Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

I. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Évek, egyszer fent, egyszer lent

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP - HÉTFÖ

Az izraeliták végre Kánaán földjén voltak. Jézus megígérte nekik, hogy ha bíznak Benne és engedelmeskednek Neki, akkor segít kiűzni az ellenségeiket. Megtartotta Jézus az ígéretét? Igen! Amikor bíztak és engedelmeskedtek, az izraeliták minden csatát megnyertek a gonosz kánaánita királyok ellen.

Sok kánaánita király lovakat és harci szekereket használt, amikor hadba vonultak. Az izraeliták könnyen elfoghatták és megtarthatták volna őket. Ám Jézus azt mondta: Nem.

Ha az izraeliták lovakkal és harci szekerekkel harcoltak volna, könnyen úgy érezhették volna, hogy azoknak köszönhetik az ellenségeik felett aratott győzelmeiket. Pedig a gonosz kánaániták elleni csaták megnyerésének igazi oka az volt, hogy Jézus segített nekik.

Amikor az izraeliták mát egy ideje Kánaán földjén éltek, Jézus azt mondta Józsuénak, hogy ideje minden törzsnek saját földet kapnia. Ezért, bár még sok kiűzni való ellenség volt körülöttük, az izraeliták egy időre felhagytak a csatározással.

Mielőtt minden törzsnek megmondták volna, hogy hol lesz a lakhelye Kánaánban, Káleb, Józsué barátja emlékeztette őt Mózes ígéretére, amit sok évvel azelőtt tett neki.

Káleb és Józsué volt a két bátor kém, akik kedvező jelentést hoztak Kánaán földjéről, amikor a tizenkét kémet előre küldték, hogy nézzenek körül Kánaánban. A másik tíz kém félelmet ültetett az izraeliták szívébe a gonosz kánaánitákkal szemben. Csak Káleb és Józsué voltak biztosak bene, hogy Jézus tud segíteni nekik. Ám az izraeliták a másik tíz kémnek hittek. Mivel nem bíztak Jézusban, mindnyájuknak vissza kellett menniük a pusztaságba.

A Sínai-hegynél összeszámlált emberek közül csak Káleb, Józsué és az akkor húsz évesnél fiatalabb izraeliták léphettek Kánaán földjére. Így természetesen Káleb és Józsué voltak a legidősebbek a nép között. Nem volt senki, aki idősebb lett volna náluk.

Mózes a halála előtt megígérte Kálebnek, hogy ő választhatja majd ki a helyet, ahol családjával Kánaán földjén élni szeretne. Most Kánaánban voltak. Melyik helyet választotta Káleb, amikor Józsuét Mózes ígéretére emlékeztette? Józs 14:9-13.

Káleb azt földet választotta, ahol Hebron feküdt, az a város, amit a tíz kém szerint lehetetlen bevenni. Azt mondták, hogy túl nagyok az óriások, a város pedig túl erős. Káleb most pontosan azt a várost választotta. Megmutatta a fiatal izraelita katonáknak, hogy könnyen be tudják fejezni ellenségeik kiűzését. Csak bátornak kell lenniük és bízni Jézusban. Mindig észben kell tartaniuk, mekkora hatalma van Jézusnak.

Amikor Józsué felosztotta Kánaán földjét, a léviták nem kaptak belőle részt a maguk számára. Hol éltek tehát a léviták? Leckénk következő részében megtudjuk.

KEDD - SZERDA

A léviták Jézus különleges segítői voltak. A főpap és a gyönyörű Szent sátorban szolgáló papok mindig léviták voltak. A Szenthely gondozói is azok voltak. A léviták dolga volt az is, hogy Istenről tanítsák a népet. Tehát a léviták 48 várost kaptak a többi izraeli törzs területén. Józs 21:41.

A lévitáknak adott 48 városból hatnak különleges rendeltetése volt. Három a Jordán-folyó egyik, míg három a másik partján állt. Olyan helyeken álltak azok a városok, amit az emberek egy nap alatt elérhettek. Menedékvárosoknak nevezték őket. Miért? Mit jelent a menedék szó? Józs 20:1-5.

Ha az az ember, aki a menedékvárosba futott, szándékosan bántott valakit, akkor meg kellett büntetni. Nem maradhatott a menedékvárosban. Csak az ártatlanok maradhattak ott és voltak biztonságban.

Jézus olyan, mint egy menedékváros Sátán ellen, ugye? Ha őszintén megbánjuk a rosszalkodást, Jézus örömmel megbocsájt nekünk, és segít engedelmességet tanulni, mert Ő szeret minket. Nem akarja, hogy Sátán elpusztítson bennünket. Ezek a városok arra emlékeztetnek minket, hogy mindig menekülhetünk Jézushoz, amikor Sátán kísért bennünket.

Érdekel, hogy mi történt a Szent hajlékkal? Ott állt, ahol az izraeliták először táboroztak a Jordán-folyón való átkelés után. Később átvitték Silóba, egy biztonságos helyre, Kánaán központjához közel.

Mivel a gonosz kánaániták féltek az izraelitáktól, nem zaklatták többé őket. Józsué mégis aggódott. Mostanra már több mint 100 éves volt. Tudta, hogy sok izraelita egyre kevésbé törődik a Tízparancsolat megtartásával. Sokan barátkoztak a kánaánitákkal, és sokan még a bálványaikat is elkezdték tisztelni. Semmi kétség, Józsué aggódott!

Józsué azon tanakodott, vajon mit fognak az izraeliták az ő halála után csinálni. Arra gondolt, hogy milyen türelmesen vezette őket Jézus. A sok csodára gondolt, amiket Jézus tett értük. Eszébe jutott az sok eset, amikor elfelejtettek Jézusban bízni. Józsué úgy döntött, hogy még egyszer szólnia kell a néphez, mielőtt meghal. Ezért összehívta a vezetőket és a népet. Mit mondott nekik? Józs 23:1-6.

Józsué kérlelte a népet, hogy bízzanak Jézusban és engedelmeskedjenek Neki. Figyelmeztette őket a szörnyűségekre, amik akkor következnek rájuk, amikor óvatlanul Sátánnak engedelmeskednek. Józsué azt mondta, hogy választaniuk kell, hogy kinek engedelmeskednek – Jézusnak, vagy Sátánnak. Józs 24:15.

Mit ígért meg a nép, amikor Józsué befejezte a hozzájuk intézett beszédét? 24. v.

CSÜTÖRTÖK - PÉNTEK

Józsué 110 éves korában halt meg. Mostanra mindkét vezető, Mózes és Józsué, akik az izraelitákkal voltak amióta csak Egyiptomot elhagyták, már eltávozott. Mit tett a nép, amíg még a Józsuét segítő vének éltek? Józs 24:31.

Végül azok a vének is meghaltak. Mi történt azután? Bír 2:10.

Ó, milyen szomorú volt Jézus! Ő még mindig szerette az izraelitákat, de nagyon szomorú volt a szörnyű bűnök miatt, amiket elkövettek. Tudta, hogy mi a következménye a Tízparancsolatnak való engedetlenségnek. Tudta, hogy Sátán milyen könyörtelen tud lenni velük. 11-14.v.

Lemondott Jézus az izraelitákról? Ó, nem! De nem kényszeríthette őket ara, hogy engedelmeskedjenek Neki. Rájuk kellett hagynia a választást. Hagynia kellett, hogy megtanulják, milyen szörnyű Sátán hazugságainak engedelmeskedni. Péld 14:12; 13:15.

A Bibliában a Józsué könyve után következő könyv a Bírák könyve. A bírák olyan vezetők voltak, akik szerették Jézust. Amikor a Sátánnak való engedelmeskedésük következtében az izraeliták szörnyű bajok közé kerültek, megbánták és segítségért könyörögtek. Akkor Jézus küldött egy bírát, hogy segítsen nekik. Amíg a bíra élt, a nép engedelmeskedett a Tízparancsolatnak. Ám amikor a bíra meghalt, az emberek hamarosan engedetlenek lettek Jézussal szemben és ismét a rossz dolgokat kezdték választani. A bírák könyve sok ilyen bíra történetével van tele. Bír 2:18.

Egyik esetben, amikor az izraeliták megint nem Jézusnak engedelmeskedtek, egy gonosz kánaánita király, Jabin uralkodott fölöttük húsz esztendeig. Jézus segítsége nélkül az izraeliták nem tudták megszabadítani magukat Jabin hatalmától. Mit tettek végül az izraeliták? Bír 4.3.

Abban az időben egy bátor asszony, Debóra volt a bíra. Jézus elmondta Debórának, hogyan fog az izraelitáknak segíteni. Debóra rögtön elküldött egy bizonyos katonáért, aki majd a hadsereg vezetője lesz. Bárák volt a neve. Mit mondott Bárák, amikor Debóra felkérte, hogy vezesse az izraelita sereget Jabin ellen, és mit válaszolt erre Debóra? 4.; 8-9. v.

Jézus megtartotta ígéretét, hogy segít népének. Jabin király serege elpusztult. 14-16. v.

Jabin király seregének parancsnoka, a gonosz Sisera egy Jáel nevű asszony sátrához szaladt, és ott elbújt. Jáel azt javasolta neki, hogy pihenjen, így lefeküdt aludni. Jael azonban tudta, hogy Sisera ellenség. Tudta, hogy Jabin király Isten népének elpusztítására küldte Siserát. Ezért, mialatt Sisera aludt, Jézus segített Jaélnak bátornak lenni, és mire Bárák odaért Siserát keresve, ő már halott volt. Debóra előre elmondta Báráknak, hogy egy asszony miatt fogják megnyerni a Jabin elleni csatát, és pontosan így is történt. 9.; 21-22. v.

Ez után a győzelem után, amelyhez Jézus segítette őket, az izraeliták negyven évig az ellenségeiktől háborítatlanul éltek. Jézusnak engedelmeskedtek azonban az izraeliták Debóra halála után is? Következő leckénkből megtudjuk.

 

 

 

Történet sarok

Jessica néni választása

Átdolgozta: Amy Sherrard

 

Sok-sok év után Jessica néni eljött meglátogatni unokahúgait és családjukat. Micsoda izgalom volt a hét unokatestvér között, akik az unokahúgok gyermekei voltak, és mindnyájan lányok! Még soha nem látták nagy-nagynénjüket, annak ellenére, hogy úgy érezték nagyon jól ismerik őt. Tudták, hogy nagyon gazdag. Szerették a képeslapokat és az ajándékokat, amiket születésnapjukra és Karácsonyra küldött mindegyiküknek. És most végre találkozhatnak vele.

Levelében Jessica néni ezt írta: „Kérlek benneteket, hogy a Summerfield házban találkozzunk, mert az közel van a vasútállomáshoz. Nem maradhatok sokáig ezért mindenki legyen ott délután fél ötre. Látni szeretném három kedves unokahúgomat és hét unoka-unokahúgom közül választani szeretnék egyet, aki eljön majd velem Kaliforniába a nyári szünetben.

Semmi kétség, a lányok mind izgatottak voltak, ahogy a Summerfield ház felé tartó buszhoz igyekeztek tanítás után. Anyukáik emlékeztek, hogy Jessica néni nem szereti a késedelmeskedőket, ezért figyelmeztették őket, hogy ne húzzák az időt tanítás után.

Miközben a buszra vártak, a lányok Jessica néniről beszélgettek és arról, hogy vajon melyiküket fogja választani, hogy vele menjen Kaliforniába.

„Én vagyok a legidősebb.”- mondta Sally Bronson vidáman. -  „ezért nekem kell vele mennem.”

„De anyáink szerin én hasonlítok rá leginkább” – nevetett Jessica Summerfield. – „Nem gondoljátok, hogy emiatt én leszek az?”

„Ó, szerintem engem fog választani.” – szólt közbe Sally húga, Loretta. –„Mert nem én vagyok a legidősebb és nem hasonlítok rá és nem is róla neveztek el.” Mindenki nevetett, amikor megígérte, hogy küld majd nekik képeslapot.

Mindegyik lány azon gondolkodott, hogy miért pont ő lesz a kiválasztott. Mindnyájan, Besst kivéve.

Bess átnézett a válla feltett, miközben próbált lépést tartani unokatestvéreivel. „Sajnálom” – mondta. – „azt hiszem nem figyeltem. Azt a kicsi, szürkeruhás idős hölgyet néztem. Látjátok? Kék toll van a kalapján és úgy tűnik, aggódik és izgatott valami miatt.”

„Ugyan Betty, gyere!” – győzködte Anna. -  „Az az idős hölgy rendben lesz. Biztosan vár valakire. Anya nem fog örülni, ha elkésünk, szóval gyere már!”

„Nem,” – döntött Betty. – „Megkérdezem, tudok-e neki segíteni. Menjetek csak, majd utolérlek benneteket, vagy megyek a következő busszal.”

Anna fejcsóválva sietett tovább a többi unokatestvérrel. - „Jellemző rá! Semmivel sem lehet meggyőzni.” – mondta nekik, és a többiek egyetértettek.

(Folytatása következik)