Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Egy hüséges rabszolga

  1. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Az apa legkedvesebb fia

Mózes első könyve, más nevén a Teremtés könyve, a legelső könyv a bibliai iratok sorában, elbeszéli világunk megteremtésének történetét, továbbá azt, hogy mi történt az azt követő mintegy 2300 esztendő során. Ez lefedi a világtörténelem teljes időhosszának több mint egyharmadát! Ez a könyv számos kezdetről szól. Hány ilyen „elsők”-re emlékszel? Sok népről is tanultunk? Hányat tudsz közülük megnevezni?

Ezen a héten József történetét kezdjük el. József Ábrahám ükunokája volt. Ábrahám szokás nevezni a hívők atyjának is. Keresd meg a mellékelt idői grafikonon, mikor élt József. Keresd meg, hol járunk most.

Amikor Jákób odahagyta Háránt, gyermekei úgy hat és tizenhárom év közöttiek lehettek. Mi mintegy tíz esztendővel később ütjük fel ma e történet lapjait. Vagyis Jákób gyermekei nagyobbrészt tizenévesek voltak ekkor.

Képzelj el egy családot, amelyben van tizenkét fiú, egy apa és négy anya, és mind egy háztartásban élnek! Jákób házában ez rengeteg féltékenységet és súrlódást szült. Ám a tizenkét fiú egyike különbözött a többitől: az ő neve József volt.

József nagyjából hat esztendős lehetett, amikor édesanyja, Ráhel, meghalt, és az egész család tudta, hogy ő volt Jákób legkedvesebb fia. Valóban helyes fiú volt − csinos külsejű, dolgos és jó természettel megáldott. És ami a legfontosabb, az Isten iránti hűséget és engedelmességet választotta.

Habár József látta, hogy mostohatestvérei féltékenyek voltak rá, szerette őket és aggódott miattuk. Felismerte, hogy azok a Sátán oldalára álltak az Isten ellen viselt háborújában, és tudta, hogy Jákób elől csak rejtegették a rossz dolgaikat. Amikor beszélni akart erről velük, ők hallani sem akartak erről. Ezért hát József elmondta ezeket a dolgokat az atyjának.

Jákób kedvesen próbált a fiai lelkére beszélni és eltántorítani őket a rossz dolgok követésétől. Amikor kérlelte őket, hogy engedelmeskedjenek Istennek és ne hozzanak szégyent a családra, ők megbánást színleltek. Valójában azonban haraggal teltek el. Atyjuknak fülébe jutottak a csúnya dolgaik. És mit gondolsz, kit vádoltak mindezért? Persze, hogy Józsefet!

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Józsefet ugyanazért gyűlölték a testvérei, amiért Káin is gyűlölte Ábelt? Mi volt ez az ok? 1Ján 3:11−12.

HÉTFÖ

A féltékenység bosszút áll

(1Móz 37:1-28.)

Aki rápillantott arra a különleges öltözetre, amit Jákób készíttetett Józsefnek, mindjárt arra gondolhatott, hogy ez az a fajta ruha, amit csak különleges emberek viselnek. Jákóbnak valószínűleg nem lett volna szabad ilyesmit adnia az ő kedvenc fiának, mert ez csak még jobban felszította József testvéreinek féltékenységét. Ekkor már kezdték feltételezni, hogy Jákób Józsefre akarja átruházni az elsőszülöttségi jogot is.

Az egyik éjjel József különleges álmot látott. Amikor pedig erről beszámolt a családjának, a testvéreiben végképp eluralkodott a féltékenység. Mi volt abban az álomban? 1Móz 37:6−8.

József második álma még Jákóbot is feldühítette valamelyest. Mindeközben azonban egyre azon töprengett, nincs-e ezeknek az álmoknak valamilyen különleges jelentése, amit nem értett. 9−11. v.

Valószínűleg nem sokkal az után, hogy azokat álmokat álmodta, Jákób Sikembe küldte Józsefet, oda, arra dús földdel bíró területre, ahol a testvérei a nyájaikat legeltették. Jákób talán nyugtalan volt a fiai Sikemben való tartózkodása miatt, hiszen ott történt az az eset, amikor Dina rossz döntése az egész családot bajba keverte.

József maga is aggódhatott, amikor végre Sikembe ért és nem találta ott a testvéreit. Amikor valakitől megtudta, hogy Dótánban tartózkodnak, megkönnyebbült. És noha már megtett értük vagy ötven mérföldet (kb. 80 km), ment még tizenöt mérföldet, így ért oda, ahol legeltettek.

József örült, amikor meglátta a testvéreit. De amikor egészen a közelükbe ért, láthatta, hogy azok egyáltalán nem örülnek a látásának. Mi történt ekkor? 18−24. v.

József ott ült egy kút mélyén, a testvérek ott üldögéltek a közelben, az ebédjüket eszegették. Amikor megláttak egy kereskedőkaravánt, amely Egyiptomba tartott, elhatározták, hogy kihúzzák öccsüket a kútból és eladják őt azoknak a kereskedőknek.

Amikor József meglátta a kereskedőket és rájött, mire megy ki a játék, könyörgött a bátyjainak, hogy ne adják el őt. Voltak közöttük némelyek, akik ki akarták szabadítani őt, ahhoz azonban túlságosan gyávák voltak, hogy a szándékuknak nyíltan is hangot adjanak. Így történt tehát, hogy a kereskedők fogták és eladták őt Egyiptomban rabszolgának.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Amikor József elindult otthonról, hogy megtalálja a testvéreit, tudhatta, mi fog történni? Vajon te tudhatod, mi következik rád csak a mai napon? Ki tudhatja azt?

KEDD

Rabszolga lesz

(1Móz 37:29-36; 39:1-5.)

Rabszolgának lenni abban a korban néha rosszabbat jelentett a halálnál. Nem csoda, hogy József megrémült arra a gondolatra, hogy mi várhat ott rá! Először sírt. De ahogy a karaván egyre haladt dél felé, megemlékezett arról, hogyan tanult meg atyja is Istenben bízni, és ő is elhatározta, hogy akármi is történjen, ő is Istenben fog bízni. Ez a döntés önmagában megváltoztatta József életét.

Rúben nem volt ott, amikor az öccsét eladták. Azt tervezte, hogy valahogy megmenti és hazaküldi őt. Úgy tehát amikor visszament a kúthoz és Józsefet nem találta abban, tombolni kezdett. Mit mondott a testvéreinek? 1Móz 37:29−30.

Rúben volt a legidősebb közöttük, és tisztában volt vele, hogy ő nagyobb felelősséget visel Józsefért. De egyszerre tudatára ébredt annak, hogy immár nincs mód visszahozni őt, ezért aztán ráállt, hogy együtt adják elő a fivérei által kiötlött mesét az apjuknak.

A testvérek elvették Józseftől a különleges felöltőt. Belemártották egy kecske vérébe, és amikor hazatértek, megmutatták azt Jákóbnak. Jákób biztosra vette, hogy valami vadállat megölte Józsefet, és senki a családban nem vigasztalhatta meg őt.

A tíz testvér húsz sékelért adta el Józsefet − ebből mindössze kettő-kettő jutott mindegyiküknek. De az elkövetkező években folyamatosan hordozták azt a súlyt, amit a kegyetlen tett elkövetése és az atyjuknak beadott hazugság miatti bűntudat okozott.

József Egyiptomban rabszolgaként Potifárhoz, a királyi testőrség parancsnokához került. Nem kellett hozzá sok idő, hogy Potifár rájöjjön, milyen nagyszerű rabszolgára tett szert.

József még az Egyiptom felé vezető úton eldöntötte, hogy hűséges lesz Istenhez. És Isten megáldotta József döntését. Potifár nemsokára egyre nagyobb felelősségeket helyezett rá, mert látta, hogy megbízhat benne. Végül a háza teljes gondját József kezébe tette le. Potifár felismerte, hogy annak az Istennek az áldását élvezi maga is, Akit József imád.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Mi lett volna e történet kimenetele, ha József nem tökéli el, hogy akármi is történik vele, ő hűséges lesz Istenhez? A te döntéseid is ugyanilyen fontosak?

SZERDA

Hű minden körülmények között

(1Móz 39:6-23.)

Az alatt a tíz esztendő alatt, míg József Potifárnak dolgozott, a helyzete inkább ahhoz hasonlított, mint ha a fia lett volna, semmint egy rabszolgáéhoz. Fontos emberekkel változott, nyelveket tanult, elsajátított sokféle tudományt, azonkívül megismerte, hogyan működik a kormányzás Egyiptomban. Küllemére is csinos volt, és kellemes férfiú volt. És közben mindenki tudta, hogy hűséges a Menny Istenéhez, és egyes-egyedül Őt imádja.

Ám egyszerre minden megváltozott. Potifár felesége megkívánta Józsefet. Amikor megpróbálta rávenni arra, hogy szegje meg Isten törvényét, ő ellenállt. Olvassuk csak el, mit mondott az asszonynak. 1Móz 39:9.

Miután József nem engedett Potifárnénak, az megharagudott és rettenetes bűnökkel vádolta meg őt. Potifár éktelen haragra gerjedt. József becsületessége nem volt kérdéses számára, ezért biztos volt abban, hogy a felesége hazudik. Mindazonáltal nem mert egy rabszolga szavának nagyobb hitelt adni, mint a felesége szavának. Ha Potifár úgy gondolta volna, hogy József hazudik, azonnal kivégeztette volna. Ő azonban nem így cselekedett. Hanem mit? 20. v.

Újra derült égből villámcsapás! József egyetlen nap leforgása alatt a fiúi helyzetből, akire egy fontos és gazdag férfiú házában nagy felelősségeket ruháztak, most egy börtönben találja magát, láncra verve (Zsolt 105:17−18). Te mit éreztél volna ekkor? Nem bíztál volna többé Istenben? Arra a gondolatra jutottál volna, hogy Isten elhagyott téged?

Józsefnek eleinte ugyan kegyetlen bánásmódban volt része a börtönben, de ő nem panaszkodott és nem is sajnáltatta magát. Ehelyett inkább maga bátorított és erősített másokat a börtönben.

Az alatt a három év alatt, míg a börtön mélyén ült, sokat tanult. Látta, hogyan bánnak mind a bűnös, mind az ártatlan emberekkel, és megtanulta, mely büntetésnemek igazságosak, és melyek azok, amik kegyetlenek és igazságtalanok. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy később jó vezető legyen.

Az a börtön, amelybe József került, valószínűleg valami különleges börtön volt, mert a király foglyai is ott voltak. Potifár volt a királyi testőrség parancsnoka, vagyis reá tartozott annak a börtönnek is a gondja, és a parancsnoksága alá tartozott az ottani börtönparancsnok is.

A börtönparancsnok nyilván nemsokára megtudta valahogy, hogy miért nem végezték ki ezt a nagyszerű fiatalembert. Így aztán ő is egyre nagyobb feladatokat bízott reá, amiket József híven végre is hajtott. És Isten megáldotta a munkáját. 1Móz 39:21−23.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Mikor határozta el József, hogy mindig tisztelni fogja Istent − még a kísértés előtt, vagy a kísértés közben?

CSÜTÖRTÖK

József álmot fejt

(1Móz 40. fej.)

József ugyanolyan megbízható volt, amilyen akkor volt, amikor Potifárnak dolgozott. A foglyok csodálhatták és nagyra értékelhették őt, mert mindig kedves volt, megértő és bátorító.

Az egyiptomi királyokat fáraóknak hívták, és József egy nap arra lett figyelmes, hogy a fáraó foglyai közül ketten nagyon nyugtalanok. Az egyik a főpohárnok volt, akinek feladata az volt, hogy megkóstolja a fáraó elé rakott italokat, ha vajon van-e bennük méreg. A másik a pékek feje. Valami olyasmit tehettek, ami miatt a fáraó megharagudott rájuk.

Mindkét férfiú nyugtalan volt bizonyos álmok miatt, amiket nem értettek. József elmondta nekik, hogy Isten tudja azok jelentését, így hát arra kérte őket, hogy mondják el az álmukat. Elsőként a főpohárnok mondta el a sajátját, és József meg is fejtette azt. 1Móz 40:9−13.

A főpohárnok bizonyára megkönnyebbült és öröm töltötte el a szívét. És amikor József ezután egy nagy szívességet kért tőle, valószínűleg ígéretet is tett arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen rajta. Milyen szívességet kért József a főpohárnoktól? 14−15. v.

A pék hallgatta őket, nagyon fülelt, amikor az álom megfejtésére került sor, és amikor látta, hogy az jó dolgot jelent, úgy döntött, hogy ő is elmondja a saját álmát. 16−19. v.

József bizonyára azt gondolta, hogy bárcsak ne kellene elmondania a pék álmának megfejtését is. Tudta, hogy az el fogja szomorítani őt, és ő is nagyon sajnálta őt.

A következő három nap során a két fogoly nyugtalanul várta a sorsát. A harmadik napon volt a fáraó születésnapja, és ő egy nagy ünnepséget szerzett valamennyi szolgájának. Eszébe jut vajon a fáraónak a két fogoly a börtönben? Beteljesedik mindkettejük álma?

Igen, a fáraó megemlékezett róluk és mindkettejük álma beteljesedett. A főpohárnok visszakaphatta az állását, míg a pékek fejét kivégezték.

József nyilván örült annak, hogy a főpohárnokot visszahelyezték hivatalába, és bizonyára szomorú volt amiatt, hogy a péknek az életével kellett fizetnie. Természetesen azt remélte és imádkozott is érte, hogy a főpohárnok rá tudja venni a fáraót arra, hogy engedje szabadon őt is a börtönből.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Hogyan viselte József a méltánytalan elbánást? Dühösködve? Szomorkodva? A saját sebeit nyalogatva? Vagy igyekezett derűsen segíteni másokat és az Isten gondviselésében bízni?

PÉNTEK

Elfelejtve?

A fáraó főpohárnoka hálás volt Józsefnek, amiért az megfejtette neki az álom jelentését, és hálás volt azért is, hogy szabadon engedték a börtönből. Valószínűleg megígérte, hogy minden tőle telhetőt elkövet a fáraó meggyőzése érdekében, hogy Józsefet is engedje ki a börtönből. De vajon meg is tartotta az ígéretét? 1Móz 40:23.

Teltek-múltak a napok, és József nem hagyott fel a reménnyel, hogy egyszer csak szabadon engedik. Végül aztán kezdett belenyugodni abba, hogy a főpohárnok bizonyára megfeledkezett róla. Ezt a csalódást!

József újabb két éven át teljesítette a feladatait a börtönben, és nem adta fel a hitét sem, hogy Isten gondot visel róla és nem felejtette el őt.

Mit gondolsz, vajon elfelejtette József csak egy pillanatra is azt a két álmot, amit sok évvel korábban még Kánaánban látott? Ha elfelejtette volna, vajon maradt volna számára a reménynek akár csak egy pici szikrája? Ott a börtönben úgy tűnt, hogy egész élete úgy telik már el, hogy egy börtönben sínylődő rabszolga lesz csupán.

Józsefnek fogalma sem lehetett arról, hogy nemhogy nem rabszolgaként éli le élete hátralevő részét, de hamarosan olyan jelentős személlyé válik, akit úgy Egyiptomban, mint a környező országokban is emlegetni fognak az emberek.

Egy napon nagy volt az izgatottság a fáraó palotájában. Nagy súly nehezedett a szívére a jövő miatt, valami rettenetes dolog bekövetkeztétől tartott. Ahogy a nyugtalansága elhatalmasodott rajta, a palotában szolgálók egyre jobban félni kezdtek.

Mi volt az oka ennek a szorongásnak? A fáraó két álmot látott, amelyek miatt úgy érezte, hogy hamarosan komoly baj következik az országra. Nem tudta, mit jelentenek a dolgok, amiket álmában látott, és sem a bölcsek, sem a varázslók nem tudták neki megfejteni azt.

Ebben az izgatott hangulatban eszébe jutott a főpohárnoknak, hogyan magyarázta meg József az ő álmát. Amikor elmondta azt a fáraónak, az mindjárt hívatta Józsefet.

Képzeld csak el, mennyire megdöbbenhetett József, amikor egyszer csak rohannak le a hivatalnokok, le a börtönbe, és mondják a börtönparancsnoknak, hogy egy József nevű foglyot azonnal a palotába kell vinniük.

 Alkalmazd a gyakorlatban:  Vajon a börtönben József hűséges volt a kicsiny, „nemszeretem” dolgokban is? Vagy várt ezzel addig, míg valami „fontos” feladathoz jut?

 

 

Kérdések

 Nevezd meg a nagy elsőket!

Írd a kis vonalra a megfelelő válaszhoz tartozó számot.

__ Az első férfi                                                   1. Énokh

__ Az első asszony                                               2. Káin

__ A Biblia első irata                                            3. Bábel tornya

__ Az első otthon                                                 4. Az Édenkert

__ Az első házasulandók                                       5. A Teremtés könyve

__ Az első szombat                                               6. Ádám és Éva

__ Az első kisgyermek                                          7. Ábel

__ Az első gyilkos                                                8. A teremtés hetedik napja

__ Az első vértanú                                                9. Éva

__ Az első ember, aki az égbe ragadtatott            10. Noé

__ Az első nagy hajóépítő                                     11. Ádám

__ Az első magas építmény                                    12. Káin

 

2. Ki álmodott…?

-         ________ tizenegy kévéről, amely meghajol egy tizenkettedik előtt? (1Móz 37:6−8)

-         ________ hét sovány tehénről, amelyek felfalnak hét kövér tehenet? (1Móz 41:1−7)

-         ________ három ágú szőlővesszőről, meg szőlőléről? (1Móz 40:9−11)

-         ________ madarakról, amelyek három kosár péksüteményt esznek meg? (1Móz 40:16−17)

-         ________ egy létráról, amelyen fel-alá járnak az angyalok? (1Móz 28:10−17)

-         ________ egy füstölő kemencéről és egy lángoló fáklyáról? (1Móz 15:12,17)

-         ________ arról, hogy a nap, a hold és tizenegy csillag meghajolnak? (1Móz 37:5−9)