Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Hüségesnek maradni Istenhez

  6. tanulmány  

Nyomtatás

Sátán nehézségeket támaszt életünkben, ha hűségesek vagyunk Istenhez,

Ő azonban hatalmasabb nála és midig számíthatunk a segítségére.

VASÁRNAP

Pál apostol hosszú ideig dolgozott Efézusban. Mintegy három esztendőn át tanította a népet Jézusról. Prédikált és az emberek otthonába is elment. Pál nagyon örült, hogy sokan gonosz könyveik elégetése mellett döntöttek és az igaz Isten tiszteletét választották.

Rövidesen nagy gyülekezet volt már Efézuban. Sokfelé elterjedt onnan a Jézusról szóló jó hír.

Pál apostol újabb missziós út terveit fontolgatta. Úgy döntött, végiglátogatja az általa alapított gyülekezeteket, többek között Filippiben, Béreában és Korunthusban. Utána pedig visszatér Jeruzsálembe. Melyik városba készült azután? ApCsel 19:21.

Történt azonban valami, ami miatt Pálnak a tervezettnél sokkal hamarabb, sietve kellett elhagynia Efézust.

Évente egyszer nagy tömegek gyűltek mindenfelől a városba, hogy a Diána nevű bálványistennőnek áldozzanak. Nehéz időszak volt ez az újdonsült keresztényeknek, mert Diána imádói gúnyolódtak rajtuk.

Sőt, egyes efézusi pogányok meg is haragudtak a keresztényekre. Mit gondolsz, miért? Pál apostol prédikálásának hatására sokan Jézus követését választották a bálványok imádása helyett. Tehát Diánának kevesebb tisztelője maradt, mint azelőtt volt.

Egy Demetriusz nevű férfi különösen mérges volt. Holnap azt is megtudjuk, hogy miért.

HÉTFÖ

Az efézusi bálványimádók mérgesek voltak. Vajon miért? Mert kevesebben jöttek Efézusba Diánát imádni.

A keresztények természetesen nem dicsőítették már többé a bálványistennőt. Sokan mások is abbahagyták a bálványimádást, bár nem döntöttek Jézus követése mellett. Pál apostol prédikációiból megértették, hogy a bálványok nem képesek imáikat meghallgatni és bárkinek is segíteni.

Volt egy másik nagy gond is. Efézusban sokan abból éltek, hogy ezüstből kis Diána-szobrokat készítettek. Az efézusba látogató bálványimádók megvásárolták és hazavitték őket. Most azonban kevesebb vásárlójuk akadt. Volt tehát most annyi jövedelmük, mint azelőtt? Nem, bizony!

Ezek az ötvösök Pál apostolt okolták. „Az ő hibája, hogy az emberek nem vásárolnak már annyi bálványszobrocskát, mint azelőtt!” – állították. De vajon tényleg Pál okozta a bajt? Nem, ő csak elmondta az embereknek az igazságot.

Nagy zűrzavar kerekedett efézusban, amit nem Pál apostol, hanem az ezüstművesek okoztak.

Az egész a Demetrius nevű szoborkészítővel kezdődött, aki fel volt háborodva, mert nem akartak annyian vásárolni tőle, mint régebben. Összehívta a többi ezüstművest és tanácskozott velük. Mit mondott nekik Pál apostolról? ApCsel 19:26.

Miért dühödött fel annyira Demetrius? Vajon a pénzt szerette, vagy az igazságot? Holnap megtudjuk, mi történt azután.

KEDD

Demetrius, az ezüstműves, aki Diána kicsinyített bálványszobrait készítette és árulta, feltüzelte Pál apostol ellen a többi ezüstművest is. Valami ilyesmit mondhatott nekik: „Tudjátok, hogy a szobrocskák eladásából élünk. Pál pedig azt terjeszti, hogy a bálványok nem istenek, mivel emberek készítették őket. Nagyon sok embert meggyőzött, hogy hagyjanak fel a bálványimádással. És ezt nem csak Efézusban tanítja, hanem sok más helyen is. Ha ez így megy tovább, rövidesen senki sem fog tőlünk bálványszobrot vásárolni. Senki sem fogja Dianát sem tisztelni és lerombolják gyönyörű templomát!”

Milyen gonosz beszéd volt ez! Demetrius hallgatói nagy haragra gerjedtek. Mit kiáltoztak? ApCsel 19:28.

Rövidesen sokan odacsődültek, hogy lássák, mi történik. Nemsokára egész Efézus városa felbolydult, megtelt zajjal és zűrzavarral. A csőcselék Pál apostol keresésére indult, de sehol sem lelték. Tudod miért?

Amikor néhány keresztény meghallotta a kiáltozást, tudták, hogy Pál élete veszélyben forog. Gyorsan eltávolították az apostolt Demetrius és a tömeg közeléből. Isten angyalokat küldött, hogy Pált biztonságba helyezzék.

Amikor a csőcselék nem találta Pált, két segítőjét ragadták meg és a színháznak nevezett helyre hurcolták őket.

SZERDA

Efézus városa zajjal és zavargással telt meg. A nép feldühödött Demetrius szavaitól. Mivel Pál apostolt nem találták, két segítőjét hurcolták magukkal a színházba.

Pál apostol rejtekhelye a közelben volt, így hamar értesült róla, mi történt két barátjával. Elképzelni sem tudta, mit tehet velük a feldühödött csőcselék. Azonnal segíteni akart rajtuk. A tömeghez is szólni akart, hogy elmagyarázza, ő csakis az igazságot tanította.

Nagyon önzetlen volt Pál, ugye? Nem magára gondolt, hanem másokra. De a keresztények nem engedték őt a színházba menni. Tudták, hogy a dühös emberek még szóhoz sem engednék jutni Pált, ha megjelenne előttük, hanem azonnal megölnék. Az apostol mégis oda akart menni.

Aztán üzenetet kapott két barátjától, akik a város vezetőségéhez tartoztak. Szerették őt, és nem akarták, hogy baja essen. Ezért figyelmeztették, hogy maradjon távol a színháztól. Így Pál végül is rejtekhelyén maradt.

A színházban a hangzavar egyre nagyobb lett. Sokfélét kiáltoztak az emberek. Tudta a többség egyáltalán, hogy miért is gyűltek össze? ApCsel 19:32.

Okosabb előbb gondolkodni, mint azonnal utánozni mások viselkedését, ugye?

CSÜTÖRTÖK

Az efézusi csőcselék igen dühös volt. Emlékszel, miért? Pál apostol az igaz Isten tiszteletére tanította a népet és az ezüstművesek mérgesek voltak, mert nem kereshettek már annyi pénzt a bálványszobrok eladásával.

A színházban ordítozó emberek többsége egyáltalán nem is tudta, miért gyűltek ott össze. Csupán utánozták a többi dühös ember viselkedését.

Zűrzavar volt a színházban, mert az emberek mindenfélét össze-vissza kiáltoztak. Egy idő után azonban az egész tömeg egységesen ezt kiabálta: „Nagy az efézusi Diána!” Hány órán keresztül kántálták ezt? ApCsel 19:34.

Végül belefáradtak a kiabálásba. Akkor felállt a város egyik főembere és csendre intette a tömeget. Mindenki odafigyelt rá, mert jelentős személyiség volt.

Elmondta a tömegnek, hogy semmi okuk az ordibálásra és kiáltozásra. „Mindenki tudja, hogy Efézus városa Diánát imádja. Nyugodjatok hát meg, és semmit se tegyetek gondolkodás nélkül!” Mit mondott még ezután? 38-39. v.

Demetriusnak a város vezetői elé kellett volna vinnie Pált, ha úgy gondolta, hogy az apostol valami rosszat tett, és nekik kellett volna dönteniük az ügyben.

A város főembere ezután feloszlatta a tömeget és hazaküldte az embereket.

PÉNTEK

Egyetlen önző ember szavai miatt hatalmas tömeg haragudott meg Pál apostolra Efézusban. Majd két órán keresztül ordítva éltették bálványistennőjüket. Amikor a város egyik főembere szóhoz jutott, lecsendesítette, és hazaküldte őket, mivel Pál semmi rosszat nem tett.

Miért állt ki ez az ember Pál apostol mellett? Tudta, hogy Pál és barátai semmi rosszat nem tettek. Isten segített ennek a városvezetőnek, hogy bátran, igazul szóljon, amivel visszatartja a tömeget misszionáriusa bántalmazásától. Ez újabb győzelem volt a keresztények számára.

Pál nagyon hálás volt, hogy Isten megmentette az életét és Demetrius nem állíthatta meg Isten munkáját Efézusban.

Emlékszel még, miért haragudott meg Demetrius Pál apostolra? Mert tudta, hogy ha az emberek Jézus követését választják, nem fogják majd többé az általa és barátai által készített bálványszobrocskákat vásárolni, és így sokkal kevesebb pénzük lesz.

Demetrius ezért meg akarta ölni Pál apostolt, Isten egyik legjobb munkását. De győzött vajon Demetrius azzal együtt, hogy olyan sokan egyetértettek vele? Nem, nem győzött. Isten megőrizte Pált Sátán gyilkos tervétől.

Minket is meg tud védeni Isten? Van bármi is, ami Istennek lehetetlen? Jer 32:17.

Mindezek után Pál távozott Efézusból. Jövő héten még többet megtudunk arról, hogyan támogatta őt továbbra is Isten a munkájában.

 További elmélkedésre:

  • Mivel kereste Demetrius a pénzt? Mit készített, és árult?

  • Miért haragudott meg Demetrius Pál apostolra? Mit szeretett jobban az ezüstműves mester, Istent, vagy a pénzt?

  • Sikerült Demetriusnak a szavaival másokat is haragra gerjeszteni?

  • Veszélyes gondolkodás nélkül utánozni másokat?

  • Szabad-e valaha is méregbe gurulnunk? Gyakran tesznek mérgükben rossz és esztelen dolgokat az emberek? Ki tud segíteni, hogy ne haragudjunk meg másokra?

  • Ki őrizte meg Pál apostolt biztonságban? Minket is meg tudnak védeni Isten angyalai?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm ezt a Pálról szóló történetet! Köszönöm, hogy megőrizted őt, amikor veszélybe volt. Kérlek, segíts, hogy hűséges maradjak Hozzád. Kérlek, engem is őrizz meg minden nap, ahogyan Pállal tetted. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

Az elefánt

 

Tudtad, hogy a múlt heti lecke végén, a képen látható láb nagyon különleges láb? A világ legnehezebb szárazföldi állatának a lába volt az. Rájöttél, melyiké? Igen, egy elefánt lába volt az. Csak, hogy el tudd képzelni, mekkorák az elefántok, gondolj bele, egy újszülött elefánt majdnem olyan magas, mint te (kb. 90 cm), és valószínűleg nehezebb talán még az apukádnál is (csaknem 110 kg).

Kétféle elefánt él a Földön, az Afrikai elefánt és az Ázsiai elefánt. Első ránézésre egyformák, de az Afrikai fajta példányai nagyobbak és a fülük is sokkal nagyobb.

Az elefánt egyik legérdekesebb testrésze az ormánya. Az ormány az elefánt orra, tehát azon át lélegzik. De az étkezéshez is használja az ormányát. Biztosan láttál már legelésző lovat, vagy tehenet. Ők lehajolnak és a szájukkal, fogukkal tépik le a füvet, vagy harapják a szénát. Az elefánt azonban nem így csinálja. Ő az ormányával viszi a szájába, amit meg akar enni. Ha legközelebb állatkertben jársz, figyeld csak meg, hogyan csinálja!

Az elefánt az ormányával még olyan kicsi dolgokat is meg tud fogni, mint egy fűszál, ahogyan te is a két ujjaddal. Az elefánt ormánya ráadásul nagyon erős is. Például, ha a gyümölcs, amit kinézett magának, túl magasan van a fán, képes letörni érte az egész ágat is.

Ivásra és zuhanyozásra is használja ormányát az elefánt. Teleszívja ormányát vízzel, majd a szájába önti. Vagy le is tudja spriccelni vele a testét. Egymás üdvözlésére is használják az elefántok az ormányukat, valahogy úgy, ahogy az emberek kézfogással üdvözlik egymást.

Az elefánt hallása is kiváló. A fülével hall, természetesen, de tudtad, hogy a lábával is képes hallani? A talaj rezgéseinek különleges hangjait mi nem érzékeljük a fülünkkel, de az elefántok képesek azokat is meghallani. Így nagyon messze tartózkodó, másik elefántokkal is képesek kommunikálni.

És veled mi a helyzet? Odafigyelsz mindenre, ha apukád, vagy anyukád kér tőled valamit, meghallod, és azonnal megteszed, úgy, ahogy kérték?

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?