Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Majdnem meggyözve

  9. tanulmány  

Nyomtatás

A mai nap, ez a pillanat a legmegfelelőbb, hogy Jézus követése mellett döntsünk, és neki engedelmeskedjünk.

VASÁRNAP

Félix kormányzó fogva tartotta Pál apostolt, pedig tudta, hogy semmi rosszat nem követett el.

Félix beszélt a feleségének Pálról, s őt érdekelte, miért hisz az apostol Jézusban. Ezért magukhoz hívatták, hogy beszéljen Róla nekik.

Pál tudta, mennyire gonosz a kormányzó és a felesége. Nagyon sok rossz dolgot műveltek. Isten mégis szerette őket és esélyt akart adni nekik a megbánásra és megtérésre. Meg akart bocsátani nekik. Az apostol tudta, hogy ez az esély lehet az utolsó számukra, hogy Jézus követése mellett döntsenek. Nagyon komolyan, nagyon fontos dolgokról szólt hozzájuk. Melyik három témáról beszélt nekik? ApCsel 24:25. a.

Az igazságosság mindig megtartja Isten törvényét. Az önmegtartóztatás nemet mond minden olyasmire, ami árt a testnek vagy a léleknek. Az ítéletkor pedig Isten át fogja tekinteni a feljegyzéseket, mindent, amit az illető ember tett, a titkos dolgokat is, és eldönti, hogy büntetést, vagy jutalmat érdemel-e.

Pál apostol beszéde közben a Szentlélek hatott Félix szívére, aki félni kezdett. Ismerte vajon Isten a kormányzó összes sötét titkát? Vajon egy napon megbünteti gonosz bűneiért? Préd 12:15-16.; 2Kor 5:10.

Vajon hogyan dönt Félix?

HÉTFÖ

A legtöbben féltek Félix szemébe mondani, mennyire gonosz, ezért inkább dicsérték, hízelegtek neki. De Pál is ezt tette vajon? Ó, nem! Ő bátran megmondta neki az igazat.

Félix sok olyan gonoszságot követett el, amiért nem szeretett volna meglakolni. Ezért Pál szavai az ítéletről és a büntetésről, nagy félelmet keltettek benne.

Mit kellett volna Félixnek azonnal tennie? Meg kellett volna bánnia bűneit és Isten bocsánatát kérni. Örömmel megbocsátott volna neki Isten és segítette volna megváltozni? Ó, igen! De Félix nem akart megváltozni. Még csak nem is akart tovább a hallottakkal foglalkozni, Mit mondott tehát Pálnak? ApCsel 24:25.

Milyen szörnyen rosszul döntött Félix! A Jézus melletti döntés későbbre halasztása olyan, mint egyáltalán nem dönteni mellette. Félix számára soha többé nem jött alkalmasabb idő és soha nem is választotta, hogy Jézusban bízzon és neki engedelmeskedjen.

Félix két esztendőn át tartotta börtönben Pál apostolt. Akkor elköltözött és egy Festus nevű új kormányzó váltotta őt.

Festus azzal kezdte ténykedését, hogy Pál sorsáról döntsön. Mit felelt neki az apostol, amikor bebörtönzésének okáról kérdezte? ApCsel 25:8.

Festus is beláthatta, hogy Pál semmi rosszat nem tett. De vajon szabadon engedi-e őt?

KEDD

Pál apostol belefáradt a hosszú raboskodása. Ahhoz volt szokva, hogy missziós utakra jár és az embereknek Jézusról beszél. Az is nehéz volt számára, hogy egyfolytában egy pogány katonához volt láncolva. Nagyon remélte, hogy Festus, az új kormányzó majd szabadon bocsájtja.

Pál azonban már első találkozásukkor látta, hogy Festus nem elég bátor ahhoz, hogy őt szabadon engedje. Ezért arra kérte a kormányzót, engedje, hogy a római uralkodó, Néró császár döntsön az ügyében. Festus nagyon meglepődött, de beleegyezett, hogy az apostolt Rómába küldje, ahol Néró élt.

Valami nagyon érdekes dolog történt, mialatt Pál a római utazásra várakozott. Agrippa király és nővére, Bernicé érkezett Festushoz látogatóba. Agrippa nagyon kíváncsi lett, amikor Festus beszámolt neki Pálról. Mit mondott a kormányzónak? ApCsel 25:22.

Másnap Festus, Agrippa király, Bernicé és a város gazdag főméltóságai a legelegánsabb ruháikban, mind összegyűltek a tanácsteremben.

Mikor mindenki készen állt, egy katona beengedte Pált a terembe. A szegényes ruházatú apostol csuklója össze volt láncolva. Mennyire különbözött külseje a többiekétől! Mégis volt valamije, ami nekik nem. Békessége volt és kiegyensúlyozott boldogsága, ami csakis Jézus szeretetéből és a neki való engedelmességből fakad.

Többet érnek ezek a dolgok a pénznél?

SZERDA

Agrippa király, Bernicé, Festus és a többi főember várta, mit fog vajon Pál apostol mondani.

Mikor a király szót adott Pálnak, az apostol belekezdett élettörténetébe. Elmondta, hogy mindig igyekezett Isten törvényét betartani. Igen, valóban üldözte a keresztényeket, de csak azért tette, mert azt hitte, tévedésben élnek. Ám amikor Jézussal találkozott, rájött, hogy ő tévedett. Jézus azt is tudatta vele, milyen különleges feladatra hívta el, a pogányok közötti missziós munkára.

Mit mondott még el Pál apostol Agrippának? ApCsel 26:19-21.

Pál beszéde közben a Szentlélek szólt Agrippa szívéhez. Mit mondott a király? 28. v.

A király biztosra vette, hogy Pál apostol igaz követ, és minden valós, amit Jézusról mondott. De elég vajon „majdnem” kereszténynek lenni? Nem bizony! Az pont olyan, mintha egyáltalán nem is döntenénk Jézus mellett.

Pál azt szerette volna, ha Apgrippa király és mindenki más a teremben ugyanúgy szeretné és követné Jézust, mint ő. Ezért elszomorodott, amikor a király felállt, hogy azonnal távozzon.

Az apostolt visszaküldték a börtönbe, pedig Festus és Agrippa is egyetértett abban, hogy Pál semmi rosszat nem tett.

Végül elérkezett az idő, amikor Pál apostolnak Rómába kellett indulnia. Holnap megismerjük utazásának részleteit.

CSÜTÖRTÖK

Emlékszel még, miért volt rabságban Pál apostol? Vajon gonosztevő volt, mint a többi fogoly? Nem. Azért zárták börtönbe, mert egyesek nagyon haragudtak rá, amiért Jézus történetét terjesztette.

Pálnak végül is el kellett indulnia Rómába. Nem egyedül utazott, mert más foglyoknak is oda kellett menniük. A Július nevű százados parancsnokságával sok katona kísérte őket. Akkoriban nem volt túl kellemes és biztonságos hajóval utazni. Pál két barátja, Lukács és Aristarkhus mégis mindenképpen az apostollal akart tartani. Pál már idős volt és beteg, tudták szüksége lesz valakire, aki az úton gondoskodik róla. Mit gondolsz, örült Pál barátai önzetlen szeretetének?

Egy darabig semmi rossz sem történt. Egy nap azonban váratlanul hatalmas fekete felhők takarták el az eget és viharos szél kerekedett. Rövidesen hatalmas hullámok csaptak a fedélzetre és fel-le dobálták az egész hajót. Rettenetes vihar volt.

A hajó léket kapott és egyre több víz szivárgott a fedélközbe. Az ijedt emberek mindent megtettek, éjjel nappal merték kifelé a vizet, hogy a hajót a süllyedéstől megmentsék.

De sikerült vajon megmenteniük a hajót? ApCsel 27:18-20.

PÉNTEK

Pál apostol hajója a viharos tengeren sodródott. A tengerészek, rabok és katonák mind nagyon féltek. De megijedt vajon Pál apostol? Nem, bizony. Jézus megígérte neki, hogy egy napon Rómába megy, ezért tudta, hogy Ő megőrzi életét.

Pál nagyon sajnálta pogány utastársait. Tudta, ők még nem készek a halálra, ha a hajó elsüllyedne. Arra kérte hát Istent, hogy mindnyájukat őrizze meg a viharban.

Egy reggel Pál apostol elmesélte átázott, ijedt utastársainak, milyen különleges dolog történt vele az éjszaka. ApCsel 27:23-26.

Minden pontosan úgy történt, ahogyan az angyal előre megmondta. Már két hete hánykolódtak a szörnyű viharban, amikor a hajó egy sziget közelébe sodródott. Mi történt azután? 41. v.

Amikor a hajó kezdett darabokra esni Július, a százados megparancsolta, hogy mindenki ugorjon vízbe és ússzon ki a szigetre. Később, a létszámellenőrzésnél kiderült, hogy mindenki megmenekült.

Pál apostol a többi fogollyal és a katonákkal együtt hosszú időre a szigeten ragadt. Az apostol sok beteg embert meggyógyított ezalatt. Két barátjával együtt sokaknak tudtak Jézusról bizonyságot tenni. Pál biztosan nagyon örült ennek.

Pál apostol fogoly volt. Mégis, továbbra is misszionárius volt, ugye? Lehetsz bárhol, és bármikor misszionárius, függetlenül attól, mi történik veled?

 További elmélkedésre:

  • Alkalmasabb időre várt Félix kormányzó, hogy elfogadja Jézust? Lett számára még alkalmas idő?

  • Azonnal engedelmeskednünk kell, ha Isten szól a lelkünkhöz? Mindig az azonnal a legalkalmasabb idő elfogadni Jézust?

  • Biztonságos csak „majdnem” hinni Jézusban?

  • Félix, Festus és Agrippa király jelentős személyek voltak, de mind elutasították, hogy higgyenek Jézusban, ugye? Biztonságos a főemberek döntéseit utánozni? Ki a mi példaképünk?

  • Ki segített Pál apostolnak a szörnyű vihar idején, hogy ne féljen?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy segítettél Pál apostolnak hűségesnek maradni Jézushoz! Köszönöm, hogy megmentetted életét a tomboló viharban! Jézus követése mellett döntök ma. Kérlek, segíts, hogy mindig hűséges maradjak! Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A tehén (szarvasmarha)

 

A múlt heti tanulmányunk végén látott láb nagyon ismert. Egy tehén lába volt az. Tudtad, hogy igen sok különféle elnevezésünk van a különböző szarvasmarhákra? Bika, tinó, ökör, üsző, boci és tehén. Akad még más elnevezés is, de általában csak tehénnek hívjuk őket.

A tehén olyan állat, amit már biztosan többször is láttál. De vajon mennyit tudsz róla? Először is, észrevetted, hogy többféle színűek? Milyen színűt láttál már? Van fekete, fehér, barna, sőt foltos, tarka is. A teheneket, ökröket munkára is használják. Teherhordásra és szántásra egyaránt kiválóan alkalmasak. Bár nem olyan gyorsak, mint a lovak, sokszor erősebbek és tovább is bírják a nehéz munkát. A földművelők egy pár ökröt fognak egy igába, s így könnyebben tudják húzni a terhet. Ha két ökör nem lenne elég, eléjük lehet fogni még kettőt, vagy még több párt is, egészen tíz ökörig.

Ismerjük most meg a tehén táplálkozását! A lelegelt füvet először nem rágják meg alaposan, hanem inkább gyorsan lenyelik a falatot. Vidéken láthatsz legelésző tehéncsordákat. A bocik feje végig a föld közelében van. Füvet esznek. De láttál-e már alkonyatkor békésen elheveredő tehenet? Úgy tűnik, mintha aludna, de ha közelebbről szemügyre veszed, azt látod, hogy mintha rágna valamit. És úgy is van. Kérődzésnek nevezik, amit csinál. A lenyelt élelmet visszaöklendezi, és újra megrágja. Ezúttal jó alaposan, mielőtt újra lenyelné. Végül a gyomra fejezi be az ennivaló megemésztését.

Így esznek a tehenek. Az ember azonban más. Mi vajon visszaöklendezzük az ennivalót, és megrágjuk újra? Nem, bizony! Ezért kell már elsőre jó alaposan megrágnunk. Könnyen a gyors evés, a falás hibájába eshetünk, különösen, amikor nagyon éhesek vagyunk, vagy sietnünk kell. Mégis, mindig jobb lassan enni és jól megrágni minden falatot. Úgy jobban is ízlik az étel és a gyomrunk is könnyebben feldolgozza és hasznosítja azt.

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?