Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

II. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az asszony a kútnál

  1. tanulmány  

Nyomtatás

Jézus mindent tud rólunk, és azt is tudja, hogyan segítsen rajtunk.

Ha kérjük tőle, a Szentlelket adja nekünk, aki segít nekünk Isten boldog, engedelmes gyermekeivé válni.

VASÁRNAP

Ó mennyire fáradt és éhes volt Jézus tanítványaival együtt! Egész délelőtt gyalogoltak és most már nagyon forró volt a nap. Egy Szamária nevű helyen álltak meg pihenni és enni valamit. Mit csinált Jézus, mialatt tanítványai odavoltak a közeli Sikár nevű városban élelemért? Jn 4:6.

Jézus nagyon szomjas volt és a hűvös vízre gondolt egy kút mellett állva, de mivel sem kötele, sem vizeskorsója nem volt, nem jutott ivóvízhez.

Mialatt Jézus ott várakozott egy asszony jött korsójával a kúthoz. Nem szólt Jézushoz, mert látta róla, hogy zsidó. A zsidók és a samáriaiak ellenségek voltak. Nem szerették egymást, és hacsak nem volt muszáj, nem is beszéltek egymással.

De Jézus mindenkit szeret, ugye? Igen! És ő segíteni szeretett volna ezen az asszonyon. Amikor az elindult teli korsójával, Jézus így szólt hozzá: „Kérlek, adj innom!” Az asszony meglepődött, hogy Jézus megszólította. Mit mondott? 9. v.

Mit mondott neki Jézus? 10. v.

Milyen önzetlen volt Jézus! Szomjas volt és mégsem önmagára gondolt. Nem bizony, hanem arra, hogyan segíthet az asszonyon.

Hallgat vajon asz asszony Jézusra? Holnap megtudjuk.

HÉTFÖ

Jézus Jákob kútja mellett ült Samáriában, és egy samáriai asszonnyal beszélgetett. Ivóvizet kért tőle, aztán elmondta neki, hogy ha kér tőle, Ő élő vizet ad neki.

Az asszony nem tudta miről beszél Jézus, de abban biztos volt, hogy valami fontosat mond neki. Mit mondott hát? Jn 4:11-12.

Jelentősebb személy volt vajon Jézus, mint Jákob? Igen. Ő volt a Messiás. Tudta ezt már az asszony? Nem, bizony. Jézus ugyanúgy nézett ki, mint bármelyik egyszerűen öltözött, utazástól poros fáradt vándor.

Jézus nem válaszolt azonnal az asszony kérdésére, hanem tovább beszélt neki az élő vízről. Mit mondott még? 13-14. v.

Mire gondolt Jézus? Mit kell tenned, ha szomjas vagy? Vizet kell innod. Segít olyankor, ha képeskönyvet nézegetsz, vagy a játékaiddal játszol? Nem, egyszerűen vizet kell innod.

Hasonlóképpen csakis Isten szeretete adhat nekünk örökké tartó, valódi boldogságot. A játékok, a barátok és a szórakozások egy időre boldoggá tehetnek ugyan bennünket, de rövidesen ismét boldogtalanok leszünk. Ám ha Jézus a Megváltónk és a legjobb barátunk, soha nem fogunk jobbra vágyni, mint amit Ő ad nekünk. Az öröm, amit tőle kapunk olyan csodálatos, hogy másokkal is meg akarjuk osztani.

KEDD

Mostanra a samáriai asszony már megértette, hogy Jézus nem Jákob kútjának vizéről beszél, hiszen abból minden nap ivott, mégis újra megszomjazott. De miről is beszélt Jézus? Nem tudta, de bármi legyen is az élet vize, ő szeretett volna kapni belőle. Mire kérte tehát Jézust? Jn 4:15.

Jézus tudta, hogy az asszony már tényleg nagyon figyel rá, ezért másról kezdett beszélni. Gyöngéden emlékeztette, hogy nem tartja be Isten törvényét, és értésére adta, hogy minden helytelen cselekedetéről tud. Abból, amilyen kedvesen mondta ezt neki, az asszony megértette, hogy Jézus a barátja és segíteni akar neki a bűnök elhagyásában és Isten gyermekélvé válni.

Az asszony azonban nem akart bűneiről beszélni, ezért gyorsan elterelte a szót és valami egészen másról kérdezte Jézust. 19-20. v.

A zsidók és a szamaritánusok hosszú ideje vitatkoztak arról, hol kell Istent imádni. A zsidók a jeruzsálemi templomban tették ezt, a szamaritánusok pedig Garizim-hegyén.

Jézus türelmesen végighallgatta az asszony kérdését, majd elmagyarázta, hogy rövidesen nem számít majd, hogy hol imádják az emberek Istent. Ami viszont számít, az hogy engedik-e a Szentlélek munkálkodását lelkükben, hogy szívesen engedelmeskedjenek Isten szavának. Az az igazi istentisztelet, ugye?

SZERDA

A samáriai asszony nem akart a bűneiről beszélgetni Jézussal, ezért arról kérdezte, hol kell az embereknek Istent imádniuk. Könnyebb volt erről beszélnie, mint arról, hogy bánja bűneit.

Jézus azonban tudta, hogy akik megmaradnak bűneikben, nem tudják igazán imádni Istent. Ezért segített az asszonynak, hogy akarja is elhagyni helytelen cselekedeteit. Akkor őszintén tudja imádni Istent és megkaphatja az élet vizét, a Szentlelket, aki megváltoztatja a szívét és megjobbítja őt.

Az asszonyt lenyűgözték Jézus szavai. Annyira kedves és türelmes volt! Érezte, hogy szereti annak ellenére is, hogy ismeri bűneit, és segíteni akar rajta. Jézus az örök életről beszélt neki és az asszony végül rádöbbent, hogy meg kell változnia, ha azt el akarja nyerni. Most bármi másnál jobban szeretett volna bűneire bocsánatot nyerni, jóvá és engedelmessé válni.

Egy kérdés ötlött fel váratlanul benne: vajon Jézus lenne a Messiás? Jézus tudta, mire gondol. Mit mondott neki? Jn 4:26.

Jézus szava hallatán hit költözött az asszony szívébe. Hitte, hogy Jézus a Messiás. A Szentlélek változtatta meg a szívét? Ivott az életnek vizéből, amit Jézus adott neki?

CSÜTÖRTÖK

Elhitte az asszony, amikor Jézus azt mondta neki, hogy Ő a Messiás? Igen, elhitte.

A városból visszatérve Jézus tanítványai nagyon meglepődtek, hogy mesterük egy samáriai asszonnyal beszélget. Mint minden zsidó, ők is gyűlölték a samáriaiakat. De vajon azt a példát adta nekik Jézus, hogy ne gyűlöljék más népek szülötteit? Igen!

Az asszony nagyon izgatott lett a tudattól, hogy Jézus a Messiás és azonnal el akarta mondani a barátainak is. Vizeskorsójáról teljesen megfeledkezve sietett vissza a városba a csodálatos hírrel. Örömtől repeső szívvel gondolkodott Jézus szavain. Mit mondott a városba érve? Jn 4:29.

Az emberek az asszonyra néztek. Mi történhetett vele? Egészen más volt az arca. Megváltozott! Most már ők is látni akarták Jézust. Ezért azonnal otthagyták a várost és a kúthoz igyekeztek, ahol Jézus volt.

Mialatt az asszony távol volt, a tanítványok könyörögtek Jézusnak, hogy egye meg az ételt, amit hoztak neki. Ő azonban nem volt már sem éhes, sem szomjas, annyira örült, hogy Isten munkáját végezhette.

A közeli szántóföldre pillantva Jézus az aratásról kezdett beszélni. Mit mondott tanítványainak? 35. v.

Mire gondolt Jézus? Holnap megtudjuk.

PÉNTEK

Jézus tudta, miért sietett még vizeskorsóját is ottfeledve a samáriai asszony vissza a városba. Annyira örült, hogy a nő az élet vizét választotta, hogy már nem is volt éhes, vagy szomjas.

Rövidesen meglátta a városból hozzá igyekvő embereket. Mit mondott tanítványainak? Jn 4:35.

Messze volt még az aratás ideje. Mire gondolt akkor Jézus? Az emberekről szólt, akik hozzá jöttek tanítását meghallgatni. Olyanok voltak, mint az aratásra érett szántóföldek, mert készek voltak meghallgatni Jézust és elhinni, hogy Ő a Messiás.

A samáriaiak Jézus köré gyűltek a kútnál. Sok kérdést tettek fel neki és áhítattal hallgatták magyarázatait azokra a kérdésekre, amiket nem értettek a Bibliában.

A samáriaiak azonban nemcsak a kútnál akartak Jézussal beszélgetni. Többet akartak hallani tőle. Azt szerették volna, ha barátaik is meghallgatják a csodálatos tanítót. Ezért városukba hívták Jézust és könyörögtek neki, hogy maradjon velük. Mi történt azután? 41-42. v.

Mindenkinek adni akarja Jézus az élet vizét? Jel 22:17.

 További elmélkedésre:

-   Szerették a zsidók a samáriaiakat? Szerette Jézus a samáriaiakat? Szeret Jézus téged?

-   Tudott Jézus mindent a samáriai asszony bűneiről? Szerette őt mégis?

-   A te bűneidről is tud Jézus mindent? Szeret mégis téged?

-   Tudta Jézus hogyan segíthet az asszonynak dönteni, hogy Istennek engedelmeskedjen? Tudja vajon Jézus, hogy neked hogyan segítsen?

-   Azonnal beszélt a samáriai asszony Jézusról a többieknek? Azt akarja Jézus, hogy te is beszélj róla másoknak? ogaan teheted ezt meg?HHogyan teheted ezt meg?

 Imádságom: Drága Istenem, örülök, hogy mindent tudsz rólam, még a bűneimet is. Kérlek, vedd el a bűneimet és segíts, hogy neked engedelmeskedjek. Szeretném, hogy Jézus velem legyen, ahogy akkor régen a samáriai asszonnyal. Szeretlek. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A halak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rájöttél a múlt heti tanulmányunk végén található képből, hogy milyen állat farkát látod? Igen, az egy hal farka. Itt láthatod az egész hal képét.

Több ezerféle hal létezik és Isten sokféle színűre alkotta őket. Biztosan láttál már akváriumban halakat.

Nem minden hal egyforma külsőre. Tudtad, hogy a cápák, az angolnák, és a tengeri csikók is halak? Azt is tudnunk kell, hogy bár angolul szerepel a nevükben a hal szó, a medúza és a tengeri csillag nem halak.

Itt láthatod a legnagyobb hal, az úgynevezett cetcápa képét. Akár 20 méter hosszúra is megnőhet. Ez hosszabb, mint a legtöbb lakóház. A legkisebb hal egy pontyféle, a cselle, ami alig 1.5 cm-es. Az nem túl nagy, ugye?

Minden halfaj vízben él, de nagyon küldöző vizekben fordulnak elő. Egyes halak jéghideg hegyi patakokban, mások a trópusi korallzátonyok meleg vizében. Egyesek a sósvizű óceánokban, mások a folyók, vagy tavak édesvizében élnek.

 

A halak farka valójában a farok- úszójuk, a függőleges vezérsík. Némelyik halfarok teljesen egyenes végű. Mások lekerekített, vagy hegyes végűek, némelyiknek két hegyes vége is van.

Tudod, hogy mire használja a legtöbb hal a farok- úszóját? Az segíti őket a vízben való mozgásban. Némelyik hal nagyon gyorsan tud úszni. Az egyik vitorláshal például olyan gyorsan haladhat, mint az autók a sztrádán (110 km/h). Más halak egyáltalán nem tudnak gyorsan úszni. Van egy apró csikóhalfajta, amelyik még a kerti csigánál is lassabban halad. Körülbelül másfél métert tesz meg egy óra alatt.

Egyes emberek munkája a halfogás. Halászoknak hívják őket. Emlékszel, hogy Jézus néhány tanítványa is halász volt szakmája szerint? Nem voltak gazdagok, vagy befolyásosak, de Jézus őket választotta tanítványainak. Lehet, hogy te sem leszel soha gazdag, vagy jelentős személy, mégis mindig emlékezz arra, hogy Jézus szeret téged, és azt akarja, hogy kövesd Őt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milyen állat farkát láthatod a képen?  -  Kitalálod, milyen állatról tanulunk a jövő héten?