Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

A férfi, aki nem tudott járni

  5. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Volt egy ember, aki nem tudott járni, mert valami baj volt a bokájával. Gyermekkorában sem szaladgálhatott, mint a többi kisfiú. Már elmúlt 40 éves is, de még mindig nem tudott járni.

Mit érezhetett szerinted a béna férfi, amikor Jézusról és az emberekért tett lenyűgöző csodáiról hallott? Te mit éreztél volna? Hát persze, hogy a férfi teljes szívéből azt kívánta, bárcsak találkozhatna Jézussal, aki meggyógyítaná a bokáját. De sajnos nagyon messze lakott Jézustól.

A béna férfi könyörgött barátainak, hogy vigyék el a jeruzsálemi templom lépcsőjére. Remélte, hogy ott majd találkozhat Jézussal. Ám amikor barátai végre a templomhoz vitték, szegény ember megtudta, hogy kegyetlen emberek halálra adták Jézust. Ó, milyen csalódott lehetett!

A barátai minden egyes nap elvitték a férfit a templom kapujához, amit „Ékesnek” hívtak. Egész álló nap ott ült és kéregetett. Az arra haladó emberek közül néhányan adtak neki egy kis pénzt, amiből a barátai ennivalót vehettek neki.

A délutáni ima idején sokan haladtak át a kapun, ahol a béna férfi ült. Egy napon Péter és János is arra járt. ApCsel 3:1.

Mielőtt a templomba indultak, Péter és János lehetőségért imádkozott, hogy az embereknek Jézusról tudjanak beszélni. Tudták, olyan erőre van szükségük, amit egyedül a Szentlélek adhat. Az „Ékes-kapun” áthaladva észrevették a béna koldust. 2. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, Péter és János csak gyorsan elhaladtak a béna férfi mellett? Ha igen, miért, s ha nem, miért nem?

HÉTFÖ

Kit látott meg Péter és János, amikor a templomba igyekeztek imádkozni? ApCsel 3:2.

A béna férfi kéregetve a tanítványok felé nyújtotta kezét, ahogy mindenki más felé is. 3. v.

Péter és János megállt. Sajnálták a béna férfit, de nem volt pénzük, amiből adhattak volna neki. A Szentlélek ekkor olyan ötletet adott Péternek, ami sokkal értékesebb, mint a pénz. Mit mondott, hogy felkeltse a férfi figyelmét? 4. v.

A koldus felnézett Péterre és Jánosra. Azt hitte kap tőlük egy kis pénzt. 5. v.

A férfi csalódott volt, amikor Péter elmondta, hogy nincsen pénze, ám az apostol szavaitól ismét reménység ébredt benne. 6. v.

„Jézus nevében” – mondta Péter. Szegény férfi azt hitte, már túl késő, hogy Jézus segítsen rajta. Azt mondták neki, hogy Jézus halott. Ám Péter szavaitól felvillanyozódott.

Péter feléje nyújtotta kezét és a béna férfi megragadta. Ezután a férfi életében először felállt. Bokája erős volt és tökéletesen működött. Meggyógyult! 7. v.

 További elmélkedésre: Te is azt tetted volna közvetlenül ezután, amit a gyógyult béna férfi tett?

KEDD

Az emberek figyelték, amint az egész addigi életében béna férfi bemegy a templomba. Tudták, hogy ő az, aki nap, mint nap koldulni szokott a templom lépcsőjén. Most azonban járt, és szökdécselve dicsőítette Istent. ApCsel 3:9-10.

Rövidesen kisebb tömeg csődült össze. Annyira hálás volt a férfi, hogy nem karta elengedni Pétert és Jánost.11. v.

Péter észrevette, az emberek azt hiszik, hogy Jánossal ők művelték ezt a csodát. Elmondta hát a népnek, hogy az ő erejükkel nem lehetett volna meggyógyítani a férfit, hanem Jézus volt az, aki a bénát meggyógyította. „Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon?– mondta nekik. – Nekünk nincs ehhez hatalmunk.” 12. v.

Péter ott rögtön újabb beszédet tartott. Elmondta, hogy Isten küldte világunkba Jézust, de az emberek nem akarták elhinni, hogy Ő a megígért Messiás. Sőt, Jézus helyett inkább a gonosz rablógyilkos Barabbás életben maradására szavaztak. Valójában Megváltójukat feszítették keresztre. Péter elmondta nekik, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. A béna embert pedig Jézus ereje által gyógyították meg. 13-16. v.

 További elmélkedésre: Egyszerűbb lett volna a tanítványoknak ráhagyni a népre, hadd higgyék, a saját erejükkel gyógyították meg a béna koldust? Vajon miért nem ezt tették?

SZERDA

Péter örömmel beszélt a templomban Jézusról a népnek. A Szentlélek közben megérintette az emberek szívét. Eszükbe jutottak Jézus tanításai, és most már világosan látták, hogy Jézus valóban Isten Fia.

Sokan azért nem hittek Jézusban, mert arra tanították őket, hogy a rabbik, a papok és a vezető emberek kijelentéseiben kell bízniuk. Még a tanítványok is azt hitték, hogy a Messiás kiűzi majd a nép ellenségeit. Nem tudták, hogy Sátán a valódi ellenségük. Mit mondott most nekik Péter? ApCsel 3:17.

Pétert hallgatva sokan rájöttek aznap, hogy addig valójában Sátánnak engedelmeskedtek. Ezért úgy döntöttek, attól fogva Jézusnak akarnak engedelmeskedni. Mit mondott nekik Péter, mit kell ehhez tenniük? 19. v.

 További elmélkedésre: Ismerte az emberek többsége Istent és népe iránti nagy szeretetét, amikor Jézus a világunkba jött? Nem! Élt mégis sok hívő ember, akik tudtak Istenről? Igen! Isten azt várta tőlük, hogy mindenkinek beszéljenek az Ő nagy szeretetéről. De vajon valóban szerették ezek az emberek Istent? Tényleg megtartották a Tízparancsolatot? Nem, bizony! Még Isten Fiát, Jézust is megölték. Mit gondolsz, még mindig szerette őket Isten, annak ellenére is, hogy ilyen szörnyűséget műveltek?

CSÜTÖRTÖK

Péter aznap a templomban elmondta a népnek, hogy Isten továbbra is szereti őket még annak ellenére is, hogy megölték Jézust. Még mindig azt akarja, hogy másoknak beszéljenek róla. Ehhez pedig el kell hinniük, hogy Jézus a Messiás, aki megmentésünkre érkezett, és Jézus erejében bízva kell erőt nyerniük a Tízparancsolat betartásához. ApCsel 3:25-26.

Vaklaki bizonyára elsietett a papokhoz és vezetőkhöz a béna férfi gyógyulásának, és Péter kijelentésének, - miszerint Jézus feltámadt a halálból - hírével. Mt 28:11-15.

Mit gondolsz, mit éreztek a főpapok, amikor arról értesültek, hogy a béna férfi Jézus ereje által gyógyult meg? Mérgesek lettek, de nagy félelem is tört rájuk. Ők tudták, hogy Jézus feltámadt. Azt is tudták, hogy a béna koldust kizárólag Jézus hatalma gyógyíthatta meg. Ám tévedésük beismerése helyett még konokabbak lettek, mint valaha. Mit tettek hát? ApCsel 4:1-3.

Milyen szomorú! Jézus azokat a gonosz embereket is szerette. Minden lehetőséget megadott nekik, hogy meggondolják magukat. Jézus azonban soha nem kényszerít senkit, hogy szeresse Őt.

 További elmélkedésre: Sátán mindent megtett, amit csak tudott, hogy visszatartsa az embereket Jézus követésétől. De vajon befolyásolhatta-e döntésüket? Nem! Így tehát egyre többen döntöttek Jézus mellett, hogy szeretik Őt, benne bíznak és neki engedelmeskednek. 4. v.

PÉNTEK

Péter és János egész éjszaka a fogdában raboskodott, reggel pedig a főpap tárgyalótermébe vitték őket. Rövidesen befolyásos emberek sokasága előtt álltak. Mit kérdeztek először is a két tanítványtól? ApCsel 4:5-7.

Ugyanabban a tárgyalóteremben, ugyanazok a főpapok hallgatták ki Pétert és Jánost, akik néhány héttel korábban Jézust. Ott viselkedett Péter olyan gyáván, hogy háromszor is megtagadta Mesterét. De Péter most már nem volt gyáva. Olvassuk el a papoknak adott bátor feleletét! 8-12. v.

A papok és főemberek alig akarták elhinni, milyen erőteljesen, hatalommal szól a két tanítvány. Péter és János olyan szegénységben nőttek fel, hogy semmilyen iskolai képzettségük sem volt. A papok tehát tudták, hogy Jézus ad nekik erőt a bátor kiálláshoz. 13. v.

A mellettük álló gyógyult béna férfi volt a bizonyíték Péter szavainak igazságára. A vezetők tanácskoztak egymás között, majd megtiltották a tanítványoknak, hogy bármikor is Jézusról beszéljenek. 15-18. v.

Megígérték a tanítványok, hogy szót fogadnak? Mi történt azután? 19-21. v.

 További elmélkedésre: Mit gondolsz, mit érzett Sátán a történtek miatt? Megtapasztalták a tanítványok a Szentlélek hatalmas barátságát, amit Jézus előre megígért nekik? Mivel mutatta ki erejét már addig is a Szentlélek? Miből láthatjuk a Szentlélek hatalmát világunkban most is?

 

 

 

Történet sarok

Irta: Elsie Lewis Rawson

5. rész

Rádzsa új otthona

 

Ez egy kismadár igaz története.

Az indiai hegyi seregélyt egy misszionárius család kapta ajándékba.

Isten felhasználta Rádzsát, hogy sok örömöt okozzon az embereknek.

 

Egyfolytában ez a csodálatos kismadár járt az eszemben és mindenkinek róla beszéltem. Persze még soha nem láttam ilyesmit azelőtt. A meglepetés minden kifejezésének hangot adtam, és amikor kifogytam a szuszból, a doktornő hangosan felnevetett. Megérezte, nagyon vágyom rá, hogy Rádzsa az enyém legyen.

Az orvosnő büszkeségtől ragyogó szemmel mesélte el nekünk Rádzsa történetét. Majd féltékeny természetéről és a kisbaba érkezése óta elkövetett gonoszkodásairól szólt. Kifejezte, mennyire félti kisbabája életét. Egyetlen pillanatra sem hagyhatta őt biztonságban egyedül.

Gyorsan hozzám fordult és ezt kérdezte: - Szeretné, ha Rádzsa az öné lenne?

Hogy szeretném-e? Eszembe jutott, hogy kislánykoromban állandóan arról ábrándoztam, nagykoromban elutazom Afrikába és egy gyönyörű beszélő papagájjal térek haza. Hiszen apukám már járt ott, és hallott papagájokat beszélni. De most Indiában voltam. Igaz, ebben az országban is voltak beszélő papagájok, de egyik se tetszett nekem. Leginkább csak ostobaságokat fecsegtek. Most viszont, oly sok év után, valóra válhat az álmom. Lesz egy saját beszélő madaram.

Rádzsát gyengéd szeretettel kalitkájába tették és átnyújtották nekem. Olyan izgatott lettem, hogy a nagy sietségben a drága ajándékot rejtő kalitkát szorosan magamhoz ölelve még a küszöbben is megbotlottam.

Rádzsa rövidesen új otthonába került. Gyermekeink, Betty June és Archie Craig el voltak ragadtatva új kis kedvencünktől. Nagyon meglepődtek, és izgalomba jöttek, amikor meghallották Rádzsát beszélni. Napokig csak a kalitka előtt álltak, vagy ültek és hallgatták a kismadár nevetését, sírását, köhögését és tamil nyelvű hablatyolását. Rádzsa is mindig velük nevetett, amikor a gyerekek a kunsztjain kacagtak.

Miközben bemutatót tartott, Rádzsa mindig tanult valami újat is. Nagyon hamar megtanulta a két misszionárius gyerek nevét. Ha egy kicsit is magára hagyták, már kiabált: - Archie! Betty!

Újonnan tanult szavai közé felvette kiskutyánk, Kimmie nevét is. Olyan tökéletesen megtanulta utánozni gazdája hangját, hogy amikor Kimmiet szólította, a kutyus felkelt és a hang irányába sietett, de csak Rádzsa buta nevetésével találta szembe magát. Kimmie legnagyobb nemtetszésére Rádzsa mindvégig alkalmazta ezt a trükköt, amíg nálunk élt.

A Lillie és a George szavakat tanulta meg az okos kismadár ezután. Ők az indiai dadusunk gyermekei voltak.

Amikor a gyerekek iskolába mentek, Rádzsa bejárta a házat és a nevüket kiáltozta: - Archie! Betty! Lillie! George! Szobáról szobára röpködött. Amikor meggyőződött róla, hogy nincsenek otthon, megkereste Kimmiet és a kutyus ugratásával töltötte az időt.

 (Folytatása következik)