Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A Menny, és a csodálatos új Föld

  13. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus véget vet a Sátánnal vívott harcnak, és akkor a bűn mindörökre megszűnik létezni.

Az igazak örökre Jézussal élnek majd és soha többé semmi bántódásuk nem esik.

VASÁRNAP

Amikor Jézus visszajön, sok csodálatos dolgot tesz majd az igazakkal, akik Őt szerették és a parancsolatait megtartották.

Amióta csak a bűn megjelent, minden egyes ember meghalt. Énok és Illés kivételével, mert őket Isten még haláluk előtt a mennybe vitte. Amikor Jézus visszajön, felébreszti az igazakat, hogy magával vigye őket a mennybe.

Jézus akkor még egy csodálatos dolgot tesz a feltámasztottakkal és azokkal, akik életben lesznek az eljövetelekor. Mindnyájunknak tökéletes, egészséges testet ad! Milyen csodálatos! Ézsa 35:5-6.

Jézus akkor mindnyájunkat halhatatlanná tesz, ami azt jelenti, hogy soha nem halunk meg. A Biblia így ír erről: „Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; elváltozunk.”

Akkor az összes igaz ember felemelkedik, fel, fel az égbe, hogy Jézussal ott találkozzon. Ó, milyen boldogok leszünk! Jézus azonban még nálunk is jobban fog örülni. Mit szeretett volna már réges-régen megtenni? Jn 17:24.

Jézus most végre magával viheti barátait mennyei otthonába. Ott majd valami nagyon különlegeset tesz velük. Holnap megtudjuk azt is, hogy mit.

HÉTFÖ

Szent, szent, szent a Mindenható Isten!” - éneklik az angyalok, miközben Jézussal a Menny felé tartunk. Az út 7 napig fog tartani.

Amikor megérkezünk a mennybe, az összes ember egy nagy körben körbeállja Jézust. Mindenki jóságos, szeretettől sugárzó arcát nézi. Akkor valami nagyon különleges történik. Jézus mindnyájunkat egyenként üdvözöl a Mennyben. Minden egyes ember fejére a saját kezével egy szép koronát helyez. Pálmaágat és arany hárfát is ad mindenkinek.

Az angyalok énekelni fognak és mi a hárfán kísérjük őket és az egész mennyet szépséges zene dallamai töltik be. Mit fogunk énekelni? Jel 1:5-6.

Az ének után Jézus kitárja az új Jeruzsálemnek nevezett város gyönyörű kapuit. Abban a városban élünk majd mindnyájan Jézussal együtt. Milyen szavakkal fog üdvözölni minket új otthonunkban? Mt 25:34.

Utána csodálatos vacsorát kapunk. Ó, milyen finom ételeket eszünk majd! Az asztal nagyon, nagyon hosszú lesz, mert minden igaz embernek lesz helye mellette. Jézus akkor „leülteti azokat, és előjövén, szolgál nékik.” (Lk 12:37).

Szeretnél ott lenni azon a napon?

KEDD

Jézus gyönyörű várost épített a mennyben, amit új Jeruzsálemnek neveznek. Csodálatosabb lesz, mint azt elképzelhetnénk. A Bibliában találunk némi ízelítőt, arról, hogy milyen lesz. Jel 21:12, 18-19, 21.

Az új Jeruzsálemben nem lesz szükség Napra, mert Istentől folyamatosan árad a ragyogó fény. „Ott soha nem lesz éjszaka.” – állítja a Biblia. Éjszakai pihenésre sem lesz szükségünk, mert soha senki nem érzi majd fáradtnak magát. Az új Jeruzsálemben valami különlegeset is megláthatunk majd, amit Jézus megőrzött számunkra. Rájöttél, mi lehet az? Az Édenkert. Ádám és Éva bűnbeesése után az Édenkert még egy ideig a Földön maradt, de mielőtt az Özönvízzel elpusztította volna a Földet, Isten felvitte a mennybe, hogy biztonságban megőrizze.

Örömmel látja majd viszont Ádám az első otthonát? Ó, bizonyára! De annak még jobban fog örülni, hogy Teremtőjét is újra láthatja. Ádám letérdel majd és újra így dicsőíti Jézust: „Méltó, méltó, méltó a Bárány, aki megöletett és újra él”

Ott lesz az Élet fája is, amiről annak idején Ádám enni szokott. Mi is ehetünk majd róla, ha mindvégig szeretjük Jézust és neki engedelmeskedünk? Jel 2:7; 22:14.

SZERDA

Ezer évig élünk majd Jézussal a Mennyben. Az nagyon hosszú idő. Ezidő alatt Jézus minden kérdésünket megválaszolja. Ma még sok mindent nem értünk, de Ő mindent elmagyaráz majd nekünk. Be fogjuk látni, hogy Ő mindent a lehető legjobb módon intézett. Jel 15:3-4.

De mi történik a Földön, mialatt az igazak a Mennyben lesznek? Sátán és angyalai ott lesznek, de senkinek sem árthatnak, mert a gonosz emberek mind halottak lesznek.

Az ezer esztendő végén már csak egy dolog marad hátra Isten megváltási tervéből. Azután a bűn mindörökre megsemmisül. A Bibliából megtudhatjuk, mindez hogyan történik majd.

Jézus lehozza az Új Jeruzsálemet a Mennyből a Földre. Miközben a hatalmas város a Földhöz közeledik, Jézus felébreszti a halott gonoszokat. Látni fogják Jézust, de továbbra sem szeretik Őt. Arcukon látszik, mennyire gyűlölik Őt és Sátán követését választották.

Jézus lejön és megáll az Olajfák hegyén, ahol annak idején oly sokszor imádkozott. Mi történik, amikor lába a földet éri? Zak 14:4.

Jézus arra a széles síkságra helyezi a várost. Akkor mi is bemegyünk abba a városba Jézussal és az angyalokkal együtt.

Mit tesznek ezután a gonoszok?

CSÜTÖRTÖK

Sátán örömmel látja, hogy az összes gonosz ismét életben van. Gonosz angyalaival és a feltámadt gonoszokkal együtt körbezárják az új Jeruzsálemet. Azt hiszik majd, hogy harcolhatnak Isten ellen, legyőzhetik Őt, és bevehetik a várost. De mi történik akkor velük? Jel 20:9.

Az a nagy tűz sokáig fog égni. Míg ég, mi végig teljesen biztonságban leszünk Jézussal a város falain belül. Amire a tűz elhamvad, Sátán, a gonosz angyalok és az összes gonosz ember megsemmisül. És soha, de soha többé nem támadhatnak fel. Nem fognak újra élni. Senki sem marad, aki gondot okozhatna Istennek, megkísérthetné, vagy bánthatná az igazakat.

Az lesz a legutolsó küzdelem Jézus és Sátán között. Ki nyeri meg? Egészen biztosan Jézus. Akik úgy döntöttek, Őt szeretik és neki engedelmeskednek, nagyon boldogok lesznek Vele mindörökre.

Miután Sátán és a bűn megszűnt létezni, Jézus újrateremti világunkat. Új fákat, új füvet, új állatokat és új virágokat teremt. Ugye milyen érdekes lesz figyelni, hogyan csinálja? A virágok soha nem fognak elhervadni. Az állatok mind szelídek lesznek, még a medve, az oroszlán és a tigris is. Játszhatunk majd velük és soha nem fognak bántani bennünket.

Lesz-e vajon bármi is az új Földön, ami elszomorítaná az embereket? Jel 21:4.

PÉNTEK

Emlékszel még, mi választotta el az embereket Istentől? A bűn. De a csodálatos megváltási terv által Jézus rengeteg embert megmentett Sátán és a bűn hatalmából. Mindenki ott lesz a Mennyben, aki Jézus ereje által győzedelmeskedett bűnei felett. De lesz-e ott vajon gonosz ember? Jel 21:27.

A bűn mindörökre megszűnik. Egyetlen dolog emlékeztet csak a bűn szörnyű következményeire. Mit mond majd Jézus, ha bárki megkérdezi erről? Zak 13:6.

Jézus mindörökre viselni fogja azokat a sebhelyeket a testén. Látni fogjuk a durva szöget ütötte sebek helyét a kezén és a lábán, a töviskorona okozta sérüléseket a fején és a lándzsa hegyének nyomát az oldalán. Azok a sebhelyek mindig Jézus csodálatos szeretetére emlékeztetnek majd, Aki annyira szeretett minket, hogy elég erős volt megmenteni bennünket a bűntől.

Élvezhetjük majd az angyalok barátságát és az olyan emberekét, mint Ádám, Noé, József, Mózes, Dániel és Pál apostol. És ki lesz mindig is a legjobb barátunk? Jézus lesz az! Örökkön-örökké és mindörökre vele leszünk. Minden szombaton eljön majd az új Jeruzsálembe, hogy dicsőíthessük őt. Sétálni fogunk Vele és kérdéseket tehetünk fel Neki. Hallgathatjuk szeretetteljes szavait. Napról napra egyre jobban fogjuk szeretni Őt.

Jézus szeret minket. Azért halt meg, hogy mi mindörökre vele élhessünk. Én szeretnék Vele lenni. És te? Megengeded neki, hogy segítsen elkészülni?

 További elmélkedésre:

  • Minden ember ott lesz a mennyben, aki úgy döntött, szereti Istent és az Ő parancsolatai szerint él? Te is kéred Jézust, hogy segítsen szeretni Őt és neki engedelmeskedni? Lesz-e bárki is a Mennyben, aki azt választotta, hogy nem szereti Jézust és nem engedelmeskedik neki?

  • Ki helyezi a koronát majd a fejünkre? Mit ad még nekünk Jézus?

  • Te mit fogsz Jézustól kérdezni?

  • Bánt-e majd bármi is minket a mennyben? Követ-e el bárki is újra bűnt, vagy mindörökre biztonságban leszünk a bűntől?

  • Vajon boldogok lennének-e a gonoszok a mennyben? Miért nem?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm neked Jézust, aki meghalt értem, és visszajön, hogy magával vigyen a Mennybe. Kérlek, segít nekem elkészülni az Ő eljövetelére. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

Az úszólábúak

 

E heti tanulmányunk az utolsó, amiben a lábukról ismertük fel az állatokat. A múltkori fényképen látott láb nagyban különbözik mindegyiktől, amiről eddig tanultunk. Rájöttél, hogy egy fóka lábát láttad a képen? Pontosabban egy rozmárét.

A rozmár, a fóka, és az oroszlánfóka sokban hasonlítanak egymásra. Úszólábúaknak nevezik őket, ami azt jelenti, hogy amint a képeken is láthatod, lábuk uszonyra, vagy szárnyra hasonlít és a vízben úszásra használják.

Némelyikük nagyon nagytermetű. Emlékszel még, hogy azt tanultuk az elefánt és az orrszarvú a legnagyobb testű szárazföldi állatok? A legnagyobb termetű úszólábút déli elefántfókának hívják és legalább olyan nehéz, mint egy elefánt.

Mi szeretünk lélegezni, ugye? Az úszólábúak ugyanúgy lélegeznek, mint mi, de nagyon sokáig bent tudják tartani a levegőt. Akár két órán keresztül is! Számukra ez nagyon előnyös, mert a legtöbb táplálékuk a víz alatt található. Halat, tintahalat, kagylót és más vizi élőlényeket esznek.

Az úszólábúak nagyon sok időt töltenek a vízben és némelyik igen hideg éghajlaton él. Hogyan tartják vajon melegen magukat? Bálnazsírnak nevezett, nagyon vastag zsírréteg van a bőrük alatt, ami olyan, mint egy vastag takaró, ami melegen tartja őket még akkor is, ha sokáig úszkálnak a jeges vízben. Másik fajuknak, a szőrmés fókáknak szintén van zsírréteg a bőrük alatt és még vastag bundájuk is, ami távol tartja bőrüktől a hideg vizet.

Nos, nagyon sok különféle állat lábáról beszélgettünk már, és láthattuk, hogy mindegyiknek pontosan olyan a lába, amilyenre szüksége van. Most beszéljünk egy kicsit a mi lábunkról! Mit rudunk megtenni Istentől kapott lábainkkal? A Biblia így szól: „Minden gonosz ösvénytől megtartóztattam lábamat.” (Zsolt 119:101). Ez azt jelenti, hogy csak jó dolgok mellett szabad döntenünk, soha semmi rosszat, vagy helytelent tennünk. És honnan tudhatjuk mindig, hogy mi a jó és helyes? A Biblia ezt is mondja: „Igéd mécses a lábam előtt, és ösvényem világossága.” (Zsolt 119:105). Tehát a Bibliából megtudhatjuk mi a helyes, és mikor mit kell tennünk. Ezért mindig figyeljünk a Biblia igéire és kérjük Jézus segítségét, hogy meg is tudjuk tartani őket!

 

Ugye örömmel tanultál a különféle állatokról, melyeket Isten teremtett?