Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

OVODÁSOK

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Pál apostol elbúcsúzik

  7. tanulmány  

Nyomtatás

Sátán nehézségeket támaszt életünkben, ha hűségesek vagyunk Istenhez,

Ő azonban hatalmasabb nála és midig számíthatunk az a segítségére.

VASÁRNAP

Pál apostol három esztendőn át dolgozott misszionáriusként Efézusban. Nagy tömegeknek prédikált és ellátogatott az emberek otthonába. Munkája eredményeként sok pogány ember felhagyott a bálványimádással és kereszténnyé lett.

Az efézusi nagy zavargás után Pál újabb missziós útra indult. A Biblia nem sokat árul el útjának első feléről. Annyit azért tudhatunk, hogy az apostol sok gyülekezetet meglátogatott. Végül Korinthusba érkezett, ahol három hónapot töltött.

Pál ezután Jeruzsálembe készült. Tudod, miért akart odamenni? Tudta, hogy a jeruzsálemi zsidóból lett keresztények nem kedvelték a pogányból megtért keresztényeket. Nem akarták, hogy a pogányok is gyülekezetük tagjai legyenek. Pál tudta, hogy helytelenül vélekednek a pogányokról, és segíteni akart a zsidóknak, hogy úgy szeressék a pogányokat, ahogyan Jézus.

Pál apostol azon töprengett, hogyan vehetné rá a zsidó-keresztényeket, hogy szeressék a pogány-keresztényeket? Talán az segítene, ha éreznék, ők mennyire szeretik őket. Az apostolnak támadt egy ötlete. A Jeruzsálem környékén élő zsidó-keresztények zöme nagyon szegény volt. Talán ha a pogányból lett keresztények pénzt gyűjtenének a megsegítésükre, abból éreznék szeretetüket és ők is könnyebben megszeretnék őket.

Azt akarja Jézus, hogy szeressük egymást? Jn 13:34-35.

HÉTFÖ

Pál elmondta tervét a pogány-keresztényeknek és ők szívesen adakoztak a Jeruzsálem környéki zsidó-keresztények javára, amennyit csak tudtak. Némelyikük még a legszükségesebb, élelemre és ruhára való pénzét is odaadta. A szeretet különleges ajándékát adták, ugye? 2Kor 8:2-4.

Pál apostol nem egyedül kelt útra Jeruzsálem felé, hanem Lukácson kívül számtalan segítője is vele tartott. Hogy hívták őket? ApCsel 20:4

Jeruzsálem felé tartva Pál több, általa régebben alapított gyülekezetet is meglátogatott. Filippiben több napot töltött barátaival. Mindnyájan nagyon örültek a találkozásnak. A filippibeli keresztények szerették őt mind közül a legjobban.

Az apostol ezután egy másik városba ment. Utolsó ott töltött napjának estéjén a keresztények összegyűltek egy nagy, emeleti szobában. Mivel Pál már kora reggel indulni készült, nem akartak hazamenni aludni, hanem végig vele akartak maradni. Szerették Pált és örömmel hallgatták meg még egyszer tanításait. Figyelmesen hallgatták komoly, szeretetteli prédikációját. Milyen hosszan prédikált nekik? 7. v.

Egy Eutikhus nevű fiatalember az ablakpárkányon ülve hallgatta az apostolt. Valami szörnyűség történt vele akkor éjszaka. Holnap megtudjuk, hogy mi volt az.

KEDD

Éjfél volt. Pál apostol néhány keresztényt tanított az emeleti szobában. Egy Eutikhus nevű ifjú a nyitott ablakban a párkányon ülve hallgatta a prédikációt. Mi történt ezután Eutikhussal? ApCsel 20:9.

Az összejövetel természetesen azonnal félbeszakadt. Mindenki leszaladt, hogy segítsen az ifjún. De ő már halott volt. Sírva fakadtak, amikor rájöttek, hogy meghalt.

Pál felemelte a fiút és szorosan magához ölelte, majd így imádkozott: „Uram kérlek, keltsd őt életre!”. Isten meghallgatta az apostol imáját és Eutikhius azonnal ismét lélegezni kezdett.

Mindenki nagyon örült, amikor Páltól megtudták, hogy az ifjú ismét életben van. Visszamentek az emeletre és hálát adtak Istennek a hatalmas csodáért.

A keresztények ezután úrvacsorát vettek. Kenyeret ettek és szőlőlét ittak, ahogyan Jézus meghagyta nekik. Majd Pál apostol egészen napkeltéig tovább prédikált nekik.

Ideje volt az apostolnak elbúcsúzni. Segítői a kikötőbe siettek, hogy elérjék a hajót, de Pál úgy döntött, gyalog megy a következő városig. Egyedül akart maradni gondolataival és imádkozni, hogy Isten mutassa meg neki, mit vár tőle a továbbiakban.

Vajon mért volt Pál apostol olyan jó misszionárius? Azért mert sokat imádkozott, és engedelmeskedett Istennek?

SZERDA

A következő városban Pál is felszállt a hajóra és segítőivel együtt Milétusba utazott. A hajó elhaladt Efézus mellett, ahol az apostol oly sokáig dolgozott. Pál szeretett volna ott élő barátaival beszélni, de nem volt rá ideje, mivel nagyon sietett Jeruzsálembe.

Amikor azonban Milétusban kikötöttek, Pál megtudta, hogy a hajó egy darabig ott fog állni. Efézus nem volt messze onnan, ezért üzenetet küldött a gyülekezet vezetőinek, hogy siessenek meglátogatni. Ők természetesen azonnal odamentek hozzá, hiszen nagyon örültek, hogy ismét Pállal lehetnek!

Pál apostol, sok fontos dolgot megbeszélt az efézusi vezetőkkel, ami segíthet nekik bölcsen vezetni a gyülekezetet. Figyelmeztette őket, hogy sátán mindent el fog követni a gyülekezet szétrombolására. Ezért Jézus közvetlen közelében kell maradniuk, aki soha nem fogja elhagyni őket, ahogyan most Pálnak muszáj. Jézus segíteni fogja őket hűségesnek maradni és fáradságos munkával a többieket Róla tanítani.

Az apostol következő szavaitól barátai nagyon elszomorodtak. Visszatér vajon Pál valaha is hozzájuk, hogy újra találkozzanak? ApCsel 20:22-25.

A hajó rövidesen indulásra készen ált. Ideje volt tehát elbúcsúzni.

CSÜTÖRTÖK

Pál apostol az efézusi gyülekezet vezetőivel beszélgetett. Miután sok fontos dolgot elmondott nekik, így fejezte be: „Ne feledjétek az Úr Jézus szavait: Jobb adni, mint kapni.”!

Most már tényleg ideje volt elbúcsúzni. Mit csináltak az apostol távozása előtt? ApCsel 20:36-38.

Pál apostol és segítői egyenesen Tírusz városába hajóztak. Ott partra szálltak és néhány napot az ottani keresztényekkel töltöttek.

A Szentlélek figyelmeztette ezeket a hívőket, hogy Pál apostol nagy bajba kerül majd Jeruzsálemben. Ezért könyörögve kérték, egyáltalán nem menjen oda. Szerették Pált és nem akarták, hogy bármi baja essen. Pál azonban biztos volt bene, hogy Isten azt akarja, Jeruzsálembe menjen, így tehát nem változtatott eredeti tervén.

Amikor elérkezett a búcsú ideje, mindnyájan, férfiak, nők és gyermekek kikísérték Pált a hajóhoz. Mielőtt az apostol beszállt volna, mindnyájan térdre borulva imádkoztak. Az apostol imádkozott értük, és ők is Pálért. Pál apostolnak ismét olyanoktól kellett elbúcsúznia, akiket szeretett.

Ezután Cezáreába hajózott az apostol, ahol Filep lakott. Emlékszel még, amikor a gyülekezet hét diakónust választott a tanítványok segítőjének? Nos, Filep az egyikük volt. Most már evangélistának nevezték, mert nagyon jó munkása volt Jézusnak.

PÉNTEK

Cezáreában Pál apostol és társai Filepnél, a hét diakónus egyikénél laktak. Nagyon jól érezték magukat ott és szép időket töltöttek együtt.

Egy Agabus nevű próféta látogatta meg Pál apostolt Filep házában. Fogta az apostol övét és kezét-lábát összekötözte vele. Mit mondott ezután? ApCsel 21:11.

Pál barátai könyörögtek az apostolnak, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Ő azonban nem hagyta magát tervétől eltántorítani. Biztos volt benne, Isten akarata, hogy mindenben segítsen a zsidó-keresztényeknek megszeretni a pogány-keresztényeket. Abban is bízott, hogy még sok zsidót Jézus szeretetére vezethet.

Mit mondott hát barátainak Pál apostol? 13. v.

Mikor barátai látták, hogy Pált semmi sem tántoríthatja el tervétől, megnyugodtak, abbahagyták unszolását és így szóltak: - Legyen meg az Úr akarata.

Pál tényleg szerette Jézust, ugye? Nem félt azoktól, akik emiatt bántani fogják. Megtanulta Pál apostol a bátorságot? Igen, megtanulta! Tudta, hogy Jézus mindig mellette lesz, még a legnagyobb bajban is.

Véget ért a filippiben töltött boldog, békés időszak és Pálnak segítőivel együtt csomagolnia és búcsúznia kellett. Szomorúan útra keltek Jeruzsálem felé.

 További elmélkedésre:

  • Hogyan segített Pál apostol Eutikhison? Általa segített Jézus? Téged hogyan tud Jézus mások megsegítésére használni?

  • Sokat tett Pál apostol azért, hogy az emberek szeressék egymást? Te mit tehetsz azért, hogy több szeretet legyen az emberek között?

  • Nehéz volt Pálnak oly sok helyen elbúcsúzni barátaitól? Nehéz elköszönni azoktól, akiket szeretünk? Búcsút kell valaha is mondanunk Jézusnak?

  • Félt vajon Pál apostol Jeruzsálembe menni? Miért nem?

  • Szívesen engedelmeskedett az apostol Jézusnak, még ha bajba is került emiatt? Ki segít rajtunk, ha bajba kerülünk?

 Imádságom: Drága Istenem! Köszönöm, hogy Pál annyira szerette Jézust! Köszönöm, hogy Jézustól soha nem kell elválnunk! Kérlek, mindig maradj közvetlenül mellettem, és segíts, hogy úgy tudjam Jézust szereti, ahogyan Pál apostol szerette Őt. Jézus nevében, ámen.

 

 

 

Történet sarok

Írta: James Dietrich

A milliólábú (soklábú) és a százlábú

 

Láttál már valaha olyan állatot, aminek annyi lába volt, mint a múlt heti leckénk végén, a fényképen? Kitaláltad, hogy egy soklábúé lehet? Angol elnevezése (milliped) is onnan ered, hogy úgy tűnik, mintha millió lába lenne. Valójában azonban jóval kevesebb. A soklábúak családjában némelyik fajnak 700 lába is van! A Közép-Kaliforniában honos ritka faj egyedeinek például 750. Ez jóval több, mint sok más állatnak, ugye?

Sok lábuk ellenére ezek az állatok meglehetősen lassan haladnak. Nem tudnak harapni, vagy csípni. Hogyan védekeznek akkor ellenségeikkel szemben? Először is, testüket apró, kemény lemezkék borítják, mintegy kagylóhéjként övezve őket. Ha a százlábút veszély fenyegeti, pillantok alatt össze tud tekeredni, hogy lágy részei védve legyenek. Mérgező folyadékot is tudnak támadójukra fecskendezni. Némelyik faj állatokat is eszik, például rovarokat, vagy gilisztát, de legtöbbjük inkább növényevő. Általában rothadásnak indult, korhadó lehullott faleveleket fogyasztanak.

A soklábúak másik faja a százlábúaké. Első látásra nagyon hasonlítanak a „milliólábúakra”, de ezek a földön élnek kövek, vagy korhadó farönkök alatt. Apró állatokkal táplálkoznak és harapni is tudnak, nem úgy, mint a sokkal több lábú rokonaik. Egy pár éles kis csipesz-szerű szerv nőtt a fejük alatt, amiből fájdalmas mérget lövellnek áldozatukba. Biztosan nem szeretnél megfogni egy százlábút!

Fontos-e felismerni a különbséget két ránézésre nagyon hasonló dolog között? Természetesen! Ha nem ismered fel, hogy soklábúval, vagy százlábúval van dolgod, fájdalmasan megsérülhetsz, ha a rosszat fogod meg.

Van azonban valami, ami még ennél is fontosabb. Sátán szereti jónak feltüntetni a helytelen dolgokat, hogy megtévesszen bennünket. Ám valójában nem azok! Ezért kell nagyon gondosan tanulmányoznunk a Bibliát, amiből egyértelműen megtudjuk, mi a jó és mi nem az.

 

Milyen állat lábát látod?

A kép alapján kitalálod, melyik állatról fogunk tanulni a jövő héten?