Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hüséges diakónus

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Sátán el akarta pusztítani a jeruzsálemi gyülekezetet. Gyanakvóvá próbálta tenni az embereket egymás iránt. Az egyház mégis egyre erősebb lett. Többen hittek Jézusban, mint valaha.

Hét választott diakónus segítette a tanítványok munkáját. És micsoda segítség volt ez! A görög származású hívők sem gyanakodtak többé a zsidó hívőkre, hiszen mindenkivel igazságosan bántak.

Pontosan a megfelelő férfiakat tették meg diakónusnak. Mind jó emberek voltak és teljes szívükből szerették Jézust. A Szentlélek hatalmat adott nekik a prédikáláshoz, tanításhoz és csodatételre is képessé tette őket. A problémák kezelésében is a segítségükre volt. ApCsel 6:3.

Sátán tervei ismét elbuktak és dühösebb volt, mint valaha. Az összes diakónust gyűlölte, de egyiküket különösképpen. István volt az, a legsikeresebb mindnyájuk között. 8. v.

István tudta, hogy a papok és a nép vezetői minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megakadályozzák őt a Jézusról szóló jó hír terjesztésében. Azt is tudta, viszont, hogy Jézus a Szentlélek által vele van, ezért nem félt. Jézus ígéretében bízott: Lk 21:15.

 További elmélkedésre: Jézusnak ma is olyan emberekre van szüksége, akik nem félnek érte dolgozni. Szeretnél te is közéjük tartozni?

HÉTFÖ

István volt a jeruzsálemi gyülekezet egyik diakónusa. Görögül is beszélt, ezért az anyanyelvükön taníthatta őket is Jézusról.

István elment a zsinagógákba, ahol a görögül beszélő zsidók ünnepeltek, és az Ószövetségből kimutatta nekik, hogy Jézus Isten Fia, a hatalmas Messiás. Bebizonyította, hogy minden, amit a próféták Jézus haláláról jövendöltek, valóra vált. Azt is elmondta nekik, hogy Jézus ismét életben van és visszatért a Mennybe. Majd arról is tájékoztatta őket, hogy Jézus vissza fog jönni azokért, akik hisznek benne és magával viszi őket új otthonukba, amit nekik készített.

A papok és a nép vezetői a legbölcsebb tanítóikat küldték el Istvánnal vitába szállni. Ő azonban minden alkalommal kimutatta, hogy nincsen igazuk. A Szentlélek adott bátorságot Istvánnak és értelmet, hogy a helyes szavakat szólja a tudós férfiaknak. ApCsel 6:10.

A papok és a főemberek azonban nem adták fel. Ahelyett, hogy beismerték volna tévedésüket, még nagyobb haragra gerjedtek, mint valaha. Mindenáron módot akartak találni István kivégzésére. Ezért elhatározták, gonosz embereket bérelnek fel, hogy hazudjanak Istvánról, pontosan úgy, mint amikor Jézust feszítették keresztre.

 További elmélkedésre: Nekünk is tud Jézus segíteni, hogy bátran kiálljunk érte, mint ahogy Istvánnak segített?

KEDD

A papok és a főemberek mindenáron meg akarták akadályozni, hogy István Jézusról prédikáljon. Ezért lefizettek embereket, hogy hazug módon azt állítsák róla, meggyalázta a templomot és Isten törvénye iránti engedetlenségre tanította az embereket.

Ez természetesen mind nem volt igaz, de a férfiakat lefizették, hogy ezt állítsák. Annak ellenére, hogy István teljesen ártatlan volt, néhányan megragadták és a nagytanács elé hurcolták. ApCsel 6:12.

Istvánra pillantva sokan remegni kezdtek a befolyásos főemberek közül. Néhányan még az arcukat is eltakarták kezükkel, annyira féltek. Hiszen láthatták István arcának ragyogását. 15. v.

A tanácsragoknak és minden jelenlévőnek tudnia kellett volna, hogy Isten Istvánnal van. Ők azonban túl büszkék és makacsok voltak, hogy meggondolják magukat. Mit kérdezett a főpap Istvántól? ApCsel 7:1.

A félelmemnek még csak árnyéka sem hallatszott István hangjában, amint válaszolt neki. Elmesélte Ábrahám történetét, hogyan tett neki ígéretet Isten és hogyan tette nagy nemzetté Izraelt. Ezt a történetet mindnyájan szerették, és mindenki áhítattal hallgatta. Ám hirtelen minden megváltozott. Mi történt vajon? Holnap megtudjuk.

 További elmélkedésre: Miért nem félt István?

SZERDA

István a Szanhedrin előtt állt és azt a történetet mondta el, amit a zsidó vezetők annyira szerettek hallani. Váratlanul azonban mindenki méregbe gurult. Ordítozni kezdtek és kiabálva szidalmazták Istvánt. Megragadták és kiráncigálták a tanácsteremből. István tudta, hogy meg fogják ölni. Mit mondott, amitől mindenki olyan hirtelen feldühödött? Mi történt?

István elmondta, hogy Isten nem lakik a templomban, amire oly büszkék. A prófétákra is utalt, akik megjövendölték Jézus eljövetelét.

A főpap elborzadt. Felugrott és megszaggatta gyönyörű köntösét. István azonban nem félt. Felhívta a figyelmüket, hogy a Szentlélek ellen harcolnak. Emlékeztette őket, hogy atyáik sem hallgattak soha a prófétákra, akiket Isten a figyelmeztetésükre küldött hozzájuk. Sokat meg is öltek közülük. S ami a legrosszabb, magát Jézust is megölték, aki pedig Isten Fia. ApCsel 7:51-52.

A helyett, hogy megbánták volna a sok szörnyűséget, amit tettek, a tanácstagok még nagyobb haragra gerjedtek. Vadállatként rontottak Istvánra, készen arra, hogy széttépjék. István viszont még mindig nem félt. 54. v.

 További elmélkedésre: Beismerték a tanács ragjai, hogy Istvánnak van igaza? Nem. Előfordult, már, hogy nem örültél, amikor a szüleid vagy a tanáraid segíteni akartak, hogy beismerd helytelen szavaidat, vagy tettedet? Tud Jézus segíteni, hogy megváltozzanak az érzéseink?

CSÜTÖRTÖK

A főtanács feldühödött tagjai készen álltak, hogy megöljék Istvánt. Ő azonban nem félt tőlük. bízott Jézusban, aki megígérte, hogy vele lesz.

István váratlanul felnézett és az ég felé mutatott. Mindenki észrevehette rajta, hogy lát valamit. Mi volt az? ApCsel 7:54-56.

Az István körül állók nem láthatták, amit ő, de azt hallották, amit mondott róla. És nem akarták hallani. Vadállatként rontottak Istvánra és a tanácsteremből kitaszigálva a városon kívülre hurcolták. Gyorsan levették felsőruháikat és egy fiatalemberre bízták, hogy vigyázzon rájuk. 57-58. v.

István tudta, mi következik ezután, mégsem félt. Látta Jézust a Mennyben. A földön térdelve tisztában volt vele, hogy meg fog halni, de teljes mértékben bízott Jézusban. Szíve a többiek iránti szeretettel volt tele. Még azokért is imádkozott, akik köveket hajigálva meggyilkolták. 59-80. v.

El tudod képzelni, milyen szomorúak voltak Jézus hívői? Bátor diakónusuk halott. Tudták, ezután a vallási vezetők most már bárkit megölhetnek, aki Jézusban hisz, különösen azokat, akik másoknak is beszélnek róla.

István temetésén valószínűleg mindenki zokogott. Azért sírtak, mert nagyon hiányzott nekik. És mert tudták, egyikük sincs biztonságban a kegyetlen vallási vezetőktől. ApCsel 8:2.

 További elmélkedésre: Te is szomorkodtál volna István temetésén? Vagy inkább féltél volna? Megkísértett volna a gondolat, hogy ne legyél hűséges Jézushoz? Mit határoztál volna el magadban?

PÉNTEK

Úgy tűnt, Sátán végre megtalálta a módját, hogy visszatartsa az embereket Jézus követésétől és megakadályozza a jeruzsálemi gyülekezet növekedését. Úgy gondolta az emberek majd félnek Jézust elfogadni, azok után, ami Istvánnal történt.

Az egyik férfi, aki végignézte István megkövezését, elhatározta, hogy segít a papoknak a növekvő új gyülekezet elpusztításában. Fiatal volt és bátor, semmitől sem félt. Alaposan megtanulta az ember- alkotta törvényeket és igyekezett pontosan be is tartani őket. Úgy gondolta, mindenki másnak is be kell tartani azokat és nem Jézust követni. Fogalma sem volt róla, hogy ezzel Sátánt segíti, őszintén hitte, hogy Istenért dolgozik.

Gondolhatod, mennyire örült Sátán ennek a befolyásos segítőnek! Abban is biztos lehetett, hogy soha senki nem tudja majd rávenni emberét, hogy meggondolja magát. Tudod, ki volt ez a segítő? Az a fiatalember, aki vigyázott az Istvánt megkövező férfiak felső ruháira. Mi volt a neve? ApCsel 7:58.

Saul soha nem találkozott Jézussal, még csak nem is hallott róla. A papok és a főemberek rosszakat mondtak neki Jézusról. Saul hitt nekik, mert arra tanították, hogy bízzon a nép vezetőiben. Most már alig várta, hogy segítsen nekik a Jézusban hívő emberektől megszabadulni.

 További elmélkedésre: Te mit tennél, ha arra akarnának kényszeríteni, hogy ember- alkotta vallási törvényeknek engedelmeskedjél, úgy, ahogy Saul akarta mindenkire rákényszeríteni a vallási vezetők törvényeit akkor?

 

 

 

Történet sarok

Irta: Elsie Lewis Rawson

10. rész

Rádzsa túrázni megy - 1. rész

 

Ez egy kismadár igaz története.

Az indiai hegyi seregélyt egy misszionárius család kapta ajándékba.

Isten felhasználta Rádzsát, hogy sok örömöt okozzon az embereknek.

 

Különleges kiváltságunk volt azokban az esztendőkben, amikor Rádzsa velünk élt, hogy az Indiában élő sok millió ember közül néhánnyal megismertessük az evangélium történetét az apró falvakban. Kismadarunk mindig velünk jött ezekre az utakra.

Egy ilyen alkalommal történt az eset, amit soha nem fogok elfelejteni. Gyönyörű reggel volt. Minden Isten felé terelte gondolatainkat. A gyerekek és Rádzsa vidám kacagása hallatszott a hátsó ülésről, miközben a göröngyös, régi utakon rázkódtunk.

Körülbelül félúton megálltunk tankolni egy kicsi út menti benzinkútnál. Még szinte meg sem álltunk, máris teljesen körülvettek a helyiek, akik kíváncsian fürkészték a szőke, kék szemű gyerekeket. Egy kisbaba, aki akkor látott először fehér arcot, szörnyű nagyot sikoltott. Rádzsa, aki elég rosszul volt a rázkódástól, ettől hirtelen magához tért. A barátságos tömeg, a sötét bőrű emberek, a nevető kisfiúk és kislányok, a síró kisbabák, mind állandó közönsége volt a kórházban. Nagyon szerette őket! Itt volt a nagy lehetőség, hogy produkálja magát. Azonnal utánozta a kisbaba sikoltását.

A bennünket körülvevő tömeg azt hihette, hogy velünk is van egy kisbaba, valahol az autóban elrejtve. Ezért még közelebb nyomultak, de csak a bolondos kacagást hallhatták. Hogy meglepődtek, amikor egy közönséges hegyi seregélyt láttak a kalitkában. A következő negyedórában mégis az a madár szórakoztatta őket. Elővette legjobb trükkjeit és legérdekesebb mondásait, ami csak eszébe jutott és folyamatos kacagásra késztette őket.

Miközben Rádzsa a tömeget szórakoztatta, valami történt autónk hátuljánál. Egy tolvaj óvatosan az autó alá feküdt és elvágta a köteleket, amikkel matracainkat biztonságosan a csomagtartóhoz rögzítettük.

Továbbmentünk, de a gyerekek néhány percen belül észrevették, hogy az egyik matracunk hiányzik. Azonnal leparkoltunk az út szélére és mindenki kiszállt, hogy ellenőrizzük. Az egyik matrac valóban nem volt ott. A másik is csak egy szálon lógott. A köteleket szándékosan vágta e valaki. Biztosak voltunk benne, hogy a benzinkútnál történhetett a baj, ahol megálltunk. Rövidesen már visszafelé tartottunk.

 (Folytatása következik)