Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Pál apostol utolsó napjai

  11. tanulmány  

Nyomtatás

Akik szeretik Jézust, ameddig csak tudnak, mindent megtesznek mások üdvösségéért.

VASÁRNAP

Pál apostol két esztendőn át egy bérelt házban lakott Rómában. A katonák jóságosan bántak vele és őrei azt is megengedték, hogy a barátai meglátogassák. Az apostol fogadhatta azokat is, akik Jézusról szerettek volna tanulni tőle.

Pál nagyon sok római embert tanított Jézusról. Mivel szegény rab volt, először a hozzá látogató szegényeknek beszélt. Néhányuk, mint Onésimus is, rabszolga volt. Örömmel hallottak Jézusról, Aki szereti őket. Idővel egyre többen látogattak el Pál apostolhoz a tanításait meghallgatni.

Római tartózkodása idején Pál sokat segített más városokban élő barátainak is. De hogyan tehette, ha fogolyként nem hagyhatta el a házat? Imádkozott értük, és leveleket írt nekik.

Pál apostolnak 14 levelét őrizte meg a Biblia. A filippibelieknek szóló levél a város keresztényeihez szól, ahol Pál apostol Silással együtt énekelt a börtönben. Az efézusi gyülekezetnek szóló levél a város keresztényeihez szól, ahol elégették mágiával foglalkozó könyveiket. A Kolosséi gyülekezet pedig abban a városban volt, ahol Filemon is élt. Olvassuk el, hogyan kezdte Pál apostol a kolossébelieknek írott levelét! Kol 1:1-2.

Pál apostol levelei nagyon sok emberen segítettek. Meg sem számlálhatjuk mindazt a sok embert, akik az ő leveleinek olvasása által ismerték és szerették meg Jézust. Örülni fog az apostol, ha majd találkozik velük a Mennyben?

HÉTFÖ

Pál apostol két esztendőn át várakozott a Néró előtti kihallgatásra. A császár volt az uralkodó, akinek jogában állt dönteni Pál sorsáról, megbünteti, vagy szabadon engedi-e. Mindenkinek, még a királyoknak is engedelmeskednie kellett a császárnak. Nérótól mindenki nagyon félt, mert kegyetlen és gonosz volt.

Pál munkájának hatására egyre többen lettek kereszténnyé Rómában. Még Néró emberei közül is néhányan. Ez nagyon feldühítette a császárt.

Pál azonban boldog volt. Bár ő sehová sem mehetett, a Jézusról szóló jó hír mégis mindenhová eljutott. 2Tim 2:9.

Pál apostol azt hitte, hogy rabsága majd megnehezíti római missziós munkáját. De rá kellett jönnie, hogy fogolyként még többet beszélhet az embereknek Jézusról, mintha szabad lenne. Mit írt erről filippibeli barátainak? Fil 1:12-14.

Miért akarta oly sok ember meghallgatni Pált, most, amikor fogságban volt? Az apostol életvitele miatt. Akik figyelték Pált, ezt kérdezték: - Hogyan lehetsz mindig ilyen türelmes, jóságos és szerető szívű? Hogyan lehetsz vidám és boldog, amikor ilyen igazságtalanul bánnak veled?

Te mit válaszolnál ezekre a kérdésekre?

KEDD

Pál Bibliáról szóló beszédeinek hallatán sokan döntöttek a keresztény élet mellett. S ha lehet, még többen ismerték meg Jézus szeretetét az apostol életmódját látva. Pál apostol bemutatta, milyen Jézus, és ez másokban is felébresztette a vágyat, hogy olyanná legyenek, mint Ő.

Nagyon sok rossz érte Pált. Már több mint négy éve fogoly volt. Félix és Festus kormányzók és Agrippa király is kijelentette, hogy az apostol semmi rosszat nem tett, mégsem engedték szabadon. Néró, aki Pál sorsáról dönteni fog, a valaha is élt leggonoszabb római uralkodó volt. Gyűlölte a keresztényeket és nem törődött sem a joggal sem az igazságossággal. A Rómában élő zsidók próbálták rávenni Nérót Pál apostol kivégzésére és terveikhez a császár feleségét is felhasználták.

Pál apostol azonban nem panaszkodott. Kibe vetette minden bizalmát? Zsolt 56:3, 5, 9, 11.

Pál végre Néró előtt állt. A zsidók sok rossz dologgal vádolták az apostolt, de igazukat nem tudták bizonyítani. Néró mindenkit meglepett kijelentésével, hogy Pál semmi rosszat nem tett. Majd utasította a katonákat, vegyék le Pál láncait.

Pál apostol végre szabad volt! Oda mehetett, ahová csak akart! Mit gondolsz, hálát adott érte Istennek?

SZERDA

Szabadulása után Pál apostol sietett meglátogatni az általa alapított gyülekezeteket. Helyről helyre járva buzdította a keresztényeket, hogy beszéljenek barátaiknak és szomszédaiknak Jézusról, és tartsák meg Isten parancsolatait.

Pál apostol már idős volt, és ereje is elhagyta. Tudta, hogy ez az utolsó munkája Istenért, miközben minden maradék erejével azon fáradozott, hogy az embereknek a Biblia megértésében és az Istenhez való hűség megtartásában segédkezzen.

Röviddel azután, hogy Pál apostol távozott Rómából, nagy baj történt abban a városban. Az épületek több mint fele porig égett egy hatalmas tűzvészben. Rengeteg embernek nem volt lakása és munkahelye többé. Az a hír járta a nép között, hogy Néró maga gyújtotta fel a várost.

A császárnak nem tetszett, hogy őt okolják a pusztulásért. De hogyan is szabadulhatna meg a nép vádaskodásától? Sátán ekkor egy gonosz ötletet adott Nérónak. Miért is ne okolhatná a keresztényeket? És Néró pontosan azt is tette.

Természetesen nem a keresztények okozták a tűzvészt, de Néró ezzel egyáltalán nem törődött. Ellenkezőleg, még örült is, hogy végre talált egy ürügyet az annyira gyűlölt emberek üldözésére. A gonosz Néró császár nagyon kegyetlenül bánt a keresztényekkel és rövidesen már több ezren halottak voltak.

Milyen különleges ígéretet tett Jézus azoknak, akiket a kereszténységük miatt üldöznek? Mt 5:10-12.

CSÜTÖRTÖK

A zsidók, akik szintén gyűlölték a keresztényeket, örömmel vették a római üldözések hírét. Sátán ekkor igen gonosz ötletet adott nekik. Miért is ne okolják Pál apostolt a tűzvész miatt? És pontosan azt is tették.

Természetesen tudták, hogy nem az apostol okozta a tüzet, de mit sem törődtek vele. Mindenáron meg akarták öletni Pál apostolt. Ezért elfogták és katonákkal Rómába kísértették, ahol egy rettenetes börtönbe zárták.

Pál barátai egymás után elfogytak. Némelyikük más gyülekezetekhez ment segíteni, mások pedig félelmükben elmenekültek. Ki segített egyedül az apostolnak? 2Tim 4:11.

Nagyon veszélyes volt akkoriban kereszténynek lenni Rómában. Volt bárkinek is bátorsága elkísérni Pált, amikor ismét Néró elé vezették? 16. v.

Pál apostol Néró előtt állt, aki díszes trónján ült. A császárnak nagy hatalma volt, rengeteg pénze és pompás ruhái. Arcáról viszont harag és gonoszság sugárzott, mert úgy döntött, Sátánra akar hasonlítani.

Pál apostol egészen máshogy nézett ki. Sem pénze, sem díszes ruházata nem volt, még egyetlen barátja sem állt mellette. Mégsem félt, arca nyugodt és békés volt. Vajon miért? Mert ő azt választotta, hogy Jézusra akar hasonlítani.

Te kire szeretnél hasonlítani?

PÉNTEK

Pál apostol Rómában volt és a gonosz, kegyetlen Néró császár ítélőszéke előtt állt. Sokon zsúfolódtak a nagy tanácsterembe, mert érdekelte őket Pál sorsa, de az apostol egyetlen barátja sem volt jelen. De tényleg egyedül volt vajon? 2Tim 4:17.

A zsidók sok hazugságot mondtak Nérónak az apostolról. Azt állították, hogy sok gonoszságot követett el, és ráadásul a Rómát elpusztító tüzet is ő okozta.

Amikor szót kapott, Pál apostol nem próbálta elrejteni Jézus iránt érzett szeretetét. Ó, nem! Nem törődött azzal, mi történik majd vele. Mindennél jobban szerette volna, ha a teremben jelenlévő összes ember ott legyen majd egy napon a Mennyben és tudta, hogy némelyeknek ez az egyetlen lehetősége, hogy Jézusról halljon.

Pál apostol ünnepélyes komolysággal beszélt Jézus életéről és munkájáról, mellyel megváltotta az embereket a bűntől. Könyörgött hallgatóságának, hogy fogadják el és szeressék Jézust. A Szentlélek erővel, hatalommal töltötte meg Pál szavait és a jelenlévők közül sokan kereszténnyé lettek aznap.

Néró még soha azelőtt nem hallott ilyen szavakat. egy pillanatig ő is vágyott bűneinek bocsánatára. Isten szólt a lelkéhez: „Minden gonoszságod ellenére is szeretlek Néró. Meg is bocsájtok neked. Segíteni akarok, hogy felkészülj a mennyei életre.” A császár azonban nemet mondott.

Néró visszaküldte a börtönbe Pál apostolt, majd később utasította katonáit, hogy végezzék ki.

Nem sokkal halála előtt írta Pál apostol az egyik utolsó levelét, mely Timóteusnak szól. Mit írt az apostol? 2Tim 4:7-8.

 További elmélkedésre:

  • Fel tudsz sorolni néhány rossz dolgot, ami Pál apostollal történ? Ki segített neki minden alkalommal?

  • Rajtad ki segít, ha valami rossz történik veled?

  • Hogyan segítette Pál apostol a gyülekezeteket, miközben börtönben raboskodott? Hány levelét olvashatjuk az apostolnak a Bibliában?

  • Miért akarták a római emberek meghallgatni Pált? A szavaiddal, vagy a tetteiddel tudsz többet segíteni az embereknek?

  • Ki segített Pál apostolnak, amikor egyetlen barátja sem volt mellette? Neked ki segít, ha egyedül maradsz?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy Pál apostollal voltál minden bajában! Köszönöm, hogy továbbra is beszélt az embereknek Jézusról, kérlek, maradj velem is, különösen, amikor magányos vagyok, vagy bajban vagyok és segíts, hogy mindenkor bízzak Benned! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A kutya

 

A múlt heti leckénk végén szereplő képen látott láb olyan, amit biztosan számtalanszor láttál már. Talán nektek is van olyan állatotok, amelyiké. Ha nincs, akkor is ismersz valakit, akinek van. Ezen a héten a kutyákról tanulunk.

Sok embernek van kutyája. Valójában több családnak van kutyája, mint bármilyen más háziállata. Neked van kutyusod? Vagy egyik barátodnak? Mit szeretsz csinálni a kutyáddal?

A kutyáknak nagyon-nagyon sok fajtája létezik. Némelyik igen nagytermetű lehet, mások pedig egészen aprók. Némelyiknek hosszú a lába, másoknak rövid. A színük is nagyon sokféle lehet. Fehér, fekete, szürke, barna, vagy akár foltos is. Egyes kutyáknak vastag, tömött bundájuk van, vagy hosszú szőrük, másoknak pedig rövid. A legtöbb kutyának rózsaszínű a nyelve, de némelyiknek kékes-lilás.

A kutyák nagyon jó házőrzők lehetnek, de más munkára is be lehet fogni őket. Mit gondolsz, milyen munkát tudnak a kutyák elvégezni?

A hegyi mentőkutyák segítenek elveszett emberek felkutatásában. A kutya orra sokkal érzékenyebb a szagokra, illatokra, mint a miénk valaha is lehet. A talajt szimatolva, a kutya meg tudja mutatni, merre ment az illető, és így könnyebben rá lehet találni.

Hogyan élnél, ha vak lennél? Sokkal nehezebb lenne bármit is megtenni, igaz? Egyes kutyákat vakvezetőnek képeznek ki, hogy segítsék a vak embereket a biztonságos közlekedésben.

A birkatartó gazdálkodóknak is segítségre van szükségük. A juhászkutyák kiválóan alkalmasak a nyáj őrzésére. Segítenek az állatokat az ragadozóktól megvédeni és a nyáj terelésében is.

Egyes kutyák szánt is húznak havon vagy jégen. Mások a katonáknak vagy a rendőrnyomozóknak segítenek. Megint mások kórházban vagy gondozóházban dolgoznak. Segítenek örömöt vinni a beteg, vagy öreg emberek életébe. Sokan hálásak a kutyák sokféle segítségéért. A kutyák azonban mégis csak állatok. Ha ők ennyire segítőkészek tudnak lenni, nem gondolod, hogy nekünk még inkább annak kellene lennünk? Miben tudnál ma másoknak segíteni?

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?