Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A hét különleges segítö

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Sátán mindent megtett, amit csak tudott, hogy akadályozza a tanítványokat a Jézusról szóló beszédben. A Szentlélek mégis egyre több embert vezetett rá, hogy Jézus követését válassza.

Sátán ezért új módszert talált ki az egyház növekedésének megakadályozására. Mielőtt azonban továbbmennénk, válaszolj a következő kérdésekre!

Melyik országban születtél te és a szüleid?

Hány embert ismersz, akik másik országból jöttek oda, ahol te most élsz? Meg tudod nevezni az országokat, ahonnan jöttek?

A gyülekezeted tagjai között is vannak olyanok, akik másik országból érkeztek? Melyik országból?

Gondolj csak rájuk? Máshogyan beszélnek azok az emberek, mint te? Másfajta ennivalókat szeretnek?

Ismersz olyanokat, akik különbnek tartják magukat azoknál, akik más országokból jöttek? Valóban különbek, akik így gondolkodnak? Nem.

Világunk hatalmas teremtője Jézus. Ő alkotott téged, és a világ összes országában élő embereket is. Amikor világunkban élt, mindenkit egyformán szeretett. Mindenkivel egyformán bánt, függetlenül attól, melyik országból származott. Azt akarja Jézus, hogy mi is így tegyünk? ApCsel 17:26.

 További elmélkedésre: Jézus minden egyes emberért meghalt. Azt akarja, hogy mi is úgy szeressük a többieket, mint Ő? Gondolod, hogy Sátán is azt akarja, hogy ezt tegyük? Akarta Sátán, hogy a jeruzsálemi gyülekezet tagjai szeressék egymást? Nem, bizony! Kitalálod, mit akart Sátán, mi történjen a gyülekezetben?

HÉTFÖ

A jeruzsálemi egyház növekedett. Mindenféle ember döntött Jézus követése mellet. Sokan más országból valók voltak. ApCsel 2:5.

A Szentlélek képessé tette a tanítványokat, hogy sok idegen nyelven tudjanak beszélni. Emberek ezrei hittek Jézusban azon a különleges napon, amikor Péter Jézusról prédikált a tömegeknek. 41. v.

Sokféle ember volt együtt, különféle országokból. Idősek és fiatalok, gazdagok és szegények, özvegyek és árvák is.

Ezek az emberek mind szerették Jézust, és mivel az Ő szeretete élt szívükben, egymást is szerették. Senki sem tartotta magát fontosabbnak, vagy különbnek másoknál. Mindenüket megosztották, amijük csak volt és minden lehetséges módon segítették egymást. 44-46. v.

Nem csoda, hogy Sátán ettől mérges lett! A szeretet erősebb a gyűlöletnél, ezért tudta, hogy amíg a hívők szeretik Jézust és egymással is megosztják az Ő szeretetét, az egyház növekedni fog. Meg akarta rontani a gyülekezet békességét és boldogságát. Tanulmányunk folytatásában meglátjuk, hogyan tette.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, hogyan tudta Sátán megzavarni a gyülekezet nyugalmát?

KEDD

Mindenki örömmel szorgoskodott a növekvő jeruzsálemi gyülekezetben. Sátán viszont nem örült. Tudta, hogy amíg a hívők teljes szívükből szeretik Jézust, az egyház növekedni fog. Akarta Sátán a gyülekezet növekedését? Nem, bizony!

A jeruzsálemi gyülekezetnek voltak olyan tagjai, akik görög nyelvterületen nőttek fel. Úgy beszéltek és éltek, mint abban az országban, ahonnan jöttek. Görögöknek, vagy helléneknek hívták őket (Hellasz, az ősi Görögország neve után).

Eleinte ezek a görög zsidók és a héberek (szintén zsidók) jól megértették egymást és örömmel éltek együtt a jeruzsálemi gyülekezetben. Mindnyájan szerették Jézust, és az Ő szeretete töltötte be szívüket. Ám még mielőtt Jézusban hittek volna mindkét csoport gyanakvással viseltetett a másik iránt. Sátán most arra kísértette őket, hogy ismét ezt tegyék.

A görög hívők azt kezdték feltételezni, hogy a héberekkel különbül bánnak, mint velük. Panaszkodni kezdtek, hogy a görög özvegyasszonyok nem kapnak annyi támogatást, mint a héberek. ApCsel 6:1.

Mit érezhettek szerinted a tanítványok, amikor ezt meghallották? .

 További elmélkedésre: Tudod, mit jelent a „gyanakvás” kifejezés? Amikor tanakodni kezdünk, hogy valami vajon igaz-e, pedig nem lehetünk biztosak benne, na, ez a gyanakvás. Ez Sátán egyik eszköze, amivel ráveszi az embereket, hogy ne szeressék egymást és ne bízzanak egymásban.

SZERDA

A jeruzsálemi gyülekezethez csatlakozott görög hívők gyanakodni kezdtek a héberekre, mint annak előtte. Úgy vélték, a héber özvegyek jobb bánásmódban részesülnek, mint a görögök. Ez nagyon elszomorította a tizenkét tanítványt. Sátán megpróbálta szétzilálni a boldog, békés jeruzsálemi gyülekezetet. Tudták, azonnal tenniük kell valamit Sátán próbálkozásának leállítására.

A tizenkét tanítvány a Szentlélektől kért bölcsességet, mitévők legyenek. Maguktól már sok mindent megpróbáltak. Legfontosabb munkájuk az ige hirdetése és a tanítás volt, de túl elfoglaltak voltak a szegények ellátásának felügyeletével.

A tizenkét tanítvány imádkozott, s közben a Szentlélek megmutatta nekik, mit tegyenek. Segítőket kell választaniuk, akik az élelem és a ruházat szétosztását felügyelik majd. Akkor az apostoloknak több idejük jut a Biblia tanulmányozására, a prédikálásra és a tanításra. Így hát összehívták a hívőket és elmondták nekik, mit kell tenniük. ApCsel 6:2-4.

Mi volt a hívők véleménye az ötletről? Hány férfit választottak ki? 5. v.

Diakónusnak nevezték a kiválasztott férfiakat. A diakónusok sok feladatot felügyelnek majd és mindenki ellátását biztosítani fogják.

 További elmélkedésre: Fontos dolog igazságosnak lenni? Könnyen előfordulhat, hogy jobban bánunk egyesekkel, mint másokkal? Hogyan bánt Jézus mindig az emberekkel?

CSÜTÖRTÖK

A Szentlélek segített a tizenkét apostolnak egy megfelelő terv kidolgozásában, amivel a jeruzsálemi gyülekezet megkapja a szükséges segítséget. Miben segítette a terv az apostolokat is?

A hét diakónus kiválasztása után az apostolok ünnepélyesen felszentelték őket. A hét férfi bizonyára letérdelt és az apostolok imádkozva a fejük fölé helyezték kezüket. Isten áldását kérték a diakónusokra és segítségét, hogy jó munkásai legyenek. ApCsel 6:6.

És Isten megáldotta őket. A Szentlélek még nagyobb hatalommal munkálkodott, mint valaha. Még a papok közül is sokan Jézus követését választották. Milyen csodálatos! 7. v.

Sátán azt hitte, ha elhinti a gyanakvás magjait, azzal tönkreteheti a boldogan munkálkodó jeruzsálemi gyülekezetet, de éppen ellenkezőleg, még több ember vált Jézus tanítványává, mint valaha.

Észrevetted, hogy három fontos tulajdonság volt a követelmény, amivel a diakónusoknak rendelkezniük kellett? Olvasd el újra a 3. verset, és sorold fel, mik ezek!

Mit jelent a jó bizonyság? Becsületes a jó bizonysággal rendelkező ember? Jóságos és engedelmes? Eszedbe jut még más jó tulajdonság is?

Szentlélekkel teljesnek lenni, azt jelenti, hogy valaki olyan, mint Jézus, ugye? A bölcsesség is nagyon fontos. Milyen bölcsességet ad nekünk a Szentlélek? Jakab 3:17.

 További elmélkedésre: Segíthet a Szentlélek, hogy jó hírnevünk legyen?Hogy megtanuljunk Jézushoz hasonlóvá válni? Hogy az Ő bölcsessége szerint tanuljunk élni? Kérjük most azonnal a segítségét mindehhez!

PÉNTEK

Ma beszéljük meg a történetet, hogyan próbálta Sátán tönkretenni a jeruzsálemi gyülekezetet és megállítani növekedését! Kik lettek elégedetlenek, és miért?

Miért nem működött Sátán terve? Milyen tervvel segítette a Szentlélek az apostolokat?

A mi gyülekezeteinkben is vannak manapság diakónusok? Igen, férfiak és nők is. Ki a diakónusok vezetője a te gyülekezetedben? Mi a diakónusok feladata? Ha nem tudod, miért ne kérdeznéd meg őket? Nagyon fontosak a diakónusaink. Részesei Isten tervének, hogy minden rendben és akadály nélkül menjen a gyülekezetekben.

Sok gyülekezetben ifjúsági diakónusok is vannak. Ők is azt tanulják, hogyan legyenek jó segítők. Lehet, hogy egy nap téged is felkérnek, legyél ifjúsági diakónus.

 További elmélkedésre: Sátán gyanakvás és zűrzavar keltésével próbálta tönkretenni az új egyházat. Ma is ezt próbálja tenni? Miközben Jézushoz hasonlóvá szeretnénk válni, megengedhetjük-e valaha is, hogy másokra gyanakvó gondolatok fészkeljenek a fejünkbe? Jézus egy tervet adott a Szentlélek által a gyülekezetnek, ami még erősebbé tette egyházát és a gyülekezet gyorsabb növekedését is segítette.

 

 

 

Történet sarok

Irta: Elsie Lewis Rawson

9. rész

Három rövid történet Rádzsáról

 

Ez egy kismadár igaz története.

Az indiai hegyi seregélyt egy misszionárius család kapta ajándékba.

Isten felhasználta Rádzsát, hogy sok örömöt okozzon az embereknek.

 

Indiában általában az év azonos időszakában köszönt be az esős évszak. Két-három hónapon keresztül általában minden nap esik egy kicsit. A monszun évadának is nevezik ezt az esős időszakot.

A monszun idején a kígyók, különösen az óriáskígyók, és mindenféle csúszómászók előbújnak rejtekhelyükről és a házak padlásán vagy a teraszok szélén keresnek menedéket.

Egy nap, amikor szunyókáltam egy kicsit, mielőtt az irodába visszatértem volna, arra ébredtem, hogy szörnyű felfordulás van a hálószobám előtti verandán. Attól tartva, hogy valami kóbor állat elkapta Rádzsát, felugrottam és gyorsan az ablakhoz futottam. A verandán egy óriáskígyó sziszegett és csapkodott farkával Rádzsa felé. A bátor madár állta a sarat, a kígyóhoz repült és sikoltozva szidalmazta az ő madár- nyelvén. A piton megpróbált elmenekülni, de Rádzsa minden alkalommal elállta az útját.

Segítségért kiáltottam és mindenfelől misszionáriusok és szolgálók szaladtak a terasz felé. Az óriáskígyót végül nagy megkönnyebbülésemre és Rádzsa megelégedésére megölték. Ott feküdt a majdnem kétméteres, hatalmas kígyó, kinyúlva a verandán. Rádzsa valószínűleg megmentette az életünket. Megsimogattuk bátorságáért és merészségéért és extra finom falatokkal jutalmaztuk.

Rádzsa napközben nem sokat törődött kalitkájával, de ahogy eljött az este, mindig visszatalált kényelmes kis fészkébe. Utána letakartuk egy kendővel, hogy ne zavarja a fény. Az este hátralévő részében egy hangot sem hallottunk Rádzsától. Macskák és más ólálkodó állatok elleni védelemnek egy kis reteszt szereltük a kalitka belső oldalára, amit éjszakára mindig bezártunk. Rádzsa tudta, hogy be van zárva, és bár furcsán hangzik, soha nem próbálta hajnal előtt kinyitni.

Korán reggel azonban, minden nap, amikor a felkelő nap fénye bevilágított ablakunkon, Rádzsa elhúzta a reteszt és egyenesen a gyerekek hálószobájába repült. Nevetve, kotyogva és fecsegve Archie Craig ágyára repült és így szólongatta: - Arcie! Archie! Aztán finoman megcsipkedte a kisfiú arcát, mintha csak jó reggelt-puszit adna neki.

Hiába próbálta Archie a madarat az ágyában tartani, ő nem maradt ott, míg Bettyt is ugyanígy fel nem ébresztette. Amikor már biztos volt benne, hogy mindkét gyerek felébredt, az ágy végébe kuporodott és a legfülbemászóbb dallamainak egyikét kezdte fütyülni.

Indiában a fiúk és lányok gyakran játszották a „Kooee” nevű játékot, ami hasonlít a mi bújócskánkra. Ebben a játékban a kiválasztott játékos egy földre rajzolt kör közepén áll, és tízig számol. Eközben a többi játékos szétszalad, és valahová elbújik. Ekkor hangosan „Hunyó!”- t kiáltanak és ő a keresésükre indul. Ha valakit felfedez, akkor együtt a körbe futnak. Mindaddig így folytatódik, míg a hunyó mindenki búvóhelyét meg nem találta.

Ez volt a gyerekek kedvenc játéka. Ezért természetes, hogy Rádzsa is csatlakozott hozzájuk. Hamarosan megtanulta elfoglalni helyét a körben. A számolás művészetét ugyan soha nem sajátította el, de őrködve állt a kör közepén, úgy várta a gyerekek „Kooee” kiáltásait. Amint meghallotta, a hang irányába sietett. Ha rátalált egy gyerekre, izgatottan kiáltotta:”Kooee, kooee!” – és a kör felé sietett. Ahogy odaért Rádzsa nevetése együtt csilingelt a gyerekekével. Többször láttam, hogy a nagy nevetéstől a földre pottyant. Micsoda öröm látni a fiúkat és lányokat a sportszerűség szellemében együtt játszani! Ha egy apró kismadár is ilyen sportszerűen tud játszani, mennyivel inkább kell a kisfiúknak és kislányoknak a békés közös játékra törekedni!

 (Folytatása következik)