék, egy időre börtönbe zárták Jásont.

Hogy ne okozzanak több kellemetlenséget a thessalonikai keresztényeknek, Pál és Silás még hajnal előtt, a sötétben elhagyták a várost, így senki sem láthatta meg őket.

Elég nehéz volt misszionáriusnak lenni, ugye? Pál és Silás mégsem adták fel, továbbra is bíztak Istenben és hozzá imádkoztak.

Pál ezután Béreába ment, ahol társaival együtt bementek a zsinagógába és Jézusról kezdtek prédikálni. Elmagyarázták az ószövetségi próféciákat és rámutattak, hogyan utalnak mind Jézusra. Hogyan reagáltak a béreabeli zsidók? ApCsel 17:11.

Bölcsen viselkedtek azok az emberek? Igen. Sem féltékenyek, sem kegyetlenek nem voltak. Tudni akarták, valóban Jézus volt-e a Messiás. Ezért figyelmesen meghallgatták Pál apostolt, majd minden nap gondosan tanulmányozták a Szentírást, hogy ellenőrizzék, igaz-e amit elmondott nekik. Isten angyalokat küldött hozzájuk a mennyből, akik segítettek nekik megérteni az olvasottakat. Sokan kereszténnyé lettek Béreában? 12. v.

PÉNTEK

Bérea lakói meghallgatták Pál apostolt és naponta tanulmányozták a Bibliát. Ahogy meggyőződtek Pál szavainak igazságáról, sokan hittek Jézusban.

Béreában egy ideig nem történt olyasmi, mint a többi városban azelőtt. De tudod, mi történt aztán? Néhány Jézusban nem hívő zsidó Thessalonikában hírét vette, hogy Pál Jézust hirdeti Béreában. Gyűlölték az apostolt, és nagyon dühítette őket, hogy még mindig Jézusról prédikál.

Ezért hát Béreába mentek, hogy ott is zűrzavart támasszanak. Rövidesen nagy tömeget toboroztak Pál és misszionáriustársai ellen. Úgy tűnt, Isten munkásainak nem lehet nyugtuk. Mire kényszerül ismételten Pál? ApCsel 17:13-14.

Néhány újdonsült béreai hívő még többet szeretett volna Páltól Jézusról tanulni. Ezért elkísérték őt és hajóval Athén felé indultak. Silás és Timóteus Béreában maradtak, hogy segítsék az ottani hívőket.

Pál apostol tényleg nehéz időket élt át, ugye? Ki volt az, aki munkájában akadályozni próbálta? Sátán. Bár Isten megengedte, hogy Pál ellenségei nehézségeket támasszanak, olyasmit nem tehettek, ami visszatartotta volna az apostolt a Jézusról szóló jó hír hirdetésétől.

Engedelmeskedett Pál Isten tervének az életével kapcsolatban? ApCsel 22:21.

Megengedhetjük-e valaha is, hogy a gondok miatt ne engedelmeskedjünk Istennek?

 További elmélkedésre:

  • Kik voltak Timóteus tanítói?

  • Honnan tudta Pál apostol, hogy Timóteusból jó misszionárius lesz?

  • Te is megtanulod, amit Timóteus kisfiú korában?

  • Téged is misszionáriusnak szán Jézus? Mivel tudsz már most felkészülni erre?

  • Miben voltak különlegesek a béreai zsidók? Nekünk is nagyon gondosan kell a Bibliát tanulmányoznunk?

  • Ki állt mindig Pál és Silás mellett, nagy bátorságot adva nekik?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy Timóteus megtanulta szeretni a Bibliát és annak engedelmeskedve élni. Köszönöm, hogy én is tanulhatok a Bibliából! Kérlek, segíts, hogy úgy szeressem Jézust és úgy engedelmeskedjem nekik, ahogy Timóteus tette, hogy beszélni tudjak az embereknek Jézusról. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A bogarak

 

A múlt heti leckénk végén látott állati lábacska valószínűleg a legkisebb azok között, amikről az utóbbi időben beszélgettünk. Biztosan láttál már ilyen lábakat, de nem igazán lábnak gondoltad őket. Egy bogár, a katicabogár lába volt a képen.

A katicabogár rovar, és mint a legtöbb rovarnak, két pár szárnya van. A bogarak kétféle szárnya nagyban különbözik egymástól. Az egyik pár szárnyuk hasonlít a méhek, vagy legyek szárnyához, amivel repülnek. A másik pár szárnyukat viszont nem repülésre használjál. Olyanok, mint a kagyló héja, ami betakarja és megvédi a bogár hátán és a másik, vékonyabb szárnyakat. Ha a bogár repülni készül, felemeli a fedőszárnyát és a másik szárnyával repül. Biztosan láttál már katicabogarat. A katica is bogár, a középső képen láthatod, hogyan működik a szárnya. Próbáld megfigyelni a kétféle szárnyát, ha legközelebb katicabogarat látsz!

Neked hány lábad van? Kettő. Mindegyik két részből áll, a térd fölötti részből, a combodból, és a lábszáradból. A térd alatti rész végén pedig a lábfejed található. A bogarak lába viszont egészen más felépítésű. Először is, hat lábuk van, és mindegyik hat részből, ízből áll. Ezért is nevezik ízeltlábúaknak őket. Apró lábuk utolsó ízén egy, vagy két karom nőtt. Olyanok, mint valami kicsi horog.

Tudod, mire használják a bogarak a lábuk végén lévő karmocskákat? Láttál már bogarat fára mászni, vagy egy növény szárán, fűszálon egyensúlyozni? A karmokat a lábán nőtt egyéb különleges testrészeivel együtt, mászásra használja a bogár.

El kell vajon keserednünk, amiért a bogarak ilyen jól tudnak mászni, mi pedig nem? Hát persze, hogy nem! Találkozol majd olyan gyerekekkel, akik valamiben jobbak, mint te. Szomorkodnod kell vajon emiatt? Nem. Isten mindnyájunkat különlegesnek, egyedinek teremtett, és azt akarja, annak örüljünk, amilyenek vagyunk.

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?