Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy szökött rabszolga hazatér

  10. tanulmány  

Nyomtatás

Akármi is történik velünk, lehetünk olyanok, mint Jézus, türelmesek, kedvesek és segítőkészek.

VASÁRNAP

A hajótörés után Pál apostol egy szigeten maradt, míg újra biztonságban tovább nem indulhatott. Akkor a rabokért felelős katonai parancsnok, Július százados talált egy másik hajót, amivel rövidesen folyatták útjukat Róma felé.

Néhány nap múlva kikötöttek Puteoli városában. Addig mehettek hajóval, tehát az út további részét gyalog kellett megtenniük.

Élt néhány keresztény Puteoliban, akik szerették volna, ha Pál egy darabig velük marad. Július kedvelte az apostolt, ezért jóságosan beleegyezett. Mennyi ideig maradhatott velük Pál? ApCsel 28:14.

Miért kedvelte Július Pált? Észrevette, hogy az apostol idős kora és betegsége ellenére is mindig kedves és segítőkész. Szívesen eltávolította volna Pál láncait, melyekkel a római katonához volt bilincselve, de nem tehette.

Pál apostol végre Róma felé gyalogolt. Régóta vágyott már abba a nagyvárosba, hogy ott is Jézusról prédikálhasson. Most mégis nagyon szomorú volt. Így gondolkodott: „Hogyan is taníthatnék bárkit is Rómában Jézusról, hiszen fogoly vagyok egy katonához láncolva. Így senki sem akar majd meghallgatni, mert mindenki azt hiszi, hogy valami nagy bűnt követtem el. Ó, mennyire szeretnék ismét szabad lenni, hogy dolgozhassak Jézusért!”

HÉTFÖ

Az út mentén álló tömegek figyelték a Róma felé gyalogló katonákat és foglyaikat. Sokan gúnyosan kinevették a katonához láncolt idős embert.

De nem mindenkin nevetett. A tömegből valaki hirtelen örömmel kiáltott fel. Odaszaladt Pál apostolhoz és hosszan, nagy szeretettel megölelte. Miért örült az a férfi annyira, hogy viszontláthatja Pált? Valamikor bálványimádó pogány volt és egy másik városban lakott. Amikor az apostol a városukba látogatott, a férfi tőle tanulta meg Jézust szeretni és neki engedelmeskedni. Ez a férfi most Pál tanítása miatt volt boldog keresztény. Ezért, természetesen nagyon szerette őt.

A katonák siettek, hogy mielőbb Rómába érjenek, de szerették az apostolt és nem akarták megzavarni a boldog találkozást. Megálltak és vártak egy darabig, míg az apostol beszélgetett egy kicsit barátaival.

Hasonló eset többször is megismétlődött végig az úton. Rövidesen sokan gyűltek Pál köré, akik az ő önzetlen missziós munkájának hatására lettek kereszténnyé. Mindnyájan nagy örömmel üdvözölték az apostolt. „Köszönjük, köszönjük, hogy megismertetted velünk Jézust!” – mondogatták.

Pál apostol már nem búslakodott. Örült, hogy Isten megengedte, ilyen sok embernek segítsen Jézust megismerni.

Mire kérte Jézus sok évvel azelőtt Pál apostolt? ApCsel 26:17-18. Jól végezte Pál a munkáját?

KEDD

A rabok megérkeztek Rómába, s Július feladata ezzel véget ért. Most már Néró kapitánya felelt a foglyokért. Július jókat mondott a kapitánynak Pálról, ezért nem vetette őt börtönbe a többiekkel. Mit engedélyezett, hol élhetett az apostol? ApCsel 28:16.

Pál apostol nem egymagában élt. Lukács, Timóteus és még néhány barátja is vele maradt segíteni.

Pál még mindig egyfolytában egy katonához volt láncolva, mégis azonnal hozzálátott, és mindent megtett, hogy az embereknek Jézusról beszélhessen.

Mennyi ideig élt Pál abban a házban? Mivel foglalkozott, míg a Néró előtti kihallgatására várt? 30-31. v.

Az alatt a két esztendő alatt Pál és segítői hatására római emberek ezrei döntöttek úgy, hogy hisznek Jézusban. Gondolod, hogy elégedett lehetett az apostol?

A megtért keresztények között sok rabszolga volt. Tudod, mi az a rabszolga? Olyan ember, aki valaki másnak a tulajdona. A rabszolgának a gazdája mondja meg, hogy mit csináljon, és semmit sem fizet a munkájáért. A rabszolgának engedelmeskednie kell, különben megbüntetik.

Isten akarata vajon, hogy bárki is rabszolga legyen? Nem, a rabszolgaság szörnyű dolog. Isten azt akarja, hogy mindenki szabad legyen.

SZERDA

Rómában Pál találkozott egy igen érdekes fiatalemberrel, Onésimussal. Kíváncsi vagy a történetére?

Onésimus pogány rabszolga volt, egy Filemon nevezetű ember tulajdona. Onésimus természetesen nem örült rabszolgasorának. Úgy gondolta, valahol máshol sokkal boldogabb lehetne. Ezért egy napon pénzt lopott Filemontól és elszökött.

Onésimus Rómába ment. Most már távol volt Filemontól, de vajon boldog volt-e? Nagyon szegény volt és szerencsétlen, nyomorult. Nem tudta, hogy Isten szereti őt, hogy a szabadság és boldogság egyetlen módja Jézus szeretete és a neki való engedelmeskedés.

Egy napon találkozott Pál apostollal, aki nagyon megsajnálta szegény férfit és mindenben segített neki, amiben csak tudott. A szökött rabszolga természetesen nagyon hálás volt neki.

Pál jóságos szeretetét látva Onésimus hajlandó volt meghallgatni az apostolt Jézusról és Isten nagy szeretetéről. Megvallotta bűneit és Isten bocsánatát kérte. Onésimus most végre boldog ember lett.

Onésimus nagyon hamar már másoknak is Jézusról beszélt Rómában. Pálnak is sokat segített. Az apostol szerette a férfit, fiának, szeretett testvérének nevezte.

Hatalmában áll Istennek megváltoztatni még akár a legnagyobb bűnöst is? Zsolt 107:17-22.

CSÜTÖRTÖK

Pál egy napon komolyan elbeszélgetett Omnésimussal. Melyik parancsolat ellen vétett Onésimus, amikor pénzt lopott Filemontól? 2Móz 20:15. Mit kellett most tennie? Ezék 33:15.

Könnyű lesz Onésimusnak visszatérni Filemonhoz és bocsánatot kérni tőle? Nem bizony! Bocsánatot kérni soha nem könnyű dolog. Onésimusnak pedig különösen nehéz lesz. Gazdáik gyakran nagyon kegyetlenül bántak a rabszolgákkal. Onésimus tudta, Filemon szörnyen megbüntetheti tettéért. Mégis bátran úgy döntött, helyesen cselekszik.

Filemon Pál apostol barátja volt. Tudta, hogy Filemon nagy haragra gerjedt, amikor rabszolgája meglopta és elszökött. Ezért írt neki egy levelet Onésimusról. Ez a levél szerepel a Bibliában, így el is olvashatjuk. Lássuk, mivel kezdte levelét Pál apostol! Fil 1, 3.

Pál ezután gyengéden figyelmeztette Filemont, hogy Jézus megbocsátotta Onésimus bűneit és segített neki megváltozni. Azt is megírta, mennyire szereti Onésimust és szeretné, ha a férfi a segítője lenne. Elsősorban azonban azt akarta, hogy Filemon bocsásson meg Onésimusnak, és szabadítsa fel rabszolgasorából.

Pál udvariasan arra kérte Filemont, hogy szeretett testvéreként fogadja Onésimust. -- Úgy üdvözöld, ahogy engem üdvözölnél! – írta az apostol.

Mindent megtett Pál apostol, hogy segítsen a szegény férfinak?

PÉNTEK

Pál levelet küldött Onésimussal Filemonnak. Arra kérte benne Filemont, hogy bocsásson meg Onésimusnak és szabadítsa fel. Majd a rabszolga által ellopott pénzről is szót ejtett. Az természetesen már elfogyott. Mit ígért ezért Pál apostol Filemonnak? Fil 17-19.

Milyen jóságos volt Pál apostol, hogy önként felajánlotta, visszafizeti Onésimus helyett azt a pénzt!

De vajon elvárhatta Filemon, hogy Pál pénzt adjon neki? Nem, bizony! Hiszen az apostolnak köszönhette, hogy megismerte Jézust és ez a világ minden pénzénél többet ér. Pál tehát valójában ezt mondta: „Kérlek Filemon, bocsáss meg Onésimusnak és keresztényként üdvözöld őt! Ezzel nagy örömet okoznál nekem, mintha csak megköszönnéd, hogy Jézusról tanítottalak.”

Az apostol átadta a levelet Filemonnak, aki Pál egy másik segítőjével együtt elindult Filemonhoz. Onésimus további sorsát nem ismerjük, mert a Biblia nem szól többet róla.

Onésimus megbánta, hogy rosszat tett, de soha nem tudta megadni Filemonnak sem az ellopott pénzt sem kiesett munkájának jövedelmét. Ezért ajánlotta fel Pál, hogy kifizeti helyette.

Pál apostol Onésimus iránti szeretetéből megérthetjük, minket mennyire szeret Jézus. Mindnyájan engedetlenek voltunk Istennel szemben és nem úgy dolgoztunk érte, mint kellett volna. Ám ha mindezt megbánjuk, Jézus így szól: „nem kell megfizetned bűneidért. Én vállalom helyetted a büntetést, hogy szabad lehess.” Ugye meg kell ezt köszönnünk neki?

 További elmélkedésre:

  • Észreveszik az emberek, ha kedvesek és jóságosak vagyunk?

  • Miért bánkódott Pál apostol, hogy fogolyként érkezik Rómába?

  • Jobban érezte magát Pál, amikor olyan sok keresztény üdvözölte útközben?

  • Ki változtatta meg Onésimust? Ki tud minket is megváltoztatni?

  • Hogyan segített Pál apostol Onésimusnak?

  • Segít Isten, hogy bocsánatot tudjunk kérni?

  • Segít Isten, hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik megbántottak minket?

  • Mindenkivel jóságosnak kell lennünk, és megbocsátani, ha megbántottak?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm neked Onésimus történetét! Kérlek, segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik megbántottak. Abban is segíts, kérlek, hogy tudjak bocsánatot kérni, ha valami rosszat követtem el. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A rinocérosz, avagy orrszarvú

 

Emlékszel, hogy néhány hete azt tanultuk, az elefánt a legnehezebb szárazföldi élőlény? Nos, ha nem ismerted volna fel a múlt heti lecke végén látott képről, akkor egy tipp: ezen állatok némelyik példánya a második legsúlyosabb szárazföldi állat az elefánt után. A rinocéroszról, vagyis az orrszarvúról van szó.

Az orrszarvú nagyon nagy állat rövid, vastag lábakkal. Öt különböző fajtája létezik. Némelyik nagyobb termetű, mint a másik, de mindegyik hatalmas.

Nézd csak meg a képet! Ami azonnal feltűnik a rinocéroszon, a fejére nőtt óriási szarv. Némelyiknek kettő is van, másoknak csak egy. Első ránézésre azt hihetnénk, hogy olyan, mint az elefánt agyara. Pedig nem. Az elefánt agyara valójában hosszúra nőtt fog, a rinocérosz szarva pedig nem az. Azt is hihetnénk, hogy a szarvas agancsára hasonlít. De nem. A szarvas agancsa valójába csontkinövés, de ez nem az. Akkor tehát micsoda az orrszarvú szarva? Keratin nevű anyagból áll, amiből a hajunk és körmünk is.

Az orrszarvú szívesen eszik növényeket. A rinók egyik fajtáját fehér rinocérosznak hívják. Valójában szürke színű és nagyon nagy, széles szája van. Szájberendezése kiválóan alkalmas a fűevésre. És leginkább azt is teszi, legelészik. Egy másik fajukat fekete orrszarvúnak nevezik. Az szintén szürke, de kisebb és csúcsosabb a szája. Ez a szájberendezés kiválóan alkalmas a fák és bokrok leveleinek letépkedésére. Azt is teszi ideje nagy részében.

Isten minden állatnak olyan szerveket teremtett, amilyenre szüksége van, ugye? És minket is pontosan olyanra teremtett, amilyennek lennünk kell. Minden állat különbözik a többitől, mi pedig nem hasonlítunk egyetlen állatra sem. Isten minden egyes állatról gondoskodik, de minket még sokkal jobban szeret. Annyira szeret bennünket, hogy még meg is halt helyettünk. Minden nap legyünk tudatában, milyen különlegesek vagyunk és engedjük, hogy Jézus segítsen olyan jóságosnak és engedelmesnek lennünk, mint Ő maga!

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?