Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

I. évfolyam

3. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Az utolsó bíró

  9. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Tragédia! Isten frigyládáját elrabolták!

(1Sám 5:1-8.)

Mivel Isten népe folyamatosan azt választotta, hogy amint más népek is, Sátán oldalára áll a harcban, Isten nem tudta megáldani őket. Most megtörténtek azok a szörnyűségek, amikre olyan hűségesen figyelmeztette őket. A szent frigyládát elvitték a filiszteusok és izraelita katonák ezreit gyilkolták meg.

A Frigyláda állt a Szenthelyen folyó szolgálatok középpontjában, amely Istennek a bűnösök megmentésére szóló tervéről tanította az izraelitákat. Benne volt a tökéletes törvény, amit a saját kezével írt. A törvény fölött volt a kegyelem királyi széke, amire a Főpap a vért hintette évente egyszer, az Engesztelés napján. Az a vér Jézus vérét jelképezte, amit azért ontott ki, mert meg akarta fizetni a bűneinkért járó halálbüntetést. Az Ő tökéletesen engedelmes élete, és a helyettünk vállalt halála miatt Isten meg tud nekünk bocsájtani és megvéd minket a bűntől.

A Szent sátorban folyó összes szertartás Isten tervéről tanít bennünket, amit megmentésünkre készített.(Zsolt 77:13.). Ám az izraeliták számára most ez az egész szemléltető tanítás értelmét vesztette, mert az Isten törvényét tartalmazó frigyláda és a fedelén lévő Kegyelem trónja elveszett. Mi történt vele, miután a filiszteusok elrabolták? 1Sám 5:2.

A filiszteusok azt hitték, hogy a Frigyláda az izraeliták Istene, ahogyan nekik Dágon szobra volt az istenük. Bizonyára azt gondolták, hogy ha egyszerre birtokolják Dágont és a Frigyládát, azzal erősebbé tehetik nemzetüket, mint valaha is volt. Mit találtak a templomukban, az első éjszaka után, amikor a Frigyláda ott volt? 3. v.

A filiszteus papok megdöbbentek. Alázatosan visszatették Dágon szobrát a helyére, de amit másnap reggel találtak az még rosszabb volt, mint az előző reggel. 4. v.

Isten bizonyítékot adott a filiszteusoknak arra, hogy a bálványuk csak egy haszontalan szobor. Ám minél több bizonyítékot adott nekik, ők annál inkább eltökélték, hogy a saját istenüket imádják és nem akarták az egy igaz Istent megismerni. Gyűlölték Őt!

Isten azonban nem adta fel. Hatalmának még több bizonyítékát adta, azzal, hogy fájdalmas fekélyeket bocsájtott Asdód lakóira. Hová küldték a frigyládát, amikor úgy döntöttek, hogy az a bajok okozója? 8. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tudatni akarta Isten a filiszteusokkal, hogy az isteneiknek nincsen hatalma? Tudatni karta velük, hogy Ő az egyetlen igaz Isten?

HÉTFÖ

Isten csapásai

(1Sám 5:9 - 6:9.)

Mivel olyan sok ember szenvedett fájdalmas daganatoktól Asdódban amióta a Frigyláda náluk volt, a város vezetői átküldték azt egy másik fontos városukba,Gátba. Aztán mivel az ott lakóknak még súlyosabb betegségeik lettek, továbbküldték Ekron városába.

Mikor az Ekronban lakó filiszteusok meglátták a Frigyládát közeledni, mind megijedtek, és jó okkal! Ők is hamarosan fájdalmas fekélyekkel lettek tele és sokan haldokoltak. Ezért kivitték isten ládáját egy tágas rétre. Ekkor mezei rágcsálók kezdték tönkretenni termésüket és magtáraikban is kárt okoztak.

A filiszteusok, annak ellenére, hogy nem tudták megmagyarázni a Frigyláda titokzatos hatalmát, még midig tisztelték azt. Úgy gondoltak rá, mint egy olyan bálványra, mint az ő istenük, Dágon. Hét hónapig tartó szenvedés és sok haláleset után döntöttek csak úgy, hogy bárhová is vinnék a ládát, az mindenütt csak csapásokat okozna. Ezért könyörögtek uraiknak, hogy adják vissza a Frigyládát Izraelnek. 1Sám 5:11-12.

A filiszteus vezetők jövendőmondóikkal tanácskoztak, hogy mitévők legyenek. Néhányan úgy gondolták, hogy a láda visszaküldésével elismernék, hogy Izrael Istene hatalmasabb, mint az ő istenük, Dágon. A papok azonban figyelmeztették őket, hogy ne legyenek olyanok, mint a makacs fáraó volt, akinek az országa elpusztult, mert nem akarta megadni magát Izrael Istenének. 1Sám 6:2-6.

A papok és a jövendőmondók javasoltak egy módszert, amivel szerintük kideríthetik, hogy a csapások csak véletlenül történtek-e. Ha nem, akkor biztosan tudhatják, hogy az összes romboló baj azért szakadt rájuk, mert fogva tartották az „istent”, aki Izrael tulajdona volt. Még értékes jóvátételi ajándékot is helyeztek a láda mellé arra az esetre, ha azt vissza kell juttatni Izraelnek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen türelmesen próbálta a mi szerető Istenünk meggyőzni a filiszteusokat, hogy Ő az egyetlen igaz Isten! Olyan hatalmas módszereket választott, amiket megérthetnek, mert azt akarta, hogy meglássák az Ő nagyszerűségét és az Ő szolgálatát válasszák.

KEDD

A frigyláda visszatér

(1Sám 6:10-13.)

A filiszteusok megpróbálták kideríteni, hogy a csapások véletlenül történtek-e velük, vagy büntetésül kapták, mert elrabolták és maguknál tartották a frigyládát, ami nem az övék.

Először is egy vadonatúj szekeret készítettek és arra helyezték a ládát. A Frigyláda mellé egy kisebb ládába helyeztek öt aranyból készült fekélyt, azoknak a képét, amelyek olyan sok fájdalmat okoztak sokuknak és öt mezei egér aranyból készült mását, olyanokét, mint amik elpusztították a termésüket és magtáraikban is kárt tettek.

Az öt darab arany-pár elkészítése azt mutatta, hogy a filiszteusok öt fejedelme együttműködött a frigyláda visszaszolgáltatásában.

Két borjas tehenet fogtak a szekér elé, amelyek, még soha nem húztak kocsit. A borjakat elkülönítették anyjuktól, és a filiszteus vezetők figyelték, hogy mi fog történni. Elhagynák a tehenek borjaikat? És ha el is hagynák, akkor merre húznák a vezető nélküli szekeret?

Minden gazdálkodó tudja, hogy a teheneket idomítani kell a szekérhúzásra, és hogy soha nem hagyják el borjaikat. Ha a tehenek a borjaik felé fordulnak, a filiszteusok tudhatják, hogy a csapások csak véletlenül sújtották őket. Ha a tehenek az izraelita város Bétsemes felé fordulnak, tudni fogják, hogy a katasztrófák azért történtek, mert ellopták a Frigyládát.

A tehenek hangosan bőgtek a borjaik után, de még midig bőgve elfordultak tőlük és Izrael felé indultak. Mit csináltak Bétsemes lakói, amikor meglátták a szekeret húzó teheneket feléjük közeledni? 1Sám 6:12-13.

Micsoda izgalom! A Frigyláda visszajön! Angyalok vigyáztak rá, amíg a filiszteusoknál volt és angyalok irányították a teheneket, amelyek visszahúzták Izraelbe.

A filiszteus fejedelmek követték a szekeret Bétsemes határáig. Mire visszatértek Ekronba már biztosan tudták, hogy Izrael Istene küldte a csapásokat és nem véletlenül történtek.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Milyen szomorú, hogy a filiszteusok annak ellenére, hogy meggyőződtek róla, hogy Izrael Istene az egyetlen igaz Isten, nem döntöttek úgy, hogy Őt szolgálják!

SZERDA

Egy szomorú lecke

(1Sám 6:14 - 7:2.)

A Frigyládát szállító szekeret húzó tehenek megálltak egy nagy kőnél Bétsemes határában. A léviták levették a ládát a szekérről és a kőre helyezték. Mit tettek ezután a szekérrel és a tehenekkel? 1Sám 6:14.

Az izraeliták tudták, hogy a Frigyláda nagyon szent. Amikor vándorlásuk idején egyik helyről a másikra szállították mindig gondosan le volt takarva. Még a papok sem mertek egyszer sem ránézni. Még a főpap is csak évente egyszer láthatta, amikor az Engesztelési napon belépett a Szentek szentjébe.

A nép egy része babonás lett, és most, hogy a Frigyláda a nyílt mezőn állt, ők egyre kíváncsibbak lettek. Végül tiszteletlenül elmozdították róla a külső takarót, felemelték a tömörarany fedelet (a Kegyelem királyi székét) és belenéztek!

Még a pogány filiszteusok is több tiszteletet mutattak az iránt, amit ők Izrael Istenének gondoltak. Ők nem merték még a külső takarót sem levenni róla, nemhogy kinyitni és belenézni! Ezért Isten ráébresztette Bétsemes lakóit, hogy milyen szörnyű dolgot tettek. 19. v.

Ez után a csapás után minden kíváncsiság elszállt. Az embereknek meg kellet volna vallani bűnüket és őszintén megbánni azt, de helyette még babonásabban féltek a Frigyládától. Bétsemesben most senki sem akart felelni a láda őrzéséért. Ezért megkérték a közeli város, Kirjat-Jeárim lakóit, hogy vigyék el A Frigyládát.

A lévita Abinádáb és fia, Eleázár házába vitték a ládát. Ők még mindig hűségesek voltak Istenhez és szívesen őrizték a Frigyládát. Jóllehet sok izraelita azt állította, hogy Istent szolgálja, valójában bálványimádók voltak. Továbbra is bűnös útjaikon jártak a következő húsz esztendőben. És ez alatt az idő alatt a filiszteusok elnyomása alatt szenvedtek. Az után a húsz hosszú év után sóhajtozni kezdtek az Úr után.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Meg tudja Isten áldani azokat, akik tudatosan tiszteletlenek és engedetlenek?

CSÜTÖRTÖK

Újjászületés - vissza Istenhez

(1Sám 7:17.)

Mialatt az izraeliták a filiszteusok durva, kegyetlen bánásmódjától szenvedtek, Sámuel hűségesen járt egyik helyről a másikra, próbálván meggyőzni a népet, hogy teljes szívükkel térjenek vissza Istenhez.

Végül a nép ráébredt, hogy milyen bolondság bálványokat imádni, böjtöltek és imádkoztak és a Szentlélek tudott a szívükhöz szólni. Megvallották bűneiket, eldobták hamis isteneiket és visszafordultak az Úrhoz. 1Sám 7:4.

Sámuel megkérte a törzsek vezetőit, hogy gyűjtsék össze a népet Micpába. Mindenki eljött és valódi újjászületés történt. Bizonyítván, hogy engedelmeskedni akarnak az Úrnak, a vezetők megkérték Sámuelt, hogy legyen a bírájuk, és ő belegyezett. 5-6. v.

Mikor a filiszteusok tudomására jutott a Micpai gyűlés, biztosak voltak benne, hogy az izraeliták azt tervezik, hogy hogyan ütközzenek meg velük és szabaduljanak meg uralmuk alól. Ezért a filiszteus hadsereg felvonult az izraeliták ellen. Mit éreztek az izraeliták, amikor rájöttek, hogy mire készülnek a filiszteusok? 7-8. v.

Sámuel imádkozott és Isten válaszolt, ahogyan csak Ő tud. Mialatt Sámuel az égőáldozatot végezte, a filiszteus sereg közeledett feléjük. Aztán az izraeliták ámulattal figyelték amint hatalmas mennydörgés támadt pontosan a filiszteus katonák fölött, amely sokat megölt közülük, a többieket pedig úgy összezavarta, hogy elmenekültek. Az izraeliták gyorsan összeszedték a halott katonák kardjait és üldözőbe vették a menekülőket.

A győzelem aznap ugyanazon a csatamezőn történt, ahol húsz évvel azelőtt a filiszteusok a Frigyládát elrabolták! Ezzel a győzelemmel visszanyerték az összes várost is, amelyeket a filiszteusok elvettek az izraelitáktól. Milyen sok áldást küldött Isten, amikor elhatározták, hogy Őt követik! És amíg Sámuel volt Izrael bírája, a filiszteusok nem zaklatták többé őket.

Sámuel minden évben elment bizonyos városokba, ahol bíráskodott, de mindig hazatért Rámába.

Különös figyelmet fordított a gyermekek és fiatal emberek képzésére, hogy jó vezetők legyenek. Holnap megismerjük azokat a különleges iskolákat, amiket számukra tervezett.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mi volt az a négy dolog, amiről Sámuel beszélt a népnek, hogy szükséges megtenniük ahhoz, hogy Isten megszabadítsa őket ellenségeiktől? 3. v. Tud Isten segíteni nekünk is, ha mi is megtesszük azt a négy dolgot?

PÉNTEK

Sámuel megöregszik

Sámuel tudta, hogy a megfelelő oktatás segíteni fog az izraelitáknak olyan jellemet építeni, ami nemcsak jó állampolgárokká, hanem nemzetük erős vezetőivé és tanítóivá is teszi őket.

A szülőknek kellett gyermekeik első tanítóinak lenniük. Nekik kellett elmagyarázniuk Isten Tízparancsolatát, mert ezeknek a boldogság törvényeknek ismerete és megértése segít majd gyermekeiknek szeretni Istent, bízni Benne és engedelmeskedni Neki. Segíteni fog nekik abban is, hogy szüleiket tiszteljék és nekik is engedelmeskedjenek, és hogy segítőkészek és tiszteletteljesek legyenek e többiekkel is.

Függetlenül attól, hogy szüleik gazdagok, vagy szegények-e, minden gyermeknek meg kellett tanítani, hogyan kell dolgozni. Meg kellett tanulniuk, hogyan osszák be idejüket és segíteniük kellett az otthoni napi teendőkben. A tehetségétől függően minden gyermek kitanult egy hasznos szakmát. Ez azért kellet, hogy munkájukból meg tudjanak élni és ne másoknak kelljen eltartani őket.

Mózes sokkal egyszerűbb utasításokat írt le arról, hogyan kell a gyermekek folyamatos tanulását segíteni, és hogyan kell őket emlékeztetni a tanultakra. A jó házból való gyerekek fejből megtanulták a szent iratok tartalmát, dalokat és verseket memorizáltak.

Sámuel azért alapította első két különleges iskoláját, hogy ezekre a dolgokra oktassa a fiatalokat. Ezeket az iskolákat prófétaiskolának nevezték. Az egyik Kirjat-Jeárimban volt, ahol akkoriban a Frigyládát tartották, a másik Rámában, ahol Sámuel élt. Ezeknek az iskoláknak a diákjai a lehető legjobb oktatást kapták, hogy Isten erős vezetőivé váljanak.

A hasznos mesterségeken kívül történelmet, zenét, szent irodalmat is tanultak és a természettudományok érdekes tárgyait.

Izrael számtalan bírája közül Józsué óta Sámuel volt a legjobb. Miért? Mert ő tudta, hogy maga Isten Izrael királya, és gondosan követte az Ő tervét a nemzet kormányzására. Sámuel egyre idősebb lett és két fiát jelölték ki, hogy segítsék munkájában. 1Sám 8:1-2.

A következő vers első szava a „de”, és azt nagyon rossz hírek követik. 3. v.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Tanulod, hogyan legyél tevékeny, segítőkész, szorgalmas és tiszta? Miért fontos, hogy még fiatal korunkban jó, istenfélő oktatásban részesüljünk?

 

 

Feladatok:

MELYIK KÉT SZÓ tartozik össze?

Egészítsd ki a mondatokat, az alábbi szavakat használatával!

fekélyek              Eleázár                 Ekron                        Jóel

Dágon                Gát                        Abinádáb                  egerek

tehenek              szekér                   Abíjá                          Frigyláda

Ráma                 Kirjat-Jeárim          

 

1./ A filiszteusok azt hitték, hogy mindkettő hatalmas isten.  ________________________ és ____________________

2./Mindkettőt csapásként küldte Isten a filiszteusokra.  ________________________ és _____________________

3./Két filiszteus város.  _______________________ és ______________________

4./Amiket a filiszteusok arra használtak, hogy visszajuttassák a Frigyládát Izraelbe.  _______________________ és ______________________

5./A két lévita, akik a Frigyládát őrizték, miután az visszakerült Izraelbe.  _______________________ és ______________________

6./Sámuel két fia. _______________________ és ______________________

7./A két város, ahol Sámuel prófétaiskolát alapított. ______________________ és ________________________

 

IGAZ, VAGY HAMIS?  Karikázd be a helye választ!

I / H  Az izraeliták boldogok voltak, hogy visszakapták a Frigyládát.

I / H  Az izraeliták egy nagy lapos kőre helyezték a Frigyládát.

I / H  Bétsemes lakói alázatosan védett helyet készítettek a Frigyládának.

I / H  Csak a főpap láthatta a Frigyládát, és csak évente egyszer, az engesztelési napon.

I / H  A frigyldát le kellett takarni egy erre a célra szolgáló kelmével.

I / H  A filiszteusok eltávolították a különleges takarót és belenéztek a Frigyládába.

I / H  Néhány izraelita levette a takarót és belenézett a Frigyládába, és sokan meghaltak.