Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A kételkedéstöl a meggyözödésig

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Jézus életben volt! Az angyalok tudták ezt. Az összes többi világ lakói is mind tudták. Sátán és gonosz angyalai is tudták. Sátán tombolt dühében. Tudta, hogy mivel Jézus feltámadt, ő és gonosz angyalai egy napon végleg, mindörökre elpusztulnak.

A Jézus sírját őrző római katonák is tudták, hogy Jézus életben van. Mindenkinek el is mondták a történteket, akivel csak találkoztak, miközben Pilátushoz siettek.

A papok is tudták, hogy Jézus újra él. Jobban haragudtak, mint valaha. Fizettek a katonáknak, hogy azt hazudják Pilátusnak, Jézus tanítványai lopták el holttestét a sírboltból. Pilátus azonban már tudta, hogy ez hazugság, és rettegett. Arra gondolt, bárcsak lett volna bátorsága megmenteni Jézust a keresztre feszítéstől.

Az asszonyok, akik vasárnap reggel a sírhoz mentek, szintén tudták, hogy Jézus életben van. Mária látta és még beszélgetett is vele. Egy angyal, aki a sírnál ült azt mondta Máriának, értesítse a tanítványokat, különösen Pétert Jézus feltámadásáról. Jézus tudta, mennyire bánja gyáva viselkedését Péter. Ő még a többi tanítványnál is jobban elkeseredett, hiszen letagadta, hogy ismeri Jézust. Jézus tehát tudatni akarta vele, hogy még mindig szereti.

Emlékszel a két tanítványra, akik szomorúan gyalogoltak hazafelé vasárnap este? Jézus is velük tartott, ugye? Miből jöttek rá, hogy Ő az? Mit csináltak azonnal, amikor megtudták, hogy Jézus valóban életben van? Ismételjük át a történetet!

 További elmélkedésre: Még mindig emberi lény volt Jézus? Miért nem ismerte fel Őt az a két tanítvány elsőre? Ha Jézus valóban ember volt, miben különbözött attól, amilyen halála előtt volt? Holnap megbeszéljük ezt a kérdést.

HÉTFÖ

Valóban léteznek az angyalok? Mindig veled van az őrzőangyalod? Látod őt? Néha emberi alakban jelennek meg az angyalok? Előfordult, hogy Jézus is emberi alakban szólt az emberekhez, mielőtt emberré lett volna? Eszedbe jut néhány ilyen eset? (Ábrahám három vendége, Gedeon története, Sámson szülei, stb.)

Amikor emberi lénnyé lett, Jézus egyben továbbra is Isten maradt. Mivel ember is, meg tudja érteni érzéseinket.

Sátán megpróbálta rávenni Jézust, hogy használja Isteni hatalmát emberi életének megkönnyítésére. Emlékszel, olyan esetekre, amikor ezt tette? Jézus viszont soha nem engedelmeskedett Sátánnak. Isteni hatalmát mindig csak mások megsegítésére használta, önmagáért sohasem.

Feltámadása után Jézus ismét használta csodálatos isteni erejét, most már más módon is, mint azelőtt. Zárt ajtókon ment keresztül, úgy, hogy senki sem vette észre. Fel sem foghatjuk hogyan képes erre Jézus és az angyalok, de meg tudják tenni. Mi pedig örülünk ennek.

 További elmélkedésre: Örülsz, hogy az őrzőangyalod képes mindig melletted állni, bárhol is legyél?

KEDD

Vasárnap este a tanítványok, félelemmel szívükben, Tamás kivételével mind együtt voltak ugyanabban a teremben, ahol Jézussal az utolsó húsvéti vacsorát elfogyasztották csupán három nappal azelőtt. Jézus vasárnap kora hajnalban támadt fel, de kiválasztott tanítványai közül még csak Péter látta Őt. Jézus egyszer csak váratlanul megjelent közöttük, ott a felső szobában. El tudod képzelni, milyen izgalomba jöttek és mennyire örültek neki? Lk 24:34, 36.

Akárcsak a többi tanítvány, Tamás is nagyon csalódott és szomorú volt, amikor Jézus meghalt, hiszen teljes szívéből szerette Őt. Abban bízott, hogy Jézus király lesz és elűzi az ellenséget. Mégis, amikor Mestere feltámadásának hírét hallotta, egyszerűen nem hitte el.

A tanítványok elmondták Tamásnak, hogy Jézus ott volt velük a szobában és beszélgettek is vele, de Tamás még mindig nem hitte el. Azt mondta addig nem hiszi, amíg saját szemével nem látja, hogy Jézus életben van. Jn 20:25.

Tamás így gondolkodott: „Különben is, ha Jézus valóban életben lenne, miért nem beszélt velem is?” Tamás egy kicsit féltékeny volt a többiekre és Jézus feltámadása után egy egész hétig nem hitte el, hogy él. Egy este azonban úgy döntött, meglátogatja a többieket. Holnap megtudjuk, mi történt.

 További elmélkedésre: A kételkedés olyan, mint a hitetlenség. Másokban is kételkedést válthatsz ki, ha azt mondod valamiről, hogy nem igaz. Ezért mindig mondj igazgat! Jézus mindig igazgat mondott, és megígérte, hogy újra élni fog. Volt Tamásnak bármi oka is, hogy kételkedjen Jézusban?

SZERDA

Egy este tamás együtt volt a többi tanítvánnyal. Még mindig szomorkodott, mert nem volt biztos benne, hogy Jézus valóban életben van. Jézus hirtelen megjelent a szobában. Hogyan köszöntötte tanítványait? Mit mondott Tamásnak? Jn 20:26-27.

Jézus természetesen tudta, Tamás kételkedett ígéretében, hogy fel fog támadni, de mégsem szidta meg őt. Tamás térdre borult Jézus előtt. Látta, hogy Jézus mindent tud kétkedő gondolatairól és arról, amit a többieknek mondott, hogy csak akkor hiszi el, Jézus él, ha láthatja és megérintheti sebeit.

Jézus ekkor figyelmeztette Tamást, és ez nekünk is szól, hogy nem a legjobb, ha csak akkor hiszünk benne, ha a saját szemünkkel láttuk Őt. Miután Jézus visszamegy a Mennybe, nagyon sokan döntenek majd úgy, hogy hisznek benne, akik saját szemükkel majd csak akkor láthatják Őt, amikor újra eljön. A Bibliából fogják megismerni Őt az emberek. Rá fognak jönni, hogy Sátán az ellenségük, akitől csak a Jézusba vetett hit és a neki való engedelmesség szabadíthatja meg őket.

 További elmélkedésre: Tanulnak Jézusról napjainkban az emberek? Igen, nagyon, nagyon sokan döntenek úgy, hogy Jézusban hisznek, és neki engedelmeskednek, pedig nem láthatják Őt. Ahogyan misem áthatjuk Őt, mégis biztosan tudjuk, hogy Jézus hamarosan visszajön.

CSÜTÖRTÖK

Jézus tanítványainak meg kellett érteniük, miért jött el világunkba és miért kellett meghalnia. Meg kellett érteniük, miért nem a rómaiak a legnagyobb ellenségeik. Fel kellett ismerniük, hogy Sátán a legnagyobb ellenségünk, akitől egyedül Jézus tud megszabadítani minket.

A mennyben Sátán féltékeny lett Jézusra és hazugságokat terjesztett róla. Azt állította, hogy nem kell Isten törvényének engedelmeskedni, és sok angyal hitt is neki. Végül Istennek ki kellett utasítania Sátánt és a rá hallgató angyalokat a Mennyből.

Tudjuk, mi történt, amikor Sátán gyönyörű világunkba jött, és kísértésbe vitte Ádámot és Évát. Miután az első emberpár hitt a hazugságainak, Sátán biztos volt benne, hogy ő lesz világunk ura. Azt hitte, az emberek mindörökre meghalnak. Ez is lett volna mindnyájunk sorsa. Isten, az Atya, a Fiú Isten (Jézus) és a Szentlélek Isten azonban annyira szeretnek bennünket, hogy csodálatos tervet állítottak fel megmentésünkre. Ezért, aki úgy dönt, hogy hisz Jézusban, az örökké élhet, pontosan, ahogy Isten eltervezte.

 További elmélkedésre: Olvassuk el nagyon lassan a Jn 3:16-18. igeverseket és gondoljuk át, miről szólnak! Arra emlékeztetnek, hogy választhatunk, hiszünk, vagy Tamáshoz hasonlóan kételkedünk. Ha hiszünk Jézusban, bízunk benne és neki engedelmeskedünk, akkor biztonságban vagyunk. Ám ha hiszünk Sátán hazugságainak, akkor hozzá fogunk tartozni. Isten soha nem kényszerít senkit, hogy szeresse Őt, és benne bízzon. Örülsz, hogy mindig Jézust választod?

PÉNTEK

Jézus meg akarta értetni tanítványaival, miért vált emberi lénnyé, miért vállalta önként az emberi életet, és az értünk elszenvedett halált. Rá akart világítani, hogy minden egyes embernek választania kell, Sátán uralma, és Isten országa között.

Jézus megpróbálta megértetni az emberekkel, hogy Isten országa nem olyan, amilyenről tanították őket. Tökéletessé kell válnunk, mire Jézus visszajön, hogy magával vigyen minket. Világunkban azonban Jézus kivételével egyetlen ember sem tökéletes. Mindenki követett el bűnt. Jézus az egyetlen emberi lény, aki soha, egyetlenegyszer sem engedelmeskedett Sátánnak. Ő az egyetlen emberi lény, aki nem érdemel halált.

Jézus azonban helyettünk halt meg. Ha szeretjük Jézust és neki engedelmeskedünk, az Ő tökéletes életét a miénk helyébe teszi, annak ellenére, hogy nem érdemeljük meg. Isten Jézus életére tekint a miénk helyett és a bűneink megbocsáttatnak. Ha mindig őszintén megbánjuk bűneinket, Isten mindig Jézus tökéletes életét nézi a miénk helyett. Hát nem csodálatos? Fel sem tudjuk fogni, mennyire szeret minket Isten, ugye? Azt sem tudjuk, mennyire szeretne a Szentlélek segíteni nekünk.

 További elmélkedésre: Mit felelnél, ha valaki megkérdezné, honnan tudod biztosan, hogy Jézus szeret, és hogyan lehetsz biztos abban, hogy a Mennybe kerülsz?

 

 

 

Történet sarok

Irta: Elsie Lewis Rawson

Rádzs bemutatkozik 1. rész

 

Ez egy kismadár igaz története.

Az indiai hegyi seregélyt egy misszionárius család kapta ajándékba.

Isten felhasználta Rádzsát, hogy sok örömöt okozzon az embereknek.

 

Ez a történek a legcsintalanabb, legszemtelenebb, legaranyosabb és legokosabb kismadár története, akit valaha is ismertem. A kis hegyi seregély a szüleivel élt a forró, napsütötte Dél-Indiában. Egy otthonos, jól megépített fészekben laktak egy gyönyörű arany mohur-fa páfrányszerű ágainak rejtekében.

A kismadár szülei igen harciasak voltak. Semmilyen ellenség nem közelíthetett fészkükhöz, ha a közelben voltak.

A madár mama idejekorán figyelmeztette fiókáit a nagyvilágban rájuk leselkedő veszélyekre. Minden reggel, mielőtt elhagyta volna a fészket, figyelmeztette a fiókákat, hogy ne csapjanak nagy zajt, és ne menjenek túl közel a fészek széléhez, nehogy kiessenek onnan.

Egy verőfényes reggelen a madárszülők elhagyták a fészket, hogy élelmet keressenek folyton éhes, rohamosan cseperedő fiókáiknak. Forrón sütött a nap és a fiókák nyugtalanok lettek. Egyik kis süvölvény, aki testvéreinél erősebb volt, elhatározta, hogy kikukucskál a fészek peremén át. Nem akart rosszalkodni, csupán nagyon, nagyon kíváncsi kismadár volt. „Ugyan, mi bajom történhet, ha csak kiülök a fészek szélére és szívok egy kis friss levegőt!” – gondolta magában. Még végig sem gondolta, máris cselekedett.

Hintázni kezdett a fészek szélén. Tetszett neki a móka. Izgalom futott át kicsi testén. „Ugyan mi bajom eshet?” – gondolta.

Minden előjel nélkül, váratlanul kisebb forgószél támadt, ami gyakran előfordul abban a forró éghajlatú országban. A madárfióka erősen kapaszkodott a fészek peremébe, de olyan apró volt, hogy nem volt elég ereje megtartani magát és hamarosan a földre pottyant.

Két indiai kisfiú játszott a arany mohur-fa árnyékában aznap délelőtt. El voltak ragadtatva a félig meztelen kis fiókától, aki elébük pottyant. Felvették és alaposan megnézték. Örömmel látták, hogy életben van. A fiúk egymásra néztek, s mindkettőjükön látszott a kimondatlan kérdés: „Mit csináljunk vele?”

Tudták, ha hazaviszik, el fog pusztulni. Ha otthagyják a fa alatt, biztosan megeszi egy éhes macska vagy más kóbor állat. Nemsokára ragyogó ötletük támadt. „Adjuk a doktornőnek! Ő majd gondoskodik róla. Biztosan életben tudja tartani a meztelen kis fiókát a melegházában.”

Egy perc késlekedés nélkül átszaladtak az udvaron a kórházba, és nagy örömükre ott is találták a doktornőt. Szépen, udvariasan átadták neki az ajándékot. A kedves doktor néni örült neki.

„Milyen nevet adjunk új barátunknak?” – kérdezte a lelkes fiúkat.

„Hívjuk Rádzsnak.– kiáltották – mert ez a név azt jelenti, király. Ő lesz a mi kicsi királyunk.”

Így tehát az engedetlensége és kíváncsisága miatt Rádzs fogságba került egy furcsa házban, furcsa emberek között.

 (Folytatása következik)