Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

II. évfolyam

1. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Saul utolsó napjai

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Megköszönik általában az emberek, ha valami jót teszünk velük, vagy segítünk nekik?  Igen. Nem így történt azonban, amikor Dávid egy Nábál nevű gazdag embernek segített.

Dávid az embereivel egy olyan helyen bujkált, ahol Nábál emberei legeltették sok bárányukat és kecskéjüket. Dávid, lévén maga is juhász, kedves volt Nábál pásztoraival. Amikor rablóbandák próbáltak lopni Nábál állataiból, Dávidék megvédték őket, és elzavarták a tolvajokat. Dávid embereinek segítsége nélkül Nábál sok állatot elveszíthetett volna. Maguknak azonban soha nem vettek el egyet sem Nábál jószágából.

Nábál a hűséges Káleb leszármazottja volt, de egyáltalán nem olyan volt, mint Káleb.  Ő fösvény volt és önző1Sám 25:3.

Éppen birkanyírás ideje volt, és a tulajdonosok ünnepségre hívták a népet. Mivel küldte el tehát Dávid tíz emberét Nábálhoz, amikor ő a juhait nyírta? 4-9. v.

Milyen választ küldött velük Dávidnak Nábál? 10-12. v.

Dávid bizonyára megrökönyödött. Embereivel együtt nagyon jók voltak Nábálhoz azzal, hogy megkímélték sok állata elvesztésétől. Úgy érezte, Nábál nem igazságos. Tény, hogy Nábál válasza annyira felmérgesítette, hogy mérlegelés nélkül, gyorsan döntött, nem gondolta meg, helyesen teszi-e. Mi volt a döntése? 13. v.

 További elmélkedésre: Dávid meg akart fizetni Nábálnak a fukarságáért. Természetes volt, hogy Dávid így érzett? Mi is úgy érezzük, vissza kell vágnunk, ha valaki megbánt minket? Jézus vajon ezt tenné?

HÉTFÖ

Mivel Nábál visszautasította Dávid élelmiszer-kérését, ő néhány emberével útra kelt, hogy megbüntesse fukarságáért, és önzéséért. Nábál pásztorai tudták mi történt, és Nábál feleségéhez, Abigailhoz siettek, hogy mindent elmondjanak neki. 1Sám 25:14-17.

Abigail gyönyörű asszony volt, teljesen más, mint a férje. Kedves volt, udvarias és még bölcs is. Tudta, nem vesztegetheti az időt, ha meg akarja akadályozni, hogy valami szörnyűség történjen. Nábálnak egy szót sem szólva gyorsan kenyeret, fügét, mazsolát, pörkölt gabonát és mustot csomagolt Dávid és emberei számára. Szamarakra pakolta az összes élelmiszert, és előreküldte a szolgáival. Majd saját szamarán utánuk sietett. 18-20.v.

Egészen bizonyos, hogy Dávid már úton volt, gyilkolásra készen. Mit tett Abigail, amikor találkoztak? 23-24. v.

Dávidhoz szólva Abigail magára vállalta a felelősséget Nábál viselkedéséért. Emlékeztette Dávidot, milyen bártan küzdött az ellenséggel és hogy tudja, egy napon majd ő lesz a király. Az asszonyt hallgatva Dávid dühe elpárolgott. 32-33. v.

Dávid őszintén hálás volt Abigail bölcs válaszáért. Mi történt, amikor Abigail hazaért? 36-38. v.

 További elmélkedésre: Helyesen tesszük, ha visszavágunk, amikor valaki bánt bennünket? Mit gondolsz, mit tett Jézus gyermekkorában?  Tud nekünk segíteni, hogy olyanok legyünk, mint Ő, ha megkérjük rá?

KEDD

Saulnak ismét jelentették a kémei, hogy Dávid hol bujkál embereivel. Bár Saul megígérte, hogy nem öli meg Dávidot, mégsem tudta visszatartani magát, és Dávid is tudta, hogy így lesz. Dávidnak azonban voltak barátai, akik figyelmeztették Saul jöttére és így néhány emberével kikémlelték Saul táborát.

Az éjszaka folyamán Dávid az egyik emberével halkan beosont Saul táborába. Hirtelen ott feküdt előttük Saul és fővezére, Abnér. Mindketten mélyen aludtak. Közvetlenül Saul mellett volt dárdája és egy korsó víz.

Micsoda lehetőség megszabadulni az ellenségtől! Abisai, Dávid embere biztos volt benne, hogy ez Isten terve. Mit súgott Dávidnak? 1Sám 26:8.

Mit súgott vissza Dávid? 9-12. v.

Milyen könnyű Istennek a gondjaink megoldása, ha bízunk benne! Mit tett Dávid, amikor már biztonságos távolságba ért? 13-17. v.

Dávid ismét megkérdezte Sault, hogy miért akarja megölni őt. 18. v.

Saul ismét azt mondta, hogy sajnálja, és nem soha többé nem próbálja meg Dávidot bántani. Még azt is mondta, hogy bűnt követett el, és bolond módjára viselkedett.

Abnér, akinek Saulra vigyáznia kellett volna, bizonyára nagyon zavarban volt, amikor fel kellett küldenie valakit Dávidhoz a hegyre Saul dárdájáért, és vizeskorsójáért.

Mit mondott Saul Dávidnak, mielőtt az otthagyta őt? 25. v.

 További elmélkedésre: Dávid ismét bizonyította Saulnak, hogy semmi oka az életére törni. Saul azonban beengedte Sátánt a lelkébe, aki féltékenységgel töltötte be szívét.

SZERDA

Dávid feladta a reményt, hogy valaha is biztonságban lesz Saultól. Tudta, hogy nem bízhat benne, bármit is ígér. Saul már évek óta üldözte őt, és Dávid azt hitte, hogy ennek soha nem lesz vége.

Sátán kétségekkel kísértette meg Dávidot. Ahelyett, hogy Istent megkérdezte volna arról, mit kell tennie, maga döntött egy terv mellett. Sosem fogod kitalálni, hogy mi volt az. Dávid elhatározta, hogy elmegy és a filiszteusok között fog élni. Azt gondolta, ott nagyobb biztonságban lesz, mint Izraelben, ahol Saul szüntelenül üldözi. 1Sám 27:1.

Ákhis, az egyik filiszteus király boldogan adott oltalmat Dávidnak és egész családjának. Örült, hogy Izrael legbátrabb katonája az ő barátságát választotta.

Mit határozott el Saul, amikor megtudta, hogy hol van Dávid? 4. v.

Dávid nem akart a filiszteusokkal együtt élni, nem akarta, hogy a családja utánozza a filiszteusok cselekedeteit. Ezért egy várost kért, ahol magukban lehetnek és Ákhis király örömmel nekiadta Ciklág városát. 5-6. v.

Dávid már több mint egy éve a filiszteusok között élt. Titokban harcolt a pogány népek ellen, de Ákhis királynak azt mondta, hogy a saját népe ellen harcol. Tett valamit valójában Dávid a saját népe ellen? Nem. Dávid igazából hazudott, és amikor valaki hazudik, szinte mindig újabb hazugsággal akarja elfedezni az első hazugságot.

Dávid többször is bajba került, mialatt a filiszteusok között élt. Annak ellenére azonban, hogy engedett Sátán kísértésének, és megingott bizalma Isten oltalmában, soha nem felejtette el, hogy Sámuel arra kente fel, hogy egy napon majd ő legyen Izrael királya.

 További elmélkedésre: Isten szomorú, amikor valami rosszat teszünk, vagy mondunk, de vajon megszűnik-e szeretete irántunk?

CSÜTÖRTÖK

Dávid ismét bajban volt, és nem tudta, hogyan kerüljön ki belőle. Mi volt a gond ezúttal? 1Sám 28:1-2.

A filiszteus vezetők összegyűltek a harcra és katonáik mögöttük meneteltek. Ákhis, Dávid és seregük a sor végén volt. 1Sám 29:2.

A filiszteus vezérek észrevették Dávidot, ahogy seregével felvonult, és kíváncsiak voltak, hogy mit keres ott. Tudták, hogy ő az az Izraelita, aki megölte az óriás Góliátot, és mindenki tudta, hogy ő a filiszteusok ellensége. Hogy kerül tehát embereivel együtt a filiszteus hadseregbe?

Ákhis mindent megtett, hogy megmagyarázza, Dávid elhagyta Izraelt és a filiszteusokhoz csatlakozott. Elmondta a filiszteus vezéreknek, hogy Dávid milyen hűségesen segített neki több mint egy éven át, és hogy megbízhatnak benne. Ám a filiszteus vezetők nemet mondtak. 4. v.

Ha Dávid a filiszteus sereggel ment volna, pontosan azt tette volna, amit a vezérek feltételeztek róla, tehát ellenük fordult volna és az izraelitákért harcolt volna. Így viszont visszatérhetett Ciklágba még mindig élvezve Ákhis bizalmát. 9-11. v.

Micsoda felfordulást talált Ciklágba visszatérve! 1Sám 30:1-4.

Most még a saját emberei is Dávid ellen fordultak. 6. v.

Dávid most azt tette, amit már azelőtt meg kellet volna tennie, hogy a filiszteusokhoz fordult védelemért. 7-8. v.

A történet folytatása is olyan érdekes, hogy bizonyára az egészet szívesen elolvasod. 9-19. v.  A legfontosabb rész az, hogy Isten segített Dávidnak visszaszerezni mindent, amit az ellenség elvitt. 19. v.

 További elmélkedésre: Tudta Isten, hogy Dávid igazán szereti Őt? Ugyanúgy megpróbált segíteni neki, hogy őszintén bízzon benne, mint azelőtt? Örülsz, hogy Isten türelmes velünk?

PÉNTEK

Léteznek egyáltalán igazi boszorkányok?  Az endori boszorkány az volt. Rejtőzködött, mert Isten azt mondta, hogy semmilyen boszorkány vagy varázsló nem élhet népe között. Miért? Mert Sátánhoz tartoztak. Azt mondták és cselekedték, amit ő mondott nekik. Életben hagyta őket Saul Izraelben? 1Sám 28:3.

Most azonban Saul nagyon félt, mert a filiszteusok készen álltak az izraeliták elleni harcra. Tudta, hogy Dávid a filiszteusokkal él. Azt hitte, hogy Dávid csatlakozik a filiszteusokhoz és ellene fog harcolni. Saul segítő nélkül, teljesen egyedül érezte magát, és másnap volt a filiszteusok elleni csata napja. 4-6. v.

Saulnak tulajdonképpen ez volt az utolsó esélye a megbánásra, amiért oly sok éven át elutasította a Szentlelket azáltal, hogy csak részben engedelmeskedett, de részben engedetlen volt. Mindent megtett, hogy elpusztítsa azt az embert, akit Isten Izrael következő királyául választott. Mit tett azonban Saul az őszinte bűnbánat helyett? 7-8. v.

Éjszaka volt. Saul álruhába öltözött, és másnak adta ki magát, amikor a boszorkánnyal beszélt. Mit mondott a halottidéző asszony neki? Mit válaszolt Saul? Mi történt? 9-14. v.

Vissza tudja adni Sátán egy halottnak az életét? Természetesen nem, élet csak Istentől származik. Tud azonban Sátán igaznak látszó csodálatos dolgokat művelni, ha Isten megengedi neki? Igen, valóban tud. Fel tudja venni egy meghalt személy alakját, sőt még a hangját, beszédét is utánozni tudja.

Sátán ismerte Saul összes rossz döntését. Most tehát Sámuel alakjában Sátán emlékeztette Sault az összes rossz választására. Azt is elmondta neki, hogy másnap elveszíti a csatát. Milyen kegyetlen lény Sátán! Mit érzett Saul? 20. v.

 További elmélkedésre: A jóképű Saul király eleinte jó döntéseket hozott. Azonban lépésről lépésre visszasüllyedt régi rossz szokásaiba. Mindig mentségeket keresett magának.  Milyen szomorú! Isten örömmel segített volna neki, ahogyan nekünk is napról napra segít, ha az engedelmesség útját választjuk.

 

 

 

Történet sarok

A csillaghullás

A „Kicsi Ellen” című mű alapján átdolgozta: Amy Sherrard

 

Több mint 175 évvel ezelőtt egy őszi napon ikerlányok születtek a Maine állambeli Gorham városának egyik otthonában. Ellen-nek és Elizabeth-nek nevezték el őket. Hétfői nap volt, 1827. November 26.-a volt a pontos dátum. Az ikreknek kedves édesapjuk, édesanyjuk és hat idősebb testvérük volt. El tudod képzelni, milyen izgatottak voltak, mikor az ikrek megszülettek és mennyire jól szórakoztak együtt?

Robert és Eunice Harmon voltak Ellen szülei. Metodisták voltak, és nagyon szerették Jézust. Nem tudták, hogy a Biblia szerint Isten szent pihenőnapja, a szombat, a hét hetedik napja. Ezért, mint a legtöbb keresztény, hűségesen jártak vasárnaponként a templomba.

Akkoriban a világ különböző részein sokan tanulmányozták alaposan a Bibliájukat. Megismerték Jézus ígéretét, hogy visszajön és magával viszi az Őt szeretőket a Mennybe. Tanulmányozták a jeleket is, amelyeket Jézus adott nekünk, hogy felismerjük, közel az eljövetele. Az egyik Jézus által adott jel, amire figyelni kellett, a csillaghullás volt.

Láttál már valaha az éjszakai égbolton keresztülsuhanó csillagokat? Csillagnak nevezzük őket, de valójában meteorok. A Biblia szerint Jézus eljövetele előtt sok csillag hullik egyszerre. Ez a jel meg is történt egy éjszaka, amikor Ellen majdnem hat esztendős volt. Aznap éjjel az emberek az égboltra felpillantva úgy látták, mintha ragyogó, fényes csillagok ezrei záporoztak volna a világra.

Ellen és ikertestvére mélyen aludtak, ezért ők nem láthatták a csillaghullást, de másnap mindenki arról beszélt. Olyan gyönyörű volt, hogy néhányan úgy hitték Jézus azon az éjjelen jön el.

Ellen szerette az állatokat. Őszi napokon a gyerekek néha kimentek az erdőbe hikoridiót gyűjteni. Tudták, hogy a mókusok eldugdossák a diót télire, amikor már nem találnak más ennivalót. Ellen nem akarta, hogy a mókusok csalódjanak, amikor felfedezik, hogy eltűnt a diójuk, ezért egy kis zacskóban kukoricát vitt magával. Amikor elrejtett diót talált, azt zsebre tette, majd kukoricát tett a helyére. Azt akarta, hogy a mókusoknak legyen valami ennivalójuk a dió helyett. Milyen gondoskodó!

Ellen családjának volt egy tehene. Ellen egészen fiatalon megtanulta, hogyan kell a tehenet megfejni. Egyik este a fejés idején Ellen kiment a mezőre, hogy visszaterelje a tehenet az istállóba. A jószágot azonban nem találta ott a legelőn.

„Talán elkóborolt az erdőbe”- gondolta Ellen magában. Az erdőben befelé haladva egyfolytában szólongatta a tehenet, de semmilyen „Múúú” válasz nem érkezett. Hiába szólongatta, az állat nem válaszolt.

Ellen végül megtalálta a tehenüket. Sárba süppedve állt egy vízfolyás közepén. Mit is tehetne? Tűnődött a kislány. Hogyan szabadíthatná ki azt a nagy állatot a sárból, hogy haza tudja terelni és megfejni?

(Folytatása következik)