Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Az éjféli kiáltás

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Elkészülni Jézus eljövetelére

William Millert és társait, akik Jézus közeli eljövetelében hittek, adventistáknak nevezték. Úgy értelmezték Dániel próféciáit, különösen a Dán 8:14. igeverset, hogy Jézus körülbelül 1843-ban jön el. Miller annyira örült, hogy a betegség, a szenvedés, a halál és a bűn mindörökre elmúlik, hogy nem sokat foglalkozott Jézus eljövetelének pontos dátumával.

Az adventisták mindent megtettek, hogy másokkal is tudassák, Jézus hamarosan visszajön. Az ifjú prédikátor, James White kitűnő példa erre. Az 1843-as esztendő első hónapjában egyedül, lóháton bejárta Maine államot és iskolákban, templomokban összejöveteleket tartott. Néhol szívesen fogadták, máshol nem.

Hitetlen lelkészek is ellene támadtak, és az összejöveteleket gyakran zavarták meg erőszakos emberek, akik hógolyóval és vasúti talpfákkal dobálták meg. Még életveszélyesen is megfenyegették. Isten azonban csodálatos eredményességgel áldotta meg James White munkáját. Több mint ezren tértek meg ez alatt az egyetlen prédikáló körútja alatt.

A Biblia alapos tanulmányozói tudták, hogy a próféciák a zsidó naptáron alapulnak, ami különbözik a ma használatos naptártól. A zsidó naptár szerint az év vége és az újesztendő kezdete a következő tavaszra esik. Így hát az 1843 tavasza és 1844 tavasza közötti időszakra várták Jézus visszajövetelét. Minél jobban közeledett 1844 tavasza, annál többet dolgoztak, hogy az embereket Jézus közeli eljövetelére figyelmeztessék.

A legtöbb ember viszont, sok egyháztaggal együtt, azt remélte, hogy Jézus nem jön el. Nem akarták, hogy bármi is „megzavarja” életüket. Őszintén szerették vajon Jézust azok az emberek? Mi volt fontosabb számukra, mint Jézus elj9vetele és a bűn korszakának vége? Mt 22:1-5.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus példázata Máté evangéliumának 22. fejezetében segít megérteni, mi történik rövidesen „a Bárány menyegzőjének vacsoráján”. Jel 19:7-9. Kik a meghívottak? Jel 22:17. Te is kifogásokat keresel, mint a Jézus történetében szereplő emberek, vagy lelkesen készülődsz? Mit tennél másképpen, ha biztosan tudnád, hogy Jézus még ebben az esztendőben eljön?

HÉTFÖ

A második angyal üzenete

Az adventisták azt hitték, Jézus 1844 tavaszán, a zsidó naptár szerinti év végén jön el. Összezavarodtak és csalódottak voltak, amikor elmúlt az előre jelzett idő, és Jézus mégsem jött el.

De nem mindenki volt csalódott. Titokban még sok lelkész és egyháztag is megkönnyebbült, hogy Jézus nem jött el. Ők nem akarták Jézus eljövetelét és másoktól sem akarták hallani, mennyire áhítva várják a vele való találkozást. Sátán könnyedén meggyőzte őket, hogy az adventhívők csalók, és csak bajt kevernek.

Mivel a legnépszerűbb egyházak elfordultak az adventi üzenettől, egyre nőtt az adventhívőkkel szembeni ellenségeskedés. Az adventista előadók már nem szólhattak azokban a gyülekezetekben sem, melyek korábban örömmel fogadták őket. Sok jámbor adventhívőt kényszerítettek egyháza elhagyására, csupán azért mert nem volt hajlandó feladni Jézus közeli eljövetelébe vetett hitét. A következő igeversekből különleges bátorítást kaptak ezekben az időkben: Habakuk 2:2-4 és Ezékiel 12:21-28.

Az adventhívők az első angyal üzenetét hirdették, amikor az ítélet idejének elérkezéséről és Jézus eljöveteléről szóltak. Jel 14:6-7.

Ugyanakkor egyre jobban összezavarodtak, amikor a népszerű egyházak, mind elutasították az ítéletről szóló üzenetet. A biblia a Babilon kifejezést használja az igazság elutasításának és a zűrzavarnak jellemzésére. Az igazságnak ezen elutasítása és a vallás terén azt követő zűrzavar beteljesítette a második angyal üzenetét, miszerint a nagy Babilon leomlott. 8 v.

Isten népe és a világot szeretők ellenkező irányba haladtak. Semmi sem hozhatta már újra össze őket. Mindenkinek el kellett döntenie, merre akar menni. 1Jn 2:15-17.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Miért nem akarja a legtöbb ember Jézust követni? Mt 7:13-14. Jézus szerint a mennybe vezető „kapu” nagyon szűk. Próbáltál már nagyon szűk nyalások átpréselődni? Pál apostol a Gal 5:19-21. versekben leírja, melyek azok a dolgok, amik soha nem férhetnek át ezen a szűk kapun, mely az Isten országába vezet. Illik rád valami ebből a listából? Ha igen, miért ne kérnéd Jézust most, azonnal, hogy adjon neked tiszta szívet és a Szentlélek gyümölcsét? 22-25. v.

KEDD

Két csoport

A próféták a bibliai időkben nagyon alaposan tanulmányozták az Írásokat és megpróbáltak rájönni, mikor fognak a jövendölések beteljesedni. Különösen a Jézusról szólók. Még az angyalok is szeretnék jobban megismerni Istennek a megmentésünkre felállított tervét. 1Pét 1:10-12.

William Miller és az adventisták is szerették volna megtudni, mikor történnek meg a Bibliában megjövendölt események. De elmúlt az idő, amit az adventhívők a 2300 esztendő végének hittek, és Jézus mégsem jött el. Vajon mi volt a hiba a számításaikban?

1844 nyarának kezdetén senki se tudta a válasz erre a kérdésre. A nagy csalódáson átesett hívők rövidesen két csoportra szakadtak. Egyes adventisták továbbra is ragaszkodtak hozzá, hogy Isten vezette őket az igazságok felismerésére, mások viszont tagadták ezt.

Akik biztosak voltak bene, hogy Isten vezette őket, tovább tanulmányozták a Bibliát és türelmesen várták, hogy Isten még több igazságot mutasson meg nekik. Bár még mindig sok kérdésük volt, hitük erősebb volt a kételkedésnél. Isten megválaszolta bölcsességért esdő imáikat. Holnap majd megtudjuk, hogyan.

Nem minden adventista hitt azonban továbbra is abban, amit a Biblia Jézus közeli eljöveteléről tanít. Emberek ezrei, akik addig adventisták voltak, most gúnyolódtak Jézus visszajövetelének gondolatán. Többen is állították, hogy soha nem is hittek igazán benne, mert nem akartak a gúnyolódás céltáblájává lenni. Bár lehetett némi igazság abban, amit mondtak, mert bizonyára nem hittek annyira az igazságban, hogy kitartsanak benne, amikor az ellenségeskedés megnövekedett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Jézus leírta az ilyen embereket a magvető példázatában. Miért nem hittek tovább a „köves talaj-szívű” emberek az igazságban? Mt 13:5-6, 20-21. Mennyire fontos magunknak is tanulmányozni a Szentírást, és nem csak arra támaszkodni, amit mások mondanak róla?

SZERDA

A dátum kiszámítása

1844 augusztusában Joseph Bates és James White sok más adventhívővel együtt sátoros összejövetelt tartott a New Hampshire-i Exeterben. Azt remélték, rájönnek, miért nem jött el Jézus.

A szónokoknak azonban nem volt semmi újabb mondanivalójuk. Újra átvették az összes próféciát, de nem jöttek rá, hol lehet a hiba. Tanulmányozták a történelmet, de semmi hibát nem találtak. Annyira egyértelműnek látszott, hogy a Szentély megtisztításának a 2300 év végén kell bekövetkeznie, és biztosak voltak benne, hogy ez 1844 tavaszára esik. Jézus mégsem jött el akkor. Mi lehetett a hiba?

A sátoros összejövetel idején Isten választ küldött kérdéseikre. Egy Samuel Snow nevezetű adventista prédikátort használt erre. Augusztus 12.-én késve érkezett az összejövetelre, türelmetlenül várva, hogy megoszthassa a többiekkel, amire rájött.

Legfontosabb ötletei a következők voltak: a 2300 esztendő teljes éveket jelent, és az Ószövetségi ünnepek időzítése mindig pontos volt. Ez a két ötlet segített nekik kiszámítani, pontosan mikor ér véget a 2300 nap.

Samuel Snow szerint a 2300 év nem ér véget hamarabb, mint a Jeruzsálem újjáépítéséről szóló rendelet kiadásától számított 2300 teljes esztendő. A 2300 év akkor kezdődött, amikor a perzsa király rendelete életbe lépett, Kr.e.457 őszén, tehát a 2300 év 1844 őszén fog véget érni. Ez illik bele a „teljes év” elméletbe. Lásd alant az idői táblázatot!

 Alkalmazd a gyakorlatban: A hiba, amire Samuel Snow rámutatott, mindig is William Miller elméletének része volt, mégsem vette észre egyetlen kritikusa, vagy ellenzője sem. Vajon miért? Dán 12:10.

CSÜTÖRTÖK

Már csak 71 nap van hátra

Samuel Snow második megérzése az Ószövetségi ceremoniális törvények tanulmányozásából fakadt. Nagyon fontos dologra jött rá. A Húsvét és a Pünkösd évenkénti megünneplése fontos események voltak Isten megváltási tervében. Ezek a jelképek valós eseményekben teljesedtek be, és pontosan azon a napon, amikor az ünnepséget is tartották.

Például a húsvéti bárányt mindig a Niszán hónap 14. napjának délutánján ülték meg (2Móz 12:6). Évszázadokon át azon a napon áldozták fel a húsvéti bárányt. És mikor áldozta fel értünk önmagát Jézus? A zsidó Niszán hónap tizennegyedik napjának délutánján. 1Kor 5:7.

A Pünkösd napjával ugyanez volt a helyzet. Évszázadokon keresztül az Istentől jövő áldás napjának tartották 51 nappal Húsvét után. És mikor áldotta meg Isten a tanítványokat a Szentlélek kiárasztásával? Pontosan 50 nappal Húsvét után.

Isten vajon tényleg ennyire pontos? Gal 4:4.

Samuel Snow rájött, hogy a „szenthely megtisztítása” a Nagy engesztelési napot jelképezi, amikor évente egyszer eltávolították a bűnöket a templomból (3Móz 16). Ez pedig mindig a zsidó naptár hetedik hónapjának tizedik napján történt.

Honnan tudhatták, hogy ez melyik napra esik a mi naptárunkban? A karaita zsidók nevű csoport tagjai gondosan megőrizték a zsidó dátumok bibliai rendszerét és aszerint a nagy engesztelési nap 1844-ben október 22.-re esik. Ez az a dátum, amikor a Biblia leghosszabb próféciai időszaka véget ér.

Amikor augusztus 12.-én Samuel Snow a felfedezéseit ismertette, már csupán 71 nap volt hátra október 22.-ig!

 Alkalmazd a gyakorlatban: El tudod képzelni, milyen felvillanyozó lehetett hinni, hogy Jézus mindössze tíz héten belül visszajön? A szívek vizsgálatának és a bizonyságtételeknek ünnepélyes időszaka volt. Csupán két dolog számított: készen állni és másoknak is segíteni elkészülni. Különbözik vajon bármiben is a mi időnk ettől? 1Thessz 5:6-8.

PÉNTEK

Az időpont elmúlik

El tudod képzelni, hogy már csak 71 nap van arra, hogy mindenkivel tudassuk, Jézus eljön? Milyen szélsebesen terjedő, lázas munkát váltott ki! A Samuel Snow által felfedezett igazság fénysebességgel terjedt. Mint a mennydörgés robaja, ezreket ébresztett fel, akik nemtörődömmé váltak a prófécia teljesedésének időpontja körüli bizonytalanság és zűrzavar idején.

A példázat miatt még ma is „az éjféli kiáltás” idejének nevezik ezt a 71 napos időszakot. Jézus, a vőlegény jön! Mindenkinek készen kell állnia a vele való találkozásra! Az adventista prédikátorok szinte megállás nélkül dolgoztak. A nyomdák több ezer kiadványt nyomtattak és ingyen osztogatták bárkinek, aki hajlandó volt a jó hírről olvasni. A hívők egyen-egyenként mindent megtettek, hogy megbizonyosodjanak, ők is a „bölcs szüzek” között lesznek, akik készen állnak a vőlegény fogadására.

Fontos megjegyezni, hogy mindebben az intenzív tevékenységben nyoma sem volt vad izgalomnak, vagy ostoba fanatizmusnak. Inkább mély önvizsgálatot tartottak, alázatos bűnvallomással és komoly imádkozással. Szent örömmel készültek a Jézussal való találkozásra. A hívők teljesen Istennek szentelték magukat és szívesen feladták világi dolgaikat. Az apostolok kora óta vallásos tevékenység soha nem volt még ennyire mentes az emberi hibáktól.

A hívők nem csak beszéltek, sokan ki is mutatták, hogy hisznek abban, amit hirdetnek. Azon az őszön sokan mindenüket eladták, hogy a pénzzel a nyomtatványok kiadását támogassák. Mások learatatlanul hagyták földjeiken a gabonát. Miért kellene aratniuk, ha Jézus úgyis eljön? Egy férfi, Hasting úr, még a szomszédainak sem engedte meg, hogy felszedjék számára a burgonyát. „Nem, inkább itt hagyom a földet és az Úr közeli eljövetelébe vetett hitemről prédikálok!” – mondta.

Végül elérkezett október huszonkettedike. Mint a legtöbb adventista, William Miller is hazament, hogy a családjával legyen. Örömmel várakoztak. Egyházi énekeket énekeltek és kedvenc igeverseiket idézték.

Vajon reggel jön el Jézus? Vagy talán délben? Esetleg este, amikor a naplemente aranyozza be az égboltot? A nap azonban elmúlt, és Jézus nem jött el.

El sem tudták hinni! De igaz volt, és nem tehettek mást, mint hogy álomba sírták magukat.

 Alkalmazd a gyakorlatban: A Biblia egy másik esetről is beszél, amikor a hívők minden dédelgetett álma összeomlott. Miért történt mindez és hogyan segítette át rajta Jézus a népét? Lk 24:13-32.

 

 

Feladatok:

A hármas angyali üzenet

 

 

Jelenések könyve 14:6-12

„És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek,

Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,

Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;

És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”