Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézus misszionáriusai

  2. tanulmány  

Nyomtatás

Sátán sok gondot okoz Jézus misszionáriusainak. Isten azonban erősebb, mint Sátán és mindig megsegíti hűséges szolgáit.

VASÁRNAP

A zsidó nép vezetői régóta üldözték Jézus jeruzsálemi követőit. Ezért sok hívő elhagyta a várost és máshová költözött. Ahová csak mentek, mindenhol beszéltek Jézusról. Rövidesen sok más helyen is hívők csoportjai alakultak.

A hívők többek között Aniókhiában is beszéltek Jézusról. Antiókhia fontos város volt, ahol tengetegen megfordultak a világ minden tájáról. Sokan dolgozni mentek oda, mások csak szórakozni. Antiókhia gyönyörű város volt, lakóinak többsége gazdag, de sajnos nagyon gonosz volt.

Mi történt, amikor a hívők Jézusról tanították Antiókhia népét? ApCsel 11:21.

Amikor az egyház jeruzsálemi vezetői tudomást szereztek a növekvő antiókhiai gyülekezetről, odaküldték Barnabást, hogy segítségükre legyen. Megáldotta Isten Barnabás munkáját Antiókhiában? 24. v.

A hívőket akkoriban kezdték új néven emlegetni. Mi volt az? 26. v.

Miért nevezték a hívőket „keresztény”- nek az emberek? Mert olyan sokat beszéltek Krisztusról, ami Jézus másik neve. A hívők Krisztust hirdették és elmesélték csodatételeinek történeteit. Krisztus nevében imádkoztak Istenhez. Leginkább arról szerettek beszélni, hogyan halt meg Jézus a mi bűneinkért, és hogyan támadt fel utána.

Te miről szeretsz leginkább beszélni? Igazi keresztény vagy?

HÉTFÖ

Olyan gyorsan növekedett Antiókhiában a gyülekezet, hogy Barnabásnak segítőre volt szüksége. Saul viszont, akivel együtt szeretett volna dolgozni, Tárzuszban élt, nagyon messze onnan. Mit tett ezért Barnabás? ApCsel 11:25.

Saul volt az, aki annak idején olyan elszántan üldözte az egyházat. Most pedig Jézus hűséges munkása volt.

Amikor Barnabás rátalált Saulra és elmondta neki, milyen nagy szüksége lenne a segítségére, ő megígérte, hogy elmegy Antiókhiába. Ezután egy egész esztendőn át együtt dolgoztak abban a városban.

Saul tudta, hogy Jézus különleges munkára választotta ki őt. Jézus még akkor beszélt neki erről, amikor a damaszkuszi úton megszólította. ApCsel 26:17-18.

Mit mondott Jézus később, Jeruzsálemben Saulnak? ApCsel 22:21.

Most elérkezett az ideje, hogy Saul máshová is elmenjen és a pogányoknak is beszéljen Jézusról. A Szentlélek ezért így szólt az antiókhiai gyülekezet néhány vezetőjéhez: „Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.” (ApCsel 13:2).

Így amikor az antiókhiai hívők összegyűltek imádkozni, a gyülekezet vezetői Saul és Barnabás feje fölé helyezték kezüket és a pogányoknak szóló prédikálás különleges munkájára szentelték fel őket.

KEDD

Mai történetünk elején a Biblia Pálnak nevezi Sault, ezért, mostantól mi is Pálként fogjuk őt említeni.

Pál és Barnabás készen álltak első missziós útjukra. Az antiókhiai gyülekezet Isten áldását kérte a munkára, amire őket kiválasztotta. Pál és Barnabás első missziós útjuk során először Ciprus szigetére indultak. Velük tartott egy fiatalember, János Márk is, aki szerette Jézust.

Míg Cipruson prédikáltak, találkoztak egy Sergius Paulus nevű férfival, aki bölcs és befolyásos vezető volt a szigeten. Amikor hírét vette, hogy Pál és Barnabás Jézusról prédikálnak, magához hívatta őket, hogy őt is tanítsák. Ők természetesen el is mentek hozzá.

Sergius Paulus nagyon figyelmesen hallgatta Pál és Barnabás tanítását.

Sátán azonban nem akarta, hogy Sergius Paulus higgyen Jézusban, ezért odaküldte Elimást, a gonosz férfit, hogy félbeszakítsa a tanítványokat. Hazugságokat állított a misszionáriusoktól és győzködte a helytartót, nehogy kereszténnyé legyen.

Pál nem félt Elimástól, annak ellenére sem, hogy a férfi Sátánnak dolgozott. Mit mondott Pál az ördöngös férfinak? ApCsel 13:9-11.

Abból, hogy Elimás megvakult, Sergius Paulus rájött, hogy Jézus hatalmasabb Sátánnál. Ezért úgy döntött, hisz Jézusban.

SZERDA

Miután végeztek munkájukkal Cipruson, Pál, Barnabás és János Márk hajóra szálltak és Perga városába mentek. Útjuk fárasztó és veszélyes volt, gyakran fáztak és éheztek.

Pál és Barnabás szerették a pogányokat és valóban Jézusról akartak beszélni nekik. Tudták, hogy ha az emberek nem bánják meg bűneiket és nem hisznek Jézusban, nem kerülhetnek a Mennybe. Ezért nem hagyták, hogy a gondok, bármilyen nagyok is, megállítsák őket.

János Márk azonban nagyon megijedt a gondoktól. Még nem tanult meg úgy bízni Jézusban, mint Pál és Barnabás. Mit tett hát? ApCsel 13:13.

János Márk hazaindulása után Pál és Barnabás egy másik városba ment. Szombatnapon bementek a helyi zsidó zsinagógába, ahol felkérték őket, hogy szónokoljanak.

Pál felállt és meggyőző beszédet mondott Jézusról. Emlékeztette a zsidókat, hogyan ígérte meg Isten a Messiás elküldését. Majd Jézus kereszthalálának és feltámadásának történetét mondta el. Azt is elmondta, hogy egyedül Jézus bocsájthatja meg a bűnöket.

Mire kérték Pált a pogányok, amikor a zsinagógából távozott? 42. v.

Pál természetesen beleegyezett. Mi történt a következő szombaton? 44. v.

CSÜTÖRTÖK

A városban, ahol Pál prédikált, a zsidók nagyon mérgesek lettek, amiért olyan sok pogány ember szerette volna hallani Pál mondanivalóját. A zsidók akkora felfordulást szítottak, hogy Pálnak és Barnabásnak el kellett hagynia azt a helyet.

Pál és Barnabás ezután Ikóniumba ment. A Szentlélek erőt adott nekik, hogy ott is bátran hirdessék a Jézusról szóló jó hírt. Sok csodát is tettek ott. Sokan döntöttek Jézus követése mellett? ApCsel 14:1.

Egyes ikóniumi zsidók azonban nem hittek Jézusban és nehézségeket támasztottak. Sok hitetlent meggyőztek, hogy ne higgyenek Pálnak és Barnabásnak. Még az apostolok megölését is eltervezték. Néhány barátjuk azonban még időben figyelmeztette őket, ezért Listra városába siettek.

Listra lakóinak többsége bálványimádó pogány ember volt. Pál és Barnabás ezért először is a Menny élő Istenéről tanította őket, aki világunkat alkotta. Majd Jézusról beszéltek, aki annyira szereti az embereket, hogy eljött világunkba, hogy megmentsen bennünket a bűntől.

Egy nap, amikor Pál éppen arról beszélt, hogyan gyógyította meg Jézus a betegeket, észrevett egy nyomorék férfit, aki nagyon figyelmesen hallgatott. Pál látta, hogy a férfi elhiszi, amit mond és azt is, hogy Jézus őt is meg tudná gyógyítani.

Mit mondott Pál apostol a férfinak? 10. v.

PÉNTEK

Pál Jézusról prédikált Listra lakóinak. Egy nyomorék férfi, aki még soha nem tudott járni, Jézus erejével meggyógyult.

E csodát látva Listra pogány lakói azt hitték, hogy Pál és Barnabás istenségek, akik lejöttek meglátogatni őket. Ezt kiáltozta az izgatott tömeg: „Az istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban!” Dicsőíteni akarták a misszionáriusokat és ökröket hoztak eléjük áldozatul.

Mit tett ezt látván Pál és Barnabás? ApCsel 14:14-15.

Pál és Barnabás végül meggyőzték a tömeget, hogy ne őket imádják, de az emberek nagyon csalódottak voltak.

Nem sokkal később olyan emberek érkezetek Listrába, akik gyűlölték a két apostolt, és le akarták állítani munkájukat. Azt terjesztették róluk, hogy veszélyesek és ki kell őket végezni. A feltüzelt csőcselék bántani kezdte Pál apostolt. Kövekkel dobálták egészen addig, míg úgy hitték, meghalt. Testét kivonszolták a városból és otthagyták.

A listrai hívők nagyon szomorúak voltak. Sírva állták körül Pál holtestét. Ő azonban váratlanul kinyitotta a szemét és felkelt. Isten megőrizte Pál életét!

Úgy döntött vajon mindezek után Pál, hogy túl veszélyes a missziómunka? Nem, bizony! Egyenesen visszagyalogolt a városba. Másnap pedig Barnabással együtt egy másik helyre távoztak, hogy ott is Jézusról prédikáljanak.

 További elmélkedésre:

  • Kit szeretett mindennél jobban Pál apostol? Honnan tudjuk, hogy valóban szerette Jézust? Te szereted Jézust?

  • Könnyű volt Pálnak és Barnabásnak Jézusról prédikálni? Segítette őket Isten?

  • Nekünk mindig könnyű másoknak Jézusról beszélni? Nekünk is segít Isten ebben?

  • Imádni próbálták a pogány emberek Pált és Barnabást? Mit mondott nekik a két apostol, kit dicsőítsenek?

  • Megpróbálták megölni Pált a pogányok? Ki őrizte meg Pál életét?

  • Ki az erősebb, Sátán, vagy Isten?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy megőrizted Pál életét. Köszönöm, hogy nem félt a pogányoknak Jézusról beszélni. Kérlek, vigyázz rám is és segíts, hogy tudjak a barátaimnak Jézusról beszélni. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A medve

 

Vajon melyik állatnak olyan a mancsa, mint amit múlt heti leckénk végén láttál? Ha nem is jöttél volna rá, ezekről a képekről biztosan felismered. Igen, egy medve lába volt az.

Múlt héten megtudtuk, hogy több ezerféle rák él földünkön. Medvéből viszont csak nyolcféle létezik. Hányat tudsz megnevezni? A képek segítenek a felsorolásban. A medvefajok a következők: (1). az Ázsiai fekete medve, (2). az óriáspanda, (3). a jegesmedve, (4). a lajhármedve, (5). a barnamedve, (6). az amerikai fekete medve, (7). a malájmedve (napmedve), és a (8). a pápaszemes medve. Talán emlékszel még, hogy a koalák nem medvék, bár sokszor koalamacinak hívjuk őket.

A medvék természetesen járnak a lábukon, de sok másra is használják mancsukat. Például gyümölcsöt szednek, vagy halat fognak vele.

Egyes medvék makkot és más dióféléket is esznek, és a lábukon nőtt karmok segítségével másznak fel a fára érte. Ásásra is használják karmukat, vagy korhadó fatörzsek aprítására. Így ássák ki a gyökereket, vagy a fában megbújó hangyákat és más rovarokat.

Az óriáspanda leginkább a bambuszcserje rügyeivel és leveleivel táplálkozik. Nagyon különleges lába van, ami segíti ebben. Mint a többi medvének, az óriáspandának is öt karma van, de a mellső mancsa csuklócsontja jóval nagyobb a szokásosnál. Valahogy úgy működik, mint a hüvelykujj, és éppen arra való, hogy a panda mancsában tudja tartani a bambuszágat evés közben.

A medvemamáknak egyszerre általában 1-3 bocsa születik. A medvebocsok nagyon aprón jönnek világra. Hosszú ideig anyjukkal maradnak, míg végül önállóan el tudják látni magukat. Az anyamedvék nagyon figyelmesen gondoskodnak kölykeikről, és minden veszélytől óvják őket.

Rólad ki gondoskodik? Természetesen a szüleid. A Bibliából tudjuk, hogy Isten a segítségünkre küldi angyalait, akik még apukádnál és anyukádnál is sokkal erősebbek. Ezért soha nem kell aggodalmaskodnunk, vagy félnünk.

A Biblia szerint: „Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.” Zsolt 34:7.

 

Milyen állat mancsát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?